Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
DT
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic
1 / 1
Halenárová, M.
2.
DT
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
3.
DT
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMGFESRD
Details of topic
0 / 1--
4.
DT
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1
--
5.
DT
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKotrla, M.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic0 / 1
--
6.
BT
Potenciál využívania OZE vo vybranej obciDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
7.DTProdukcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1 Balla, N.
8.
DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbeDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1--
9.
DT
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Pauková, Ž.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
0 / 1--
10.
DTSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic2 / 1 Fodor, D.
Halas, M.
11.
BT
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Pauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
12.
DT
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Gaduš, J.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1--
13.
BT
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRPFESRDDetails of topic
0 / 1
--
15.
DT
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Giertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRD
Details of topic
1 / 1
16.DT
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 2
17.
BT
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
18.
DT
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1