Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
2.DTAgro-food in the green and food of the futureRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Janek, L.
3.BTAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
4.DTAgroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
5.BTAgroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 2--
6.DTAktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podnikuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Hrušková, K.
7.DTAktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektoreBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
8.BTAlternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SRStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Gajdošová, E.
9.BTAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Šipikalová, D.
10.BTAnalýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
11.BTAnalýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostrediaBarát, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
12.DTAnalýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľovPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Kaľavská, R.
13.DTAnalýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republikyPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
14.BTAnalýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Baloghová, K.
15.DTAnalýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Demčáková, R.
16.BTAnalýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
17.DTAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic2 / -- Niňajová, N.
Násaly, F.
18.DTAnalýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Vitková, H.
19.BTAnalýza stavu trhu s liehovinami v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kovácsová, S.
20.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Kálnayová, E.
21.BTAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Šályová, J.
22.BTAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
23.DTAnalýza ukazovateľov finančnej situácie v podnikuStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Paulínyová, Z.
24.DTAnalýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)I-EKP
I-MAP
FEMDetails of topic2 / 2 Kišacová, K.
Kapustová, B.
25.DTAnalýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Vargová, M.
26.BTAnalýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Jenčová, J.
27.BTAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
28.BTAnalýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
29.DTAnalýza vývoja hospodárenia vybraných obcíPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
30.DTAnalýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
31.BTAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
32.DTAnalýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kovaľ, M.
33.BTAnalýza vývoja spotreby vybranej komodityPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
34.BTAnalýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorovPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Huranová, I.
35.BTAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
36.DTAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Kodada, M.
37.BTAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
38.DTAnalýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Benčatová, M.
39.DTAnalýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podnikuRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-MAP
I-EKP
FEMDetails of topic0 / 1--
40.DTAnti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravínRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Mladá, M.
41.DTAplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Jurčišin, P.
42.DTAplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
43.DTAróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služiebBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
44.DTAroma Marketing as a Tool of Communication at Selected MarketsBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Farkaš, A.
45.DTAróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Tóthová, K.
46.DTArómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Budovcová, M.
47.DTAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
48.BTAssets and Capital structure of selected companyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-IBAE
B-IBAS
FEMDetails of topic0 / 1--
49.DTAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
50.BTAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
51.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Masaryková, L.
52.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Lauro, K.
53.BTBankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Skokanovič, R.
54.DTBazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SRBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
55.DTBezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Nádaždyová, M.
56.BTBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
57.DisTBioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European CountriesMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
58.BTBioeconomy Policies and Support in SlovakiaLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
59.DTBiomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
60.DTBlahobytná analýza slovenského trhu s cukromBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
61.DTBreak-even point analýza vybraného podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
62.DTBusiness plan of a new companyRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Švajcerová, R.
63.BTBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Veseľková, N.
64.DTCash flow ako významný determinant úspechu podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Balušíková, A.
65.DTCeloplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravínFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Beňatinský, D.
66.BTCena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMDetails of topic1 / 1 Szárazová, V.
67.DTCesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Matejovie, D.
68.DisTCloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
69.BTConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Stümpelová, M.
70.DTConsumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food ProductsNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
71.DisTCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)D-EMPASUADetails of topic0 / 1--
72.DTCorporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Dobaiová, D.
73.DTCountry of origin effect and its impacts on consumer decision makingKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Karásiková, D.
74.DTCRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podnikuStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Lomnická, J.
75.DTCRM system implementation in the company - case studyPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
76.BTDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Krajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic1 / 1 Šoóki, R.
77.DisTDeterminants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EUBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPASUADetails of topic0 / ----
78.DTDeterminanty exportu vybranej komodityBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Kohút, J.
79.DTDeterminanty obchodu a zmena vzorov obchodovaniaLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Balážová, M.
80.DTDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
81.DTDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Zajíčková, M.
82.DTDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
83.BTDlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Stračárová, M.
84.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 3--
85.BTDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-MPASUADetails of topic0 / ----
86.DTDopad implementácie smernice Basel III na bankový sektorBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
87.DTDopady klimatických zmien na poľnohospodárstvoHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Palajová, F.
88.DTDopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
89.DTDopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnostiPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
90.DTDôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstvaHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
91.DisTEco-efficiency of Agriculture in the EUBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPASUADetails of topic0 / ----
92.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
93.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
94.BTECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
95.DTECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Trenčiansky, M.
96.DisTEconomics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' IncomesBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPAFEMDetails of topic0 / 1--
97.BTEfektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjektePorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Oravec, L.
98.DisTEko-efektívnosť poľnohospodárstva SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPSUADetails of topic0 / ----
99.DisTEko-inovačná kapacita podnikov na SlovenskuAdamičková, I.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
100.DTEkologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Novotná, M.
101.BTEkonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Krakovská, K.
102.BTEkonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Egri, E.
103.DTEkonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
104.DTEkonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výrobyGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Thonhauserová, N.
105.DTEkonomické disparity krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
106.BTEkonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
107.DTEkonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Hrubják, L.
108.DTEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidiekaAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
109.BTEKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTIBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
110.DTEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podnikuLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
111.DTEkonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Bulavová, S.
112.DTEkonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
113.BTEkonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kožuchová, D.
114.DTEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikochPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Štefanco, M.
115.BTEkonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Filípková, A.
116.DTEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SRPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Ďuráková, S.
117.BTEkonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kozolková, D.
118.BTEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMDetails of topic1 / 1 Riečická, N.
119.BTEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Kováč, P.
120.BTEkonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Lelláková, M.
121.BTEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
122.BTEkonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMDetails of topic0 / 1--
123.BTEkonomika biopalivPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Tomeček, A.
124.BTEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
125.DTEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
126.DisTEkonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárovBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
127.DTEmisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / ----
128.BTEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / ----
129.BTEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)B-UCT
B-EMG
B-EM
B-EEM
SUADetails of topic1 / 2 Bachorecová, R.
130.DisTEnvironmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
131.DTEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Benďáková, V.
132.BTEtické aspekty trhu a niektoré jeho slabinyPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
133.BTEticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizáciíPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Križanová, R.
134.BTEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
135.BTEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Jančovičová, L.
Hazdová, N.
136.BTEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Michaličková, R.
Krošňáková, M.
137.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
138.DTExchange rate risk management in companyTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
139.BTFaktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
140.DisTFaktory konkurencieschopnosti slovenských podnikovBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
141.DTFaktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchoduOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
142.BTFaktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na SlovenskuMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Peťovská, K.
143.DTFaktory ovplyvňujúce trh ovociaKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Čepedyová, N.
144.DTFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Vlková, K.
145.DisTFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
146.DTFaktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravínKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
147.DTFaktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Ďurišová, R.
148.DisTFeatures of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European UnionTurčeková, N.Department of Economics (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
149.DTFinancovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
150.DTFinančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnostiBielik, P.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
151.BTFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
152.DTFinančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Netryová, D.
153.DTFinančné zdravie ako ekonomický aspekt bezpečnosti podnikuSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Antaličová, M.
154.BTFinančno ekonomická analýza podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Kuťková, N.
155.DTFinančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Straňák, D.
156.BTFinančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
157.BTFood consumption patterns in association with psychical activity levelHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Antoš, P.
158.DTFood Spending Patterns of different Income-level HouseholdsHupková, D.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
159.DTFundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaníHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Lieskovská, M.
160.BTGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Tichá, M.
161.BTGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
162.DTHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Hudec, R.
163.DTHodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
164.BTHodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Ment Gubóová, L.
165.DTHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / ----
166.DTHodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelovBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
167.DTHodnotenie hospodárenia vybraného podnikuAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kačák, P.
168.BTHodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Straková, T.
169.BTHodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Klačanský, I.
170.BTHodnotenie podnikateľského prostredia na SlovenskuHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
171.DTHodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / ----
172.DTHospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikáleLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
173.BTHow political supremacy affects economy of JamaicaMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
174.BTHypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Lalák, J.
175.DTChange management in the organizationSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Di Sabato, V.
176.BTIdentifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritériíRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
177.DTIdentifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizikaRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Paulíková, M.
178.DTIdentifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Stanová, M.
179.DisTIdentifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
180.DTIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 2--
181.DisTImpact of Agriculture and the Common Agriculture Policy of the EU on the Environment.Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / ----
182.DTImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDFEMDetails of topic1 / 1 Slamková, D.
183.BTImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic1 / 1 Reznik, M.
184.BTImpact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic2 / 1 Podhradská, K.
Varga, M.
185.DTImpact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply ChainRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSSUADetails of topic1 / 1 Hubináková, V.
186.BTImprovement of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
187.DTInflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
188.BTInflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMDetails of topic1 / 1 Szabóová, M.
189.BTInflácia ako makroekonomický javKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
190.BTInformačná bezpečnosť - voliteľna témaOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)B-IAE
B-KME
FEMDetails of topic0 / 1--
191.DTInformačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Pokorná, Z.
192.DTInformačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Do Thaiová, D.
193.DTInnovative approaches of measuring business performanceTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 2--
194.DTInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Andóová, B.
195.BTInovačná schopnosť agropotravinárstvaSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
196.DTInovatívne prístupy k výskumu a marketingu vínaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Sokolová, K.
197.BTInstagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnostiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kulichová, M.
198.BTIntegrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesovOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMDetails of topic1 / 2 Ňurcík, L.
199.DTIntegrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic2 / 1 Klocoková, B.
Sekerová, P.
200.DTInterakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.Rajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Tomčalová, K.
201.BTInterakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávaniaDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEMDetails of topic0 / 1--
202.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
203.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
204.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
205.BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
206.BTInternational Business of SRPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Greguš, H.
207.BTInternet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácieOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
208.BTInternetový obchod a ochrana spotrebiteľaOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Vanyová, A.
209.DTInventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
210.BTInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Španková, V.
Szabóová, T.
211.DTInvestičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej surovinySerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
212.BTInvestovanie do zlata a drahých kovovRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Tinák, M.
213.BTJaponský manažment a jeho špecifikáFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Borovská, B.
214.DTKalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic2 / -- Pastorok, P.
Polyáková, K.
215.BTKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
216.BTKapitálová primeranosť bánk v eurozóneBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
217.DisTKlimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
218.DTKnowledge managementHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Zábojníková, V.
219.DTKomparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Drábeková, J.
220.BTKomparácia agroobchodu SR a ČRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
221.DTKomparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Pólyová, L.
222.BTKomparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
223.DTKomparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkouHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Énekeš, E.
224.BTKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
225.DTKomparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajináchPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
226.DTKomparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Csengődyová, B.
227.DTKomplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Sťahelová, M.
228.DTKompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajínPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Törjék, G.
229.BTKomunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Čeriová, M. M.
230.DTKomunikačná politika vybranej spoločnostiKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Bírová, K.
231.DTKonkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Karcol, T.
232.DTKonkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
233.DTKontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
234.DisTKonverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinantyBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPSUADetails of topic0 / ----
235.BTKrátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Mažgútová, P.
236.BTKryptomenyOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Uhnák, L.
237.BTKvalita podnikateľského prostredia v regiónochPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMESUADetails of topic0 / ----
238.DTKvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmiRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Belovičová, K.
239.BTLagrange method in practical problemsKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Lapa, V.
240.BTLagrangeova metóda v praktických úloháchKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
241.BTLeadership as a function of managementHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Halásová, S.
242.DTLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Martinčeková, L.
243.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
244.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 3--
245.BTMajetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Krčmárik, M.
246.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Kázmérová, K.
Némethová, V.
247.DTMajetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
248.BTMajetková a kapitálová vybavenosť podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Baniarová, N.
249.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
250.BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
251.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Ševčovičová, D.
252.DTMakroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-MAP
I-BEA
FEMDetails of topic1 / 1 Heuer, T.
253.DisTManagerial and Economical Evaluation of Microbreweries in SlovakiaSavov, R.Department of Management (FEM)D-EMPAFEMDetails of topic0 / 1--
254.DTManažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Jakubík, L.
255.BTManažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodínGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Gálusová, P.
256.BTManažérske funkcie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic3 / 3 Ružičková, N.
Gerhát, M.
Matulja, M.
257.DisTManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na SlovenskuSavov, R.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
258.DTManažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic4 / 4 Michalenková, Z.
Hlavina, Ľ.
Lopúchová, K.
Kubáň, A.
259.BTManažment obchodu na akciových trhochPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
260.DTManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Bertičová, B.
261.BTManažment výroby vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kondvárová, D.
262.BTMapovanie toku hodnôt vo vybranom podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pacherová, P.
263.DTMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Marsalová, S.
264.BTMarketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológiíVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Gajdošová, V.
265.DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
266.DTMarketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SRRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Rajčuľová, L.
267.DisTMarketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživyNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / 1--
268.BTMarketingová komunikácia v online prostredíNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Geierová, P.
269.BTMarketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastovNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Bédiová, M.
270.DTMarketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trhKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Danišová, L.
271.DTMarketingová stratégia vybraného podnikuKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Palčeková, S.
272.DTMarketingové nástroje a ich informačná podporaLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
273.DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
274.DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic3 / -- Pastier, D.
Pčelárová, J.
Molnárová, L.
275.DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Istenesová, V.
276.DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Kováčiková, R.
277.DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
278.BTMarketingový plán Kúpeľov Trenčianske TeplicePaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Vígh, R.
279.DTMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
280.DTMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuHudáková, M.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic2 / 2 Šabová, M.
Štefanková, T.
281.BTMedzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektovBielik, P.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
282.DTMeranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mliekaFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / ----
283.DTMerchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkachBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Hoppanová, M.
284.BTMetódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Hromátková, T.
285.DTMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
286.DTMinimálna mzda a agropotravinárstvoSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Grochalová, N.
287.DTMobilní operátori na SlovenskuMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
288.DTModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
289.DTModerné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Melková, M.
290.BTMonetary Policy of ECB and the Effect on Economy in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Šimurda, A.
291.DTMonitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Trimayová, M.
292.DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
293.DTMožnosti financovania malých a stredných podnikovStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pavčeková, M.
294.DTMožnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenuRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Petrek, M.
295.DisTMožnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikovPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / ----
296.DTMožnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
297.DTNáklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodáreniaKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic2 / 2 Kurecová, P.
Kašparová, M.
298.DTNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Bako, F.
299.DTNakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kevély, M.
300.DisTNástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.Tóth, M.Department of Finance (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
301.BTNástroje online marketingu vo vybranom podnikuTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Mikuš, M.
302.BTNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.Department of Informatics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
303.DTNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.Department of Informatics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Hipság, R.
304.DTNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Štefáková, K.
305.DTNávrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Galány, M.
306.DTNegatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravínRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Ácsová, B.
307.BTNekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kamencayová, A.
308.BTNeuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxiBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Dubovická, Z.
309.BTNezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledkyPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
310.BTNezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja SlovenskaDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Szabóová, K.
311.DTNové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Klinčíková, P.
312.BTNové trendy v oblasti využívania finančných technológiíHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
313.DTObaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľaRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
314.BTObchodovanie na finančných trhoch s využitím IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Parížek, F.
315.BTObsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
316.DTOdhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
317.BTOptimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
318.BTOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Urbánek, M.
319.DisTOrganizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in EnterprisesHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EMPAFEMDetails of topic0 / ----
320.DTOsobnosť manažéra vo vybranom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Gunárová, S.
321.BTPeculiarities of export marketing of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
322.DTPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
323.BTPeculiarities of the use of the marketing mix in (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
324.BTPersonalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
325.DTPersonálna stratégia podnikuHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Rusňáková, V.
326.DisTPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / ----
327.BTPlánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kaniak, T.
328.BTPlánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic2 / 3 Marcinkech, D.
Karahutová, H.
329.DTPodmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
330.DTPodnikateľský plán vybraného podnikuKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Babošová, N.
331.DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kuchariková, K.
332.DTPodniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancovKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Veškrnová, P.
333.BTPodnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancovŠeben Zaťková, T.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
334.DTPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Otrubová, O.
335.BTPolitika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektoreBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
336.BTPolitiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SRLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
337.DisTPoľnohospodársky podnik a podporná politika v podmienkach klimatickej zmenySerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
338.BTPorovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.Beňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Chocholáčková, E.
339.BTPorovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služiebStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Adamišin, P.
340.BTPorovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Suchá, D.
341.BTPostavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
342.DTPostavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológiíHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
343.BTPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniuBarát, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
344.BTPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniuBarát, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
345.DTPostoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniuMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
346.BTPostoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktomMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Karafová, M.
347.DTPostoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predajaPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Holubanská, Z.
348.DTPosúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Surovcová, N.
349.DTPosúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SRRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Kolodzejová, K.
350.DTPotravinová bezpečnosť a plytvanie potravinamiBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Nagy, M.
351.BTPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinámBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
352.BTPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilitaBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
353.DTPotravinová dostatočnosť vo vybraných krajináchPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Misárová, N.
354.BTPozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SRStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Szalayová, J.
355.DTPozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkachKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Szabóová, K.
356.DTPozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne SlovenskaHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Vankó, J.
357.DTPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Maglódiová, L.
358.DTPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 3 Jurášová, V.
359.DTPredpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhyRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Százová, T.
360.DTPreferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkovOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Mazánová, S.
361.DTPrechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdiaLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
362.DTPriame platby v SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Borošová, L.
363.DTPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
364.BTPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
365.BTPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
366.BTPripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 2--
367.BTPROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNIIBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
368.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
369.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
370.DTProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
371.BTProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
372.DTProdukčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výrobyPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Hijová, Z.
373.DTPrognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Mrva, M.
374.BTPrognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-EKPSUADetails of topic0 / 1--
375.BTRecruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Osvaldová, S.
376.DTRegionálne disparity krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Čopjaková, Ž.
377.DTReklama a jej vplyv na zákazníkaRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic3 / -- Novická, S.
Kobydová, R.
Rybecká, L.
378.DTReklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predajaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kučerová, V.
379.DTResidential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.Tóth, M.Department of Finance (FEM)I-IEDFEMDetails of topic1 / 1 Lycius, R.
380.BTRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBAFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Schlarmannová, J.
381.DTRizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
382.BTRozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktovOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
383.DTRozpočtová politika a hospodársky cyklusSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Hrdinová, L.
384.BTRozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 1--
385.BTRozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
386.DTSegmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnostiZach, H.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kohút, I.
387.DisTSegmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkovPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / 1--
388.DisTSharing Economy in AgriculturePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / ----
389.DisTSignifikácia informačných systémov v marketingu.Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / 2--
390.DTSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
391.DTSkúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravínSojková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic0 / 1--
392.BTSkúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
393.DTSkúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzkePaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Kunská, L.
394.BTSkvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Udermanová, A.
395.BTSkvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
396.BTSkvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Budzáková, J.
397.BTSkvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
398.BTSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
399.BTSledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Lenčéšová, S.
Mesárošová, M.
400.DTSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
401.BTSmall and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitivenessPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
402.BTSocial networks and its using in businessHallová, M.Department of Informatics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Kuklišová, D.
403.DTSociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)Moravčíková, D.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
404.BTSociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Adamcová, A.
405.DTSociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Bugárová, V.
406.BTSociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkovNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Grňová, I.
407.BTSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Jobeková, D.
408.DTSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Jankula, L.
409.BTSociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.Poláček, M.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
410.BTSociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.Poláček, M.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
411.BTSociálny marketing a zero waste životný štýlRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Galandová, Ľ.
412.DTSociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030Rybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
413.DTSocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak RepublicNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Lorincová, D.
414.BTSocio-ekonomické faktory kriminalityRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
415.DisTSpoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikochKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)D-EMP
D-EPP
SUADetails of topic0 / 1--
416.DTSpoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
417.DTSpotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formyPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Maťová, M.
418.DTSpotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Majer, I.
419.DTSpotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Čelková, M. M.
420.DTSpotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkovKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Dravecká, I.
421.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Bero, R.
422.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
423.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe zeleninyRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Repa, Ľ.
424.DTSpotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravínPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Križanová, K.
425.DTSpotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravínPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Pánis, L.
426.BTSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / ----
427.BTSpotrebné úvery v krajinách V4Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Bubáková, K.
428.DTSPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pagáčová, M.
429.BTStrategic managementHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Malecká, B.
430.DTSúčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikaniePechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
431.DTSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Salátiová, D.
432.BTSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
433.DisTSvetové finančné a komoditné trhyRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
434.BTSystém ochrany vkladov v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
435.DTŠkolné na VŠ v SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Balážiová, N.
436.DTŠpecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produktyStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Sotáková, S.
437.DTŠpeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravínNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Šimanská, D.
438.DTŠtandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECBHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Hrehová, A.
439.BTŠtatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republikeMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / -- Gerhátová, S.
440.BTŠtruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kamenská, T.
441.DTŠtruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
442.DTThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Seredintsev, I.
443.DTThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSUADetails of topic1 / 1 Fitala, P.
444.DTThe Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak citiesNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Kurek, F.
445.DTThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Gozhev, M.
446.DTThe Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
447.DTThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
448.BTThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Bojňanská, A.
449.DTThe Interaction between Stock Prices and Commodity MarketsRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSFEMDetails of topic1 / 1 Arpášová, M.
450.DTThe promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
451.DTThe role of information technology in small and medium-sized enterprisesHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
452.BTTowards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of UkraineHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Hadupiak, M.
453.DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
454.BTTrends and Patterns in Foreign TradeLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
455.BTTrendy elektronického bankovníctvaHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Horváth, B.
456.BTTrendy elektronického bankovníctvaHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Matóová, B.
457.BTTrendy pracovnej migrácie v EurópePechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
458.BTTrendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodítHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
459.DTTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
460.BTTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKP
B-MAP
FEMDetails of topic1 / 1 Lukács, A.
461.DisTTrh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EUZentková, I.Department of Economics (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
462.DisTTrojvýstupová analýza agropodnikov s poľadu ekonomického, sociálneho a enviromentálneho postaveniaKočner, M.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / ----
463.DisTTrojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postaveniaKočner, M.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / ----
464.DTTvorba a analýza matematických modelov v ekonomikeKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
465.BTTvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredíOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
466.BTTvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modeluRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMDetails of topic1 / 1 Jéney, A.
467.DTTvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekteRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Gerhát, M.
468.DisTTypy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikovHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / ----
469.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
470.BTÚčtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Krepušová, T.
Matejková, L.
471.BTÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 2--
472.DisTÚčtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
473.DTUdržateľná spotreba potravín v krajinách EÚHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Sihelská, P.
474.DTUdržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajínSojková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
475.DTUplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektoraPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
476.DTUplatnenie CRM v podnikovom riadeníStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
477.BTUplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajovOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
478.DTUplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
479.BTUplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti LidlNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Audyová, M.
480.BTUplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Belúchová, L.
481.DTUplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na SlovenskuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Michalčíková, K.
482.DisTUplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na SlovenskuSavov, R.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
483.DTVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
484.BTVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Sallaiová, S.
485.BTVplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanieDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMDetails of topic1 / 1 Vaľková, R.
486.DTVplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostrediaBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Pindiaková, R.
487.DTVplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvoPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / -- Dráb, J.
488.BTVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Makai, M.
489.DTVplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Petrus, K.
490.BTVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pallerová, D.
491.DTVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
492.BTVplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Tóth, M.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Felegiová, M.
493.DTVplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputovFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
494.DTVplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostrediaPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Ščevlíková, B.
495.BTVplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
496.DTVplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SRRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Tóth, B.
497.DTVplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch svetaHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Nikel, A.
498.DTVplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SRAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Žáková, D.
499.BTVplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmiRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Gulika, M.
500.DTVplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na SlovenskuRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Guniš, F.
501.BTVplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľovKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Hroššo, M.
502.DTVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
503.DisTVplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravínNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / 1--
504.DisTVplyv poľnohospodárstva a Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ na životné prostredie.Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / ----
505.DTVplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Valterová, S.
506.DTVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Hatalová, V.
507.DTVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľaKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Turčíková, M.
508.BTVplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadeníMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Šuláková, M.
509.BTVplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Fazekašová, M.
510.BTVplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariemFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / ----
511.BTVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Héviziová, T.
512.DTVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Janičová, P.
513.DTVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosťRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Máliková, S.
514.DTVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rastRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Chreneková, A.
515.BTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
516.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic3 / 4 Zsélyi, Z.
Jančová, M.
Babinská, K.
517.DTVPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
518.DisTVplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SRHudáková, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
519.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Broďániová, K.
520.DTVplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkovKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic2 / 1 Poláčková, T.
Bandzi, M.
521.DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
522.BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Oťapková, V.
523.BTVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Túnyi, T.
524.DTVybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Karová, S.
525.BTVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Miškovicová, M.
526.DTVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Valentová, K.
527.BTVybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pčelárová, I.
528.DTVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
529.BTVýdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Watter, P.
530.DTVýroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podnikuKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Ralbovská, K.
531.DTVýsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podnikuFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 2 Szonlajtnerová, D.
532.DTVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Ružičková, K.
533.DisTVyužite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / 1--
534.DTVyužiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
535.BTVyužitie cloud computingu vo vybranom podnikuStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
536.BTVyužitie IKT pri aplikovaní aromamarketinguVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Trnovszká, T.
537.BTVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 2 Kara, P.
538.BTVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 2 Trestyanszky, N.
539.DisTVyužitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
540.DisTVyužitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / ----
541.DTVyužitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic0 / 2--
542.DTVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic2 / 2 Folentová, K.
Majlingová, R.
543.BTVyužívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládežePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
544.BTVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Holinga, S.
545.BTVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
546.DisTVyužívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajináchMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
547.BTVyužívanie scent marketingu vo vybranom segmente služiebNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Fabianová, M.
548.DTVývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
549.BTVývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SRPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
550.BTVývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únieAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kočaříková, D.
551.BTVývoj platidiel a meny na území SlovenskaStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Bullová, D.
552.DTVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
553.DTVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Antala, M.
554.DTVývoj slovenského bankovníctva od roku 2009Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Malatinský, M.
555.DTVývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SRDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
556.BTVývojové tendencie zahraničného obchoduLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
557.BTVývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojenéRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Repárová, D.
558.DTVýzam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
559.BTVýznam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Doan Xuan, T.
560.BTVýznam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.Department of Social Science (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
561.BTVýznam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych krízMravcová, A.Department of Social Science (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
562.DTVýznam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Szakállas, K.
563.BTVýznam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravínRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Duchovičová, D.
564.DTVýznam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvojaMravcová, A.Department of Social Science (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
565.BTVýznam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podnikuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kitková, B.
566.DTVýznam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleninyKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Závodská, T.
567.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
568.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
569.DTWord of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značkyKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Čavojová, D.
570.DisTWorld Financial and Commodity MarketsRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
571.DTWorld production and trade with selected agricultural commoditiesHupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Maistryshyn, Y.
572.BTZahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditouBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic3 / -- Sekeľ, S.
Jardeková, S.
Ingeliová, M.
573.DTZásobovacia logistika podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Pénzešová, R.
574.BTZásobovanie vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Višňovský, M.
575.DTZavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstveAdamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
576.DTZavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnostiPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
577.DTZážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu SlovenskaNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Kolářová, B.
578.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Šišková, S.
Bigaz, R.
579.DisTZdieľaná ekonomika v poľnohospodárstvePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / ----
580.DisTZdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 2--
581.DTZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
582.BTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
583.DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
584.DTZelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Nižníková, N.
585.DTZero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravínRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kraslanová, M.
586.DTZhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Halásová, F.
587.BTZhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic3 / 1 Fazekašová, N.
Vojtelová, B.
Raffáčová, M.
588.DTZhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Farkašová, M.
589.DTZhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Jankechová, L.
590.BTZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Janošťák, A.
591.BTZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Štefaničková, A.
Petrovič, R.
592.BTZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / 2 Rupeková, R.
593.DTZhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Rezák, J.
594.BTZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Balla, M.
595.BTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Žilková, M.
Molnárová, H.
596.BTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Debnárová, M.
Hanesová, L.
597.BTZhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Pospišová, M.
598.BTZhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic0 / 2--
599.DTZhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kunová, N.
600.DTZhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Čaládiková, M.
601.BTZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Mošaťová, L.
Palušová, S.
602.DTZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Janíčková, D.
Šašalová, N.
603.BTZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
604.DTZhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
605.BTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic2 / 2 Dobaiová, P.
Braunová, M.
606.DTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
607.DTZhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ daneKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)I-EKPSUADetails of topic0 / 1--
608.BTZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Bugárová, B.
Suchá, D.
609.DTZhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP JednotaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Nosianová, N.
610.BTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 2--
611.BTZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Nepeľová, A.
612.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Szombathová, M.
Šípošová, M.
613.DTZhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Tóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Galbavá, V.
614.DTZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
615.BTZhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
616.BTZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kóšová, V.
617.DTZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
618.BTŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Betková, D.
619.BT1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--