Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DPZhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 2
3.BPZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Torišková, E.
4.
DP
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Gardoňová, V.