Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodáreniaDepartment of Accountancy (FEM)I-EKP
FEM
Details of topic
2 / 2
Kurecová, P.
Kašparová, M.
2.
DT
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --
3.
DT
Nakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhody
Department of Informatics (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
4.
DisTNástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.
Department of Finance (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1--
5.
BTNástroje online marketingu vo vybranom podnikuTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / --
6.
BT
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
7.
DT
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Hipság, R.
8.
DT
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / -- Štefáková, K.
9.
DT
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
10.
DTNávrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
11.
DT
Negatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Rybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
12.
BT
Nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Rajčániová, M.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
13.
BT
Neuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxiDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Dubovická, Z.
14.BTNezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledkyPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Nezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
16.
DT
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Klinčíková, P.
17.
BT
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológiíHolúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--