Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Daňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.
Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUA
Details of topic
1 / 1
2.
DisT
Determinants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EU
Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPASUA
Details of topic
0 / --
--
3.
DT
Determinanty exportu vybranej komodity
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
4.
DTDeterminanty obchodu a zmena vzorov obchodovaniaLazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
5.DT
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--
6.
DT
Distribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
7.
DT
Distribučná logistika vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
8.BT
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Stračárová, M.
9.
BT
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 3
--
10.
BT
Does foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?
Department of Economic Policy (FEM)
B-MPA
SUADetails of topic
0 / --
--
11.
DT
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektor
Bencová, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.DT
Dopady klimatických zmien na poľnohospodárstvo
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Palajová, F.
13.
DT
Dopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
14.DT
Dopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnosti
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
15.DTDôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--