Přehled vypsaných témat - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | E | H | M | P | S | Š | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPEnergetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.Gaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Mazúrová, K.
2.DPHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
3.BPMonitoring využívania environmentálnych technológií v regióne (konkrétny región podľa výberu študenta)Jureková, Z.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 2--
4.DPMožnosti uplatnenia separátu anaeróbnej fermentácie na trhu ako hnojiva pre poľnohospodárske plodinyGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Smitková, E.
5.BPMožnosti využitia odpadového tepla v obci BzovíkGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
6.DPPestovanie a energetické využitie mikrorias v podmienkach Slovenska.Glowacka, N.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
7.BPPotenciál využívania OZE vo vybranej obciGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DPSystémy efektívnej kultivácie mikroriasGlowacka, N.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DPŠtúdia modelového územia (región podľa výberu študenta) pre hodnotenie využitia alternatívnych zdrojov energieJureková, Z.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 2--
10.BPUplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Štipčáková, M.
11.DPVerifikácia metódy termochemickej konverzie zámerne pestovanej biomasy na biopaliváGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
12.DisPVerifikácia vhodnosti metódy nízkoteplotnej termochemickej konverzije vybraných druhov biomasy na biopalivá.Gaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
13.DPVplyv postojov obyvateľstva k využívaniu OZE v prospech rozvoja obceGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 3 Klamárová, R.
14.DisPVýskum možností biochemickej konverzie odpadovej biomasy technológiou suchej fermentácieGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DPVýskum možností využitia lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
16.BPVyužitie európskych nástrojov na podporu kultivácie a energetického zhodnotenia mikroriasGlowacka, N.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DPZhodnotenie krajinnej štruktúry vybraného vidieckeho priestoru a jej využívanie pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Božeková, E.
18.BPZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciachKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--