Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
2.DTAgriculture in Bio-economy context.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
3.BTAnalýza riadenia školy vo všetkých úsekochČernáková, E.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
4.BTAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
5.DTAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
6.BTAnglicizmy v reklame - komparácia vybraných slovenských a nemeckých reklamných textovGálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lieszkovszká, V.
7.BTAplikácia historických ekonomických modelov v súčastnostiRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
8.DTAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
9.BTAssets and Capital Structure of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-IBAFEMDetails of topic0 / 1--
10.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
11.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lauro, K.
12.DTBehaviorálna analýza spotrebiteľského správaniaRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kodrík, M.
13.DTCena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti, indexy životných nákladov obyvateľstva.Hošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vaššová, L.
14.BTCestovný ruch a marketing cestovnej kancelárieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
15.DTComparative analysis of selected marketing indicators in the production and trade of corn in Russia and Slovak RepublicMoroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
16.BTComparison of Perception of Corporate Social Responsibilty in the selcted company in Slovakia and UkraineUbrežiová, I.Department of Management (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
17.DTCorporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
18.BTDeterminanty spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Gábršová, K.
19.DTDevelopment of agriculture in UkraineBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
20.DTDevelopment of socio-economic situation of chosen countryBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
21.BTDispozícia a umiestnenie privátnych značiek v regáloch maloobchoduKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
22.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
23.BTDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-MPASUADetails of topic0 / ----
24.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
25.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
26.DTEkologické poľnohospodárstvo a biopotravinyZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
27.DTEkologické poľnohospodárstvo a biopotravinyZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Červenová, D.
28.BTEkonomika biopalivPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Večerková, J.
29.DTEmocionálne verzus racionálne apely v reklameNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
30.DTEvent marketing ako súčasť komunikačného mixu vybranej spoločnostiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
31.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
32.BTFinancial and operating lease as a source of funding in Slovak RepublicSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / -- Brichtová, M.
33.BTFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / -- Hegedüšová, G.
34.DTFiremná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic0 / ----
35.BTFiškálna politika SR a vybraného štátu EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / -- Mozdíková, K.
36.BTGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Bilková, N.
37.BTHodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
38.DisTImpact of the Common Agricultural Policy of the European Union on the Marketing of Selected Agricultural Commodities in the Slovak RepublicRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMASUADetails of topic0 / ----
39.BTIMPACTS OF BIOFUEL PRODUCTION ON FOOD SECURITYRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hubináková, V.
40.DTIMPACTS OF BIOFUEL PRODUCTION ON FOOD SECURITYRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vieriková, D.
41.DTInnovative Approaches of Measuring Business PerformanceTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 2--
42.BTInnovative marketing as an opportunity of target customers addressing.Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
43.DisTINOVAČNÉ ZMENY A ICH VPLYV NA EKONOMICKÚ EFEKTÍVNOSŤ PODNIKOVAdamičková, I.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
44.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
45.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
46.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
47.BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
48.BTInternational Business of SRPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Petrus, K.
49.BTInternetový marketing a jeho uplatnenie vo vybranom podnikuGálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
50.BTKuriérske služby a implementácia novej služby v obchodnom prostredíNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
51.BTKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic0 / ----
52.BTKvalita života obyvateľov SRHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Tučková, L.
53.DTLojálnosť zákazníkov k vybraným značkám potravínNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
54.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
55.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
56.BTMajetková a kapitálová vybavenosť podniku.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
57.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Kiesel, A.
58.BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
59.DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
60.BTMarketingovo-obchodné praktiky a inovatívny marketing kozmetických produktovNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
61.DTMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
62.BTMedzinárodné aspekty hodnotenia cestovného ruchu a vidieckeho turizmu na Slovensku a v štátoch V4.Gálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
63.BTMerchandising ako efektívna komunikácia v maloobchodeKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
64.BTMetódy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
65.DTModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
66.DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
67.DTMotivácia zamestnancov vo vybranom malom pivovare ako faktor úspešnej marketingovej komunikácieRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
68.DTMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
69.BTNáklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
70.DTNávrh efektívneho internetového marketingu pre vybraný podnikHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
71.DTNávrh marketingovej stratégie vo vybranom potravinárskom podnikuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
72.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mliekaRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
73.BTPodnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľovŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
74.DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
75.DTPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
76.DTPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
77.BTPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic0 / ----
78.DTPotravinová bezpečnosť EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hlôška, N.
79.BTPotravinová bezpečnosť EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Petrová, D.
80.BTPreberanie a udomácňovanie slov anglického pôvodu do aktívnej slovnej zásoby slovenského jazyka v oblasti marketingu.Felixová, I.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
81.DTPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic2 / -- Drozdíková, S.
Kováčik, P.
82.DTPRICE RELATIONS BETWEEN PRODUCTION AND SALE OF MEAT IN SLOVAKIARajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Chmelíková, D.
83.DTPríjmová diferenciácia domácností podľa ekonomického postavenia domácnosti a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Škrina, L.
84.DTPríjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Bečková, V.
85.BTPríjmová diferenciácia domácností SRZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
86.DTPríjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutiaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic2 / -- Földesiová, S.
Némethová, Z.
87.BTProblémy pri preklade administratívnych typov textov z jazyka anglického do jazyka slovenskéhoJakabovičová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
88.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
89.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
90.DTRegionálna diferenciácia príjmov a výdajov domácností SRHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vavrová, P.
91.BTReklamné kampane vybraných neziskových organizácií na SlovenskuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / ----
92.BTRiziko chudoby domácnostíHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
93.DTSMS marketing ako spôsob oslovenia zákazníka reštaurácieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
94.DTSpoločensky zodpovedné správanie maloobchodných reťazcov na SlovenskuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
95.DTSpotrebiteľské správanie na trhu alkoholických nápojovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
96.BTSpotrebiteľské správanie na trhu ručne vyrábanej čokoládyMaďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
97.DTSpotrebný kôš domácností SR a domácností vybraných krajín EÚ v kontexte výživových odporúčaníZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
98.DisTSustainability of Small Family FarmsRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMASUADetails of topic1 / -- Evteeva, T. B.
99.BTSystém podnikového vzdelávania vybraného podniku a možnosti jeho optimalizácieŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
100.BTŠtruktúra spotrebných výdajov obyvateľov SRZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
101.BTŠtruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývojaHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Baráková, M.
102.BTTechnical analysis of the stock marketSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / -- Lieskovská, M.
103.DTTemperament spotrebiteľa ako faktor ovplyvňujúci nákupné správanie potravínRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
104.DTThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSUADetails of topic0 / 1--
105.DTThe Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
106.DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
107.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Škulová, M.
108.DisTUdržateľnosť malých rodinných fariemRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic1 / -- Plachý, M.
109.DTÚloha informačných technológií v malých a stredných podnikochHallová, M.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
110.DTUplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic0 / ----
111.BTUplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikania vo vybranom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / ----
112.BTVizuálny merchandising a dispozičné riešenie vybranej maloobchodnej prevádzkyKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
113.DTVnímanie spoločensky zodpovedných aktivít podnikov zo strany zákazníkaHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
114.DTVolatilita cien potravín a agrokomodítRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
115.DTVolatility of Food PricesRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Račková, R.
116.BTVoľný čas ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Karaš, J.
117.BTVplyv farmaceutickej výroby na znečistenie povrchových vôd vo vybranom podnikuRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)B-EEMFEMDetails of topic1 / 1 Tomčalová, K.
118.BTVplyv marketingovej komunikácie na regionálny rozvoj mikroregiónuNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
119.BTVplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanieKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
120.BTVplyv nasadenia marketingových nástrojov na obchodné aktivity vybraného podnikuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
121.BTVplyv nasadenia marketingových nástrojov na obchodné aktivity vybraného podnikuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
122.DTVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
123.DTVplyv príjmovej diferenciácie domácností SR na trh s potravinamiZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
124.DTVplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vargová, K.
125.BTVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa na trhu čokoládyMaďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
126.DisTVplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na marketing s vybranými poľnohospodárskymi komoditami v Slovenskej republikeRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic1 / -- Manduchová, E.
127.DTVplyv vybraných determinantov na dopyt spotrebiteľaHošková, E.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic2 / -- Pinčeková, M.
Klučovská, M.
128.DTVPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
129.BTVPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kučerová, N.
130.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 4 Mrázová, J.
131.BTVplyv zahraničných investícií na firmy na slovenskom trhuBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / -- Majerčíková, S.
132.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
133.DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
134.DisTVybrané aspekty kvality života a jej priestorová diferenciácia v podmienkach globalizovanej ekonomiky.Zentková, I.Department of Economics (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
135.DTVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
136.BTVýroba a spotreba bio-potravínZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
137.BTVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
138.BTVyužitie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybranom podnikuNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
139.BTVyužitie nových trendov pri uplatňovaní merchandisingu maloobchodnej prevádzkyKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
140.BTVyužívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikochPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
141.DTVývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Tóthová, P.
142.BTVývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / -- Nagyová, B.
143.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
144.BTVzdelanie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Srnová, R.
145.DTVzdelanie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / -- Ulbríková, Z.
146.BTVzdelávanie ako nástroj na podporu zamestnanostiČernáková, E.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic0 / ----
147.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
148.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Zsélyi, Z.
149.BTZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
150.DTZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
151.BTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
152.DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
153.DTZhodnotenie a návrh komunikačných aktivít pre vybraný podnikHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
154.BTZhodnotenie interkultúrnej komunikácie vo vybranej spoločnosti pôsobiacej na slovenskom trhu.Maďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 1--
155.BTZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
156.BTZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / ----
157.BTZhodnotenie nepriamych daní vo vybranom podnikuKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Výbochová, Z.
158.BTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
159.DTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
160.BTZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic2 / -- Potkány, J.
Kováčová, L.
161.BTZhodnotenie úspor obyvateľstvaHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Turzová, M.
162.BTŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----