Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.DTVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieDepartment of Finance (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
Hallová, M.Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Sallaiová, S.
3.
BT
Vplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanieDrábeková, J.
Department of Mathematics (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Details of topic
1 / 1
Vaľková, R.
4.DT
Vplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostredia
Berčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
5.
DT
Vplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvo
Palkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
SUA
Details of topic1 / --
6.BTVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníDepartment of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
7.
DT
Vplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚ
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
8.
BT
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
9.DTVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
10.
DisT
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podnikuLančarič, D.Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
12.
DT
Vplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / ----
13.
DT
Vplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostredia
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
14.
BT
Vplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SR
Serenčéš, R.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
15.
DT
Vplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SRRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
16.
DTVplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch sveta
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
17.
DT
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
Adamičková, I.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 2 Žáková, D.
18.BT
Vplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmi
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Gulika, M.
19.
DT
Vplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na SlovenskuRábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
20.
BT
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1
21.
DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
22.
DT
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
23.DisT
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1
--
24.
DisT
Vplyv poľnohospodárstva a Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ na životné prostredie.Pokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPFEM
Details of topic
0 / --
--
25.
DT
Vplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Rajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
26.
DTVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Hatalová, V.
27.
DT
Vplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1 Turčíková, M.
28.
BTVplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadeníMatušek, V.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
29.BT
Vplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republike
Hupková, D.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1
30.
BT
Vplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariem
Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KME
FEM
Details of topic
0 / ----
31.
DT
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
32.
BT
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
33.
DT
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosťRichterová, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Máliková, S.
34.
DT
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rast
Richterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
35.DT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 4
36.
BT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Richter, M.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
37.
DT
VPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERDepartment of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
38.
DisTVplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SRHudáková, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1--
39.
DT
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
40.
DT
Vplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkov
Kubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic2 / 1
41.DT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
42.BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic
0 / --
--
43.
BT
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
Savov, R.Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
44.
DT
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Karová, S.
45.
BT
Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
46.
DT
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
47.
BT
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxi
Department of Management (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Pčelárová, I.
48.
DT
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Department of Economics (FEM)I-BE
FEM
Details of topic0 / ----
49.
BT
Výdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.
Hanová, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEMDetails of topic1 / 1 Watter, P.
50.
DT
Výroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Ralbovská, K.
51.
DT
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podniku
Ferenczi Vaňová, A.
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
1 / 2 Szonlajtnerová, D.
52.
DT
Vytvorenie podnikateľského plánu
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
53.
DisT
Využite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1
--
54.
DT
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
55.BT
Využitie cloud computingu vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2--
56.
BT
Využitie IKT pri aplikovaní aromamarketingu
Virágh, R.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2 Trnovszká, T.
57.
BT
Využitie IKT v práci manažéraDepartment of Informatics (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 2
58.
BT
Využitie IKT v práci manažéra
Hennyeyová, K.
Department of Informatics (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 2
59.
DisTVyužitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojovŠajbidorová, M.
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1--
60.
DisT
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Horská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMSUADetails of topic0 / --
--
61.DTVyužitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 2--
62.
BT
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň Vivien
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
63.
DT
Využitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podniku
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
2 / 2
64.
BT
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
65.
BT
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
66.
BTVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
67.DisT
Využívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajinách
Department of Social Science (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
68.
BT
Využívanie scent marketingu vo vybranom segmente služiebDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic1 / --
69.DTVývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
70.
BT
Vývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SR
Poláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic0 / 1--
71.
BTVývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
72.
BT
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
73.DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Paluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
74.
DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic
1 / --
Antala, M.
75.
DT
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009
Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
76.
DT
Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SRDepartment of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
77.BTVývojové tendencie zahraničného obchoduLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
78.
BT
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojenéDepartment of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1 Repárová, D.
79.
DT
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SRDepartment of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
80.
BT
Význam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / --
81.
BT
Význam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredí
Mravcová, A.Department of Social Science (FEM)--SUA
Details of topic
0 / --
--
82.
BT
Význam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych kríz
Mravcová, A.Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
83.
DT
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
Szakállas, K.
84.
BT
Význam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravínRybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Duchovičová, D.
85.
DT
Význam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvoja
Department of Social Science (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / ----
86.
BTVýznam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podnikuDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kitková, B.
87.
DT
Význam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleniny
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
88.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieDepartment of Management (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
89.
DT
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUA
Details of topic
0 / --
--