Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic
1 / 1
2.DTHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
3.
DT
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácieDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKotrla, M.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic0 / 1
--
6.
BT
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Kulakov, O.
7.
DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Balla, N.
8.
DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic0 / 1--
9.DTSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovceDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
0 / 1
--
10.DTSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciachDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPSUA
Details of topic
2 / 1
11.
BT
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Pauková, Ž.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Nováková, V.
12.DT
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Gaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1--
13.
BT
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Madajová, Z.
16.
DT
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 2
Martančíková, E.
17.
BT
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
18.
DT
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadovGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1 Gardoňová, V.