Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | E | H | M | P | S | Š | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTEnergetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.Gaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Mazúrová, K.
2.DTHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
3.BTMonitoring využívania environmentálnych technológií v regióne (konkrétny región podľa výberu študenta)Jureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
4.DTMožnosti uplatnenia separátu anaeróbnej fermentácie na trhu ako hnojiva pre poľnohospodárske plodinyGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Smitková, E.
5.BTMožnosti využitia odpadového tepla v obci BzovíkGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
6.DTPestovanie a energetické využitie mikrorias v podmienkach Slovenska.Glowacka, N.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
7.BTPotenciál využívania OZE vo vybranej obciGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
8.DTSystémy efektívnej kultivácie mikroriasGlowacka, N.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
9.DTŠtúdia modelového územia (región podľa výberu študenta) pre hodnotenie využitia alternatívnych zdrojov energieJureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
10.BTUplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Štipčáková, M.
11.DTVerifikácia metódy termochemickej konverzie zámerne pestovanej biomasy na biopaliváGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
12.DisTVerifikácia vhodnosti metódy nízkoteplotnej termochemickej konverzije vybraných druhov biomasy na biopalivá.Gaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
13.DTVplyv postojov obyvateľstva k využívaniu OZE v prospech rozvoja obceGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 3 Klamárová, R.
14.DisTVýskum možností biochemickej konverzie odpadovej biomasy technológiou suchej fermentácieGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
15.DTVýskum možností využitia lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
16.BTVyužitie európskych nástrojov na podporu kultivácie a energetického zhodnotenia mikroriasGlowacka, N.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
17.DTZhodnotenie krajinnej štruktúry vybraného vidieckeho priestoru a jej využívanie pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Božeková, E.
18.BTZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciachKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--