Přehled vypsaných témat - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.DP
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Halenárová, M.
2.DP
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Kotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Kotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.DPMožnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.
DPPostupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
6.BP
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Kulakov, O.
7.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbeKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Balla, N.
8.DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Pauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DP
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
DPSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 1
Halas, M.
Fodor, D.
11.
BP
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
DPVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
13.
BPVyužitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.BPVývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SRGiertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DPZhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadochGiertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Madajová, Z.
16.
DP
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 2
Martančíková, E.
17.
BP
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Torišková, E.
18.DP
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gardoňová, V.