Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | Ž

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Comparison of export and import of Slovak republic and Germany
Pokrivčák, J.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Agro-food in the green and food of the futureRichter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Analýza možností odborného jazykového vzdelávania dospelých vo vybranom regióne Slovenska.Matušeková, E.Katedra jazykov (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
DP
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republikyPorubčan, P.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BP
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
6.
BP
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
DPAnalýza účtovnej závierky poľnohospodárskeho družstva Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
8.DP
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DPAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
12.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisKatedra financií (FEM)
B-MPAS
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.
Katedra financií (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Brexit : An Analysis of Its Impact and ConsequencesSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.BP
Commodity options for agriculture
Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Consumer Willingness to Pay for Organic, Country of Origin Attributes of Food Products
Nambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MER
I-MERA
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DP
Consumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food Products
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
3 / --
18.
DP
CRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podnikuKatedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
19.BP
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy3 / 3
20.
BPDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPA
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
DP
Ecological agriculture and organic food
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Ecological agriculture and organic food
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPS
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
23.
BP
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
24.DP
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Nambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Fesun, A.
25.
DP
Economic impact of the Covid pandemic on the experience economy (with respect to tourism/travel industry)
Nambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Economic impacts of the corona crisis on selected hotels in Slovakia
Tóth, M.Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.DP
Economic sustainability of aromatization of premises in the selected business entity
Horská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Fritzová, A.
28.
BP
Ekonomika biopalivKatedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Tomeček, A.
29.BP
Environmentálna zodpovednosť domácností pri nakladaní s odpadom
Švikruhová, P.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
30.DPExchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Katedra financií (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
31.DP
Externé a interné prostredie vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DP
FDI in Developing countries
Nambuge, D.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
33.BPFinančná analýza podnikuTóth, M.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
34.BPFinančná analýza podniku
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
35.BPFood consumption patterns in association with psychical activity levelKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.BP
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľov
Holotová, M.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
BP
Hodnotenie obchodnej bilancie vo vybranom podniku
Adamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Knapek, T.
38.BP
Impact of price, quality and other factors on consumer choice
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
2 / 1 Podhradská, K.
Varga, M.
39.
DP
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sokolová, K.
40.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Horská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
42.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
BP
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
44.
BP
International Business of SRPokrivčák, J.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
45.BPInvestovanie do zlata a drahých kovov
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
DPKomparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Obtulovič, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
47.
DP
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkouHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Énekeš, E.
48.DP
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Bielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
1 / --
49.
DPKonkurenčné prostredie vo vybranom odvetví národného hospodárstvaKatedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
50.
DP
Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctveKatedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
51.
BP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 3
52.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
53.
BP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Waldhauserová, G.
54.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 2--
55.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Kočner, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
56.
DP
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
57.
DP
Marketing strategy for launching a new brand on the market
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Nižňanská, R.
58.
BP
Marketingová komunikácia v online prostredí
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Geierová, P.
59.
DP
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trh
Košičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
60.
DP
Marketingová stratégia spoločnosti ALAGENEX life s.r.o.
Nagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
61.
BP
Medzinárodný obchod a vplyv pandémie Covid-19
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Behúlová, S.
62.
DP
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
63.DP
Možnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnosti
Felixová, I.
Katedra jazykov (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.DPNákupné správanie spotrebiteľov na trhu doplnkov výživyKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
65.DPNákupné správanie spotrebiteľov na trhu doplnkov výživyNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrus, K.
66.
DP
Nákupný proces vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Bako, F.
67.
BP
Nástroje online marketingu vo vybranom podniku
Centrum informačných technológií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy2 / --
68.
BP
Nástroje online marketingu vo vybranom podniku
Tóthová, D.
Centrum informačných technológií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
69.
DP
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiu
Košičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
70.DP
Nové možnosti podnikania v spoločnosti pracujúcej na báze multilevelového marketingu
Nagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.
DP
Nové možnosti podnikania v spoločnosti pracujúcej na báze multilevelového marketinguNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
72.
DP
Opatrenia a nástroje ECB v čase koronakrízy a ich vplyv na finančné trhy
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
73.BP
Plánovanie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 3--
74.DPPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKatedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
75.
DP
Podniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancovKošičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BP
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
77.
DP
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
78.
BPPorovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služiebStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
79.
DPPotravinový odpad ako súčasť obehového hospodárstvaKatedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Mesková, N.
80.
DPPozícia EÚ v medzinárodnom obchodeKatedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Kendrová, B.
81.
DP
Priame zahraničné investíciePokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
82.
BPPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
83.
BP
Production and consumption of the organic food.Zentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BP
Production and consumption of the organic food.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DP
Prognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.DPRegionálna diferenciácia výdajov domácností SRHošková, E.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DP
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predaja
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
DP
Reštrukturalizácia poľnohospodárskych podnikov na základe negociačných prístupovRovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
89.
BP
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
90.
DPSocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak RepublicKatedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
91.
DP
Spoločensky zodpovedné podnikanie ako súčasť firemnej identity vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra jazykov (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
92.
BP
Spotrebiteľské správanie na trhu bezlepkových potravínNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BPSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeKatedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
94.DP
Testovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácie
Nagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 2
95.
DP
Testovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácieKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 2
--
96.
BP
The comparison of the reaction of the banking sector to the financial and the coronavirus crisis in Europe
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
97.
DP
The Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERA
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
98.
DP
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak citiesNambuge, D.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
99.
DP
The elaboration of the marketing strategy of the chosen company
Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Husárová, P.
100.
BP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Bojňanská, A.
101.DP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
BP
The strategy of Ukrainian enterprise entering the Slovak marketHorská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / -- Koseniuk, D.
103.
BP
Towards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of UkraineKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
104.
DP
Training of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesKatedra informatiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
105.
BP
Tvorba finančného plánu na základe výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podniku
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Janovič, O.
106.
BP
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
107.
DP
Uplatnenie CRM v podnikovom riadeníStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
108.BP
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBPSPUPodrobnosti témy0 / 1
--
109.
BP
Úroveň finančnej gramotnosti v SR a nástroje na podporu zvyšovania finančnej gramotnostiBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
110.DP
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Serenčéš, P.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.DP
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete Facebook
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
112.
DP
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete FacebookNagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
113.DP
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete instagram
Nagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Bohušová, G.
114.
BP
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
2 / 1
115.
DP
Vplyv COVID 19 na zmeny v nákupnom správaní na trhu potravínNagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 2
--
116.
DP
Vplyv COVID 19 na zmeny v nákupnom správaní na trhu potravín
Nagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--
117.
DP
Vplyv COVID 19 na zmeny v nákupnom správaní na trhu potravín
Nagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 2
--
118.DP
Vplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komodite
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Uhnáková, M.
119.
DPVplyv demografického vývoja na výšku vyplácaných dôchodkov z prvého a druhého dôchodkového pilieraBencová, T.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
120.
DP
Vplyv dizajnu a obalu potravín na nákupné rozhodovanie zákazníka
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
121.
DP
Vplyv dizajnu a obalu potravín na nákupné rozhodovanie zákazníka
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
2 / 2
122.
BP
Vplyv marketingových stratégií vybranej strednej školy na získavanie nových študentovFelixová, I.Katedra jazykov (FEM)B-OBPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
BP
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Košičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
124.
DP
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
125.
DP
Vplyv osobnosti spotrebiteľa na emocionálne správanie a rozhodovanie na trhu mliečnych výrobkovKatedra marketingu a obchodu (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
126.
DP
Vplyv osobnosti spotrebiteľa na emocionálne správanie a rozhodovanie na trhu mliečnych výrobkovNagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
127.
BP
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
128.
DPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhKatedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
3 / 4
129.DPVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľaKošičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
DP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
131.
BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
132.DP
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-BE
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
133.
DP
Využívanie online priestoru v podnikateľskom prostredí na Slovensku
Hallová, M.Katedra informatiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
BP
Využitie cloud computingu vo vybranom podniku
Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
135.
BP
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň Vivien
Horská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
136.
DP
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Antala, M.
137.DP
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
138.
DP
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
139.
DP
Zásobovacia logistika podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
140.
DPZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
141.
DP
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Zentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-BEFEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
142.
BP
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
143.BP
Zhodnotenie implementácie CRM vo vybranom podniku
Stuchlý, P.
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
144.BP
Zhodnotenie implementácie CRM vo vybranom podniku
Stuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
145.
BP
Zhodnotenie majetku podnikateľského subjektu
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Kozár, P.
146.
DP
Zhodnotenie online nakupovania na slovenskom trhuKatedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
147.DPZhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP Jednota
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
DPZhodnotenie úrovne marketingovej komunikácie a propagácie podniku Elesko na internete a ich vplyv na spotrebitela.Felixová, I.Katedra jazykov (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
149.
DP
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Tóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Galbavá, V.
150.
DP
Získavanie a výber zamestnancov prostredníctvom informačných a komunikačných technológií
Hallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
151.
DP
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy uplatňovaním benchmarkingových prístupov
Katedra jazykov (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
152.
BPŽivotné prostredie ako faktor kvality životaKatedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy0 / ----