Přehled vypsaných témat - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DPExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasyGiertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Halenárová, M.
2.
DPHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci BzovíkKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbeKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Balla, N.
8.DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Pauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DPSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovcePauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
10.
DP
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 1
11.
BP
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Pauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nováková, V.
12.
DP
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
13.
BP
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Giertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
BP
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SRKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.
DP
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
16.
DP
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 2 Martančíková, E.
17.
BP
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Torišková, E.
18.
DPZnižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadovKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1