Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | E | H | I | M | P | R | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAgrárna politika EU a jej aplikácia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.Húska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
2.DTEnvironmentálna výchova, vzdelávanie a možnosti zvýšenia environmentálneho vedomia obyvateľovHúska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
3.DTEnvironmentálne determinanty rozvoja cestovného ruchu vo vybraných obciachKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Marečková, V.
4.DTEnvironmentálny potenciál vybraných obcí z hľadiska využitia ekoturizmuKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Baštrnáková, I.
5.DTHodnotenie marginality vidieckeho regiónu a návrh jeho využitia pre bioenergetiku (región podľa výberu študenta )Jureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPSUADetails of topic0 / 3--
6.DTHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kratinová, B.
7.BTIdentifikácia zdrojov obnoviteľnej energie v málo rozvinutom regióne SRJureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EM, B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 3--
8.DTMožnosti využitia odpadov vo vybranej lokalite na výrobu biopalívGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Legutky, B.
9.DTMožnosti využitia skládkového plynu na výrobu elektrickej energie, tepla, a biopalivaGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Orečný, J.
10.DTPostupy ochrany a obnovy vodných ekosystémov a mokradí (alebo terestrických ekosystémov) v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Kontorová, Ž.
11.DTRozvoj regiónu zvyšovaním využívania OZEGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Dacej, M.
12.BTTéma: Využívanie environmentálnych technológií v regióne .... (región podľa výberu študenta )Jureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 2--
13.DTTestovanie miery invazívnosti klonov Paulownia pestovaných v podmienkach juhozápadného SlovenskaJureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMSUADetails of topic0 / 2--
14.DTVerifikácia metódy termochemickej konverzie zámerne pestovanej biomasy na biopaliváGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
15.DTVplyv európskej legislatívy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v SRGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Bálint, D.
16.BTVplyv nelegálnych skládok odpadov na životné prostredie vo vybranom mikroregióne a možnosti ich elimináciKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Srňan, D.
17.DisTVýskum možností biochemickej konverzie biomasy technológiou suchej fermentácie (externa)Gaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
18.DTVýskum možností využitia vybraných druhov mikro rias na produkciu bioplynuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Záhumenský, A.
19.DTVyužitie operačných programov EU pre rozvoj turizmu v Žilinskom kraji.Húska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
20.DTVyužitie programu obnovy dediny pre zlepšenie kvality života vo vybranom vidieckom priestoreKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Srogoňová, I.
21.BTVyužitie programu rozvoja vidieka SR v obci ...za obdobie rokov 2014 – 2016Húska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Fodor, D.
22.BTVyužívanie environmentálnych technológií v regióne.... (konkrétny región podľa záujmu študenta)Jureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
23.BTVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie v SR a v EÚGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
24.BTVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom regióne SR a EÚGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Vargová, V.
25.BTVývoj energetiky vo sveteGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Košecová, N.
26.DTZhodnotenie dynamiky produkcie plantáže energetickej trávy Miscanthus v konkrétnych prírodných podmienkach a technológiách pestovaniaKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Doktorová, P.
27.DTZhodnotenie elektromobility a jej dopadov vo vybranom regióne SRGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
28.DTZhodnotenie miestnej a regionálnej úrovne kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestoreKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Jenčová, A.
29.BTZhodnotenie využitia Programu obnovy dediny v regiónoch SlovenskaKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Harangozóová, R.