Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Kotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
4.
DPMožnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci BzovíkKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Giertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
DPSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovcePauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVTSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciachKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
2 / 1
Halas, M.
Fodor, D.
11.
BP
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
DPVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
15.
DP
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
16.
DP
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Kotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 2
Martančíková, E.
17.
BPZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Torišková, E.
18.
DP
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1