Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Ondrušková, M.
2.BTABC analýza vo vybranom podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hudžíková, K.
3.BTAdaptácia a rozvoj zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic1 / -- Baranovičová, M.
4.BTAdaptácia zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Malíková, N.
5.DTAgilné metódy manažmentu testovania softvéruLančarič, D.Department of Management (FEM)I-EKP, I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Čavojský, M.
6.DisTAgricultural Producers Organisations Membership EffectsBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-ATMAFEMDetails of topic0 / 1--
7.DTAgriculture in Bio-economy context.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
8.DTAgro-food in the green and food of the futureRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
9.BTAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
10.DTAgroturistika ako predmet podnikania v Agropenzióne Adam v obci PodkylavaHudáková, M.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
11.DTAgroturistika ako predmet podnikania vo vybranom podnikateľskom subjekteHudáková, M.Department of Management (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Mihalejová, K.
12.BTAlternatívne meny - ich súčasnosť a budúcnosť.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
13.DTAn Evaluation of Cultural Heritage in International Management of Enterprises with Selected Products and CountriesUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-BESSUADetails of topic0 / 1--
14.DTAn Evaluation of Cultural Heritage of Enterprises with Selected Products and CountriesUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
15.BTAnalysis of migration for job opportunities and globalisation of the labor market in the European UnionKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Szőkeová, V.
16.DTAnalýza výkonnosti agrárnych podnikov hospodáriacich v rozdielnych prírodných podmienkachBielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
17.DTAnalýza finančno-ekonomických ukazovateľov podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bónová, M.
18.BTAnalýza fonetických cvičení vo vybraných učebniciach nemeckého jazykaGrežová, I.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
19.DTAnalýza kalkulačného systému vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Furková, P.
20.BTAnalýza ponuky elektronických služieb u vybraných komerčných bánk v SR.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Jordánová, D.
21.DTAnalýza príjmu a životných podmienok domácností pod úrovňou životného minimaMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Balášková, A.
22.BTAnalýza produktivity práce vo vybranom podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Nemčík, J.
23.DTAnalýza spotrebiteľského správania ekologicky uvedomelého spotrebiteľa na trhu potravínRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Katrušin, M.
24.DTAnalýza spotrebiteľského správania na trhu vybraných produktovRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Račeková, L.
25.DTAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kozák, É.
26.DTAnalýza spotreby potravín v SRPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Jánošík, M.
27.DTAnalýza stavu trhu s liehovinami v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
28.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Kálnayová, E.
29.BTAnalýza systému dôchodkového zabezpečenia na SlovenskuBielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Cintulová, L.
30.BTAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Šályová, J.
31.BTAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Rajčová, M.
Vyhlídalová, M.
32.BTAnalýza trhu práce vybraného sociálneho prostredia (konkrétneho okresu, resp. kraja)Barát, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 3--
33.BTAnalýza údajov účtovnej závierky v účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Mokrášová, K.
Holečková, V.
34.DTAnalýza vplyvov globálnej klimatickej zmeny a eliminácia rizík v sektore poľnohospodárstva.Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
35.DTAnalýza vybraných faktorov predikujúcich spotrebiteľské správanie na trhu mliečnych výrobkovRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Benčeková, D.
36.DTAnalýza výkonnosti agrárnych podnikov hospodáriacich v porovnateľných prírodných podmienkach.Bielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
37.BTAnalýza využívania sociálnych sietí v podnikovom prostredí na SlovenskuOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
38.BTAnalýza vývoja cien vybraných komodítPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMESUADetails of topic1 / 1 Černová, S.
39.BTAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
40.BTAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
41.BTAnalýza vývoja nákladov a výnosov vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bajan, L.
42.DTAnalýza vývoja spotreby vybraných komodítPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Mahríková, A.
43.BTAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Godišová, L.
44.DTAnalýza vývoja zahraničného obchodu a jeho význam v hospodárstve SR a vybranej krajinyPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / -- Morongová, R.
45.DTAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kodada, M.
46.DTAnalýza zahraničného obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkamiPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Kamencayová, N.
47.BTAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
48.DTAnalýza životnej úrovne obyvateľstva vo vybranom regiónePietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Mušinská, K.
49.BTAnglicizmy v odborných textoch z oblasti manažmentuKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
50.DTAplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri predaji mlieka a mliečnych produktovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kováčiková, A.
51.BTAplikovaný marketingový mix vo vybranom podnikuKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Uhríková, B.
52.DTAróma ako faktor tvorby kvality prostredia a značky vo výrobe, obchode a službáchHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Poláčiková, V.
53.DTAróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Duchoňová, T.
54.DTAróma marketing: Nasadenie vône vo vybranej kaviarniPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Mareková, K.
55.BTAróma marketing, novodobý marketingový fenomén vo vybranom podnikateľskom subjekteMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Maťuchová, B.
56.DTAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
57.DTAspekty ochrany spotrebiteľa na trhu s potravinamiRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
58.DisTAssessing the Impacts of Economic and Climate Changes on Land UseHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
59.BTAssets and Capital Structure of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-IBAFEMDetails of topic0 / 1--
60.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lauro, K.
61.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Masaryková, L.
62.DTBankový marketing a marketingový mix vo vybranej komerčnej banke.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kuželová, D.
63.BTBankový úver ako nástroj financovania potrieb podnikuStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Tomčíková, S.
Valentková, M.
64.DTBehaviorálna analýza spotrebiteľského správaniaRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kodrík, M.
65.BTBezpečnostná politika a ochrana elektronických dát v podniku.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rehuš, J. M.
66.DTBezpečnostná politika vo vybranom podnikateľskom subjekteVirágh, R.Department of Informatics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Halász, V.
67.BTBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Balga, D.
68.DisTBioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in Western and Eastern European Countries in a Comparative PerspectiveMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
69.DTBioeconomy as a new model for sustainable growth: regional case studies across EuropeMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pasminková, A.
70.DTBioekonomika - bioplynová stanicaSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
71.DTBusiness Performance EvaluationSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)I-BEA, I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
72.BTCena ako rozhodujúci faktor výberu domácnostiHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic2 / 2 Gróf, A.
Lukáč, S.
73.DTCena ako rozhodujúci faktor výberu domácnostiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 2--
74.DisTCloud computing – efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
75.BTComparison of monetary policy and the banking system in Zambia and SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mwansa, N.
76.BTConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
77.DTCorporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
78.DTCSR (Spoločensky zodpovedné podnikanie) ako prostriedok budovania pozitívneho firemného imidžuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Drgoňová, R.
79.DTČerstvé lokálne potraviny a ich vizibilita vo vybraných krajinách V4Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Hajdáková, P.
80.BTDelegovanie ako súčasť manažérskej práceJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bírová, G.
81.BTDelegovanie v práci manažéraLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Valašeková, V.
82.DTDeterminanty exportu vybranej komodityBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)I-AOMFEMDetails of topic2 / -- Pokoraczká, L.
Kurczová, R.
83.DisTDeterminanty konkurencieschopnosti sektora ovocia a zeleniny v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / ----
84.BTDeterminanty spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
85.BTDeterminanty tvorby a prerozdelenia výsledku hospodárenia vo vybranom podikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
86.BTDeterminanty vývoja bchodnej marže základných potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Belfiová, M.
87.DTDevelopment of socio-economic situation of chosen countryBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
88.BTDevelopment, purpose and main uses of cryptocurrencies. Tóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Drábová, D.
89.DTDifferences in performance of farms in the North and South of the Slovak RepublicTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Haluzová, B.
90.DTDigitálne nástroje marketingovej komunikácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Horáčiková, M.
91.BTDiskretizácia spojitých náhodných veličínBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Murdza, D.
92.DTDisparity regiónov na základe kontextových indikátorov Spoločnej poľnohospodárskej politiky.Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Belinska, S.
93.DTDispozičné riešenie a merchandising vybraných mliečnych výrobkov v praxi maloobchoduBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Benčičová, M.
94.DTDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
95.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
96.BTDlhová kríza krajín Eurozóny a perspektívy financovania štátneho dlhu SR.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
97.BTDlhová kríza krajín Eurozóny a perspektívy financovania štátneho dlhu SR.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
98.BTDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-MPASUADetails of topic0 / ----
99.DisTDopad daňovej politiky na ekonomiku podnikovBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
100.BTDopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na rozvoj vidiekaAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šípoš, M.
101.DTDynamické vlastnosti osobnosti ako faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie na trhu s potravinamiRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Holá, M.
102.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
103.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
104.DTEconomic and political development of selected countryPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Brinďáková, P.
105.DisTEconomic Contexts of Changes in the Size and Ownership Structure of Small and Medium-sized Enterprises in the EUAdamičková, I.Department of Economics (FEM)D-EMPAFEMDetails of topic0 / 1--
106.DTEconomic Effiectivness of New Generations of BiofuelsSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)I-BEA, I-BES, I-IED, I-IEDSFEMDetails of topic1 / -- Pružinec, A.
107.BTEfektívne využívanie marketingových nástrojov v praxiKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Csief, T.
108.DisTEfekty členstva poľnohospodárskych výrobcov v odbytových organizáciáchBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
109.BTEkogramotnosť podnikateľských subjektov – predpoklad udržateľného podnikaniaPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
110.DisTEko-inovačná kapacita podnikov na SlovenskuAdamičková, I.Department of Economics (FEM)D-EMPSUADetails of topic0 / 1--
111.BTEkologické farmy na SlovenskuAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Havriľák, P.
Dedíková, N.
112.BTEkologické poľnohospodárstvo v SR a vo sveteAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Furiková, S.
113.BTEkonomická aktivita obyvateľstva v krajinách V4 a jej vplyv na demografický vývojPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
114.BTEkonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rupe, A.
115.DTEkonomické aspekty digitalneho marketinguOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Molčanová, E.
116.BTEkonomické determinanty výroby cukrovej repy na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Dvořáková, K.
117.DTEkonomické zhodnotenie vybraných plodín v podnikateľskom subjektePorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Gališinová, S.
118.DTEkonomické zhodnotenie výroby mlieka v SRPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Herdová, D.
119.DTEkonomické zhodnotenie výroby obilnín v SRPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Pastorková, M.
120.DTEkonomické zhodnotenie výroby olejnín v SRPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Pentíková, Ľ.
121.DTEkonomické zhodnotenie a využitie štrukturálnych fondov ,európskych fondov, vo vybranom podnikateľskom subjekte v danom regióne SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-EKP, I-MAPFEMDetails of topic0 / 2--
122.BTEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Mészárošová, P.
123.BTEkonomické zhodnotenie rastlinnej výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Ješková, T.
124.DTEkonomické zhodnotenie rastlinnej výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hyžová, N.
125.BTEkonomické zhodnotenie vybraných pestovaných plodín na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Hanková, N.
126.DTEkonomické zhodnotenie výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Galová, Z.
127.BTEkonomické zhodnotenie výroby zemiakov na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Haluzová, B.
128.DTEkonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a výsledkov hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-BEA, I-MAPFEMDetails of topic0 / 2--
129.BTEkonomika biopalivPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Večerková, J.
Tomeček, A.
130.DTEmerging marketsPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Zabáková, D.
131.BTEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / ----
132.DTEmisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva v EÚBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Janovičová, L.
133.BTEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
134.BTE-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie v konkrétnom podnikuHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Juhászová, C.
135.BTE-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie vo vybranom podnikuHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Štefanko, M.
136.BTEtické, globálne a interkultúrne kompetencie manažérovPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
137.DTEvaluation of Quality Management System in the Selected CompanyHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kadlecová, D.
138.BTEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
139.BTEvent marketing ako nástroj komunikačného mixuDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Jadroňová, S.
140.BTEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Škrinová, N.
Hubová, V.
141.BTEvidencia a účtovanie krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Nagyová, N.
Podkopčanová, V.
142.BTEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Silná, D.
143.BTEvidencia a účtovanie zásob v účtovníctve podnikateľských subjektovKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Matušíková, B.
144.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
145.DTFacereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania mliečnych produktovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Sýkorová, S.
146.BTFaktory atraktívnosti komunikácie FEM SPU v Nitre na sociálnych sieťachHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Gatialová, A.
147.DisTFaktory konkurencieschopnosti slovenských podnikovBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
148.BTFaktory ovplyvňujúce nezamestnanosť vo vybraných regiónoch SlovenskaMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
149.DTFaktory ovplyvňujúce plytvanie potravinárskymi produktmiNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Haspra, M.
150.DisTFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
151.DTFaktory podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Čížiková, N.
152.DTFaktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
153.DTFinancial analysis and performance benchmarking of POSS SLPC, LLC companyTóth, M.Department of Finance (FEM)I-BESFEMDetails of topic1 / 1 Čunderlíková, N.
154.BTFinancovania poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverovRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčová, K.
155.DTFinančná analýza a tvorba finančného plánu vo vybranom podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vinczeová, D.
156.BTFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic2 / -- Hegedüšová, G.
Habová, K.
157.DTFinančná analýza vo vybranom podnikuRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gardian, P.
158.DTFinančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hatala, M.
159.DTFinančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Frivaldský, M.
160.BTFinančná gramotnosť študentov SPUDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Jančová, K.
161.DTFinančné plánovanie vo vybranom podnikuRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mészárosová, L.
162.DTFinančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizíkStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Masárová, N.
Baková, N.
163.DTFiremná komunikácia ako atribút budovania firemnej identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Košičiarová, V.
164.BTFiremná komunikácia ako atribút budovania firemnej identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Pukáčová, L.
165.DTFiremná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic0 / ----
166.BTFiškálna politika a štátny rozpočet SRRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kucková, J.
167.BTFiškálna politika SR a vybraného štátu EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / -- Mozdíková, K.
168.DTFood marketing v segmente mlieka a mliečnych výrobkov a jeho vplyv na spotrebiteľaKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Dadová, P.
169.DTFood Spending Patterns of different Income-level HouseholdsHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Melicherová, A.
170.BTForeign echxange market and the effect of the financial crisis in 2008.Tóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
171.BTForex Technical and Fundamental AnalysisTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Muzika, M.
172.BTFrancúzske firmy v slovenskom podnikateľskom prostredíPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
173.BTFrancúzsko-slovenská terminológia rodinnej farmyPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
174.BTGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
175.DTGeneračná výmena v rodinnom podniku na SlovenskuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Makraiová, V.
176.BTGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Bilková, N.
177.BTHodnotenie eko-efektívnosti krajín EÚ v sektore poľnohospodárstvaFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Rusňáková, K.
178.DTHodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
179.DisTHodnotenie ekonomických efektov podpory odbytových organizácií poľnohospodárskych výrobcovBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
180.DTHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / ----
181.BTHodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Rolincová, M.
Jánošík, O.
182.BTHodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
183.DTHodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / ----
184.DTHodnotenie strategických zámerov v oblasti rastlinnej výroby so zohľadnením rizikaRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Hamranová, I.
185.DTHodnotenie udržateľného rozvoja a kvality života pomocou vybraných indikátorovMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kmecová, I.
186.DTHodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov z hľadiska manažérskej a programovej efektívnosti.Fandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
187.DTHodnotenie výkonnosti vybraných potravinárskych podnikovBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
188.DTHodnotenie zeleného rastu vybraných krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Andelová, O.
189.BTHodnotenie zmeny sociálnych a kultúrnych vplyvov na interkulturálnu komunikáciuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / -- Bögiová, K.
190.BTHorizontálna a vertikálna analýza majetkovej a kapitálovej výstavby podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lenhartová, M.
191.BTHospodárenie obcí, čerpanie a využitie dotácií a eurofondovSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Kapustová, B.
192.BTHospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstveAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Blahutová, B. M.
193.BTHypotekárne úvery v kontexte nových úprav zo strany NBSRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Herzl, P.
194.BTCharakteristické vlastnosti monopolistickej konkurencie v sektore potravínBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Tóth, A.
195.DTIdeál manažéra vo vnímaní rôznych typov osobností mladých dospelýchHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
196.BTIdentifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Seresová, V.
197.DTIdentifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodochStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Gabrišková, A.
Hrudková, S.
198.DTIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Belánová, N.
199.DTIKT ako marketingový nástroj v subjektoch agrosektoraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
200.BTIKT na podporu vzdelávania manažérovHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Lichnerová, P.
201.DTImpact of globalization on marketing at agri-food marketsHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Farkašová, K.
202.BTImpact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
203.BTIMPACTS OF BIOFUEL PRODUCTION ON FOOD SECURITYRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hubináková, V.
204.DTIMPACTS OF BIOFUEL PRODUCTION ON FOOD SECURITYRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vieriková, D.
205.BTImplementácia aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kucháriková, E.
206.BTImprovement of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Angyalová, V.
207.BTInflácia a jej ekonomický dopad na národné hospodárstvo,v trhovej ekonomiky SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Mlynárová, J.
208.DTInfluence of Income Level on Purchasing Power in Slovak RepublicHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Maceková, M.
209.BTInfluenceri ako novodobý fenomén marketingovej komunikácieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Bártová, P.
210.DTInformačné a komunikačné technológie a ich vplyv na ekonomický rastHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Nosáľová, V.
211.BTInformačné systémy (IS) manažmentu kvality v organizácií sociálnych služiebVirágh, R.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mészárosová, F.
212.DTInformačné technológie a ich úloha v malých a stredných podnikochHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vaseková, D.
213.DTInnovative Approaches of Measuring Business PerformanceTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 2--
214.DisTInovácie v hydinárskom priemysle: hodnotenie investičných stratégií s rešpektovaním welfare zvieratSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
215.DisTInovačné prístupy v potravinovskom priemysle a zmena spotrebiteľského správaniaKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
216.DTInovatívne prístupy v manažmente vybraného podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Dóková, M.
217.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
218.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
219.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
220.DTInterkultúrna štúdia spotrebiteľského vnímania a interpretácie vonkajších atribútov mliečnych výrobkovHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / 1 Zemková, A.
221.BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
222.BTInternational Business of SRPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic2 / -- Greguš, H.
Petrus, K.
223.DTInternational tradePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Puterová, N.
224.DTInternet a jeho služby v marketinguHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kenderešová, S.
225.BTInternet a jeho využitie v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic2 / 2 Richterová, M.
Bugriová, M.
226.DTInternetové nakupovanie a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vaňo, S.
227.BTInternetový marketing a ovplyvňovanie zákazníkaOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Benková, M.
228.BTInternetový obchod a ochrana spotrebiteľaOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Čengerová, N.
229.BTInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Jancsóová, B.
230.DTInvestments into Renewable Energy sourcesSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)I-BEA, I-BES, I-IED, I-IEDSFEMDetails of topic1 / 1 Hil, B.
231.BTIS pre podporu manažmentu podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Valková, L.
232.DTKalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
233.BTKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
234.BTKomentovaný preklad odborného textuJakabovičová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
235.DTKomparácia a význam predaja v novom a starom formáte McDonald´sPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Kahanová, D.
236.DTKomparácia krajín Európy z hľadiska udržateľného rozvojaSojková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Gabrhelová, K.
237.DTKomparácia krajín Európy z hľadiska vybraných demografických ukazovateľovSojková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Marcinčin, T.
238.BTKomparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
239.DTKomparácia privátnych maloobchodných značiek a ich vplyv na kúpu potravín na Slovensku.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Zacharová, J.
240.DTKomparácia privátnych značiek vybraných druhov potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Nemcová, M.
241.DTKomparácia spotrebiteľských preferencií pri výbere pečiva vo vybraných vekových kategóriachHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hoštáková, L.
242.DTKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Macháliková, D.
243.BTKomparácia vývoja trhu s alkoholickými nápojmi v SR a ČRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mikušová, S.
244.DTKomparatívna analýza vybraných druhov mlieka so zameraním na preferencie spotrebiteľovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hubinská, M.
245.DTKomparatívna analýza výdavkov domácnostíPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Pecháčová, S.
246.BTKomunikácia v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Popelková, N.
247.DTKomunikácia vybranej značky v online prostredíNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
248.DTKomunikačná politika vybraného podniku ako efektívny nástroj predaja produktovKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Simić Zuzíková, N.
249.DTKonkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
250.DTKonkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
251.DTKonkurencieschopnosť vybraných krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Podolanová, A.
252.DTKontroling v konkrétnom podnikateľskom subjekte so zameraním na riadenie pohľadávokDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Trubirohová, M.
253.BTKontrolný proces v manažmente podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kĺbiková, M.
254.BTKorekcia výslovnosti vo vyučovaní anglického jazyka na elementárnej úrovni.Čančová, P.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
255.BTKulturologický aspekt hispanofónnych krajín a jeho vplyv v oblasti obchodného rokovania.Vrbová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
256.BTKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Miháliková, D.
257.BTKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic0 / ----
258.DTKvalita života v krajinách EUPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Dobosová, K.
259.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
260.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
261.BTMajetková a kapitálová vybavenosť podniku.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Stanová, L.
262.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Pereslenyi, A. V.
263.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Kiesel, A.
264.BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
265.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
266.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ševčovičová, D.
267.BTMalé a stredné podnikanie a jeho význam v regiónoch SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kupča, S.
268.DisTManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na SlovenskuSavov, R.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
269.BTManažérsky informačný systém ako strategický faktor konkurencieschopnosti podniku.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Luknišová, D.
270.DTManažment hotelovej prevádzky – zhodnotenie kvality poskytovaných služieb vo vybranej hotelovej prevádzkeKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Mlynaričová, M.
271.BTManažment informačnej bezpečnosti a ochrana elektronických dát v podnikovej praxiPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Krajancová, D.
272.DTManažment kariéry zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)I-MAPSUADetails of topic3 / -- Ácsová, K.
Machovičová, L.
Kováčiková, E.
273.DTManažment kvality v podnikateľskom subjekteSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gergelič, P.
274.BTManažment podniku s podporou IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Bošácka, K.
275.BTManažment podniku s podporou IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Bánovská, S.
276.BTManažment rizikových skupín zamestnancovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / ----
277.DTManažment vybraných odvetví rastlinnej výroby vo vybranom agrosubjekteSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Mišľan, M.
Jarábek, T.
278.BTManipulation Tactics and Consumer BehaviorKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic1 / 1 Jovanovič, D.
279.DTMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
280.BTMarketing kaviarenskej kultúry a faktory úspechu siete kaviarní Café DiasHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rusková, A.
281.DTMarketing odpadu: Udržateľné tendencie v zodpovednej spotrebePaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Juríková, B.
282.DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
283.DisTMarketing 3.0: jeho vplyv na trendy v agropotravinárskom komplexe a spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživyNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
284.DTMarketingová komunikácia a vernostné programy ako nástroj ovplyvňovania spotrebiteľaRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Bojdová, K.
285.DTMarketingová komunikácia vo vybranom agropotravinárskom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Chovanová, A.
286.BTMarketingová komunikácia vybraného podnikuHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Čákovská, D.
287.DTMarketingová komunikácia zameraná na generáciu mileniálovNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Škultétyová, V.
288.DTMarketingová stratégia modrého oceánu a jej využitie vo vybranej spoločnostiKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Matejov, M.
289.BTMarketingová stratégia vybraného podnikuHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bečár, A.
290.DTMarketingová stratégia vybranej spoločnosti.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Nagyová, N.
291.DTMarketingové aktivity vybranej prevádzky služieb a využitie marketingového nástroja na prilákanie nových zákazníkovPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Rybanská, R.
292.BTMarketingové prístupy k produkcii, odbytu a spotrebe hovädzieho mäsa na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Struhárová, M.
293.DTMarketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Staňová, A.
294.DTMarketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe olejnín v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Staňová, A.
295.DTMarketingové prístupy k vertikále výroby, spracovania a odbytu olejnín a JRTORécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Barcaj, P.
296.BTMarketingové stratégie firmy TESLA MOTORSHorváthová, J.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Švec, Š.
297.BTMarketingové stratégie firmy TESLA MOTORSHorváthová, J.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
298.BTMarketingové stratégie vo vybranom podnikuOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Ronec, J.
299.DTMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
300.DTMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / -- Marcinková, S.
301.BTMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
302.DTMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Martvoňová, N.
303.BTMedzinárodné porovnania vzorcov konzumácie potravínBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
304.DTMedzinárodné porovnania vzorcov konzumácie potravínBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
305.BTMedzipodnikové porovnanie výkonnosti na základe metód viacrozmernej analýzy.Bielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
306.DTMeranie eko-efektívnosti poľnohospodárskej výroby - aplikácia smerových dištančných funkciíFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Režová, N.
307.DTMerchandising mliečnych výrobkov vo vybraných predajniachRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bartová, Z.
308.DTMerchandising mliečnych výrobkov vo vybraných predajniachRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kleknerová, I.
309.BTMetódy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Mlynarczyk, R.
310.BTMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMESUADetails of topic0 / 1--
311.BTMiesto a úlohy etiky v zodpovednom a udržateľnom riadeníPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
312.BTMileniáli ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
313.BTModelovanie časových radov technikou MIDAS (Mixed Data Sampling)Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kudry, F.
314.DTModelovanie počasia na Slovensku a jeho vplyv na poľnohospodársku produkciuBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Šulová, M.
315.BTModerné formy marketingovej komunikácieRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Géci, J.
316.DTModerné formy marketingovej komunikácieRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lenčéšová, V.
317.DTModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Valachová, N.
318.DTMotivácia a vedenie ľudí vo vybranom podnikuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Baková, M.
319.DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
320.BTMotivácia na pracoviskuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Longajová, M.
321.DTMotivácia zamestnancov vo vybranom malom pivovare ako faktor úspešnej marketingovej komunikácieRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bibeň, A.
322.DTMotivácia zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mesárošová, K.
323.BTMotivácia zamestnancov vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bencová, B.
324.DTMotívy a bariéry nákupu a predaja potravín cez internet na Slovensku.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Odvarková, J.
325.DTMožnosti čerpania dotačných prostriedkov pre poľnohospodársku výrobuAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
326.DTMožnosti merania OOH kampane vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Vailingová, Z.
327.DTMožnosti podnikania v cestovnom ruchu vo vybranom regióneHudáková, M.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 2 Klačko, M.
328.BTMožnosti podnikania vo vybranom okreseHudáková, M.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic2 / 2 Zaťková, K.
Keméň, F.
329.DTMožnosti sledovania výkonnosti online marketingových aktivít podnikuOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Kavuľová, I.
330.DTMožnosti vstupu žien na trh práce a ich uplatnenieUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Klátiková, S.
331.DTMožnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
332.DTMožnosti využívania bankových úverov v poľnohospodárskej praxi.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
333.BTMožnosti využívania marketingových nástrojov v prostredí škôlVirághová, S.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Jančušková, L.
334.BTMožnosti znižovania rizík vzniku syndrómu vyhorenia v manažérskej praxiŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bobek, L.
335.DTMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
336.BTMultilingvizmus v EÚ so zameraním na Slovenskú republiku a ŠpanielskoKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
337.BTNábor zamestnancov podporovaný IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Búriová, R.
338.BTNákladové účtovníctvo vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
339.BTNáklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Mušková, P.
340.DTNárodné účtovníctvo ako nástroj popisu sociálno-ekonomického vývojaObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
341.BTNástroje kolektívneho investovania na SlovenskuTóth, M.Department of Finance (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Janíčeková, A.
342.BTNástroje komunikačného mixu v praxiDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Galovičová, S.
343.BTNástroje menovej politiky Európskej centrálnej bankyRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Jeneyová, S.
344.BTNástroje na podporu softvérového riadenia podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Trulík, K.
345.BTNástroje na riadenie rizikovosti v poľnohospodárstve na SlovenskuTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Andrejovová, A.
346.BTNástroje online marketingu vo vybranom podnikuTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)SUADetails of topic0 / ----
347.DisTNástupníctvo ako faktor udržateľnosti rodinného podnikania na SlovenskuŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
348.BTNatívna reklama ako spôsob posilnenia znalosti značky na trhuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
349.DTNatívna reklama ako súčasť modernej online komunikácieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
350.DTNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom podnikuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Poláčiková, D.
351.DTNávrh marketingovej stratégie vo vybranom potravinárskom podnikuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vršecká, M.
352.DTNávrh projektového kontrolingu vo vybranom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Sivák, F.
353.BTNekalé praktiky marketinguHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pospišilová, E.
354.BTNekalé praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Vician, Š.
355.BTNezamestnanosť mladých ľudí v SRPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Šebök, R.
356.BTNezamestnanosť v poľnohospodárstve v Česku a na SlovenskuBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
357.DisTNové trendy manažmentu ľudských zdrojov v podnikoch agrosektoruŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
358.BTNové trendy v marketingu, marketingovej komunikácii a ich vplyv na správanie spotrebiteľaHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rožníková, L.
359.BTNové trendy v manažmente ľudských zdrojovJuríčková, Z.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Pániszová, M.
360.DTNové trendy vo výživovej a potravinovej politikeZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
361.BTNové trendy vo výživovej a potravinovej politikeZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
362.BTNové trendy v práci s ľudskými zdrojmiJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Beňová, N.
363.BTNové trendy vzdelávania zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic1 / -- Komová, K.
364.DTNový produkt vybranej spoločnosti a jeho uvedenie na trhKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kaláberová, K.
365.BTObchodná korešpondencia v španielčine a aplikácia platných noriem v praxi.Vrbová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
366.DTObnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstveAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ševčíková, S.
367.DTOdhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
368.DTOnline a offline komunikačné aktivity vybraného podnikateľského subjektuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Skruteková, A.
369.BTOnline marketingová komunikácia vybraného podnikateľského subjektuHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Greša, L.
370.DTOptimalizácia a využitie kompetenčných modelov v manažérskej praxi.Poláček, M.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Beláňová, K.
371.BTOptimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom modelu lineárneho programovania.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-EKP, B-MAP, B-MPAFEMDetails of topic0 / 1--
372.BTOptimálna kapitálová štruktúra podnikuTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Fülöpová, S.
373.BTOrganizačná štruktúra podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bilasová, K.
374.BTOsobnosť manažéra a jeho vplyv na efektívne vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Trebuňová, K.
375.BTOsobnosť manažéra a štýl vedeniaFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vaššová, V.
376.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kravského mliekaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
377.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mliekaRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bokšayová, K.
378.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mliekaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
379.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kravského mliekaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Belková, N.
380.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mliekaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Havettová, L.
381.BTPeculiarities of export marketing of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
382.DTPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
383.BTPeculiarities of the use of the marketing mix in (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Šimurka, R.
384.DisTPerformance of Farms in Slovakia from the Aspect of Program and Managerial Efficiency: A Multi-directional Efficiency Analysis ApproachFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
385.DTPersonálne zabezpečenie generačnej výmeny v rodinných podnikoch na SlovenskuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
386.DisTPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / ----
387.DTPlánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Dermeková, G.
388.DTPlánovanie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnostiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Herceg, Š.
389.DTPlánovanie ľudských zdrojov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Tóthová, M.
390.DTPlánovanie nástupníctva v rodinných podnikoch na SlovenskuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hrčková, N.
391.BTPlánovanie zásob vo vybranom podnikuLančarič, D.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 2 Pavlech, M.
392.BTPlatobná karta ako nástroj platobného stykuStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Hudecová, K.
393.DTPlytvanie potravinami z pohľadu rôznych vekových skupín spotrebiteľovNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic3 / 1 Vágaiová, N.
Vöröšová, L.
Žatko, P.
394.BTPočítačové infiltrácie a ich vplyv na hospodárenie vybraného podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Gaľa, R.
395.BTPodnik ako aktér priestorovej ekonomickej štruktúryHornyák Gregáňová, R.Department of Mathematics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 2 Andrášiková, P.
396.BTPodnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľovŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
397.BTPodnikateľský plán ako sprievodca podnikateľaStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Smatana, P.
398.DTPodnikateľský plán novozaloženej spoločnostiGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Salitriková, K.
Šedíková, D.
399.DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
400.BTPodniková kultúra v rodinných podnikoch na SlovenskuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Zvrškovcová, A.
401.BTPodnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancovŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kajanová, M.
402.BTPodnikový transformačný proces a odbyt produkcie poľnohospodárskeho obchodného družstvaBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lichner, K.
403.DTPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
404.DTPodpora predaja na trhu s ovocímFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčová, A.
405.DTPodprahová reklama ako nástroj ovplyvňovania zákazníka na trhu potravínHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kohlmanová, K.
406.DTPorovnanie biometrie a online analytiky webovej platformy vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Mazan, P.
407.DTPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
408.BTPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
409.BTPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic0 / ----
410.BTPorovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gálová, N.
411.DTPorovnanie zadľženosti obyvateľstva vybraných krajín EÚObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Mičeková, J.
412.DTPossibilities of Entrance of Women on Labor Market and their EnforcementUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
413.DTPostavenie a využívanie kontrolingu v malých a stredných podnikoch na SlovenskuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Grznárová, Z.
414.DTPostavenie malých a rodinných fariem na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Števonková Lavríková, L.
415.BTPostavenie malých fariem v podmienkach slovenského poľnohospodárstvaRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
416.DTPosúdenie finančno-ekonomického stavu vybranej komerčnej poisťovneGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Grausová, V.
417.DTPosúdenie kalkulačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hesková, N.
418.BTPosúdenie výkonnosti a konkurencieschopnosti zahraničného agrárneho obchodu SR voči tretím krajinámHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
419.BTPosúdenie zdrojov financovania v podmienkach vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Zborilová, M.
420.DTPotravinová bezpečnosť a plytvanie potravinamiBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
421.BTPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinámBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Horvát, T.
422.BTPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilitaBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
423.DTPozícia zahraničného agrárneho obchodu v rámci Vyšegrádskej štvorkyHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Uramová Hricková, S.
424.DTPozicioning regionálnych potravín vo vybranom reťazci a návrh zlepšenia ich predajnostiPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Dunková, N.
425.DTPracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podnikuŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)I-MAPSUADetails of topic2 / -- Zabáková, D.
Blesáková, D.
426.DTPredaj ako faktor ovplyvňujúci tržby vo vybranom podniku.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Melichová, V.
427.DTPredaj z dvora ako forma priameho predaja poľnohospodárskych produktovRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Balážik, P. Ľ.
428.DTPreferencie spotrebiteľa na trhu vybraných druhov mlieka a mliečnych produktov.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Antalová, V.
429.DTPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic2 / -- Kováčik, P.
Drozdíková, S.
430.DTPRICE RELATIONS BETWEEN PRODUCTION AND SALE OF MEAT IN SLOVAKIARajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Chmelíková, D.
431.BTPríjmová diferenciácia domácnostíZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
432.DTPríjmová diferenciácia domácností a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
433.BTPríjmová diferenciácia domácností SRZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
434.DTPrinciples of ICT and information management in small and middle enterprises.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
435.DTPripravenosť vybraného podniku na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 2--
436.BTProblémy pri preklade administratívnych typov textov z jazyka anglického do jazyka slovenskéhoJakabovičová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
437.BTProces budovania značky kvalitného a atraktívneho zamestnávateľa.Savov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Habay, M.
438.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
439.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
440.BTProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
441.DisTProduktivita práce a jej vplyv na príjem poľnohospodárskych producentov v EUBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
442.BTPrognózovanie finančno-ekonomickej situácie vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
443.BTPrvý pilier SPP pre obdobie rokov 2014-2020Rábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Podhányi, M.
444.DTPsychológia spotrebiteľského správania – faktory odrádzajúce spotrebiteľa od nákupu vybraných potravínRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Horváthová, V.
445.DTRegionálne aspekty rozvoja cestovného ruchu a vidieckeho turizmu na SlovenskuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Švikovič, D.
446.DTRegionálne disparity na území Slovenskej republikyRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Koricinová, L.
447.DTRegionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2040Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Simon, A.
448.DTRegionálne zmeny rentability a štruktúry poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku po roku 2004.Tóth, M.Department of Finance (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Čačková, T.
449.BTRegulation of bank loans for households in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic1 / 1 Szombath, T.
450.BTReklama a jej vplyv na detiDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Feranecová, K.
451.BTReklama a jej vplyv na spotrebiteľovHorváthová, J.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Balková, T.
452.BTReklama na sociálnych sieťachKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Držíková, V.
453.BTReklama v španielčine z pohľadu jazykovej čistoty.Vrbová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
454.DTRentabilita a zadlženosť fariem z hľadiska typu produkcie na SlovenskuTóth, M.Department of Finance (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Sako, Š.
455.DTRetro marketing a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie vo vybranej spoločnostiKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Surkošová, M.
456.BTRiadenie diverzity vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic2 / 2 Krajancová, K.
Moravčík, M.
457.BTRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím Solvera a VBAFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
458.DTRiešenie konfliktov na pracoviskuŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)I-MAPSUADetails of topic1 / -- Hurtová, A.
459.BTRiešenie konfliktov na pracoviskuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lietavová, D.
460.DTRiešenie konfliktov vo vybraných poľnohospodárskych podnikochPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Ferencová, K.
461.DTRiešenie zahranično-obchodných vzťahov SR vo sfére poľnohospodárstva a agropotravinárstvaHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kolecsányiová, H.
462.DisTRisk Assessment and the Impact of Illegal Trade of Agricultural Goods on Sustainable DevelopmentBielik, P.Department of Economics (FEM)D-ATMAFEMDetails of topic0 / 1--
463.DTRozvoj podnikateľských vybranej spoločnosti na domácom a zahraničnom trhuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
464.DTRozvrhovanie úloh v logistike podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Czafíková, L.
465.DisTSharing Economy in AgriculturePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / ----
466.DTSkladové hospodárstvo vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčová, K.
467.BTSkúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / ----
468.DTSkúmanie realitného trhu na SlovenskuBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Gabrišová, J.
469.DTSkúmanie rozhodovania spotrebiteľov vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šišmičová, M.
470.DTSkúmanie ukazovateľov a indexov bezpečnosti potravín a výživyBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kolčáková, M.
471.DTSkúmanie vybraných demografických charakteristík spotrebiteľského správania v segmente zeleninyPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Šebőková, D.
472.BTSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
473.DTSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
474.BTSlužby a ich kvalita, ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Kováč, M.
475.BTSociálne poľnohospodárstvo v Európe a na SlovenskuMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
476.BTSociálne siete a ich využitie v marketinguHorváthová, J.Department of Languages (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Géciová, S.
477.BTSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácieMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mrvová, R.
478.BTSociálne zodpovedné aktivity manažmentu ľudských zdrojov v podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Zrubcová, A.
479.BTSociálno-ekonomický rozmer rozvojovej pomoci realizovanej Slovenskou republikouMravcová, A.Department of Social Science (FEM)SUADetails of topic0 / ----
480.BTSocio-ekonomické faktory kriminalityRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
481.DTSocioekonomické postavenia Slovenska v Európskej únii.Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Malinová, I.
482.DTSpoločenská zodpovednosť ako strategický nástroj riadenia ľudských zdrojov vo vybranej akciovej spoločnostiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Blehová, M.
483.DTSpotrebiteľské preferencie na trhu ovociaHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lehocká, Z.
484.DTSpotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Krajčiová, K.
485.DTSpotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych produktov.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Švolíková, P.
486.BTSpotrebiteľské správanie na trhu ručne vyrábanej čokoládyMaďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčová, K.
487.DTSpotrebiteľské správanie na trhu s alkoholickými nápojmiFelixová, I.Department of Languages (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
488.DTSpotrebiteľské správanie na trhu vína.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bóriková, K.
489.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic2 / 2 Viglaský, L.
Ondreášová, F.
490.BTSpotrebiteľské správanie pri nákupe výrobkov spoločnosti SeditaHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Juríčeková, L.
491.DTSpotrebiteľské správanie so zameraním na slovenské potravinyRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / 1 Poláková, L.
492.BTSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / -- Énekeš, E.
493.DTSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov mliečnych výrobkov vo vybranom trhovom segmenteHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Sabová, M.
494.BTSpotrebiteľský prebytok a prebytok výrobcu v ekonomických situáciáchMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vyskočová, A.
495.DTSpotrebný kôš domácností SR a domácností vybraných krajín EÚ v kontexte výživových odporúčaníZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
496.DTSPP v novom programovacom období 2021-2028Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
497.BTStrategická rovina trvalo udržateľného rozvoja vo vybranom podnikuBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
498.DTSúčasné prístupy k riadeniu inovácií a zmien (prípadová štúdia vybraného podniku)Moravčíková, D.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Timár, D.
499.DTSúčasné trendy marketingu sociálnych sietí mliekarenských podnikovKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kollárová, M.
500.BTSúvislosti vývoja dane z pridanej hodnoty a ekonomickej trestnej činnosti na území SlovenskaBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Liščáková, G.
501.DTSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Boriková, E.
502.BTSymbolika a význam farieb v reklameHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Krahulcová, N.
503.BTSystém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tóth, L.
504.BTSystém podnikového vzdelávania vybraného podniku a možnosti jeho optimalizácieŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Uhnáková, M.
505.DTSystém riadenia kvality vo vybranej spoločnostiKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
506.DTSystém zdravotného poistenia v Slovenskej republikePoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Tkáč, F.
507.BTŠpecifiká podnikania malých a stredných podnikov prostredníctvom internetuHudáková, M.Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic1 / 1 Kalafúsová, I.
508.BTŠtatistická analýza zamestnanosti a pracovných možností vybraného regiónu SR.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kľúčovský, A.
509.BTŠtruktúra a účtovanie cudzích zdrojov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Koka, D.
Mangelová, N.
510.BTŠtruktúra a účtovanie zdrojov krytia v účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Marcin, S.
511.BTŠtruktúra spotrebných výdajov obyvateľov SRZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
512.BTŠtruktúra výdajov obyvateľov SRHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Macháliková, K.
513.DTŠtúdium afektívnych a kognitívnych procesov zákazníkov v offline a online prostredí spoločnosti In CupleHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Beňovičová, K.
514.BTŠtýly riadenia v Armáde SRLančarič, D.Department of Management (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Števanková, N.
515.DTTeambuilding ako prostriedok budovania silnej podnikovej kultúryKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Bátorová, M.
516.BTTechniky content marketinguTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)SUADetails of topic1 / -- Hrnčár, M.
517.DTTemperament spotrebiteľa ako faktor ovplyvňujúci nákupné správanie potravínRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hrižová, K.
518.BTTeoretické a praktické aspekty uplatňovania senzorického marketingu v maloobchodeHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 2--
519.BTTeória a prax medzinárodného marketingu vo vybranej spoločnostiHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 2--
520.DTThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
521.DTThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSUADetails of topic0 / 1--
522.DTThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
523.DTThe Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
524.DisTThe impact of changing consumer preferences on consumption and supply chainsRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / ----
525.DTThe impact of ICT on the work patterns of managers and their organisationsPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
526.DisTThe Impact of the Agricultural Producers Organisations Support on Performance of their MembersBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
527.BTThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
528.DTThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
529.DTThe Nature of Corporate Social ResponsibilityUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
530.DTThe promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
531.DTThe third pillar in the pension system in SlovakiaRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bujalková, B.
532.DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
533.BTTrendy pracovnej migrácie v EurópePechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
534.DTTrendy v agroturizme a návrh koncepcie zatraktívnenia trendov na vybraných trhochPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Milan, J.
535.DTTrh bioproduktov a bio-potravínZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Fördösová, M.
536.DTTrh mlieka a mliečnych produktov.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Pavúčková, K.
537.BTTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín,v porovnaní s vybraním regiónom SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic1 / 2 Ivanišová, S.
538.DTTvorba a hodnotenie investičných zámerov pomocou modelovej techniky.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Mikulášiková, A.
539.BTTvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredíOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
540.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Škulová, M.
541.BTÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Vargová, K.
542.DTÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Varšíková, D.
543.BTÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Cebáková, N.
Kutálek, L.
544.DisTÚčtovné, finančné a daňové aspekty podnikania zahraničných osôb prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej na Slovensku.Bojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
545.DisTÚčtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
546.BTÚloha IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Kissová, K.
Filová, N.
547.DTÚloha informačných technológií v malých a stredných podnikochHallová, M.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Dedinská, D.
548.DTÚloha ľudských zdrojov v rámci CSR a udržateľnosti podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic3 / -- Kabátová, E.
Chovancová, M.
Nazadová, M.
549.BTÚloha manažmentu ľudských zdrojov v rámci spoločenskej zodpovednosti organizácieLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Zelíska, A.
550.BTUnfair Trade Practices in Food Supply ChainsRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
551.BTUplatnenie vybraných metód riadenia v regionálnom školstveVirághová, S.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
552.BTUplatňovanie influencer marketingu v segmente potravínNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
553.DTUplatňovanie influencer marketingu v segmente potravínNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
554.DTUplatňovanie organizačnej kultúry, komunikácie a event marketingu vo vybranej obchodnej spoločnostiKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Križanová, S.
555.DTUplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic0 / ----
556.DTUplatňovanie zeleného marketingu v oblasti bioproduktovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Holečková, D.
557.DTViackriteriálny benchmarking bankových produktovHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
558.DTViacperiodický simulačný model pestovania a spracovania rýchlorastúcich drevínRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Leskovská, L.
559.BTVidiecky cestovný ruch, agroturizmus a možnosti ich podporyBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mokrášová, A.
560.DTVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Majcher, D.
561.DTVolatility of Food PricesRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Račková, R.
562.DTVôňa ako marketingový a strategický nástroj na posilnenie imidžu značkyNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
563.BTVplyv aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Gendiar, S. N.
564.DTVplyv aroma marketingu na rast príjmov z predaja vo vybranej maloobchodnej prevádzkeNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Felberová, E.
565.BTVplyv audiovizuálnej reklamy na spotrebiteľské správanie vybranej vekovej kategórie spotrebiteľovRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Blahovská, K.
566.BTVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pallerová, D.
567.DTVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
568.DisTVplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podnikuLančarič, D.Dean's Office of the FEM (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 2--
569.DTVplyv dotácií na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov - inputovo špecifický prístupFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Slabá, M.
570.BTVplyv farmaceutickej výroby na znečistenie povrchových vôd vo vybranom podnikuRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)B-EEMFEMDetails of topic1 / 1 Tomčalová, K.
571.DTVplyv IKT na zefektívnenie činnosti podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Moravanská, M.
572.DTVplyv informačných a komunikačných technológií na ekonomický rast podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kozárová, D.
573.BTVplyv kultúrnych rozdielov v jazykovom prejave pri obchodných rokovaniach medzi európskymi a ázijskými obchodnými partnermi.Čančová, P.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
574.BTVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územiaBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Ševčíková, J.
575.DTVplyv marketingovej komunikácie na rozvoj mikroregiónuRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ďurišková, M.
576.BTVplyv marketingovej komunikácie vybraného potravinárskeho produktu na spotrebiteľské správanieRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Cipková, K.
577.BTVplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanieMaďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
578.DTVplyv nasadenia marketingového nástroja a dopad na predaj vybraného produktuPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Knížatová, D.
579.BTVplyv obchodnej politiky Slovenskej republiky na obchodovanie s niektorými komoditami v rámci EÚBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
580.DTVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
581.DTVplyv osobnostných charakteristík na správanie spotrebiteľov na trhu potravínNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Klučiar, P.
582.DisTVplyv potravinovej politiky EU a poľnohospodárskej politiky na trh s potravinamiZentková, I.Department of Economics (FEM)D-EPPSUADetails of topic0 / 1--
583.DTVplyv priamych platieb na efektívnosť poľnohospodárstva v krajinách EUPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Daneková, M.
584.DTVplyv príjmovej diferenciácie domácností SR na trh s potravinamiZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Krajčovičová, M.
585.DTVplyv produktového dizajnu a balenia mlieka a vybraných mliečnych výrobkov na nákupného rozhodovanie zákazníkaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Jamrichová, M.
Šranková, M.
586.DTVplyv produktového dizajnu a balenia výrobkov z ovčieho mlieka na nákupného rozhodovanie zákazníkaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Režová, S.
587.BTVplyv reklamy na detského zákazníkaKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bojdová, D.
588.DTVplyv reklamy na preferencie spotrebiteľa na trhu potravín.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Arpáš, P.
589.DTVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Stachová, D.
590.BTVplyv reklamy na správanie detského zákazníka.Moravcová, Ľ.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Veselá, M.
591.BTVplyv reklamy vybraného potravinárskeho produktu na spotrebiteľské správanieRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Čapeková, M.
592.DTVplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
593.BTVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa na trhu čokoládyMaďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
594.DTVplyv sociálneho zabezpečenia na natalitu v Slovenskej republikePoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Krenželoková, L.
595.DTVplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)I-MAPSUADetails of topic1 / -- Benková, K.
596.BTVplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Križanová, J.
597.DTVplyv vonkajších a vnútorných faktorov na podnikateľskú úspešnosť vybranej obchodnej firmyHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Teleková, N.
598.DTVplyv vybraných ukazovateľov na konkurencieschopnosť krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
599.BTVPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
600.BTVPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kučerová, N.
601.BTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
602.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 4 Jančová, M.
Mrázová, J.
603.BTVplyv zahraničných investícií na firmy na slovenskom trhuBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / -- Majerčíková, S.
604.DisTVplyv zmeny preferencií spotrebiteľov na spotrebu a dodávateľské reťazceRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / ----
605.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Jančíková, B.
606.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
607.DTVplyv značky na spotrebiteľské správanie pri nákupe potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Bombová, T.
608.BTVplyv značky produktu na nákupný rozhodovací proces spotrebiteľaOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Latiková, K.
609.BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Oťapková, V.
610.DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
611.DTVybrané aspekty systému firemného plánovania v podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hajnovič, F.
612.DisTVybrané aspekty systému plánovania v riadení podnikov na SlovenskuSavov, R.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
613.DTVybrané kvantitatívne metódy využívané v logistike podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Hudáková, V.
614.BTVybrané trendy v distribučnej logistikeJuríčková, Z.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Tamašeková, B.
615.DTVýdaje na potraviny v medzinárodnom kontexteHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Zámborská, F.
616.DTVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
617.BTVýhody,nevýhody,nástroje a budúcnosť bezhotovostného platobného styku.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Vrúblovský, J.
618.DisTVýkonnosť poľnohospodárskych podnikov SR z hľadiska manažérskej a programovej efektívnosti: aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPSUADetails of topic0 / 1--
619.BTVýroba a spotreba bio-potravínZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
620.BTVýroba a spotreba bio-potravínZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
621.DTVýrobková analýza vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šéryová, K.
622.BTVýstavba hesla v odbornom prekladovom slovníkuPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
623.BTVýučba francúzskeho jazyka na vybraných fakultách ekonomického zameraniaPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
624.BTVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vivodíková, L.
625.BTVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
626.BTVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šimko, B.
627.DTVyužiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic3 / 3 Andacká, K.
Jakubcová, M.
Burdová, A.
628.BTVyužitie alternatívnych mien pri bezhotovostnom platobnom styku.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Maslen, F.
629.BTVyužitie aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic2 / 2 Sýkorová, I.
Tvarošková, L.
630.BTVyužitie cloudcomputing služieb pri znižovaní nákladov v podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tibenská, K.
631.DTVyužitie finančnej analýzy s akcentom na upevnenie pozície podniku na trhuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Szetei, J.
632.DTVyužitie informácií z účtovnej závierky v manažmente účtovnej jednotkyStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
633.DisTVyužitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov vo vybranom podnikateľskom subjekteHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / ----
634.DisTVyužitie kvantitatívnych metód pre optimalizáciu marketingovej podpory vybraných prvkov zdravého životného štýlu cieľovému zákazníkoviHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / ----
635.BTVyužitie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podnikuDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Baloghová, A.
636.BTVyužitie podnikových portálov pre informaćné riadenie podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lontošová, B.
637.DTVyužitie prostriedkov informačných a komunikačných technológií pri realizácii obchodných vzťahov podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ferenciová, S.
638.BTVyužitie sociálnych sietí v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rušinová, J.
639.DTVyužitie spotrebiteľskej neurovedy v aróma marketingu vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Mikláš, M.
640.DTVyužitie vybraného marketingového nástroja pri uvádzaní nového produktu na trhPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Hrnčár, M.
641.DTVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
642.BTVyužívanie informačných a komunikačných technológií v malých a stredných podnikoch.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Klučovská, A.
643.BTVyužívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikochPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Černok, D.
644.BTVyužívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikochPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ivan, A.
645.DTVyužívanie moderných foriem financovania podnikateľskej činnostiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Salva, P.
646.DisTVyužívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v západoeurópskych a východoeurópskych krajinách v porovnávacej perspektíveMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
647.BTVyužívanie zmenky ako bankového nástroja v poľnohospodárskej praxiKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
648.BTVývoj a možné scenáre budúceho smerovania Spoločnej poľnohospodárkej politiky.Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
649.BTVývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / -- Nagyová, B.
650.BTVývoj poistného trhu na Slovensku so zameraním na poistenie v poľnohospodárstveStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bošanská, T.
651.DisTVývoj produkcie a spotreby biopotravín v podmienkach slovenského poľnohospodárstvaOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
652.DTVývoj rizikovosti poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku.Tóth, M.Department of Finance (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Časnocha, P.
653.DTVývoj spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a analýza faktorov, ktoré ju ovplyvňujúMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Látečková, D.
654.BTVývoj zamestnanosti v regiónoch Slovenskej republikyPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Jankovičová, K.
655.BTVývojové tendencie v spotrebe potravín vo vybranom regióne SRFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Zaťková, L.
656.DTVývojové trendy vo výkonnosti vybraného odvetvia potravinárskeho priemysluHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Baraová, G.
657.BTVýznam ekonomického aspektu v koncepte udržateľného rozvojaMravcová, A.Department of Social Science (FEM)SUADetails of topic0 / ----
658.BTVýznam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.Department of Social Science (FEM)SUADetails of topic0 / ----
659.BTVýznam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pintérová, M.
660.BTVýznam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte doznievajúcich krízMravcová, A.Department of Social Science (FEM)SUADetails of topic0 / ----
661.DTVýznam rozšírenia produktového portfólia a dopad na nákupné rozhodovanie spotrebiteľaPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / -- Blahová, M.
662.BTVýznam zväzov ako jedna z foriem podpory predaja slovenských producentov poľnohospodárskych produktov a potravín.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
663.BTVýznamový posun v odbornej termionológii v preklade ekonomických textov.Čančová, P.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
664.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
665.BTVzdelávanie ako nástroj na podporu zamestnanostiČernáková, E.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Pavelková, M.
666.BTVzdelávanie na vybranom pracoviskuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ternény, M.
667.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
668.DTVzdelávanie zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ngo Le To, Q.
669.DTVzdelávanie zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Záhorec, J.
670.BTZahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditouBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic2 / -- Sedláček, D.
Čičútová, K.
671.DTZákaznícke preferncie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SRLančarič, D.Department of Management (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 2 Jankov, M.
672.DTZákaznícke preferncie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SRLančarič, D.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic2 / 2 Kukučková, T.
Pindešová, D.
673.BTZamestnanie ako faktor kvality životaHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
674.DTZamestnanie ako faktor kvality životaHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / -- Mináriková, P.
675.DTZásobovacia logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bajiová, B.
676.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic0 / 1--
677.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 1 Gunárová, N.
Naňová, S.
678.BTZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Paulíková, V.
679.BTZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
680.DisTZdielaná ekonomika v poľnohospodárstvePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / ----
681.BTZdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
682.BTZdokonaľovanie podsystému mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
683.BTZdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
684.DTZdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
685.BTZdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
686.DTZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
687.DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
688.DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / ----
689.BTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Celder, I.
690.DTZelený marketing a ekoznačky ako inovatívne nástroje marketingovej komunikácie v agropotravinárskom sektoreMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Lackovičová, S.
691.DTZhodnotenie a návrh marketingovej komunikácie pre vybraný podnikNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tropp, J.
692.DTZhodnotenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Závodyová, R.
693.BTZhodnotenie finančnej situácie vybranej účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovnej závierkyKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Rendeková, S.
694.BTZhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kovácsová, L.
695.BTZhodnotenie interkultúrnej komunikácie vo vybranej spoločnosti pôsobiacej na slovenskom trhu.Maďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 1--
696.DTZhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikuKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šormanová, S.
697.DTZhodnotenie kalkulácie ceny vybraných mliečnych výrobkovFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)I-EKPSUADetails of topic1 / 1 Hricová, V.
698.BTZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Janošťák, A.
699.DTZhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lipianska, M.
700.DTZhodnotenie marketingovej stratégie vybraného podnikuKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Moravský, I.
701.BTZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Krbušíková, K.
702.BTZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
703.BTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpadKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Grmanová, L.
704.DTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Poledník, T.
705.BTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Porubská, P.
706.BTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic1 / 1 Némová, A.
707.DTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Nitryová, V.
708.DTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)I-EKPSUADetails of topic1 / 1 Borbélyová, E.
709.DTZhodnotenie nástrojov marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Božik, L.
710.BTZhodnotenie organizačnej a riadiacej štruktúry v rodinných podnikoch na SlovenskuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Varsíková, P.
711.BTZhodnotenie plánovania vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
712.BTZhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obceStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bevelagua, F.
713.BTZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Lališová, T.
714.DTZhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Baranovičová, A.
Hamarová, M.
715.BTZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Jóryová, S.
716.DTZhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)I-BESFEMDetails of topic1 / 2 Kinče, E.
717.DTZhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic2 / 2 Kokoška, F.
Bírová, D.
718.DTZhodnotenie rizika investičného zámeruPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
719.DTZhodnotenie ROE v súbore poľnohospodárskych podnikov pomocou pyramídové rozkladuRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Parčiová, N.
720.BTZhodnotenie sociálnych a ekonomických dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Klimjuková, T.
721.DisTZhodnotenie stavu priamych zahraničných investícií a ich vplyv na výsledky hospodárenia vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
722.BTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
723.BTZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
724.BTZhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Gera, B.
Fančovičová, N.
725.DTZhodnotenie vnímania prostredia spoločenskej zodpovednosti podnikuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Velická, D.
726.BTZhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Liktorová, S.
727.DTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
728.BTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rokošná, M.
729.DisTZhodnotenie vplyvu hospodárskych a klimatických zmien na využívanie pôdyHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1