Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Peculiarities of export marketing of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
2.
DT
Peculiarities of the market of agricultural products of (the country)
Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Peculiarities of the use of the marketing mix in (the company)
Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
4.
BTPersonalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Personálna stratégia podniku
Department of Languages (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Rusňáková, V.
6.
DisTPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMFEM
Details of topic
0 / ----
7.BTPlánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1
8.
BT
Plánovanie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.
Department of Management (FEM)
--FEM
Details of topic
2 / 3
Marcinkech, D.
Karahutová, H.
9.
DT
Podmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Podnikateľský plán vybraného podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
11.
DT
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1 Kuchariková, K.
12.DTPodniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancovDepartment of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
13.
BT
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
14.
DT
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Politika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektore
Bieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
16.
BT
Politiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SR
Lazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
17.DisTPoľnohospodársky podnik a podporná politika v podmienkach klimatickej zmenySerenčéš, R.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic0 / 1
--
18.
BT
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.
Beňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
19.
BT
Porovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služieb
Stuchlý, P.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
20.
BTPorovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Suchá, D.
21.
BT
Postavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
22.DT
Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológií
Hallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
23.
BT
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniu
Department of Social Science (FEM)
B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
24.
BT
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniu
Department of Social Science (FEM)
B-EKPFEMDetails of topic
0 / 1
--
25.
DT
Postoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniuMoravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
26.
BTPostoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktomMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Karafová, M.
27.DTPostoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predajaPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
28.
DT
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
29.
DT
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SRDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / -- Kolodzejová, K.
30.
DT
Potravinová bezpečnosť a plytvanie potravinami
Bieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Nagy, M.
31.
BT
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinám
Bieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilita
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
33.DT
Potravinová dostatočnosť vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
34.
BT
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR
Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
35.
DT
Pozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkach
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Szabóová, K.
36.DT
Pozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne Slovenska
Hambálková, M.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
37.DT
Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
Juríčková, Z.Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1 Maglódiová, L.
38.
DT
Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.
Department of Management (FEM)
I-MAPFEMDetails of topic1 / 3
39.DT
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
Récky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
40.
DT
Preferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkov
Department of Mathematics (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
41.DTPrechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdiaLazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
42.
DT
Priame zahraničné investíciePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
43.
BT
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Department of Social Science (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
44.BTPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
45.
BT
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situáciíDepartment of Management (FEM)B-MAP
SUA
Details of topic
0 / 2
--
46.
BT
PROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNII
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
47.
BT
Production and consumption of the organic food.
Department of Economics (FEM)
B-IBAEFEM
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Production and consumption of the organic food.
Department of Economics (FEM)
B-IBASFEM
Details of topic
0 / 1
--
49.
DTProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / ----
50.
BT
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
51.
DT
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výrobyDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
52.
DT
Prognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040
Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic1 / 1 Mrva, M.
53.
BT
Prognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-EKP
SUA
Details of topic0 / 1--