Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
2.BTAdaptácia zamestnancov na prostredie organizácieLušňáková, Z.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Ácsová, B.
3.BTAgrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republikyPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza finančnej situácie podniku prostredníctvom metód finančnej analýzyLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ivanová, A.
5.BTAnalýza konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v rámci EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Spiššáková, A.
6.DTAnalýza konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v rámci EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
7.BTAnalýza možností odborného jazykového vzdelávania dospelých vo vybranom regióne Slovenska.Matušeková, E.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
8.DTAnalýza obnoviteľných zdrojov a ich využívania v meniacich sa podmienkach krajín EÚTurčeková, N.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hercegová, P.
9.BTAnalýza podnikateľských aktivít vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Brezan, M.
10.BTAnalýza pôdneho fondu na SlovenskuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
11.BTAnalýza riadenia školy vo všetkých úsekochČernáková, E.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
12.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Benďáková, V.
13.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Štefanková, T.
14.BTAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
15.BTAnalýza trhu práce v Nitrianskom regióneKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
16.BTAnalýza vybraných ekonomických ukazovateľov podnikuLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hrehová, A.
17.BTAnalýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Podhányi, M.
18.BTAnalýza využitia prostriedkov z fondov EU na príklade vybraného poľnohospodárskeho podnikuPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
19.BTAnalýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónuPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
20.DTArómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
21.DTAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Horňáková, N.
22.BTAssets and Capital Structure of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
23.BTAutomatizácia a nezamestnanosťJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Galány, M.
24.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
25.BTBezpečnosť a ochrana firemných dát v informačných systémoch podnikovPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
26.BTBezpečnosť IKT v podnikochVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-EKPSUADetails of topic0 / 2--
27.BTBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
28.BTBilingvizmus a plurilingvizmus z pohľadu profesionálnej kariéry vo vybranom študijnom odbore.Moravcová, Ľ.Department of Languages (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
29.DTBiomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / 1--
30.BTBudúcnosť SPP EÚSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Račko, E.
31.DTCash flow ako významný determinant úspechu podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Csölleová, T.
32.DTCena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti, indexy životných nákladov obyvateľstva.Hošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vaššová, L.
33.BTCestovný ruch a marketing cestovnej kancelárieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Zacharová, J.
34.DTCompetition policy and agri-food sector in EUJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSFEMDetails of topic0 / ----
35.BTConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
36.DTCorporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Bátovská, M.
37.DTCorporate Social Responsibility and its Perception in the Selected CompanyUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
38.BTCudzie jazyky vo vybraných podnikochFördösová, M.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
39.DTČasový manažment v práci manažéraŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
40.DTDane- ako nástroj Fiškálnej politiky,ich dopad na ekonomický rast SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
41.BTDane-nástroj fiškálnej politiky a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
42.DTDeterminants affecting export of selected commodityJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSFEMDetails of topic0 / 1--
43.DTDeterminanty dopytu, ponuky a ich vplyv na trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
44.DTDeterminanty exportu vybranej komodityJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Chudáčiková, P.
45.BTDeterminanty spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
46.BTDeterminanty tvorby a prerozdelenia výsledku hospodárenia vo vybranom podikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FESRDDetails of topic0 / 1--
47.DTDevelopment of Corporate Social Responsibility and Ethics Conception in the Firm´s StrategyUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kráľová, T.
48.BTDiferenciálny počet – matematický nástroj používaný v ekonomických úloháchHornyák Gregáňová, R.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
49.BTDispozícia a umiestnenie privátnych značiek v regáloch maloobchoduKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
50.DTDispozičné riešenie a merchandising vybraného produktu v skúmaných prevádzkachBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
51.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic3 / 3 Horáčiková, M.
Tóthová, S.
Baková, N.
52.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuVáryová, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 2--
53.BTDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-MPASUADetails of topic0 / ----
54.BTDôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach.Maďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
55.DTDôvody a formy internacionalizačných aktivít agropotravinárskych podnikov na SlovenskuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
56.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
57.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
58.DTEfektivita využívania marketingových nástrojov v podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Poláková, A.
59.DTEfektívnosť využitia výrobného faktora pôda v krajinách V4Ladvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
60.DTEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
61.BTEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov ,ich dopad na ekonomiku SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Poláčiková, K.
62.DTEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
63.BTEkonomický rast a degradácia životného prostrediaPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
64.BTEkonomika pestovania repky olejnej a slnečnice ročnejBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Uhnák, F.
65.DTEmocionálne verzus racionálne apely v reklameNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Dominová, V.
66.BTEnvironmentálna politika SRJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)B-EEMFEMDetails of topic0 / ----
67.DTEtické aspekty nezákonného obchodu v globalizačnej érePechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
68.BTEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
69.DTEvent marketing ako súčasť komunikačného mixu vybranej spoločnostiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Lučanská, L.
70.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
71.DTExterné a interné formy vzdelávania v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Benesová, A.
72.BTFaktory ovplyvňujúce náklady a tržby vybraných športových zariadeníMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)B-EEM, B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
73.BTFaktory ovplyvňujúce úspešnosť vybraného podnikuKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
74.DTFaktory rozhodovacieho procesu pri výbere potravinárskych produktovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Strmeň, K.
75.DTFaktory vplývajúce na ekonomickú pridanú hodnotu vo vybranom podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
76.BTFaktory vplývajúce na tvorbu výsledku hospodárenia vo vybranom podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kolenová, D.
77.BTFeatures of monopolistic competition in food sectorJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAE, B-IBASFEMDetails of topic0 / ----
78.DTFinančná analýza a medzipodnikové porovnanie slovenských cukrovarovVáryová, I.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
79.BTFinančno-ekonomická analýza podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FESRDDetails of topic0 / 1--
80.DTFinančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Morová, D.
81.DTFiremná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / -- Švantnerová, M.
82.BTFiškálna politika SR a vybraného štátu EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
83.DTFood security and food wasteJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSFEMDetails of topic0 / ----
84.DTFormy hospodárskej súťaže v SRJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
85.BTFrancúzsko-slovenská terminológia rodinnej farmyPrídavková, V.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
86.BTFunkcionálna analýza ustálených slovných spojení v anglickej obchodnej korešpondenciiHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
87.BTGlobálna ekonomika a globálne environmentálne problémyPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)B-EEMSUADetails of topic0 / 1--
88.BTGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Bilková, N.
89.BTHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Paulíková, M.
90.DTHodnotenie osobnostných charakteristík manažérov podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hečková, L.
91.DTHodnotenie osobnostných charakteristík zamestnancov podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Čačíková, I.
Rumanko, B.
92.BTHodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Košičiarová, V.
93.DTHodnotenie prístupnosti a použitelnosti web sídiel vybraných agropodnikov.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
94.DTHodnotenie profesných charakteristík manažérov podnikovJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
95.DTHodnotenie profesných charakteristík manažérov podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Kičová, L.
96.DTHodnotenie sociálnych charakteristík zamestnancov podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Turková, E.
97.DTHodnotenie systému firemnej identity vo vybranej spoločnostiUbrežiová, I.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
98.BTHodnotenie výkonu zamestnancov podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Dreveňáková, E.
99.DTHospodárska kríza a zahraničný obchod s agrokomoditamiSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Buday, P.
100.DTHospodárska politika - magický štvoruholníkSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
101.BTICT support of marketing in businessFandel, I.Department of Informatics (FEM)B-IBAFEMDetails of topic0 / 1--
102.DTIdentifikácia vybranej formy vstupu medzinárodnej spoločnosti do hostiteľskej krajinyUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
103.DTIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
104.DTImpact of CAP subsidies on farm performance in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)I-IEDSFEMDetails of topic1 / 1 Pavleová, M.
105.BTImprovement of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
106.BTInnovative marketing as an opportunity of target customers addressing.Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
107.DTInovatívne prístupy v manažmente vybraného podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
108.BTIntegrálny počet - matematický nástroj používaný v ekonomických úloháchHornyák Gregáňová, R.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
109.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
110.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
111.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
112.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
113.BTInterkultúrne rozdiely v obchodných rokovania medzi slovenskými a čínskymi podnikateľmiHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
114.BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic2 / 1 Sabová, M.
Nagyová, D.
115.BTInternational Business of SRPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
116.BTInternational business of the Slovak Republic with agrarian commoditiesPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)B-IBASUADetails of topic0 / 1--
117.BTInternational marketing activities of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
118.BTInternet a jeho využitie v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
119.BTInternetový marketing a jeho uplatnenie vo vybranom podnikuGálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hurtová, A.
120.DTInternetový marketing a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie vo vybranom podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
121.DTInternetový marketing vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
122.BTInventarizácia majetku a záväzkov vo vybranej účtovnej jednotkeLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
123.BTInvestície ako významný faktor rozvoja vybraného regiónu na SlovenskuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
124.BTJazykové stratégie vo vybraných podnikochHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
125.BTKalkulačný systém vybraného podnikateľského subjektuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
126.BTKlimatické zmeny a poľnohospodárstvoJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Slamková, D.
127.BTKomparácia a analýza ekonomických výsledkov poľnohospodárskych podnikovLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
128.BTKomplexné vyhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekteKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Škreková, E.
129.BTKomunikačné stratégie futbalových klubov na Slovensku a v zahraničíRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
130.DTKonkurencieschopnosť agroobchodu SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
131.DTKonkurencieschopnosť podniku v podmienkach trhovej ekonomikyLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
132.DTKorupcia ako súčasť hospodárskej politikySerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kosť, D.
133.BTKulturne a kognitivne kategorie ovplyvnujuce sposob myslenia a chovania sa ludi pouzivajucich anglicky jazyk pri obchodnych rokovaniachAdamec, M.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
134.BTKuriérske služby a implementácia novej služby v obchodnom prostredíNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Korpášová, D.
135.BTKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / -- Kuklišová, B.
136.BTKvalita života obyvateľov SRHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Tučková, L.
137.DTLojálnosť zákazníkov k vybraným značkám potravínNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Balážiová, M.
138.DTMacroeconomic implications of BREXITNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDFEMDetails of topic0 / 1--
139.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
140.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic3 / 3 Žovinová, M.
Gabrišová, J.
Šulová, M.
141.BTMajetková a kapitálová vybavenosť podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Pagáčová, M.
142.BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Heklová, V.
143.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Kiesel, A.
144.BTManažment hlavných odvetví rastlinnej výroby vo vybranom agrosubjekteKozáková, J.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
145.BTManažment krmovej základne vo vybranom agrosubjekte SRPaška, Ľ.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 2--
146.BTManažment vidieckeho turizmu a agroturizmu vo vybranom subjekteKozáková, J.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
147.BTManažment výroby obilnín vo vybranom agrosubjekte SRPaška, Ľ.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 3--
148.DTMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country).Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
149.DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
150.BTMarketingovo-obchodné praktiky a inovatívny marketing kozmetických produktovNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Račeková, L.
151.DTMarketingový mix vo vybranom podnikuOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / 1 Petreková, G.
152.BTMatematická interpretácia krivky produkčných možnostíDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Balážová, M.
153.BTMedzinárodné aspekty hodnotenia cestovného ruchu a vidieckeho turizmu na Slovensku a v štátoch V4.Gálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Králiková, D.
154.BTMeranie a hodnotenie finančnej výkonnosti vybraného podnikuKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
155.BTMerchandising ako efektívna komunikácia v maloobchodeKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Galbavý, B.
156.BTMetódy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Niňajová, N.
157.BTMetódy riešenia ekonomických aplikačných úloh s podporou informačných technológiíOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
158.DTMiesto sebamanažmentu v celostnom manažmente ľudských zdrojovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
159.DTModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Mesárošová, M.
160.BTMotivácia a hodnotenie zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Surovcová, N.
161.DTMotivácia ako faktor výkonnosti zamestnancovHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
162.DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic2 / -- Brázdovičová, I.
Heliová, D.
163.BTMotivačné faktory a ich vplyv na výkon zamestnancovUbrežiová, I.Department of Management (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
164.DTMotivačné faktory v hodnotovom rebríčku zamestnancov vybraného podnikuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
165.DTMožnosti vstupu a uplatnenie žien na trhu práce vo vybraných krajinách V4Ubrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
166.DTMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Naďová, A.
167.DTNakupovanie prostredníctvom internetu a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
168.BTNástroje na podporu softvérového riadenia podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
169.DTNávrh efektívneho internetového marketingu pre vybraný podnikHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Kloknerová, T.
170.BTNegociačné procesy vo vybraných európskych a ázijských krajináchRebičová, Z.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
171.BTNegotiation in terms of International BusinessPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAFEMDetails of topic0 / ----
172.BTNekalé praktiky a ich etická regulácia v agropotravinárstvePechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / ----
173.BTNekromarketing – využiteľnosť a etické otázkyRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
174.BTNew trends in major EU stock marketsNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAFEMDetails of topic0 / ----
175.BTNezamestnanosť v SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gállová, D.
176.BTObehová ekonomika - vývoj vo sveteSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčiková, R.
177.BTObchodná korešpondencia v španielčine a aplikácia platných noriem v praxi.Vrbová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
178.BTOchrana hospodárskej súťažeSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kendrová, B.
179.BTOptimalizácia kapitálovej štruktúry podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Hrdinová, L.
180.DTOsobnosť manažéra a štýl manažérskej práce v sledovanom poľnohospodárskom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kuppéová, H.
181.BTOsobnosť manažéra v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
182.BTOsobnosti manažmentu konca 20.storočia a ich prínos pre praxUbrežiová, I.Department of Management (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
183.BTPeculiarities of export marketing of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
184.DTPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
185.BTPlanning as a function of management in a selected companyHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
186.BTPlánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekteKozáková, J.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
187.DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Prachárová, L.
188.BTPodniková kultúra sledovaného podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Sťahelová, M.
189.DTPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
190.BTPodpora manažmentu nástrojmi IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 2--
191.BTPohľadávky a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuVáryová, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
192.DTPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Liptáková, A.
193.BTPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / -- Jančíková, B.
194.DTPorovnanie vybraných faktorov spotrebiteľského správania v komparácii domáceho a zahraničného trhuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
195.BTPorovnanie životnej úrovne obyvateľstva SR s vybranými krajinamiHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hajtman, R.
196.DTPosúdenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
197.DTPotravinová bezpečnosť EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic3 / 1 Hlôška, N.
Halásová, I.
Beránek, M.
198.BTPotravinová bezpečnosť EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Petrová, D.
Kolodzejová, K.
199.BTPozícia podniku v logistickom reťazciJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
200.DTPozícia SR v globálnej a komoditnej konkurencieschopnosti pri obchodovaní s agropotravinárskymi komoditamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
201.BTPracovná migrácia vo vybraných podnikoch na SlovenskuPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
202.BTPracovné a sociálne podmienky zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Mészárosová, M.
203.BTPreberanie a udomácňovanie slov anglického pôvodu do aktívnej slovnej zásoby slovenského jazyka v oblasti marketingu.Felixová, I.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
204.DTPrezentácia subjektu využitím Informačných technológiíPopelka, V.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
205.DTPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
206.DTPríjmová diferenciácia domácností podľa ekonomického postavenia domácnosti a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Škrina, L.
207.DTPríjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Bečková, V.
208.DTPríjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutiaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic2 / -- Földesiová, S.
Némethová, Z.
209.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
210.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
211.DTProdukcia biomasy a obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Kováčik, M.
212.DTProdukt ako základný prostriedok budovania firemnej identity.Poláček, M.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
213.BTProgramové zabezpečenie spracovania informácií v subjekte agrosektoraPopelka, V.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
214.DTProjection of new product development and territorial expansions at selected marketsBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
215.BTReasons of employees´ fluctuation in a selected companyHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
216.DTRegionálna diferenciácia príjmov a výdajov domácností SRHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vavrová, P.
217.DTRegionálne aspekty hodnotenia vinohradníctva a vinárstva na SlovenskuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
218.BTReklamné kampane vybraných neziskových organizácií na SlovenskuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / -- Antaličová, M.
219.DTRiadenie ľudských zdrojov v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Krajčír, T.
220.DTRiadenie ľudských zdrojov vo vybranom podnikuKozáková, J.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
221.BTRiziko chudoby domácnostíHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
222.DTRozvrhovacie systémy využívané vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
223.DTSebamanažment ako organická súčasť vedenia ľudíŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
224.DTSezónnosť obchodných výkladov vo vybranom nákupnom centreBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
225.DTSklúmanie záujmu mladých ľudí o podnikanie v agrosektoreMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kadvanová, J.
226.BTSkratky v súčasnej francúzskej internetovej a mobilnej komunikáciiPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
227.BTSkratky v súčasnej francúzskej internetovej a mobilnej komunikáciiPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
228.BTSkvalitňovanie podsystému Zvieratá v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
229.DTSMS marketing ako spôsob oslovenia zákazníka reštaurácieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
230.BTSociálno-ekonomický rozmer rozvojovej pomoci realizovanej Slovenskou republikouMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
231.DTSpoločenská zodpovednosť firmy a jej vplyv na činnosť podniku.Ubrežiová, I.Department of Management (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Garaj, T.
232.DTSpoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnostiKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
233.DTSpoločensky zodpovedné správanie maloobchodných reťazcov na SlovenskuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Czigleová, K.
234.DTSpotrebiteľská neuroveda ako nástroj hodnotenia účinnosti reklamných spotov vybraných maloobchodných reťazcovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
235.DTSpotrebiteľské správanie na trhu alkoholických nápojovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Hoštáková, A.
236.DTSpotrebiteľské správanie v online prostredí.Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
237.BTSpotrebiteľské správanie v prostredí elektronického obchoduFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
238.BTStratégia osobnostného rozvoja zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
239.BTStratégia získavania a výberu zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Halásová, F.
240.BTSvetová produkcia a obchod s parfémamiRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Éder, B.
241.BTSystém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Molnárová, K.
242.BTŠpecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiskaVáryová, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
243.BTŠtátny rozpočet SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Grochalová, N.
244.BTŠtruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývojaHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
245.BTŠtruktúrna politika - podpora regionálneho rozvojaSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Albert, M.
246.BTŠtruktúrna politika - podpora regionálneho rozvojaSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Piroš, L.
247.BTŠtýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancovFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ďurišová, R.
248.BTŠtýl vedenia zamestnancov vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Valentová, K.
249.BTTechnické zabezpečenie spracovania informácií v subjekte agrosektoraPopelka, V.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
250.DTThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
251.DTThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSUADetails of topic0 / 1--
252.DTThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
253.DTTHE IMPACT OF MINIMUM WAGES ON THE YOUTH LABOUR MARKETNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
254.BTThe marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
255.DTThe promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
256.DTThe role of information technology in small and medium-sized enterprisesHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
257.BTTímový prístup využívaný v manažmente podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
258.BTTrendy a využitie nástrojov in-store komunikácie v maloobchodeBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
259.BTTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebe potravín ,a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
260.DTTrh s vínom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Repaská, J.
Pažitná, L.
261.DTTrh s pivom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kmeťková, D.
262.BTTrh s pivom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Babinská, K.
263.BTTrh s vínom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ščevlíková, B.
264.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Lieszkovszká, M.
Škulová, M.
265.BTÚčtovanie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctveLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
266.BTÚčtovanie pohľadávok a záväzkov vo vybranej účtovnej jednotkeLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
267.BTÚčtovanie zásob vo vybranom podnikateľskom subjekteVáryová, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
268.BTÚčtovanie zásob vo vybranom poľnohospodárskom podnikuVáryová, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
269.BTÚčtovná uzávierka a účtovná závierka vo vybranej účtovnej jednotkeVáryová, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
270.BTÚčtovná uzávierka a závierka s podporou softvérového spracovania.Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
271.BTÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
272.BTÚčtovné aspekty zásob vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
273.BTÚčtovnictvo vybraného podnikateľského subjektu Kučera, M.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Némethová, V.
274.BTUplatnenie nástrojov MS Excel pri spracovaní ekonomických dátOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
275.DTUplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / -- Donáthová, A.
276.BTUplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikania vo vybranom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / -- Hubinská, M.
277.BTUse of e-commerce in a selected company and proposal for its improvementHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
278.BTVedenie a komunikácia v manažmente podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
279.BTVedenie a motivácia zamestnancov vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
280.DTVedenie ľudí a ich motivácia, ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / -- Vojtek, Š.
Obročníková, D.
281.DTVedenie ľudí a štýly vedenia v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
282.DTVirtuálna mena Bitcoin a predikcia jej hodnoty.Tóth, M.Department of Finance (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
283.BTVizuálny merchandising a dispozičné riešenie vybranej maloobchodnej prevádzkyKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
284.DTVnímanie spoločensky zodpovedných aktivít podnikov zo strany zákazníkaHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Chodáková, R.
285.BTVoľný čas ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Karaš, J.
286.BTVplyv Agrárnej politiky EÚ na agrosektor členských krajínPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
287.BTVplyv EÚ na vybrané oblasti sociálnej politiky SRDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
288.DTVplyv IKT na zefektívnenie činnosti podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
289.BTVplyv influencerov na sociálnych sieťach na nákupné správanie slovenského spotrebiteľaMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
290.BTVplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesuŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
291.BTVplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanieKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
292.BTVplyv motivácie na výkonnosť zamestnancovLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rybárová, L.
293.BTVplyv nasadenia marketingových nástrojov na obchodné aktivity vybraného podnikuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Borošková, N.
294.BTVplyv nasadenia marketingových nástrojov na obchodné aktivity vybraného podnikuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Juríková, B.
295.DTVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Hlavinová, I.
296.DTVplyv preferenčných dohôd EÚ na etablovaní slovenských agrokomodít na trhoch tretích krajínHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
297.DTVplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vargová, K.
298.DTVplyv rozdielnej kvality potravín na rozhodovanie spotrebiteľovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Štefaňáková, V.
299.BTVplyv vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov v podnikuŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
300.DTVplyv vybraných determinantov na dopyt spotrebiteľaHošková, E.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
301.BTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Palajová, F.
302.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 4 Mrázová, J.
303.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
304.DTVplyv zahranično-obchodnej politiky SR na obchodovanie s agropotravinárskymi komoditamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
305.BTVplyv zahraničných investícií na firmy na slovenskom trhuBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
306.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Pavelková, I.
307.DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Čerbová, M.
308.BTVybrané aspekty podnikateľskej úspešnosti obchodného podnikuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
309.DTVybrané kvantitatívne metódy využívané vo výrobnej logistikeFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
310.BTVybrané spôsoby získavania zamestnancov v podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
311.DTVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
312.BTVyhľadávanie a výber zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
313.BTVyhodnotenie rôznych druhov organizačných štruktúr vo vybranom súbore podnikovKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Šabová, M.
314.BTVyhodnotenie uplatňovanej podnikovej kultúry vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Patayová, V.
315.DTVyhodnotenie zavádzania organizačných zmien a ich účinnosti vo vybranej spoločnostiKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
316.BTVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
317.DTVyužitie Eye trackingu pri hodnotení online spotrebiteľského správaniaBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
318.DTVyužitie metódy ABC v klasifikácii podnikových zásobJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
319.BTVyužitie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybranom podnikuNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Vágaiová, N.
320.DTVyužitie nových marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
321.BTVyužitie nových trendov pri uplatňovaní merchandisingu maloobchodnej prevádzkyKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
322.DTVyužitie štrukturálnych fondov EU vo vybranom podniku,realizované na konkrétne projektyLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
323.BTVyužívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenieHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
324.BTVyužívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládežePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
325.BTVývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
326.DTVývoj stavu zamestnancov a ich kvalifikačnej úrovne vo vybraných podnikochKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Hubináková, N.
327.BTVývoj web aplikácie pre konkrétny podnikTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
328.DTVývojové tendencie v aktivitách súvisiacich s obchodovaním s agrárnymi komoditamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
329.BTVývojové tendencie v zahraničnom obchode SR a stratégia vývoja vonkajších ekonomických vzťahov do roku 2020Hambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
330.BTVývojové trendy vybraných lyžiarskych stredískMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)B-EEM, B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
331.BTVýznam modelovania v ekonomikeKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
332.BTVýznam politiky multikulturalizmu v Európe v kontexte súčasných krízMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
333.BTVýznam výchovy globálnych občanov v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
334.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
335.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Čeryová, D.
336.DTVzdelanie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic2 / -- Ulbríková, Z.
Šturmová, A.
337.BTVzdelanie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Srnová, R.
338.BTVzdelávanie a rozvoj zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Sojka, D.
339.BTVzdelávanie ako nástroj na podporu zamestnanostiČernáková, E.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic0 / ----
340.DTVzdelávanie manažérov v oblasti IKT ako podpora manažérskych kompetenciíPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
341.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Michalíková, L.
342.BTZahraničný obchod Slovenska s mliekom a mliečnymi výrobkamiJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Broďániová, K.
343.BTZahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditouJudinová, E.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Petic, D.
344.DTZásobovacia logistika podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
345.BTZdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
346.BTZdokonaľovanie podsystému Mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
347.BTZdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
348.BTZdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
349.DTZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
350.BTZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Szegényová, V.
351.DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
352.BTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
353.DTZhodnotenie a návrh komunikačných aktivít pre vybraný podnikHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Škvarková, M.
354.BTZhodnotenie inflácie a jej dopad na národné hospodárstvo v trhovej ekonomike v SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Sotáková, S.
355.BTZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / -- Holečková, D.
356.DTZhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Kataniková, R.
357.BTZhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekteKozáková, J.Department of Management (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
358.DTZhodnotenie plnenia rozpočtu vybraných obcí SRZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Némethová, K.
359.BTZhodnotenie podnikateľských aktivít vo vybranej obchodnej firmeHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
360.BTZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
361.DTZhodnotenie riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podnikuKozáková, J.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
362.DTZhodnotenie skladovacieho systému v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Miklenčičová, D.
363.BTZhodnotenie sociálnych dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti a ich dopad na ekonomiku v SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
364.BTZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic3 / -- Potkány, J.
Bohdal, D.
Kováčová, L.
365.BTZhodnotenie úspor obyvateľstvaHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
366.BTZhodnotenie vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva vo vybranej účtovnej jednotkeVáryová, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
367.BTZhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
368.DTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
369.BTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
370.DTZhodnotenie vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti vo vertikále mliekaHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
371.DTZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Zemaníková, S.
372.BTZhodnotenie zvláštností a prínosov cestovného ruchu vo vybranom regióne SRHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
373.BTZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bako, F.
374.BTZískavanie zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
375.BTZúčtovacie vzťahy so zamestnancami a ich zobrazenie v účtovníctve vybraného podnikuVáryová, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
376.DTŽivotná úroveň rôznych príjmových skupín domácnostíHupková, D.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Bajan, T.
377.BTŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Danišová, I.