Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DTExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasyGiertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1 Halenárová, M.
2.DTHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRDDetails of topic1 / 1 Supek, I.
3.
DT
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácieDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
4.DT
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
5.
DT
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1 Kulakov, O.
7.DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1
8.
DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
9.
DT
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovceDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
SUADetails of topic
0 / 1
--
10.
DT
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic
2 / 1
Fodor, D.
Halas, M.
11.
BT
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Pauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
12.
DT
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Gaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
14.
BTVývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SRGiertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1
16.
DT
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRD
Details of topic
1 / 2
Martančíková, E.
17.BT
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
18.
DT
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1