Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Gaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.BP
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SRGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--