Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DTAgro-food in the green and food of the future
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Agropotravinársky obchod SR s vybranými komoditami
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEMDetails of topic
0 / 1
--
3.
DT
Agroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podnikuGurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Agroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.Department of Management (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
0 / 2
--
5.
DT
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podniku
Farkašová, M.Department of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
6.DT
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Bencová, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
7.BTAlternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SRDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Gajdošová, E.
8.
BT
Analysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
9.BT
Analýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podniku
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
10.BTAnalýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostrediaBarát, P.Department of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Analýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Kaľavská, R.
12.
DT
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republiky
Department of Social Science (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
Gurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
SUADetails of topic
1 / 1
14.DT
Analýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚ
Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
1 / 1
Demčáková, R.
15.
BT
Analýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Gurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
16.
DTAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / --
17.DT
Analýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
Vitková, H.
18.BT
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
19.
BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--SUADetails of topic1 / -- Kálnayová, E.
20.
BTAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
21.
BT
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Bojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
22.DTAnalýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
23.
DT
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
I-EKP
I-MAP
FEM
Details of topic
2 / 2
Kapustová, B.
Kišacová, K.
24.DT
Analýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚ
Matejková, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
25.
BTAnalýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1 Jenčová, J.
26.
BTAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podnikuDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
28.DTAnalýza vývoja hospodárenia vybraných obcíPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-EKPFEM
Details of topic
0 / 1
--
30.
BTAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Kovaľ, M.
32.
BT
Analýza vývoja spotreby vybranej komodity
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
33.BTAnalýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorovPalkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Huranová, I.
34.BT
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
35.DTAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
36.
BT
Analýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelania
Richterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
37.
DT
Analýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
SUA
Details of topic
1 / 1
38.
DT
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-MAP
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
39.DTAnti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Mladá, M.
40.
DTAplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
41.
DTAplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
42.
DT
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služiebBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
43.
DT
Aroma Marketing as a Tool of Communication at Selected Markets
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Farkaš, A.
44.DTAróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
45.
DT
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --
46.
DT
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
47.
BTAssets and Capital structure of selected companyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-IBAE
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1
--
48.BTAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
49.
DTAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2--