Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v rámci EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
3.DTAnalýza konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v rámci EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
4.DTAnalýza obnoviteľných zdrojov a ich využívania v meniacich sa podmienkach krajín EÚTurčeková, N.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
5.BTAnalýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Podhányi, M.
6.DTArómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
7.BTAsertivita a štýl riadenia manažéraLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hrčková, N.
8.DTAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Horňáková, N.
9.BTAssessment centrá ako spoľahlivá metóda výberu ľudíLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lieskovcová, B.
10.BTAssets and Capital Structure of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
11.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
12.DTBiomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / 1--
13.BTCestovný ruch a marketing cestovnej kancelárieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Zacharová, J.
14.BTConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
15.DTCorporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Bátovská, M.
16.BTDispozícia a umiestnenie privátnych značiek v regáloch maloobchoduKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
17.DTDispozičné riešenie a merchandising vybraného produktu v skúmaných prevádzkachBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
18.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic3 / 3 Baková, N.
Horáčiková, M.
Tóthová, S.
19.BTDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-MPASUADetails of topic0 / ----
20.BTEkonomická analýza vybraného podnikuSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
21.BTEliminácia vplyvu stresu v práci manažéraLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Magáthová, Z.
Knapová, D.
22.DTEmocionálne verzus racionálne apely v reklameNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Dominová, V.
23.BTErgonómia pracovného prostredia manažéra Lušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Baraová, G.
Poláková, L.
24.BTEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
25.DTEvent marketing ako súčasť komunikačného mixu vybranej spoločnostiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Lučanská, L.
26.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
27.DTFinančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Morová, D.
28.DTFiremná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / -- Švantnerová, M.
29.BTFunkcionálna analýza ustálených slovných spojení v anglickej obchodnej korešpondenciiHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
30.BTGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Bilková, N.
31.DTHodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuLančarič, D.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
32.BTHodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Košičiarová, V.
33.BTICT support of marketing in businessFandel, I.Department of Informatics (FEM)B-IBAFEMDetails of topic0 / 1--
34.DTImpact of CAP subsidies on farm performance in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)I-IEDSFEMDetails of topic1 / 1 Pavleová, M.
35.BTInnovative marketing as an opportunity of target customers addressing.Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
36.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
37.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
38.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
39.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
40.BTInterkultúrne rozdiely v obchodných rokovania medzi slovenskými a čínskymi podnikateľmiHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
41.BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic2 / 1 Sabová, M.
Nagyová, D.
42.BTInternational Business of SRPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
43.BTInternational business of the Slovak Republic with agrarian commoditiesPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)B-IBASUADetails of topic0 / 1--
44.BTInternational marketing activities of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
45.BTInternetový marketing a jeho uplatnenie vo vybranom podnikuGálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hurtová, A.
46.DTInternetový marketing vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
47.BTKomunikácia ako základná zručnosť manažéraLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Makraiová, V.
48.BTKomunikačné stratégie futbalových klubov na Slovensku a v zahraničíRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
49.BTKuriérske služby a implementácia novej služby v obchodnom prostredíNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Korpášová, D.
50.BTKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / -- Kuklišová, B.
51.DTLojálnosť zákazníkov k vybraným značkám potravínNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Balážiová, M.
52.DTMacroeconomic implications of BREXITNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDFEMDetails of topic0 / 1--
53.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic3 / 3 Žovinová, M.
Šulová, M.
Gabrišová, J.
54.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
55.BTMajetková a kapitálová vybavenosť podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
56.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Kiesel, A.
57.BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Heklová, V.
58.DTManažment ekologickej poľnohospodárskej výroby vo vybranom agrosubjektePaška, Ľ.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
59.BTManažment výroby cukrovej repy vo vybranom agrosubjektePaška, Ľ.Department of Management (FEM)B-EMAFEMDetails of topic0 / 1--
60.DTMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country).Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
61.DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
62.BTMarketingovo-obchodné praktiky a inovatívny marketing kozmetických produktovNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Račeková, L.
63.BTMedzinárodné aspekty hodnotenia cestovného ruchu a vidieckeho turizmu na Slovensku a v štátoch V4.Gálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Králiková, D.
64.BTMerchandising ako efektívna komunikácia v maloobchodeKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Galbavý, B.
65.BTMetódy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
66.DTModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
67.DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic2 / -- Brázdovičová, I.
Heliová, D.
68.DTMožnosti využitia informácií z účtovnej závierky v manažmente účtovnej jednotkyStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
69.DTMožnosti využitia informácií z účtovnej závierky v manažmente účtovnej jednotkyStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Ďurčeková, M.
70.DTMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Naďová, A.
71.BTMzdová problematika z účtovného a daňového hľadiska.Krajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
72.DTNávrh efektívneho internetového marketingu pre vybraný podnikHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Kloknerová, T.
73.BTNekromarketing – využiteľnosť a etické otázkyRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
74.BTNew trends in major EU stock marketsNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAFEMDetails of topic0 / ----
75.BTOptimalizácia kapitálovej štruktúry podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
76.BTPeculiarities of export marketing of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
77.DTPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
78.DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Prachárová, L.
79.DTPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
80.DTPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Liptáková, A.
81.BTPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / -- Jančíková, B.
82.DTPorovnanie vybraných faktorov spotrebiteľského správania v komparácii domáceho a zahraničného trhuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
83.BTPorovnanie životnej úrovne obyvateľstva SR s vybranými krajinamiHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hajtman, R.
84.DTPotravinová bezpečnosť EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic3 / 1 Hlôška, N.
Beránek, M.
Halásová, I.
85.BTPotravinová bezpečnosť EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
86.DTPozícia SR v globálnej a komoditnej konkurencieschopnosti pri obchodovaní s agropotravinárskymi komoditamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
87.BTPreberanie a udomácňovanie slov anglického pôvodu do aktívnej slovnej zásoby slovenského jazyka v oblasti marketingu.Felixová, I.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
88.DTPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
89.DTPríjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutiaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / -- Némethová, Z.
90.DTProdukcia biomasy a obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
91.DTProjection of new product development and territorial expansions at selected marketsBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
92.DTRegionálne aspekty hodnotenia vinohradníctva a vinárstva na SlovenskuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
93.BTReklamné kampane vybraných neziskových organizácií na SlovenskuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / -- Antaličová, M.
94.DTSezónnosť obchodných výkladov vo vybranom nákupnom centreBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
95.DTSklúmanie záujmu mladých ľudí o podnikanie v agrosektoreMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kadvanová, J.
96.DTSMS marketing ako spôsob oslovenia zákazníka reštaurácieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
97.DTSpoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnostiKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
98.DTSpoločensky zodpovedné správanie maloobchodných reťazcov na SlovenskuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Czigleová, K.
99.DTSpotrebiteľská neuroveda ako nástroj hodnotenia účinnosti reklamných spotov vybraných maloobchodných reťazcovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
100.DTSpotrebiteľské správanie na trhu alkoholických nápojovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Hoštáková, A.
101.DTSpotrebiteľské správanie v online prostredí.Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
102.BTŠtruktúra a účtovanie nákladov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 3 Szonlajtnerová, D.
Kollárová, D.
103.BTŠtruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic3 / 3 Malinová, I.
Beláňová, K.
Kodada, M.
104.DTThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
105.DTThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSUADetails of topic0 / 1--
106.DTThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
107.DTTHE IMPACT OF MINIMUM WAGES ON THE YOUTH LABOUR MARKETNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
108.BTThe marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
109.DTThe promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
110.BTTransformácia výsledku hospodárenia na základ dane vo vybranej obchodnej spoločnostiKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic3 / 2 Ulianková, E.
Bezák, M.
Salva, P.
111.BTTrendy a využitie nástrojov in-store komunikácie v maloobchodeBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
112.DTTrh s vínom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
113.BTTrh s pivom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
114.DTTrh s pivom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
115.BTTrh s vínom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ščevlíková, B.
116.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Škulová, M.
Lieszkovszká, M.
117.DTÚčtovanie o majetku, vlastnom imaní a záväzkoch vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
118.DTUplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / -- Donáthová, A.
119.BTUplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikania vo vybranom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / -- Hubinská, M.
120.BTVizuálny merchandising a dispozičné riešenie vybranej maloobchodnej prevádzkyKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
121.BTVlastné imanie vybranej účtovnej jednotkyStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
122.DTVnímanie spoločensky zodpovedných aktivít podnikov zo strany zákazníkaHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Chodáková, R.
123.BTVoľný čas ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
124.BTVplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanieKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
125.BTVplyv nasadenia marketingových nástrojov na obchodné aktivity vybraného podnikuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Borošková, N.
126.BTVplyv nasadenia marketingových nástrojov na obchodné aktivity vybraného podnikuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Juríková, B.
127.DTVplyv osobnosti manažéra na efektívnu komunikáciu v podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mandíková, B.
128.DTVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Hlavinová, I.
129.DTVplyv preferenčných dohôd EÚ na etablovaní slovenských agrokomodít na trhoch tretích krajínHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
130.DTVplyv vnútropodnikovej komunikácie na podnikovú kultúruLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Benická, D.
131.BTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
132.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 4 Mrázová, J.
133.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
134.DTVplyv zahranično-obchodnej politiky SR na obchodovanie s agropotravinárskymi komoditamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
135.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Pavelková, I.
136.DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Čerbová, M.
137.BTVybrané aspekty podnikateľskej úspešnosti obchodného podnikuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
138.DTVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
139.DTVyužitie Eye trackingu pri hodnotení online spotrebiteľského správaniaBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
140.DTVyužitie kreatívnych techník na pracovných poradáchLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bekéniová, T.
141.BTVyužitie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybranom podnikuNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Vágaiová, N.
142.BTVyužitie nových trendov pri uplatňovaní merchandisingu maloobchodnej prevádzkyKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
143.BTVývoj web aplikácie pre konkrétny podnikTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
144.DTVývojové tendencie v aktivitách súvisiacich s obchodovaním s agrárnymi komoditamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
145.BTVývojové tendencie v zahraničnom obchode SR a stratégia vývoja vonkajších ekonomických vzťahov do roku 2020Hambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
146.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Čeryová, D.
147.BTVzdelanie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
148.DTVzdelanie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / -- Šturmová, A.
149.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Michalíková, L.
150.DTZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
151.BTZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Szegényová, V.
152.DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
153.BTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
154.DTZhodnotenie a návrh komunikačných aktivít pre vybraný podnikHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Škvarková, M.
155.BTZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / -- Holečková, D.
156.BTZhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranej obchodnej spoločnostiKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 2--
157.DTZhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
158.BTZhodnotenie plánovania výroby v poľnohospodárskom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Bónová, M.
159.BTZhodnotenie podnikateľských aktivít vo vybranej obchodnej firmeHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
160.BTZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Bohdal, D.
161.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
162.DTZhodnotenie vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti vo vertikále mliekaHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
163.BTZhodnotenie zvláštností a prínosov cestovného ruchu vo vybranom regióne SRHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
164.BTZvláštnosti a prínosy cestovného ruchu vo vybranom regióne SR.Hambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
165.DTŽivotná úroveň rôznych príjmových skupín domácnostíHupková, D.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Bajan, T.
166.BTŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Danišová, I.