Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DT
Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkov
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
2 / -- Polyáková, K.
Pastorok, P.
2.
BTKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / --
--
3.
BTKapitálová primeranosť bánk v eurozóne
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
4.DisTKlimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SR
Department of Finance (FEM)
D-EPPFEMDetails of topic
0 / 1
--
5.DT
Knowledge management
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
6.
DT
Komparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.
Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic1 / 1
7.
BT
Komparácia agroobchodu SR a ČR
Serenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Komparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚ
Poláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
9.
BT
Komparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
10.DT
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Énekeš, E.
11.
BT
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic0 / 1
--
12.DT
Komparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / --
--
13.
DT
Komparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚ
Pietriková, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
14.
DT
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
15.DT
Kompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajín
Pietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic
1 / 1
16.
BT
Komunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic
1 / 1
17.
DT
Komunikačná politika vybranej spoločnostiDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1 Bírová, K.
18.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Bielik, P.
Department of Economics (FEM)
--SUADetails of topic1 / --
19.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Karcol, T.
20.DTKonkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Kontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
22.
DisT
Konverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinantyDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPP
SUA
Details of topic
0 / --
--
23.
BT
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
24.
BT
Kryptomeny
Centre of Information Technologies (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
25.
BT
Kvalita podnikateľského prostredia v regiónochPalkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
SUADetails of topic0 / --
--
26.DT
Kvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmi
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1 Belovičová, K.