Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
State of topic:
approved (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Technológie obrábania pôdy významne ovplyvňujú intenzitu uvoľňovania emisií CO2 a NOx z pôdy do atmosféry. V súvislosti s týmto faktom budú realizované experimenty, ktorých podstata bude spočívať v sledovaní účinkov vybraných typov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií CO2 a NOx z pôdy do atmosféry s prihliadnutím na úroveň zásob organickej hmoty v pôde, úroveň zásob živín v pôde a celkové charakteristiky pôdnych podmienok. Navrhovaná téma nadväzuje na niekoľkoročný výskum v tejto oblasti realizovaný na Katedre strojov a výrobných systémov Technickej fakulty SPU v Nitre


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TPL Machinery and Mechanization of Agricultural Production