Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Vnímanie chutí je jedným zo základných kritérií pre výber potravy. Realizácia vnímania chuti je ovplyvnená expresiou génov ako aj bodovými mutáciami, ktoré sa môžu v týchto génoch nachádzať. Cieľom práce je zoštudovať problematiku vnímania chuti a poukázať na mutácie, ktoré by mohli mať výrazný vplyv na variabilitu v stravovacích návykoch.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FBP
541P307 Imunoanalýzy v biológii a potravinárstve