Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Food Hygiene and Safety - FBFS
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Summary:
Vnímanie chutí je jedným zo základných kritérií pre výber potravy. Realizácia vnímania chuti je ovplyvnená expresiou génov ako aj bodovými mutáciami, ktoré sa môžu v týchto génoch nachádzať. Cieľom práce je zoštudovať problematiku vnímania chuti a poukázať na mutácie, ktoré by mohli mať výrazný vplyv na variabilitu v stravovacích návykoch.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
No suitable data found.

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FBFS
541P307 Immunoanalysis in Biology and Food Science