Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
2.
DT
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Kotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
3.
DT
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácieKotrla, M.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci BzovíkGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
6.
BT
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
7.
DTProdukcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMGFESRD
Details of topic
1 / 1 Balla, N.
8.
DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic0 / 1--
9.
DTSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovcePauková, Ž.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
SUADetails of topic
0 / 1
--
10.
DT
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRPSUA
Details of topic
2 / 1
11.BTTriedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
12.
DT
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic0 / 1--
13.
BT
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1
--
15.DT
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1 Madajová, Z.
16.
DT
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 2
17.
BT
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Torišková, E.
18.
DT
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Gardoňová, V.