Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Identifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií
Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEM
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Identifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizika
Repiský, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Paulíková, M.
3.
DT
Identifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.
Repiský, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
4.
DisTIdentifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaDepartment of Management (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
IKT ako marketingový nástroj v podniku
Hennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic0 / 2
--
6.DisTImpact of Agriculture and the Common Agriculture Policy of the EU on the Environment.Pokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPAFEM
Details of topic
0 / --
--
7.
BTImpact of News on Commodity Markets
Department of Economic Policy (FEM)
B-IBAEFEM
Details of topic
1 / 1
8.
DT
Impact of News on Commodity Markets
Department of Economic Policy (FEM)
I-IED
FEM
Details of topic1 / 1
9.
BT
Impact of price, quality and other factors on consumer choiceDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 1
10.
DT
Impact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply Chain
Rajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)
I-IEDS
SUA
Details of topic
1 / 1
11.
BTImprovement of the marketing strategy of (the company)Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
12.DT
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SR
Department of Economics (FEM)
I-MAP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SR
Laurová, M.
Department of Economics (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic1 / 1
14.
BT
Inflácia ako makroekonomický jav
Kecskés, N.
Department of Mathematics (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
15.
BTInformačná bezpečnosť - voliteľna témaOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)
B-IAE
B-KME
FEMDetails of topic0 / 1
--
16.
DT
Informačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuDepartment of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 2
Pokorná, Z.
17.
DTInformačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
18.
DT
Innovative approaches of measuring business performanceDepartment of Economics (FEM)I-BEAFEM
Details of topic
0 / 2
--
19.
DT
Inovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výroby
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
20.
BT
Inovačná schopnosť agropotravinárstva
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
21.DTInovatívne prístupy k výskumu a marketingu vínaHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
22.BTInstagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnostiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
23.
BT
Integrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesov
Centre of Information Technologies (FEM)B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 2
24.
DT
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovSavov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
25.
DT
Interakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.
Rajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Tomčalová, K.
26.
BT
Interakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávania
Department of Mathematics (FEM)
B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic
0 / 1--
27.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic0 / ----
28.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
29.
BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
30.BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
31.BTInternational Business of SR
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Internet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácie
Centre of Information Technologies (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
33.
BT
Internetový obchod a ochrana spotrebiteľa
Centre of Information Technologies (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
Vanyová, A.
34.
DT
Inventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podniku
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
35.
BT
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic2 / 2
36.DT
Investičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej suroviny
Serenčéš, R.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
37.BT
Investovanie do zlata a drahých kovov
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1