Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | E | H | M | P | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.DTExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasyGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
2.
DT
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
3.
DT
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Kotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
4.
DT
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Kotrla, M.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic0 / 1
--
6.
BTPotenciál využívania OZE vo vybranej obciGiertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1 Kulakov, O.
7.
DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Pauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic
1 / 1
Balla, N.
8.
DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Pauková, Ž.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMGFESRDDetails of topic
0 / 1
--
9.
DT
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
0 / 1
--
10.
DTSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRPSUA
Details of topic
2 / 1 Halas, M.
Fodor, D.
11.
BT
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obciPauková, Ž.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
12.DTVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
13.BT
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
14.
BT
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
15.DTZhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1 Madajová, Z.
16.
DT
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 2
17.
BT
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
18.
DT
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1