Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic
0 / 1
--
2.
DT
Agro-food in the green and food of the futureDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
3.
BT
Agropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic
0 / 1
--
4.
DTAgroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podnikuGurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
5.
BT
Agroturistika, ako predmet podnikania
Department of Management (FEM)
B-MAPFEMDetails of topic0 / 2
--
6.
DT
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podniku
Farkašová, M.Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Hrušková, K.
7.
DT
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Bencová, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
9.
BT
Analysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
10.
BTAnalýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Analýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostredia
Barát, P.Department of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Analýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľovPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1
Kaľavská, R.
13.DT
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republiky
Porubčan, P.
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1 Baloghová, K.
15.
DT
Analýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚMatejková, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Demčáková, R.
16.
BT
Analýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Gurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
17.DTAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic2 / --
18.DTAnalýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
Vitková, H.
19.
BT
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
20.BT
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
21.BT
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
22.
BTAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
23.
DTAnalýza ukazovateľov finančnej situácie v podnikuStrápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
24.
DT
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
Department of Economics (FEM)I-EKP
I-MAP
FEM
Details of topic
2 / 2
25.DTAnalýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚMatejková, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / --
26.
BT
Analýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Jenčová, J.
27.
BT
Analýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPoláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
29.
DTAnalýza vývoja hospodárenia vybraných obcíDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
31.BT
Analýza vývoja inflácie vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operations Research (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
32.
DT
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Kovaľ, M.
33.
BT
Analýza vývoja spotreby vybranej komodity
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1--
34.
BT
Analýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorovPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
35.
BTAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
36.
DT
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
37.
BT
Analýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelania
Richterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEM
Details of topic
0 / 1--
38.DTAnalýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
SUA
Details of topic
1 / 1
Benčatová, M.
39.
DT
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-MAP
I-EKP
FEMDetails of topic
0 / 1
--
40.DTAnti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravínRybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
SUADetails of topic1 / 1 Mladá, M.
41.
DT
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic1 / -- Jurčišin, P.
42.
DT
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
43.
DTAróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služiebBerčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / --
--
44.DTAroma Marketing as a Tool of Communication at Selected MarketsBerčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
45.
DT
Aróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovPaluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
46.
DT
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic
1 / --
47.
DT
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
48.
BT
Assets and Capital structure of selected company
Department of Economics (FEM)
B-IBAE
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1
--
49.BTAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
50.
DT
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 2--
51.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Department of Finance (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1--
52.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
53.
BTBankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
54.
DT
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
55.
DT
Bezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmi
Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
56.
BT
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 2--
57.
DisTBioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European CountriesDepartment of Social Science (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / 1--
58.
BT
Bioeconomy Policies and Support in Slovakia
Department of Economic Policy (FEM)B-IBAE
FEM
Details of topic
0 / 1
--
59.DTBiomass and its Utilization in Conditions of Slovakia
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic0 / 1
--
60.
DTBlahobytná analýza slovenského trhu s cukrom
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
61.DTBreak-even point analýza vybraného podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
62.
DT
Brexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
Department of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / ----
63.DT
Business plan of a new company
Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
Švajcerová, R.
64.
BT
Business Plan of a Selected CompanyHrdá, V.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Veseľková, N.
65.
DT
Cash flow ako významný determinant úspechu podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1
66.
DTCeloplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravínDepartment of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
67.BTCena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovDepartment of Mathematics (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMDetails of topic
1 / 1
68.
DTCesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic
1 / 1
Matejovie, D.
69.
DisT
Cloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
Department of Informatics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic0 / 1--
70.BTConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Stümpelová, M.
71.
DT
Consumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food Products
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
72.
DisT
Corporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected Companies
Kapsdorferová, Z.
Department of Management (FEM)
D-EMPA
SUA
Details of topic
0 / 1--
73.DT
Corporate Social Responsibility and PR as the way to create a company image
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1
74.
DT
Country of origin effect and its impacts on consumer decision makingDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Karásiková, D.
75.
DT
CRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 2
76.DTCRM system implementation in the company - case study
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
77.BTDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Krajčírová, R.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
SUA
Details of topic
1 / 1
Šoóki, R.
78.
DisT
Determinants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EU
Bartová, Ľ.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPPA
SUA
Details of topic
0 / --
--
79.DT
Determinanty exportu vybranej komodity
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 2 Kohút, J.
80.
DT
Determinanty obchodu a zmena vzorov obchodovania
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Balážová, M.
81.
DT
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
82.
DT
Distribučná logistika vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
83.
DT
Distribučná logistika vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
84.BTDlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRDepartment of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
85.
BT
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 3
--
86.
BTDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Department of Economic Policy (FEM)B-MPASUADetails of topic
0 / --
--
87.
DT
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektorBencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
88.
DT
Dopady klimatických zmien na poľnohospodárstvo
Hupková, D.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / -- Palajová, F.
89.DT
Dopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚ
Poláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
90.DT
Dopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnosti
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
91.
DT
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1--
92.
DisT
Eco-efficiency of Agriculture in the EUBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPPA
SUA
Details of topic
0 / --
--
93.
DT
Ecological agriculture and organic food
Zentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic
0 / 1
--
94.DT
Ecological agriculture and organic food
Department of Economics (FEM)I-BESFEMDetails of topic
0 / 1
--
95.
DT
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / ----
96.BT
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Nambuge, D.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
97.
DT
Economic Impacts of International Migration in the European Union
Adamičková, I.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
98.
DisT
Economics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' IncomesBielik, P.Department of Economics (FEM)
D-EMPA
FEM
Details of topic
0 / 1--
99.
BTEfektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Oravec, L.
100.DisTEko-efektívnosť poľnohospodárstva SRBartová, Ľ.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPPSUA
Details of topic
0 / --
--
101.
DisTEko-inovačná kapacita podnikov na Slovensku
Department of Economics (FEM)
D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
102.
DT
Ekologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcoch
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Novotná, M.
103.BT
Ekonomická analýza vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Krakovská, K.
104.BTEkonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1
105.DT
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektu
Gurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
106.
DT
Ekonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výroby
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Thonhauserová, N.
107.
DT
Ekonomické disparity krajín EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
108.BTEkonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
109.
DT
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Gurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1
110.DTEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidiekaAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
111.
BTEKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTI
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
112.
DT
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podniku
Department of Economics (FEM)I-BEA
FEM
Details of topic0 / 1
--
113.
DT
Ekonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
114.
DTEkonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
115.BT
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kožuchová, D.
116.
DTEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikochPorhajaš, V.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Štefanco, M.
117.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podnikuDepartment of Economics (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
118.
DTEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SRPorhajaš, V.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Ďuráková, S.
119.BTEkonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v obore
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
120.BT
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
Department of Economics (FEM)B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 1
Riečická, N.
121.
BT
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Economics (FEM)
B-EKPFEM
Details of topic
1 / 1 Kováč, P.
122.
BTEkonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na Slovensku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
123.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
124.
BT
Ekonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.
Department of Economics (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic0 / 1--
125.
BT
Ekonomika biopaliv
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2 Tomeček, A.
126.
DT
Ekonomika bioplynovej stanice
Department of Economic Policy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
127.
BT
Ekonomika bioplynovej stanice
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
128.
DisT
Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárov
Bielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1
--
129.
DT
Emisie skleníkových plynov v EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic0 / --
--
130.
BT
Emisie skleníkových plynov v SR
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
131.
BT
Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
B-EMG
B-EM
B-EEM
SUA
Details of topic
1 / 2
132.
DisTEnvironmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic0 / 1
--
133.DT
Environmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikov
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Benďáková, V.
134.BT
Etické aspekty trhu a niektoré jeho slabiny
Department of Social Science (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
135.
BT
Eticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizácií
Pechočiaková Svitačová, E.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
136.BTEvaluation of sales activities of (the company)Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / --
--
137.BTEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
Jančovičová, L.
Hazdová, N.
138.BT
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
Košovská, I.Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2 Krošňáková, M.
Michaličková, R.
139.
DT
Exchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaDepartment of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
140.DT
Exchange rate risk management in company
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
141.
BT
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podnikuTurčeková, N.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic0 / 1--
142.DisT
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov
Bielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1--
143.
DT
Faktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchoduOrszághová, D.
Department of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
144.
BT
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
Department of Mathematics (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Peťovská, K.
145.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh ovocia
Department of Marketing and Trade (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / 1
146.
DisT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATM
FEM
Details of topic0 / 1--
147.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1 Vlková, K.
148.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravínDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
149.
DTFaktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
Ďurišová, R.
150.
DisTFarm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in SlovakiaDepartment of Finance (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic0 / 1--
151.DisTFarming Employment in the EU: Current Challenges and PerspectiveQineti, A.Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / --
--
152.
DisT
Features of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European Union
Turčeková, N.
Department of Economics (FEM)
D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
153.
DT
Financovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
154.
DTFinančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnosti
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 2
155.
BT
Finančná analýza podniku
Serenčéš, P.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / ----
156.
DT
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstva
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Netryová, D.
157.
BT
Finančno ekonomická analýza podniku
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1 Kuťková, N.
158.
DT
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Straňák, D.
159.
BT
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.
Department of Economics (FEM)
B-EKPFEM
Details of topic
0 / 1
--
160.DisT
Finding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing Innovation
Tartaraj, A.Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMA
FEMDetails of topic
0 / --
--
161.
BTFood consumption patterns in association with psychical activity levelHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
162.
DT
Food Spending Patterns of different Income-level Households
Hupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
163.
DT
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
Hanová, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
164.BTGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Tichá, M.
165.
BT
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / --
--
166.
DT
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
Farkašová, M.
Department of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
167.
DT
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupy
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
168.
BT
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
169.DT
Hodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic0 / ----
170.
DT
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelovBencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
171.
DTHodnotenie hospodárenia vybraného podnikuDepartment of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
172.BTHodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
173.
BT
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Klačanský, I.
174.
BT
Hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku
Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
175.DTHodnotenie projektových podpôr PRV v SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEM
Details of topic
0 / --
--
176.
DT
Hospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikále
Lazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
177.
BT
How political supremacy affects economy of Jamaica
Mravcová, A.
Department of Social Science (FEM)
B-IBASFEM
Details of topic
0 / 1
--
178.BT
Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
179.
DT
Change management in the organization
Savov, R.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Di Sabato, V.
180.
BT
Identifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií
Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEM
Details of topic
0 / 1
--
181.DTIdentifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizikaRepiský, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Paulíková, M.
182.DTIdentifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
183.DisTIdentifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovania
Department of Management (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
184.DTIKT ako marketingový nástroj v podnikuDepartment of Informatics (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic0 / 2
--
185.
DisT
Impact of Agriculture and the Common Agriculture Policy of the EU on the Environment.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPA
FEMDetails of topic
0 / --
--
186.
BT
Impact of News on Commodity MarketsDepartment of Economic Policy (FEM)B-IBAE
FEM
Details of topic
1 / 1
187.
DTImpact of News on Commodity Markets
Department of Economic Policy (FEM)
I-IED
FEM
Details of topic
1 / 1 Slamková, D.
188.
BT
Impact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic2 / 1
189.DT
Impact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply Chain
Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSSUADetails of topic
1 / 1
190.BT
Improvement of the marketing strategy of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
191.
DT
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SRDepartment of Economics (FEM)
I-MAP
FEM
Details of topic
0 / 1--
192.
BT
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SR
Laurová, M.
Department of Economics (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1
Szabóová, M.
193.
BT
Inflácia ako makroekonomický jav
Kecskés, N.
Department of Mathematics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
194.
BT
Informačná bezpečnosť - voliteľna téma
Oláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)
B-IAE
B-KME
FEM
Details of topic0 / 1--
195.DTInformačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 2 Pokorná, Z.
196.
DT
Informačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Do Thaiová, D.
197.
DT
Innovative approaches of measuring business performanceTurčeková, N.Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 2--
198.DTInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výroby
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Andóová, B.
199.BTInovačná schopnosť agropotravinárstvaSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
200.
DT
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Sokolová, K.
201.
BT
Instagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnosti
Neomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
202.
BT
Integrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesovOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMDetails of topic1 / 2
203.
DT
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Savov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
204.
DT
Interakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
205.
BT
Interakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávania
Drábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic0 / 1--
206.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
207.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / --
--
208.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
209.
BT
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
210.
BT
International Business of SR
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
211.
BT
Internet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácie
Centre of Information Technologies (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
212.
BT
Internetový obchod a ochrana spotrebiteľaOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Vanyová, A.
213.DTInventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuDepartment of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 2
--
214.
BT
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 2
215.DT
Investičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej suroviny
Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
216.
BT
Investovanie do zlata a drahých kovov
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
217.
BT
Japonský manažment a jeho špecifikáFilová, A.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
218.
DT
Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkov
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / --
219.
BT
Kalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / ----
220.BTKapitálová primeranosť bánk v eurozóneDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
221.
DisT
Klimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SR
Department of Finance (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
222.DTKnowledge managementHrdá, V.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Zábojníková, V.
223.
DT
Komparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic
1 / 1
Drábeková, J.
224.
BTKomparácia agroobchodu SR a ČRDepartment of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
225.
DT
Komparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Pólyová, L.
226.
BT
Komparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov Slovenska
Pechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
227.
DT
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / --
228.
BT
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEMDetails of topic0 / 1
--
229.
DT
Komparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajinách
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
230.DTKomparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
231.
DT
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Hrdá, V.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Sťahelová, M.
232.
DT
Kompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajín
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / 1 Törjék, G.
233.
BT
Komunikačná politika vo vybranom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
234.DT
Komunikačná politika vybranej spoločnosti
Kádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1 Bírová, K.
235.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Tyč, R.
236.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
237.
DT
Konkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Beňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
238.DT
Kontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
239.
DisT
Konverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinanty
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPP
SUADetails of topic
0 / --
--
240.BT
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
241.
BT
KryptomenyCentre of Information Technologies (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1 Uhnák, L.
242.
BT
Kvalita podnikateľského prostredia v regiónoch
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
SUA
Details of topic
0 / --
--
243.
DT
Kvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmi
Rybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Belovičová, K.
244.
BT
Lagrange method in practical problems
Department of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
245.
BT
Lagrangeova metóda v praktických úloháchKecskés, N.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
246.BTLeadership as a function of managementHrdá, V.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
247.DT
Logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Martinčeková, L.
248.
DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
249.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 3
--
250.
BT
Majetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podnikuGurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1 Krčmárik, M.
251.DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic
2 / 2
252.
DT
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
253.BT
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Department of Economics (FEM)B-EKPFEM
Details of topic
1 / 1
254.
BT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
255.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
256.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Department of Accountancy (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / -- Ševčovičová, D.
257.
DT
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-MAP
I-BEA
FEM
Details of topic1 / 1
258.
DisTManagerial and Economical Evaluation of Microbreweries in Slovakia
Department of Management (FEM)
D-EMPA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
259.DTManažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEMDetails of topic
1 / --
Jakubík, L.
260.
BT
Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodín
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
261.
BT
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
3 / 3
Gerhát, M.
Ružičková, N.
Matulja, M.
262.DisTManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
263.
DT
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
4 / 4
Hlavina, Ľ.
Lopúchová, K.
Michalenková, Z.
Kubáň, A.
264.BTManažment obchodu na akciových trhochDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
265.DTManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
266.
BT
Manažment výroby vybraného podnikuFilová, A.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Kondvárová, D.
267.
BT
Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Juríčková, Z.
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1 Pacherová, P.
268.
DT
Marketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / --
269.
BT
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
270.
BT
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Virágh, R.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
271.
DT
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketDepartment of Marketing and Trade (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
272.
DT
Marketing strategy for launching a new brand on the marketHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
Nižňanská, R.
273.DTMarketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SR
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / -- Rajčuľová, L.
274.
DisT
Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživyNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1
--
275.BTMarketingová komunikácia v online prostredí
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
276.
BTMarketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
277.
DTMarketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trhKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Danišová, L.
278.
DT
Marketingová stratégia vybraného podnikuDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
279.
DT
Marketingové nástroje a ich informačná podpora
Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
280.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na Slovensku
Rovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
281.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
3 / --
Molnárová, L.
Pastier, D.
Pčelárová, J.
282.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
283.
DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
284.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
285.BTMarketingový plán Kúpeľov Trenčianske Teplice
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Vígh, R.
286.DTMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
287.
DTMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuHudáková, M.Department of Management (FEM)I-MAP
FEM
Details of topic
2 / 2 Štefanková, T.
Šabová, M.
288.
BT
Medzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektov
Bielik, P.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 2--
289.
DT
Meranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mlieka
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
290.
DT
Merchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkach
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
291.
BT
Metódy kontroly vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Hromátková, T.
292.DTMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
293.
DT
Mobilní operátori na Slovensku
Matušek, V.Department of Mathematics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
294.
DTModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
295.DTModerné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic1 / -- Melková, M.
296.
BT
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in Slovakia
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Šimurda, A.
297.
DT
Monitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku
Dobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Trimayová, M.
298.DT
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Department of Management (FEM)--SUA
Details of topic
0 / --
--
299.
DT
Možnosti financovania malých a stredných podnikov
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
300.DT
Možnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu
Rábek, T.Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Petrek, M.
301.DisT
Možnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikov
Department of Informatics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / --
--
302.
DT
Možnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
303.DT
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodárenia
Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEM
Details of topic
2 / 2
304.
DT
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Bako, F.
305.
DT
Nakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
306.DisTNástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.Department of Finance (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
307.
BT
Nástroje online marketingu vo vybranom podniku
Centre of Information Technologies (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / --
Mikuš, M.
Karlubík, A.
308.BTNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.Department of Informatics (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
309.DTNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuDepartment of Informatics (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1 Hipság, R.
310.DTNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Štefáková, K.
311.
DT
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Rovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
312.DTNávrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
313.
DT
Negatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
314.BT
Nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Rajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kamencayová, A.
315.
BTNeuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxiBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / --
316.BT
Nezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledky
Department of Social Science (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
317.
BT
Nezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Szabóová, K.
318.
DT
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Klinčíková, P.
319.
BT
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológií
Holúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--
320.
DT
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľaRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic0 / 1
--
321.
BT
Obchodovanie na finančných trhoch s využitím IKT
Virágh, R.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
322.BTObsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
323.
DT
Odhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic0 / 1
--
324.
DT
OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TRHU S POTRAVINAMI
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
325.BT
Optimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
326.
BT
Organizačná štruktúra vybraných podnikov
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
327.
DisT
Organizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in Enterprises
Department of Economics (FEM)D-EMPAFEM
Details of topic
0 / --
--
328.
DTOsobnosť manažéra vo vybranom podnikuDepartment of Management (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Gunárová, S.
329.
BT
Peculiarities of export marketing of (the company)
Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / --
--
330.
DT
Peculiarities of the market of agricultural products of (the country)
Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
331.BT
Peculiarities of the use of the marketing mix in (the company)
Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
332.
BT
Personalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Rybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1
--
333.DT
Personálna stratégia podniku
Department of Languages (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Rusňáková, V.
334.
DisT
Perspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky
Rovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
FEM
Details of topic
0 / --
--
335.
BT
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
Savov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
336.BTPlánovanie vo vybranej organizáciiDepartment of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 3
337.
DT
Podmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4
Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
338.
DTPodnikateľský plán vybraného podnikuDepartment of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic
1 / 1
Babošová, N.
339.DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Kuchariková, K.
340.
DT
Podniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Košičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
341.BT
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Šeben Zaťková, T.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
342.DT
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
343.BTPolitika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektoreDepartment of Economic Policy (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--
344.
BTPolitiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SRDepartment of Economic Policy (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--
345.
DisT
Poľnohospodársky podnik a podporná politika v podmienkach klimatickej zmeny
Department of Economic Policy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1--
346.BTPorovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Chocholáčková, E.
347.
BT
Porovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služieb
Stuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 2
Adamišin, P.
348.
BT
Porovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SR
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Suchá, D.
349.BTPostavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SR
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
350.
DT
Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológiíDepartment of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
351.BTPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniuBarát, P.
Department of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
352.
BT
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniu
Department of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
353.
DTPostoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniuMoravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
354.BTPostoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktomDepartment of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
355.DT
Postoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Holubanská, Z.
356.
DT
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Surovcová, N.
357.
DT
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SR
Rovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Kolodzejová, K.
358.
DT
Potravinová bezpečnosť a plytvanie potravinami
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
359.
BT
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinám
Bieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
360.BT
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilita
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
361.
DT
Potravinová dostatočnosť vo vybraných krajinách
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / --
362.
BT
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SRDepartment of Finance (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
Szalayová, J.
363.
DT
Pozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkach
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
364.
DTPozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne Slovenska
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
365.
DTPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Maglódiová, L.
366.
DT
Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvoj
Department of Management (FEM)
I-MAPFEM
Details of topic
1 / 3 Jurášová, V.
367.
DT
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
368.DTPreferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkovDepartment of Mathematics (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
369.DTPrechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdiaLazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
370.
DTPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUADetails of topic0 / --
--
371.
BT
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Porubčan, P.
Department of Social Science (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
372.BTPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
373.
BT
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Department of Management (FEM)
B-MAPSUA
Details of topic
0 / 2
--
374.BTPROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNIIBaraníková, H.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
375.
BT
Production and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)
B-IBAE
FEMDetails of topic0 / 1
--
376.
BT
Production and consumption of the organic food.
Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1
--
377.
DT
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / --
--
378.
BT
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
379.
DT
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výroby
Porhajaš, V.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
380.
DT
Prognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Mrva, M.
381.
BTPrognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-EKP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
382.BTRecruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyDepartment of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
383.DT
Regionálne disparity krajín EÚ
Richterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
384.
DT
Reklama a jej vplyv na zákazníkaRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
3 / --
385.
DT
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predajaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Kučerová, V.
386.
DT
Residential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.
Department of Finance (FEM)
I-IED
FEM
Details of topic
1 / 1 Lycius, R.
387.
BT
Riešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBA
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Schlarmannová, J.
388.DT
Rizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
389.
BTRozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktovOrszághová, D.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
390.
BT
Rozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióne
Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 1--
391.BTRozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
392.
DTSegmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnostiZach, H.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
393.
DisT
Segmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkovPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-ATM
SUA
Details of topic0 / 1
--
394.
DisT
Sharing Economy in Agriculture
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPAFEM
Details of topic
0 / ----
395.
DisT
Signifikácia informačných systémov v marketingu.
Látečková, A.
Department of Accountancy (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 2
--
396.
DT
Skladové hospodárstvo vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
397.
DTSkúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravínSojková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUA
Details of topic
1 / 1
Putalová, L.
398.
BT
Skúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEM
Details of topic
0 / --
--
399.
DT
Skúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzke
Paluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
400.
BT
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic0 / 2--
401.BT
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 2
--
402.BTSkvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuDepartment of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 2
403.
BT
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
404.
BT
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
405.BT
Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
2 / 2
406.
DT
Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 1--
407.
BT
Small and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitiveness
Department of Informatics (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
408.
BT
Social networks and its using in business
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
409.
DTSociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)Moravčíková, D.Department of Social Science (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
410.BT
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnosti
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
411.
DT
Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Bugárová, V.
412.
BTSociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
413.
DT
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Jankula, L.
414.
BT
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
415.
BT
Sociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
416.
BTSociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.Poláček, M.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
417.
BT
Sociálny marketing a zero waste životný štýl
Rybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
Galandová, Ľ.
418.
DT
Sociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030
Rybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
419.DTSocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak Republic
Department of Economic Policy (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
420.
BTSocio-ekonomické faktory kriminalityRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
421.
DisT
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikoch
Department of Management (FEM)
D-EMP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
422.
DT
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
423.DTSpotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formyPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Maťová, M.
424.
DT
Spotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojov
Rybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
425.DTSpotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínRécky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Čelková, M. M.
426.
DTSpotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkovKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Dravecká, I.
427.
DT
Spotrebiteľské správanie na trhu s kávou
Moravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
428.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
429.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
430.DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe zeleniny
Récky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
431.
DT
Spotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravín
Paluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
432.
DT
Spotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravín
Paluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Pánis, L.
433.
BTSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
FEM
Details of topic
0 / ----
434.
BT
Spotrebné úvery v krajinách V4Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Bubáková, K.
435.
DT
SPP v novom programovacom období 2021-2027
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
436.BTStrategic managementDepartment of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1 Malecká, B.
437.
DT
Súčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikanie
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
438.
DT
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Hupková, D.
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
Salátiová, D.
439.
BTSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
440.
DisT
Svetové finančné a komoditné trhyDepartment of Economic Policy (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic0 / 1--
441.
BTSystém ochrany vkladov v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
442.
DTŠpecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produktyStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1
443.DTŠpeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravínDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
444.
DT
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
445.
BT
Štatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republikeMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic
1 / --
Gerhátová, S.
446.
BTŠtruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Kamenská, T.
447.DT
Štruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SR
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
448.
DTThe current situation on the market of (the product) in (the country)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / --
449.
DTThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D.
Department of Economic Policy (FEM)
I-IED
SUA
Details of topic
1 / 1
Fitala, P.
450.
DT
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak cities
Nambuge, D.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Kurek, F.
451.
DTThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
1 / --
Gozhev, M.
452.
DT
The Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
453.
DisT
The Impact of Social Platforms in Promoting Food Products
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMA
FEM
Details of topic
0 / ----
454.
BT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketDepartment of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Bojňanská, A.
455.DTThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Department of Economics (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
456.
DT
The Interaction between Stock Prices and Commodity Markets
Department of Economic Policy (FEM)
I-IEDSFEMDetails of topic1 / 1 Arpášová, M.
457.
DT
The promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic0 / --
--
458.
DT
The role of information technology in small and medium-sized enterprisesHallová, M.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
459.
BT
Towards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of UkraineHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
460.
DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesDepartment of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
461.
BTTrends and Patterns in Foreign TradeDepartment of Economic Policy (FEM)B-IBAEFEM
Details of topic
0 / 1
--
462.
BT
Trendy elektronického bankovníctva
Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
463.
BT
Trendy elektronického bankovníctva
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
464.BT
Trendy pracovnej migrácie v Európe
Pechočiak, T.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
465.BT
Trendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
Hupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic
0 / --
--
466.
DTTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
467.
BT
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SRLaurová, M.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 1
468.
DisT
Trh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EUZentková, I.Department of Economics (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic0 / 1
--
469.DisT
Trojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postavenia
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / --
--
470.
DT
Tvorba a analýza matematických modelov v ekonomike
Kecskés, N.
Department of Mathematics (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / --
--
471.
BT
Tvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredíCentre of Information Technologies (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
472.
BTTvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modeluRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1
Jéney, A.
473.
DT
Tvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekteRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / 1
474.
DisT
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikov
Hupková, D.Department of Economics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic0 / ----
475.
BT
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
Nováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
476.BTÚčtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
477.
BT
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 2
--
478.DisTÚčtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyDepartment of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic0 / 1--
479.
DT
Udržateľná spotreba potravín v krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Sihelská, P.
480.DTUdržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajínDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic
1 / 1
481.
DT
Uplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektoraPechočiak, T.
Department of Mathematics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
482.
DT
Uplatnenie CRM v podnikovom riadení
Stuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 2
--
483.
BT
Uplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajov
Department of Mathematics (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
484.
DT
Uplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.Department of Accountancy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 2
--
485.
BT
Uplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti Lidl
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
486.
BT
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
Belúchová, L.
487.
DTUplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na SlovenskuDepartment of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Michalčíková, K.
488.DisT
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
Savov, R.Department of Management (FEM)D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1
--
489.DT
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
490.
BT
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Sallaiová, S.
491.BT
Vplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanie
Drábeková, J.
Department of Mathematics (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMDetails of topic
1 / 1
492.DT
Vplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostredia
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic1 / -- Pindiaková, R.
493.
DT
Vplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvo
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUA
Details of topic
1 / --
494.
BT
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníDepartment of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1 Makai, M.
495.
DT
Vplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚPokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
496.BT
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
Richter, M.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
497.
DT
Vplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komodite
Richter, M.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
498.
DisT
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
Lančarič, D.
Department of Management (FEM)
D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1
--
499.BTVplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Tóth, M.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
500.DTVplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputovFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / --
--
501.
DT
Vplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostredia
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
Ščevlíková, B.
502.
BT
Vplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SRDepartment of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
503.
DT
Vplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SR
Rovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Tóth, B.
504.DT
Vplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch sveta
Hanová, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic
1 / 1
505.
DTVplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 2
506.
BT
Vplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmi
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Gulika, M.
507.
DT
Vplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na Slovensku
Rábek, T.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Guniš, F.
508.
BT
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUADetails of topic1 / 1
509.DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
510.DTVplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkovNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1
--
511.DisTVplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravínNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1
--
512.DisT
Vplyv poľnohospodárstva a Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ na životné prostredie.
Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
D-EPP
FEMDetails of topic0 / --
--
513.
DTVplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
514.
DT
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
Kádeková, Z.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Hatalová, V.
515.DT
Vplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Turčíková, M.
516.
BT
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadení
Matušek, V.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Šuláková, M.
517.
BTVplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeDepartment of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
518.
BT
Vplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariemFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
519.
DTVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
520.
BT
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
521.
DT
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosťRichterová, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic
1 / 1
522.
DT
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rast
Richterová, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Chreneková, A.
523.
DT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 4
524.
BT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
525.
DT
VPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVER
Department of Mathematics (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1--
526.
DisT
Vplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SR
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic0 / 1
--
527.
DT
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic
1 / 1
528.DTVplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / 1
Bandzi, M.
Poláčková, T.
529.
DT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
530.
BT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
531.
BT
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
Savov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
532.
DT
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
Savov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
533.
BT
Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Miškovicová, M.
534.
DT
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
535.
BT
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Pčelárová, I.
536.
DT
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Department of Economics (FEM)
I-BE
FEMDetails of topic0 / ----
537.
BT
Výdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.
Hanová, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KMEFEM
Details of topic
1 / 1 Watter, P.
538.
DT
Výroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
539.
DT
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
1 / 2 Szonlajtnerová, D.
540.
DT
Vytvorenie podnikateľského plánu
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
541.
DisT
Využite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľa
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUADetails of topic0 / 1--
542.
DT
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
543.BTVyužitie cloud computingu vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2--
544.BTVyužitie IKT pri aplikovaní aromamarketingu
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 2
545.
BT
Využitie IKT v práci manažéra
Department of Informatics (FEM)B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 2
Trestyanszky, N.
546.BT
Využitie IKT v práci manažéra
Department of Informatics (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 2
547.DisT
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojov
Šajbidorová, M.
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
548.
DisT
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovDepartment of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / --
--
549.
DTVyužitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--SUADetails of topic0 / 2
--
550.
BT
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň VivienDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / ----
551.
DT
Využitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podniku
Košovská, I.Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
2 / 2
Folentová, K.
Majlingová, R.
552.
BT
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
553.BTVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Holinga, S.
554.
BTVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
555.
DisT
Využívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajinách
Department of Social Science (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
556.
BT
Využívanie scent marketingu vo vybranom segmente služieb
Neomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
557.DT
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republike
Bencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
558.
BT
Vývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
559.
BT
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Kočaříková, D.
560.BTVývoj platidiel a meny na území SlovenskaDepartment of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
561.DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
562.DTVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / --
563.
DT
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009
Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
564.
DT
Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SR
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
565.BTVývojové tendencie zahraničného obchoduLazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
566.
BT
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojené
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Repárová, D.
567.
DT
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SR
Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
568.
BT
Význam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic1 / --
569.BTVýznam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíDepartment of Social Science (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
570.
BT
Význam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych kríz
Mravcová, A.
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
571.
DT
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
Holúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
572.
BT
Význam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravín
Rybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
573.DTVýznam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvojaMravcová, A.
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
574.BT
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Holúbek, I.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1 Kitková, B.
575.
DT
Význam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleninyDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
576.
DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieDepartment of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
577.
DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
578.
DT
Word of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značky
Kádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Čavojová, D.
579.
DisT
World Financial and Commodity MarketsDepartment of Economic Policy (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / 1--
580.DTWorld production and trade with selected agricultural commoditiesHupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
581.
BT
Zahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditouDepartment of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic3 / -- Ingeliová, M.
Jardeková, S.
Sekeľ, S.
582.
DisTZamestnanosť v poľnohospodárstve EÚ: Aktuálne výzvy a perspektívaDepartment of Economic Policy (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic0 / --
--
583.
DT
Zásobovacia logistika podniku
Department of Management (FEM)
--
SUADetails of topic1 / --
584.
BT
Zásobovanie vybraného podniku
Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
585.
DTZavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstveAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
586.
DT
Zavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnostiDepartment of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
587.
DT
Zážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu Slovenska
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Kolářová, B.
588.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚDepartment of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
Šišková, S.
Bigaz, R.
589.
DisT
Zdieľaná ekonomika v poľnohospodárstve
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / --
--
590.
DisT
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.
Látečková, A.
Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic0 / 2
--
591.DTZdravie ako faktor kvality životaDepartment of Economics (FEM)I-BEFEM
Details of topic
0 / ----
592.
BTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEMDetails of topic0 / ----
593.
DT
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
I-BE
FEM
Details of topic
0 / --
--
594.
DT
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Nižníková, N.
595.
DT
Zero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kraslanová, M.
596.
DT
Zhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
597.
BT
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic3 / 1 Raffáčová, M.
Vojtelová, B.
Fazekašová, N.
598.
DT
Zhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1 Farkašová, M.
599.
DTZhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
600.
BT
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikov
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
601.BTZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
602.BT
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--SUADetails of topic0 / 2--
603.DTZhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1 Rezák, J.
604.
BT
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
605.
BT
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
606.
BT
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciach
Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
607.
BT
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Accountancy (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Pospišová, M.
608.
BT
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
609.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuDepartment of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic
1 / 1
Kunová, N.
610.DTZhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuDepartment of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic
1 / 1
Čaládiková, M.
611.
BTZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic2 / 2
612.
DTZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuDepartment of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
Šašalová, N.
Janíčková, D.
613.BTZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTFEM
Details of topic
0 / 1
--
614.
DT
Zhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Department of Economics (FEM)
I-MAPFEM
Details of topic
1 / 1
615.
BT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
Braunová, M.
Dobaiová, P.
616.
DT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
617.
DT
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ dane
Krajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
618.BT
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 2
619.
DT
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP Jednota
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1 Nosianová, N.
620.
BT
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTFEMDetails of topic
0 / 2
--
621.
BT
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic1 / 1 Nepeľová, A.
622.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
623.DTZhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--SUADetails of topic
1 / --
624.
DT
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
Department of Accountancy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 2--
625.
BTZhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
626.
BTZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuDepartment of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Kóšová, V.
627.
DT
Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Kapsdorferová, Z.
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1--
628.BT
Životné prostredie ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / --
--
629.BT
1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--