Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podniku
Turčeková, N.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
2.
DisT
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov
Department of Economics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
3.DTFaktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchoduOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
4.
BT
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Peťovská, K.
5.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh ovocia
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
6.
DisT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
FEM
Details of topic0 / 1--
7.
DTFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
8.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravín
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
9.
DTFaktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 2
10.
DisTFarm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in SlovakiaDepartment of Finance (FEM)D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
11.
DisT
Farming Employment in the EU: Current Challenges and PerspectiveDepartment of Economic Policy (FEM)D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / --
--
12.
DisTFeatures of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European UnionTurčeková, N.
Department of Economics (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Financovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1--
14.
DT
Finančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnostiBielik, P.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2
15.
BT
Finančná analýza podniku
Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / ----
16.
DT
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaRábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
17.
BT
Finančno ekonomická analýza podniku
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic1 / 1
18.
DT
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuDepartment of Finance (FEM)--SUADetails of topic1 / 1
19.
BT
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.Department of Economics (FEM)B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
20.
DisT
Finding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing Innovation
Tartaraj, A.Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMA
FEMDetails of topic
0 / --
--
21.
BT
Food consumption patterns in association with psychical activity levelDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / --
22.
DTFood Spending Patterns of different Income-level HouseholdsHupková, D.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
23.DT
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Lieskovská, M.