Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Halenárová, M.
2.
DP
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Supek, I.
3.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Kotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Kotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.BP
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Kulakov, O.
7.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Balla, N.
8.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Pauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
2 / 1 Fodor, D.
Halas, M.
11.BP
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
12.
DPVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieGiertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
BP
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadochGiertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Madajová, Z.
16.DP
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Kotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 2
17.
BP
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Kotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
18.
DPZnižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1