Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | I | K | M | N | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Comparison of export and import of Slovak republic and Germany
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
2.DT
Agro-food in the green and food of the future
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza možností odborného jazykového vzdelávania dospelých vo vybranom regióne Slovenska.Matušeková, E.Department of Languages (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
4.
DT
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republiky
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
5.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / ----
6.BTAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Department of Management (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
7.
DT
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1--
8.DT
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic0 / 1--
9.DTAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
10.
DT
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
11.BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Brexit : An Analysis of Its Impact and ConsequencesDepartment of Economic Policy (FEM)
--
SUADetails of topic0 / --
--
14.
DT
Consumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food Products
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
15.
DT
CRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podnikuStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
16.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 3--
17.
BT
Does foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?
Nambuge, D.Department of Economic Policy (FEM)B-MPA
SUA
Details of topic
0 / --
--
18.
DT
Ecological agriculture and organic food
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic0 / 1--
19.
DT
Ecological agriculture and organic food
Department of Economics (FEM)I-BES
FEM
Details of topic
0 / 1
--
20.BTECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Department of Economic Policy (FEM)
--SUADetails of topic0 / 1
--
21.
DTECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
22.DTEconomic sustainability of aromatization of premises in the selected business entityHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / -- Fritzová, A.
23.
BTEkonomika biopalivPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
Tomeček, A.
24.
DT
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
25.BT
Finančná analýza podniku
Tóth, M.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
26.
BT
Finančná analýza podniku
Serenčéš, P.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
27.
BT
Food consumption patterns in association with psychical activity level
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic0 / --
--
28.
BT
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľov
Holotová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / ----
29.
BT
Impact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 1
30.
DT
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
31.
BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
32.
BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
33.BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
0 / ----
34.
BT
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
International Business of SR
Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUADetails of topic0 / --
--
36.
DT
Komparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
0 / 1
--
37.
DTKomparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkouHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Énekeš, E.
38.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / -- Tyč, R.
39.
DTKonkurenčné prostredie vo vybranom odvetví národného hospodárstvaHošková, E.Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEMDetails of topic0 / 1
--
40.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 3
--
41.
DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2--
42.
BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
43.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuDepartment of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
44.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
45.DT
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish market
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
46.
DT
Marketing strategy for launching a new brand on the marketDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Nižňanská, R.
47.
DT
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trhKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic0 / 1
--
48.
DT
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
49.
DT
Možnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnosti
Felixová, I.
Department of Languages (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
50.DTNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --
Bako, F.
51.
BT
Nástroje online marketingu vo vybranom podniku
Centre of Information Technologies (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
52.
BTNástroje online marketingu vo vybranom podnikuCentre of Information Technologies (FEM)
--
SUADetails of topic2 / --
53.
DT
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiu
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1--
54.
BT
Plánovanie vo vybranej organizácii
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 3--
55.
DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEM
Details of topic
0 / 1
--
56.
DT
Podniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
57.
BT
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
58.
DT
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
Department of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
59.
BT
Porovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služieb
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
60.
DT
Pozícia EÚ v medzinárodnom obchode
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Kendrová, B.
61.
DT
Priame zahraničné investíciePokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
62.BT
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Porubčan, P.Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
63.
BT
Production and consumption of the organic food.
Department of Economics (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1
--
64.
BT
Production and consumption of the organic food.
Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-IBAE
FEMDetails of topic0 / 1
--
65.DTPrognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
66.
DTRegionálna diferenciácia výdajov domácností SRDepartment of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1--
67.
DT
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
0 / 1
--
68.
BT
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnosti
Košičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBPSUADetails of topic0 / 1
--
69.DTSocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak RepublicDepartment of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic0 / ----
70.
DT
Spoločensky zodpovedné podnikanie ako súčasť firemnej identity vybranej obchodnej spoločnosti
Felixová, I.
Department of Languages (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
71.BT
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Horská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
FEM
Details of topic
0 / --
--
72.
DT
Testovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácie
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 2
--
73.
DT
Testovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácie
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
74.
DT
The Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republic
Department of Economic Policy (FEM)
I-IED
SUA
Details of topic
1 / 1
Fitala, P.
75.
DT
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak cities
Nambuge, D.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Kurek, F.
76.
BTThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Department of Economics (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1 Bojňanská, A.
77.
DT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
78.
BT
Towards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of Ukraine
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Hadupiak, M.
79.
DT
Training of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competencies
Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)--
SUA
Details of topic0 / --
--
80.
BT
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
81.
DT
Uplatnenie CRM v podnikovom riadení
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
82.
BT
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBPSUADetails of topic0 / 1
--
83.
DTVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
84.
DT
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete Facebook
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Globanová, D.
85.
DT
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete Facebook
Nagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
86.
DT
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete instagram
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
87.
BTVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
88.DT
Vplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komodite
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
89.
DT
Vplyv dizajnu a obalu potravín na nákupné rozhodovanie zákazníkaDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1
90.
DT
Vplyv dizajnu a obalu potravín na nákupné rozhodovanie zákazníka
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 2 Bošanská, T.
91.
BT
Vplyv marketingových stratégií vybranej strednej školy na získavanie nových študentov
Department of Languages (FEM)B-OBP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
92.
BTVplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľovKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
93.
DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
94.
DT
Vplyv osobnosti spotrebiteľa na emocionálne správanie a rozhodovanie na trhu mliečnych výrobkov
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--SUADetails of topic0 / 1--
95.DT
Vplyv osobnosti spotrebiteľa na emocionálne správanie a rozhodovanie na trhu mliečnych výrobkov
Nagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--
96.
BT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
97.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 4 Babinská, K.
Zsélyi, Z.
98.
DT
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľaKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
99.
BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuDepartment of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
100.
DT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
101.
DT
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Department of Economics (FEM)
I-BE
FEM
Details of topic
0 / --
--
102.
BT
Využitie cloud computingu vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
103.
BTVyužitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň VivienHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
104.
DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / -- Antala, M.
105.DT
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
106.
DT
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
107.DT
Zásobovacia logistika podniku
Filová, A.Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Pénzešová, R.
108.
DT
Zdravie ako faktor kvality života
Zentková, I.Department of Economics (FEM)
I-BE
FEM
Details of topic
0 / --
--
109.
BT
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / --
--
110.
DT
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)I-BE
FEM
Details of topic0 / ----
111.
BT
Zhodnotenie implementácie CRM vo vybranom podnikuStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
112.
BT
Zhodnotenie implementácie CRM vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
113.BTZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
114.DT
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP Jednota
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
0 / 1
--
115.
DT
Zhodnotenie úrovne marketingovej komunikácie a propagácie podniku Elesko na internete a ich vplyv na spotrebitela.Felixová, I.Department of Languages (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1--
116.
DT
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / -- Galbavá, V.
117.
DT
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy uplatňovaním benchmarkingových prístupov
Felixová, I.Department of Languages (FEM)--SUADetails of topic
0 / 1
--
118.BTŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / ----