Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasyGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Halenárová, M.
2.DTHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Supek, I.
3.DTHodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácieKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
4.DTMožnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci BzovíkGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
5.DTPostupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
6.BTPotenciál využívania OZE vo vybranej obciGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
7.DTProdukcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Balla, N.
8.DTProdukcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
9.DTSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciachPauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPSUADetails of topic2 / 1 Fodor, D.
Halas, M.
10.BTTriedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obciPauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Nováková, V.
11.DTVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
12.BTVyužitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
13.BTVývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SRGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
14.DTZhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadochGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Madajová, Z.
15.DTZhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 2 Martančíková, E.
16.BTZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Torišková, E.
17.DTZnižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadovGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Gardoňová, V.