Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DT
Segmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnosti
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
2.
DisT
Segmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic0 / 1
--
3.
DisT
Sharing Economy in AgriculturePokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / --
--
4.
DisT
Signifikácia informačných systémov v marketingu.
Department of Accountancy (FEM)
D-ATMSUADetails of topic
0 / 2
--
5.DTSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Skúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravín
Sojková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUADetails of topic1 / 1 Putalová, L.
7.
BT
Skúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
8.
DT
Skúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzke
Paluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
9.BT
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic0 / 2
--
10.BT
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 2
--
11.BTSkvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2 Budzáková, J.
12.BT
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2
--
13.BTSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
14.
BTSledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
Lenčéšová, S.
Mesárošová, M.
15.
DT
Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Small and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitiveness
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Social networks and its using in business
Department of Informatics (FEM)
--
SUADetails of topic1 / 1
18.
DTSociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
19.BTSociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnostiDepartment of Marketing and Trade (FEM)B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
20.
DT
Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
Juríčková, Z.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Bugárová, V.
21.
BT
Sociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkovNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / -- Grňová, I.
22.DTSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Jankula, L.
23.
BT
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic1 / 1
24.
BT
Sociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Sociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
26.
BT
Sociálny marketing a zero waste životný štýl
Rybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Galandová, Ľ.
27.
DT
Sociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
28.DTSocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak RepublicDepartment of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
29.BTSocio-ekonomické faktory kriminalityDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
30.
DisT
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikoch
Department of Management (FEM)D-EMP
SUA
Details of topic0 / 1--
31.
DT
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
32.
DTSpotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formy
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Maťová, M.
33.
DT
Spotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Majer, I.
34.DTSpotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1 Čelková, M. M.
35.
DT
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkov
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Dravecká, I.
36.
DT
Spotrebiteľské správanie na trhu s kávou
Department of Social Science (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
37.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
Récky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
38.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
39.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe zeleniny
Récky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
40.DTSpotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Križanová, K.
41.
DTSpotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
Pánis, L.
42.
BT
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
FEM
Details of topic
0 / ----
43.
BT
Spotrebné úvery v krajinách V4
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
44.
DT
SPP v novom programovacom období 2021-2027Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Pagáčová, M.
45.
BT
Strategic management
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
46.
DT
Súčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikanie
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
47.
DT
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Salátiová, D.
48.
BT
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
49.
DisT
Svetové finančné a komoditné trhyRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
50.
BTSystém ochrany vkladov v Slovenskej republikeBencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--