Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Comparison of export and import of Slovak republic and Germany
Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Agro-food in the green and food of the future
Richter, M.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Agropotravinársky obchod SR s vybranými komoditami
Bartová, Ľ.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KMEFEM
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Agroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podniku
Department of Economics (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
5.
BT
Agroturistika, ako predmet podnikania
Department of Management (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
0 / 2
--
6.
DT
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podniku
Farkašová, M.
Department of Mathematics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Hrušková, K.
7.
DT
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
8.
BT
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Gajdošová, E.
9.
BT
Analysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
10.
BT
Analýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
11.
BTAnalýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostrediaDepartment of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.DT
Analýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Kaľavská, R.
13.
DT
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republiky
Department of Social Science (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
14.
BTAnalýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiDepartment of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1
15.
DT
Analýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚ
Matejková, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Demčáková, R.
16.
BTAnalýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
17.
DTAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupiny
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / --
18.
DT
Analýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / --
19.BT
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
Beňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
20.
BT
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Kálnayová, E.
21.
BT
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
22.BT
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
23.
DT
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
24.
DT
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
I-EKP
I-MAP
FEM
Details of topic
2 / 2 Kapustová, B.
Kišacová, K.
25.
DT
Analýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚ
Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
26.
BT
Analýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
27.
BT
Analýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít
Poláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
29.DT
Analýza vývoja hospodárenia vybraných obcí
Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
30.
DT
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
31.
BT
Analýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
32.
DT
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic
1 / 1
33.BTAnalýza vývoja spotreby vybranej komodity
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEMDetails of topic
0 / 1
--
34.
BT
Analýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorov
Palkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Huranová, I.
35.
BT
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
36.
DT
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
Bajusová, Z.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
37.
BT
Analýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
Analýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristík
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUA
Details of topic
1 / 1
39.
DT
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-MAP
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
40.DTAnti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
SUADetails of topic
1 / 1
41.
DT
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
42.DTAplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
43.
DT
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služieb
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
0 / --
--
44.DTAroma Marketing as a Tool of Communication at Selected MarketsBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
45.
DTAróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovPaluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
46.DT
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
47.
DT
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
0 / --
--
48.
BT
Assets and Capital structure of selected company
Turčeková, N.Department of Economics (FEM)
B-IBAE
B-IBAS
FEMDetails of topic0 / 1
--
49.BT
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
50.
DT
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2
--
51.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
1 / 1 Masaryková, L.
52.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
53.
BT
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SR
Holúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Skokanovič, R.
54.
DT
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
55.DTBezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmiNeomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Nádaždyová, M.
56.BT
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
Hennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
57.DisT
Bioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European Countries
Moravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic0 / 1--
58.
BTBioeconomy Policies and Support in SlovakiaLazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
B-IBAE
FEM
Details of topic
0 / 1--
59.
DTBiomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaDepartment of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
60.
DT
Blahobytná analýza slovenského trhu s cukromDepartment of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
61.
DT
Break-even point analýza vybraného podniku
Turčeková, N.Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEMDetails of topic0 / 1
--
62.
DT
Brexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUADetails of topic0 / ----
63.DTBusiness plan of a new companyRábek, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
64.
BT
Business Plan of a Selected CompanyDepartment of Management (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Veseľková, N.
65.
DT
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
Ladvenicová, J.Department of Economics (FEM)I-EKPFEM
Details of topic
1 / 1
66.
DT
Celoplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravín
Department of Mathematics (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Beňatinský, D.
67.
BT
Cena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovDepartment of Mathematics (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Details of topic1 / 1 Szárazová, V.
68.DTCesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Matejovie, D.
69.DisTCloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podnikuDepartment of Informatics (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic
0 / 1
--
70.BT
Consumer preferences on the market of (the product)
Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / --
Stümpelová, M.
71.
DT
Consumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food ProductsNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
72.DisT
Corporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected Companies
Department of Management (FEM)
D-EMPA
SUADetails of topic
0 / 1
--
73.
DT
Corporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1 Dobaiová, D.
74.
DT
Country of origin effect and its impacts on consumer decision makingKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1 Karásiková, D.
75.DT
CRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podniku
Stuchlý, P.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
76.
DT
CRM system implementation in the company - case study
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
77.BTDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Krajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
SUADetails of topic1 / 1
78.
DisT
Determinants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EU
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPPA
SUA
Details of topic
0 / ----
79.
DT
Determinanty exportu vybranej komodityDepartment of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
Kohút, J.
80.
DT
Determinanty obchodu a zmena vzorov obchodovaniaLazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Balážová, M.
81.
DT
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
82.DT
Distribučná logistika vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
83.
DT
Distribučná logistika vybraného podniku
Filová, A.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
84.
BT
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Stračárová, M.
85.
BT
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 3
--
86.
BT
Does foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?
Nambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-MPASUA
Details of topic
0 / --
--
87.
DT
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektor
Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
88.
DT
Dopady klimatických zmien na poľnohospodárstvo
Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / --
Palajová, F.
89.
DT
Dopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚ
Poláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
90.
DT
Dopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnosti
Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
91.
DT
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Holúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
92.
DisT
Eco-efficiency of Agriculture in the EU
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPPA
SUA
Details of topic
0 / ----
93.
DTEcological agriculture and organic foodDepartment of Economics (FEM)I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
94.
DT
Ecological agriculture and organic food
Department of Economics (FEM)
I-BES
FEM
Details of topic
0 / 1
--
95.
DT
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Nambuge, D. H.
Department of Economic Policy (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
96.BTECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMDepartment of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
97.
DT
Economic Impacts of International Migration in the European Union
Adamičková, I.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
98.DisT
Economics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' Incomes
Department of Economics (FEM)
D-EMPA
FEM
Details of topic0 / 1
--
99.
BT
Efektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
100.
DisT
Eko-efektívnosť poľnohospodárstva SR
Bartová, Ľ.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPP
SUA
Details of topic
0 / ----
101.
DisT
Eko-inovačná kapacita podnikov na Slovensku
Department of Economics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
102.DT
Ekologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcoch
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
103.
BT
Ekonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Krakovská, K.
104.
BT
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Egri, E.
105.
DT
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektu
Gurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
106.DT
Ekonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výroby
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Thonhauserová, N.
107.
DT
Ekonomické disparity krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
108.
BT
Ekonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Department of Economics (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
109.
DT
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Gurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--SUADetails of topic1 / 1
110.
DT
Ekonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidieka
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
111.
BT
EKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTI
Baraníková, H.Department of Mathematics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
112.
DT
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podniku
Laurová, M.
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
113.
DT
Ekonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyDepartment of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Bulavová, S.
114.
DT
Ekonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1--
115.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
116.
DT
Ekonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikoch
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
117.
BTEkonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
118.
DTEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SRPorhajaš, V.
Department of Economics (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / 1 Ďuráková, S.
119.
BT
Ekonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreAdamičková, I.
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
120.
BT
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
Department of Economics (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEMDetails of topic1 / 1 Riečická, N.
121.
BT
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Economics (FEM)B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1
Kováč, P.
122.BT
Ekonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na Slovensku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Lelláková, M.
123.
BTEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podnikuDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
124.
BT
Ekonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMDetails of topic0 / 1--
125.
BT
Ekonomika biopalivPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
Tomeček, A.
126.
DTEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
127.
BT
Ekonomika bioplynovej staniceDepartment of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
128.
DisT
Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárov
Bielik, P.
Department of Economics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
129.
DT
Emisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic0 / ----
130.
BTEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEMDetails of topic
0 / --
--
131.
BT
Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Škorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
B-EMG
B-EM
B-EEM
SUADetails of topic
1 / 2
Bachorecová, R.
132.
DisT
Environmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska
Department of Management (FEM)
D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
133.
DT
Environmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikov
Juríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
134.
BT
Etické aspekty trhu a niektoré jeho slabiny
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
135.
BTEticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizáciíDepartment of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Križanová, R.
136.
BT
Evaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
137.
BT
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
Jančovičová, L.
Hazdová, N.
138.
BT
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTFEM
Details of topic
2 / 2
139.
DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaDepartment of Finance (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1--
140.
DT
Exchange rate risk management in company
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
141.
BT
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1--
142.
DisTFaktory konkurencieschopnosti slovenských podnikovBielik, P.
Department of Economics (FEM)
D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1
--
143.
DT
Faktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchoduOrszághová, D.
Department of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
144.
BT
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
Matušek, V.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Peťovská, K.
145.DTFaktory ovplyvňujúce trh ovociaKubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
146.
DisT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
147.DT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Kubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
148.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravínKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
149.
DT
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
Ďurišová, R.
150.DisT
Farm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in Slovakia
Department of Finance (FEM)
D-EPPAFEM
Details of topic
0 / 1--
151.DisTFarming Employment in the EU: Current Challenges and PerspectiveQineti, A.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / --
--
152.DisTFeatures of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European Union
Department of Economics (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / 1--
153.DTFinancovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
154.
DT
Finančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnosti
Bielik, P.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
155.
BT
Finančná analýza podniku
Serenčéš, P.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
156.
DT
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaDepartment of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Netryová, D.
157.BT
Finančno ekonomická analýza podniku
Ladvenicová, J.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1 Kuťková, N.
158.
DT
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
159.
BT
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.
Turčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEM
Details of topic
0 / 1
--
160.DisT
Finding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing Innovation
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMA
FEMDetails of topic0 / ----
161.BTFood consumption patterns in association with psychical activity levelDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / --
162.
DT
Food Spending Patterns of different Income-level Households
Hupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
163.
DT
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Lieskovská, M.
164.
BT
Generácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikácii
Neomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
165.
BT
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / --
--
166.DTHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikuDepartment of Mathematics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1
--
167.
DT
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic
0 / 1
--
168.
BT
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--
SUA
Details of topic1 / 1
169.
DT
Hodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
170.
DT
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
171.DT
Hodnotenie hospodárenia vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Kačák, P.
172.
BT
Hodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Adamičková, I.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
173.
BT
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Adamičková, I.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Klačanský, I.
174.
BT
Hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku
Hanová, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
175.
DT
Hodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / ----
176.
DT
Hospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikáleDepartment of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
177.
BTHow political supremacy affects economy of Jamaica
Department of Social Science (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1
--
178.
BTHypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Lalák, J.
179.DTChange management in the organizationSavov, R.
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1 Di Sabato, V.
180.
BT
Identifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií
Repiský, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic0 / 1
--
181.DTIdentifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizikaRepiský, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEMDetails of topic
1 / 1
Paulíková, M.
182.
DT
Identifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.
Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
1 / 1
183.DisT
Identifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovania
Department of Management (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
184.
DT
IKT ako marketingový nástroj v podniku
Hennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 2
--
185.DisT
Impact of Agriculture and the Common Agriculture Policy of the EU on the Environment.
Pokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPAFEM
Details of topic
0 / --
--
186.
BT
Impact of News on Commodity Markets
Rajčániová, M.
Department of Economic Policy (FEM)
B-IBAE
FEM
Details of topic
1 / 1
187.
DT
Impact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.
Department of Economic Policy (FEM)
I-IED
FEM
Details of topic
1 / 1
Slamková, D.
188.
BT
Impact of price, quality and other factors on consumer choice
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic
2 / 1
Podhradská, K.
Varga, M.
189.
DTImpact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply ChainDepartment of Economic Policy (FEM)
I-IEDS
SUA
Details of topic
1 / 1
190.
BT
Improvement of the marketing strategy of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
191.DTInflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SRLaurová, M.
Department of Economics (FEM)
I-MAP
FEM
Details of topic0 / 1--
192.
BT
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SR
Laurová, M.Department of Economics (FEM)B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic1 / 1
193.
BT
Inflácia ako makroekonomický jav
Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
194.BTInformačná bezpečnosť - voliteľna témaCentre of Information Technologies (FEM)B-IAE
B-KME
FEM
Details of topic0 / 1--
195.
DT
Informačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 2
196.
DT
Informačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikov
Hallová, M.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
197.
DT
Innovative approaches of measuring business performance
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEMDetails of topic
0 / 2
--
198.
DTInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyDepartment of Management (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
199.BT
Inovačná schopnosť agropotravinárstva
Serenčéš, R.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
200.
DT
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
201.
BT
Instagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
202.BT
Integrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesov
Oláhová, E.
Centre of Information Technologies (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 2
203.
DTIntegrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovSavov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Sekerová, P.
204.
DT
Interakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.Rajčániová, M.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Tomčalová, K.
205.
BT
Interakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávania
Drábeková, J.
Department of Mathematics (FEM)
B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic
0 / 1--
206.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
207.
BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
208.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
209.
BT
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
210.BT
International Business of SR
Pokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
211.BTInternet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácieOláhová, E.
Centre of Information Technologies (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
212.
BT
Internetový obchod a ochrana spotrebiteľa
Oláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
213.DTInventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podniku
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
214.
BT
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
Španková, V.
Szabóová, T.
215.
DT
Investičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej surovinySerenčéš, R.
Department of Economic Policy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
216.
BT
Investovanie do zlata a drahých kovov
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Tinák, M.
217.
BT
Japonský manažment a jeho špecifiká
Filová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
Borovská, B.
218.
DT
Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / --
219.BTKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
220.
BT
Kapitálová primeranosť bánk v eurozóne
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
221.
DisTKlimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SRHolúbek, I.
Department of Finance (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
222.DTKnowledge management
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
223.DT
Komparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
224.BT
Komparácia agroobchodu SR a ČR
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
225.
DT
Komparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Pólyová, L.
226.
BT
Komparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov Slovenska
Pechočiak, T.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
227.DT
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
228.
BT
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEMDetails of topic0 / 1
--
229.
DT
Komparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajinách
Palkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / ----
230.
DT
Komparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Csengődyová, B.
231.
DT
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Hrdá, V.Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Sťahelová, M.
232.
DT
Kompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajínPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic
1 / 1
Törjék, G.
233.
BT
Komunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUADetails of topic1 / 1
234.
DT
Komunikačná politika vybranej spoločnosti
Kádeková, Z.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic1 / 1
235.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBielik, P.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Tyč, R.
236.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
237.DT
Konkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Beňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
238.
DT
Kontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Dobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
239.
DisT
Konverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinanty
Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPSUADetails of topic0 / --
--
240.
BT
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
241.
BT
Kryptomeny
Centre of Information Technologies (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
242.
BT
Kvalita podnikateľského prostredia v regiónochPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
SUA
Details of topic
0 / --
--
243.
DT
Kvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmi
Rybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
244.
BT
Lagrange method in practical problems
Kecskés, N.
Department of Mathematics (FEM)
--
SUADetails of topic1 / -- Lapa, V.
245.
BT
Lagrangeova metóda v praktických úlohách
Kecskés, N.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
246.
BTLeadership as a function of management
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Halásová, S.
247.
DTLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovDepartment of Management (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
248.
BT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 3
--
249.
DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
250.
BT
Majetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podnikuGurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
251.
DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuDepartment of Accountancy (FEM)--FEM
Details of topic
2 / 2 Kázmérová, K.
Némethová, V.
252.
DT
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Holúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
253.
BT
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Turčeková, N.
Department of Economics (FEM)
B-EKPFEM
Details of topic
1 / 1
254.DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
255.
BT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
256.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
257.
DT
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Department of Economics (FEM)
I-MAP
I-BEA
FEM
Details of topic
1 / 1 Heuer, T.
258.
DisT
Managerial and Economical Evaluation of Microbreweries in Slovakia
Department of Management (FEM)
D-EMPA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
259.
DT
Manažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
Jakubík, L.
260.
BT
Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodínDepartment of Economics (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
261.
BT
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
3 / 3 Ružičková, N.
Matulja, M.
Gerhát, M.
262.DisT
Manažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
Savov, R.Department of Management (FEM)D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1--
263.
DT
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizáciiDepartment of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
4 / 4
264.
BT
Manažment obchodu na akciových trhoch
Palkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
265.DT
Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
266.BT
Manažment výroby vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
267.BTMapovanie toku hodnôt vo vybranom podnikuJuríčková, Z.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
268.DTMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
269.
BTMarketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológiíVirágh, R.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Gajdošová, V.
270.
BT
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Virágh, R.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Hollý, M.
271.
DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
272.DT
Marketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SR
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Rajčuľová, L.
273.
DisT
Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživyNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1
--
274.
BT
Marketingová komunikácia v online prostredíNeomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Geierová, P.
275.
BTMarketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastovNeomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / -- Bédiová, M.
276.
DT
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trhKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1 Danišová, L.
277.
DT
Marketingová stratégia vybraného podnikuDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
278.DT
Marketingové nástroje a ich informačná podpora
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
279.
DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na SlovenskuDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
280.
DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
3 / --
281.DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Rovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
282.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
283.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
284.
BTMarketingový plán Kúpeľov Trenčianske TepliceDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Vígh, R.
285.
DT
Marketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DP
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-AOMFEM
Details of topic
0 / 1--
286.DT
Medzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podniku
Department of Management (FEM)I-MAP
FEM
Details of topic
2 / 2
287.
BT
Medzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektov
Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2
--
288.
DT
Meranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mliekaDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
0 / --
--
289.
DT
Merchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkach
Berčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Hoppanová, M.
290.
BT
Metódy kontroly vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
291.
DT
Metódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxi
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
292.
DT
Mobilní operátori na SlovenskuMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
293.
DT
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Turčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKP
FEM
Details of topic0 / 1
--
294.
DT
Moderné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / -- Melková, M.
295.
BT
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in SlovakiaDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
296.
DTMonitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
297.
DT
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Department of Management (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
298.DTMožnosti financovania malých a stredných podnikovStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pavčeková, M.
299.DT
Možnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Petrek, M.
300.
DisT
Možnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikov
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / ----
301.
DT
Možnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SR
Beňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1--
302.
DT
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodárenia
Košovská, I.
Department of Accountancy (FEM)
I-EKPFEMDetails of topic2 / 2
303.
DT
Nákupný proces vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--SUADetails of topic
1 / --
Bako, F.
304.
DT
Nakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhody
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Kevély, M.
305.
DisT
Nástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.Department of Finance (FEM)
D-EPP
FEMDetails of topic
0 / 1
--
306.BT
Nástroje online marketingu vo vybranom podniku
Tóthová, D.
Centre of Information Technologies (FEM)
--
SUA
Details of topic2 / --
307.
BT
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
Hallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
308.
DT
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / 1
Hipság, R.
309.
DTNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Štefáková, K.
310.
DT
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / --
--
311.
DT
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiu
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1 Galány, M.
312.DT
Negatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
313.
BT
Nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
314.
BT
Neuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
315.
BT
Nezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledky
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
316.BTNezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Szabóová, K.
317.
DT
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1 Klinčíková, P.
318.
BT
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológií
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
319.DT
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľa
Récky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
320.
BTObchodovanie na finančných trhoch s využitím IKTVirágh, R.
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Parížek, F.
321.
BT
Obsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
322.
DT
Odhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
0 / 1
--
323.
DT
OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TRHU S POTRAVINAMI
Moravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
324.
BT
Optimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
325.
BT
Organizačná štruktúra vybraných podnikov
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Urbánek, M.
326.DisT
Organizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in Enterprises
Department of Economics (FEM)D-EMPA
FEM
Details of topic
0 / --
--
327.
DTOsobnosť manažéra vo vybranom podnikuHrdá, V.
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
328.BT
Peculiarities of export marketing of (the company)
Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
329.
DTPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / --
--
330.BT
Peculiarities of the use of the marketing mix in (the company)
Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
331.
BT
Personalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
332.
DT
Personálna stratégia podniku
Department of Languages (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
333.
DisT
Perspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
FEM
Details of topic0 / ----
334.
BT
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Kaniak, T.
335.BTPlánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 3 Marcinkech, D.
Karahutová, H.
336.
DT
Podmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4
Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
337.
DT
Podnikateľský plán vybraného podniku
Kádeková, Z.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1
338.
DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiDepartment of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
339.DTPodniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancovKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1
340.
BT
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Šeben Zaťková, T.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
341.
DTPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
342.BT
Politika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektore
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
343.
BT
Politiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SR
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
344.
DisT
Poľnohospodársky podnik a podporná politika v podmienkach klimatickej zmeny
Department of Economic Policy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
345.BT
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.
Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
346.
BT
Porovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služieb
Stuchlý, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 2 Adamišin, P.
347.
BT
Porovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SR
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Suchá, D.
348.
BT
Postavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SR
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
349.
DT
Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológiíDepartment of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
350.
BT
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniu
Department of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
351.BTPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniu
Department of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
352.
DT
Postoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniu
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
353.
BT
Postoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktom
Moravčíková, D.Department of Social Science (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
354.
DT
Postoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Holubanská, Z.
355.
DT
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Surovcová, N.
356.
DT
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SRDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Kolodzejová, K.
357.
DT
Potravinová bezpečnosť a plytvanie potravinami
Department of Economic Policy (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Nagy, M.
358.
BT
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinám
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
359.
BT
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilita
Bieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
360.
DT
Potravinová dostatočnosť vo vybraných krajináchDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
361.
BT
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
362.
DT
Pozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkach
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
363.
DT
Pozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne Slovenska
Hambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
364.DTPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochDepartment of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1 Maglódiová, L.
365.
DT
Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvoj
Department of Management (FEM)
I-MAP
FEM
Details of topic1 / 3
366.
DT
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
367.
DT
Preferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkovDepartment of Mathematics (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
0 / 1
--
368.DTPrechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdiaLazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 2
--
369.
DT
Priame zahraničné investície
Department of Economic Policy (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
370.
BT
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Porubčan, P.
Department of Social Science (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
371.BT
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Porubčan, P.Department of Social Science (FEM)--
SUA
Details of topic0 / --
--
372.
BT
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Hudáková, M.
Department of Management (FEM)
B-MAP
SUA
Details of topic0 / 2--
373.
BTPROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNIIBaraníková, H.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
374.BT
Production and consumption of the organic food.
Department of Economics (FEM)
B-IBAE
FEM
Details of topic
0 / 1
--
375.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1
--
376.
DT
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleDepartment of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic0 / --
--
377.BT
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
378.
DT
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výrobyPorhajaš, V.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
379.
DT
Prognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
380.
BTPrognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-EKP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
381.
BT
Recruitment and Adaptation Process in a Selected Company
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
382.
DT
Regionálne disparity krajín EÚ
Richterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Čopjaková, Ž.
383.DT
Reklama a jej vplyv na zákazníka
Rovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic3 / --
384.
DT
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predajaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic1 / 1
385.
DTResidential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
I-IEDFEM
Details of topic
1 / 1 Lycius, R.
386.
BT
Riešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBA
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
387.DT
Rizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
388.
BT
Rozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktov
Department of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
389.
BT
Rozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióne
Hudáková, M.
Department of Management (FEM)
B-MAP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
390.
BT
Rozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuDepartment of Management (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
391.
DT
Segmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnosti
Zach, H.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEMDetails of topic
1 / 1
392.
DisT
Segmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkov
Poláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-ATMSUA
Details of topic
0 / 1
--
393.DisTSharing Economy in Agriculture
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPA
FEM
Details of topic0 / ----
394.DisT
Signifikácia informačných systémov v marketingu.
Department of Accountancy (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 2--
395.DT
Skladové hospodárstvo vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
396.DT
Skúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravín
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMESUA
Details of topic
1 / 1
397.
BT
Skúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / --
--
398.
DTSkúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzkePaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Kunská, L.
399.
BT
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
1 / 2
400.BTSkvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuDepartment of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
401.
BT
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 2
Budzáková, J.
402.
BT
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
403.BT
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
404.
BT
Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2 Lenčéšová, S.
Mesárošová, M.
405.
DT
Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
406.
BT
Small and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitiveness
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
407.BT
Social networks and its using in business
Hallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
408.
DT
Sociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)Department of Social Science (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1--
409.
BT
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBP
SUA
Details of topic1 / 1 Adamcová, A.
410.
DT
Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
Juríčková, Z.
Department of Management (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
411.BTSociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
412.
DT
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Jankula, L.
413.
BT
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Kádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
414.BTSociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.Poláček, M.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
415.
BT
Sociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.Poláček, M.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
416.BTSociálny marketing a zero waste životný štýlRybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
417.
DT
Sociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Slamený, A.
418.
DT
SocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak Republic
Nambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)--SUA
Details of topic
0 / --
--
419.
BT
Socio-ekonomické faktory kriminalityDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
420.
DisT
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikoch
Kapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)
D-EMP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
421.
DT
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic
0 / 1
--
422.
DTSpotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formyPaluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
423.
DT
Spotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojov
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1 Majer, I.
424.DT
Spotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1 Čelková, M. M.
425.
DT
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkov
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Dravecká, I.
426.
DT
Spotrebiteľské správanie na trhu s kávouDepartment of Social Science (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
427.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínDepartment of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic0 / 1
--
428.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
Récky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1 Bero, R.
429.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe zeleninyRécky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
Repa, Ľ.
430.
DTSpotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Križanová, K.
431.
DT
Spotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravínPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
432.
BT
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Horská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
FEMDetails of topic0 / ----
433.BT
Spotrebné úvery v krajinách V4
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
434.
DTSPP v novom programovacom období 2021-2027
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
435.
BT
Strategic management
Hrdá, V.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Malecká, B.
436.DT
Súčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikanie
Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
437.
DT
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Salátiová, D.
438.
BT
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / --
--
439.
DisT
Svetové finančné a komoditné trhy
Rajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
440.
BT
Systém ochrany vkladov v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1--
441.
DT
Špecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produkty
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Sotáková, S.
442.
DT
Špeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
443.
DT
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Hrehová, A.
444.BT
Štatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republike
Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic1 / -- Gerhátová, S.
445.
BT
Štruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotke
Stuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
446.
DTŠtruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SRDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
447.
DT
The current situation on the market of (the product) in (the country)
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Seredintsev, I.
448.
DT
The Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republic
Department of Economic Policy (FEM)
I-IED
SUA
Details of topic
1 / 1
449.
DT
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak cities
Nambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Kurek, F.
450.
DTThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Gozhev, M.
451.DTThe Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 1--
452.
DisT
The Impact of Social Platforms in Promoting Food Products
Tartaraj, A.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMA
FEM
Details of topic
0 / --
--
453.
BT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Bojňanská, A.
454.
DT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Department of Economics (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
455.DTThe Interaction between Stock Prices and Commodity MarketsRajčániová, M.
Department of Economic Policy (FEM)
I-IEDS
FEM
Details of topic
1 / 1
456.
DT
The promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
457.
DT
The role of information technology in small and medium-sized enterprises
Hallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
458.
BTTowards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of UkraineHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Hadupiak, M.
459.DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competencies
Department of Informatics (FEM)
--SUADetails of topic0 / ----
460.
BT
Trends and Patterns in Foreign Trade
Lazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAE
FEM
Details of topic
0 / 1
--
461.
BT
Trendy elektronického bankovníctva
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Horváth, B.
462.
BTTrendy elektronického bankovníctva
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
463.
BT
Trendy pracovnej migrácie v Európe
Department of Mathematics (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
464.
BT
Trendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
465.
DT
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
Laurová, M.
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
466.
BTTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SRLaurová, M.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 1
467.DisTTrh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EUDepartment of Economics (FEM)D-EPPFEM
Details of topic
0 / 1
--
468.DisTTrojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postaveniaKočner, M.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEM
Details of topic
0 / --
--
469.
DT
Tvorba a analýza matematických modelov v ekonomikeKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
470.
BT
Tvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredí
Oláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
471.
BT
Tvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modeluRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEMDetails of topic
1 / 1
472.DT
Tvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekte
Repiský, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
473.
DisT
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikovHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EMP
FEM
Details of topic0 / --
--
474.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 2--
475.
BT
Účtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
476.
BTÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic0 / 2
--
477.
DisT
Účtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby
Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic
0 / 1
--
478.DTUdržateľná spotreba potravín v krajinách EÚHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic
1 / 1
479.
DTUdržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajínDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
1 / 1
Soták, P.
480.DT
Uplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektora
Department of Mathematics (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
481.
DT
Uplatnenie CRM v podnikovom riadeníStuchlý, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 2--
482.
BTUplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajovDepartment of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
483.
DT
Uplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.
Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2
--
484.BT
Uplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti Lidl
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Audyová, M.
485.BT
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUADetails of topic
1 / 1
486.DTUplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na SlovenskuFarkašová, M.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
487.
DisT
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
Savov, R.
Department of Management (FEM)
D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
488.DT
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
489.BT
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Sallaiová, S.
490.
BT
Vplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanie
Drábeková, J.Department of Mathematics (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Details of topic
1 / 1
491.
DT
Vplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostredia
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
492.DT
Vplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvo
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUA
Details of topic
1 / -- Dráb, J.
493.BT
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
Hallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Makai, M.
494.DTVplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚ
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Petrus, K.
495.BT
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Pallerová, D.
496.DT
Vplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komodite
Richter, M.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
497.
DisT
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
498.
BT
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Felegiová, M.
499.
DT
Vplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputov
Fandel, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
500.
DT
Vplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostredia
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / -- Ščevlíková, B.
501.
BT
Vplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
502.
DT
Vplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SR
Rovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic1 / --
503.
DT
Vplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch sveta
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
504.DTVplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SRDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 2
505.
BT
Vplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmi
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
506.
DTVplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na SlovenskuDepartment of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Guniš, F.
507.
BT
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľovKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUA
Details of topic
1 / 1
508.
DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
509.
DT
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
510.
DisT
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1
--
511.
DisT
Vplyv poľnohospodárstva a Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ na životné prostredie.Pokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / --
--
512.
DT
Vplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
513.
DT
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Hatalová, V.
514.
DT
Vplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
515.
BT
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadení
Matušek, V.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Šuláková, M.
516.BT
Vplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republike
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Fazekašová, M.
517.
BT
Vplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariem
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic0 / ----
518.
DTVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / --
Janičová, P.
519.
BT
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Héviziová, T.
520.DTVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosťDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Máliková, S.
521.
DT
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rast
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic
1 / 1
Chreneková, A.
522.
DT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
2 / 4
523.
BT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Richter, M.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
524.
DTVPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERDepartment of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
525.
DisT
Vplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SRHudáková, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1
--
526.
DT
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľaKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
527.
DT
Vplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkovKubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic
2 / 1
528.
DT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
529.BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / -- Oťapková, V.
530.
BT
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Túnyi, T.
531.
DTVybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuDepartment of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Karová, S.
532.
BTVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
533.
DTVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiDepartment of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Valentová, K.
534.
BT
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxi
Filová, A.Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
535.
DTVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Department of Economics (FEM)
I-BE
FEM
Details of topic0 / --
--
536.
BT
Výdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.
Hanová, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
537.
DT
Výroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Ralbovská, K.
538.
DT
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
1 / 2
539.
DTVytvorenie podnikateľského plánu
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
540.DisTVyužite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1
--
541.
DT
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podniku
Virágh, R.
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 2--
542.
BT
Využitie cloud computingu vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
543.
BT
Využitie IKT pri aplikovaní aromamarketingu
Virágh, R.Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 2
544.
BT
Využitie IKT v práci manažéraDepartment of Informatics (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic1 / 2
545.
BT
Využitie IKT v práci manažéra
Department of Informatics (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 2 Kara, P.
546.DisTVyužitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojov
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
547.
DisT
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Horská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / --
--
548.
DT
Využitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podniku
Kučera, M.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic
0 / 2
--
549.
BT
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň Vivien
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
550.
DT
Využitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podniku
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEMDetails of topic2 / 2
551.BT
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
Porubčan, P.Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
552.
BTVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
553.
BT
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
554.
DisTVyužívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajináchMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)D-EPPFEM
Details of topic
0 / 1
--
555.
BT
Využívanie scent marketingu vo vybranom segmente služieb
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
556.
DT
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
557.BT
Vývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEMDetails of topic0 / 1
--
558.
BT
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Adamičková, I.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Kočaříková, D.
559.
BT
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Bullová, D.
560.
DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
561.DTVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / --
562.
DT
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
563.
DT
Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SR
Drábeková, J.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
564.
BT
Vývojové tendencie zahraničného obchodu
Lazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
565.
BT
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojené
Rábek, T.Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Repárová, D.
566.
DT
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1--
567.BT
Význam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / --
Doan Xuan, T.
568.
BT
Význam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.Department of Social Science (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
569.
BT
Význam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych kríz
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
570.
DTVýznam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
571.
BTVýznam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Duchovičová, D.
572.
DT
Význam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvoja
Mravcová, A.
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
573.
BT
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kitková, B.
574.
DT
Význam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleniny
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Závodská, T.
575.
DT
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Department of Management (FEM)
--
SUADetails of topic0 / --
--
576.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / ----
577.
DT
Word of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značky
Kádeková, Z.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Čavojová, D.
578.
DisT
World Financial and Commodity Markets
Department of Economic Policy (FEM)D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
579.DTWorld production and trade with selected agricultural commoditiesDepartment of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
580.BTZahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditouBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEM
Details of topic
3 / --
Ingeliová, M.
Jardeková, S.
Sekeľ, S.
581.
DisTZamestnanosť v poľnohospodárstve EÚ: Aktuálne výzvy a perspektíva
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPP
FEMDetails of topic0 / --
--
582.
DT
Zásobovacia logistika podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / -- Pénzešová, R.
583.
BTZásobovanie vybraného podnikuDepartment of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
584.
DT
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
585.
DT
Zavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnosti
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
586.
DT
Zážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu SlovenskaNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Kolářová, B.
587.BT
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Ferenczi Vaňová, A.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTFEM
Details of topic
2 / 2 Šišková, S.
Bigaz, R.
588.DisTZdieľaná ekonomika v poľnohospodárstve
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / --
--
589.DisT
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.
Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 2
--
590.DT
Zdravie ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)
I-BE
FEMDetails of topic
0 / --
--
591.
BT
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEM
Details of topic
0 / --
--
592.
DT
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)
I-BE
FEMDetails of topic0 / ----
593.DT
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Nižníková, N.
594.
DT
Zero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravínCentre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
595.
DT
Zhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
596.BTZhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEMDetails of topic3 / 1 Raffáčová, M.
Vojtelová, B.
Fazekašová, N.
597.
DT
Zhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
598.DT
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
599.
BT
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Janošťák, A.
600.
BTZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
Petrovič, R.
Štefaničková, A.
601.
BT
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 2
Rupeková, R.
602.
DT
Zhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic
1 / 1
Rezák, J.
603.
BT
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Balla, M.
604.
BT
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach
Ferenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
Molnárová, H.
Žilková, M.
605.
BT
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciach
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
606.BT
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Pospišová, M.
607.
BT
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--SUADetails of topic
0 / 2
--
608.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Récky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1 Kunová, N.
609.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Récky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
610.
BT
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic
2 / 2
611.
DT
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 2
612.
BT
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTFEM
Details of topic
0 / 1--
613.DTZhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRDepartment of Economics (FEM)I-MAP
FEM
Details of topic
1 / 1
614.
BT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
615.
DT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
616.
DT
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ dane
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
SUADetails of topic
0 / 1
--
617.BT
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
618.
DT
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP JednotaKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1
619.BTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic
0 / 2
--
620.
BT
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
Krajčírová, R.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
1 / 1
621.
BT
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Ferenczi Vaňová, A.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2 Šípošová, M.
Szombathová, M.
622.
DT
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / -- Galbavá, V.
623.
DT
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
Kučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 2
--
624.BTZhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
625.
BT
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Hrdá, V.Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Kóšová, V.
626.
DTZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
627.
BT
Životné prostredie ako faktor kvality života
Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKP
FEM
Details of topic
1 / --
Betková, D.
628.
BT
1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--