Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Y | Z | Ž | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
2.BTAdaptácia zamestnancov na prostredie organizácieLušňáková, Z.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Ácsová, B.
3.BTAgrárna politika EÚ a jej vplyv na agrosektor Slovenskej republikyPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
4.DisTAgricultural Producers Organisations Membership EffectsBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-ATMAFEMDetails of topic0 / 1--
5.BTAkademické dátové siete v EurópeTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
6.BTAktuálne výzvy v komerčnom bankovníctveStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mladá, M.
7.BTAlternatívne meny súčasnostiHolúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Švecová, R.
8.DTAlternatívne potravinové schémy: prípadová štúdia slovenských "bedničkárov" a "debničkárov"Moravčíková, D.Department of Social Science (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
9.DTAlternatívne prístupy k tvorbe rebríčkov TREND TOP metodológiou DEAFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / -- Ráczová, Z.
10.DTAnalýza finančnej gramotnosti a finančné vzdelávanie študentov na Slovensku a vo sveteBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Bencová, K.
11.BTAnalýza finančnej situácie podniku prostredníctvom metód finančnej analýzyLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ivanová, A.
12.BTAnalýza konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v rámci EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Spiššáková, A.
13.BTAnalýza medzinárodných marketingových aktivít vybraného agropotravinárskeho podnikuHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
14.BTAnalýza miezd pracovníkov v agrosekore v závislosti od právnej formy podniku.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
15.BTAnalýza možností odborného jazykového vzdelávania dospelých vo vybranom regióne Slovenska.Matušeková, E.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
16.BTAnalýza nástrojov na tvorbu web stránokTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Šinko, D.
17.DTAnalýza obnoviteľných zdrojov a ich využívania v meniacich sa podmienkach krajín EÚTurčeková, N.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hercegová, P.
18.DTAnalýza paradoxov v spotrebiteľskom správaníBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Németh, E.
19.BTAnalýza podnikateľských aktivít vo vybranom podnikuBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Andóová, B.
20.BTAnalýza podnikateľských aktivít vo vybranom poľnohospodárskom podnikuBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Brezan, M.
21.BTAnalýza pôdneho fondu na SlovenskuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Karcol, T.
22.BTAnalýza pracovného kapitálu vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Copusneac, S.
23.BTAnalýza riadenia školy vo všetkých úsekochČernáková, E.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
24.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Benďáková, V.
25.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Štefanková, T.
26.BTAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Lomnická, J.
Ralbovská, K.
27.BTAnalýza trhu práce v Nitrianskom regióneKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Nikel, A.
28.BTAnalýza údajov účtovnej závierky vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 3 Pohlová, M.
Nazadová, T.
29.BTAnalýza uplatňovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) vo vybranom regióne/krajiBarát, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
30.BTAnalýza uplatňovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) vo vybranom regióne/krajiBarát, P.Department of Social Science (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
31.BTAnalýza vybraných ekonomických ukazovateľov podnikuLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hrehová, A.
32.BTAnalýza vybraných rebríčkov TREND TOP viackriteriálnymi metódami.Fandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMESUADetails of topic0 / 1--
33.BTAnalýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Podhányi, M.
34.BTAnalýza využitia prostriedkov z fondov EU na príklade vybraného poľnohospodárskeho podnikuPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
35.BTAnalýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónuPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
36.BTAnalýza využívania sociálnych sietí v podnikovom prostredí na SlovenskuOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Terkovič, J.
37.DTAnalýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ.Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kmošková, M.
38.DTAnalýza vývoja výkonnosti mliečnych fariem v SR pomocou triedy dynamických Luenbergovych indikátorov produktivity.Fandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / -- Lukáčová, A.
39.DTAnalýza vývoja zahraničného obchodu a jeho význam v hospodárstve SR a vybranej krajinyPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Kónyová, M.
40.DTAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
41.BTAnalýza zahraničného obchodu s vybranou komoditouLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)B-MPAFEMDetails of topic1 / 1 Sokolová, K.
42.DTAnalýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podnikuRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Szekeresová, L.
43.BTAnglicizmy v reklame - komparácia vybraných slovenských a nemeckých reklamných textovGálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lieszkovszká, V.
44.DTAplikácia data-miningových techník v dotazníkuBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Pápayová, A.
45.DTAplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri triedení a spracovaní odpadovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kríž, D.
46.BTAplikácia rozdelení spojitých náhodných veličín na cenu vybranej agrokomodityBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Máliková, S.
47.DTAplikácia vybraných modelov diskrétnej voľbyBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Barabasová, A.
48.DTAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
49.BTAssets and Capital Structure of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
50.BTAutomatizácia a nezamestnanosťBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Galány, M.
51.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lauro, K.
52.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
53.DTBehaviorálna analýza spotrebiteľského správaniaRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kodrík, M.
54.DTBenchmarking ukazovateľov finančnej analýzy v poľnohospodárstve SRTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
55.BTBezpečnosť a ochrana firemných dát v informačných systémoch podnikovPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hustý, M.
56.BTBezpečnosť a sebestačnosť potravín vybraných krajín EÚHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Dudová, K.
57.BTBezpečnosť IKT v podnikochVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-EKPSUADetails of topic0 / 2--
58.BTBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Škopková, Z.
59.BTBilingvizmus a plurilingvizmus z pohľadu profesionálnej kariéry vo vybranom študijnom odbore.Moravcová, Ľ.Department of Languages (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
60.DTBiomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / 1--
61.BTBudúcnosť SPP EÚSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Račko, E.
62.DTBusiness-marketing program of gastronomy service´ opening on two marketsPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Šindlerová, N.
63.DTCash flow ako významný determinant úspechu podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Csölleová, T.
64.BTCash flow and liquidity management in the selected companyKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Husárová, P.
65.DTCena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti, indexy životných nákladov obyvateľstva.Hošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vaššová, L.
66.BTCestovný ruch a marketing cestovnej kancelárieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
67.DisTCloud computing – efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
68.DTComparative analysis of selected marketing indicators in the production and trade of corn in Russia and Slovak RepublicMoroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
69.DTComparison of destination marketing and implementation of marketing mix tool in city marketing on the selected marketsPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Križanová, M.
70.BTComparison of Perception of Corporate Social Responsibilty in the selcted company in Slovakia and UkraineUbrežiová, I.Department of Management (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic1 / 1 Fesun, A.
71.DTConsumer Behavior Examination under Changes of Income Level and Agro-Food Market ConditionsUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
72.DTConsumer preferences at milk market and their reflections at marketing strategy, objectives, planning and practical implementation: A Case of selected Ukrainian milk-processing company/companiesHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)I-BEA, I-BESFEMDetails of topic1 / 1 Serhiyenko, I.
73.BTConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
74.DTCorporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
75.BTCorporate identity as a source of competitive advantageKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
76.BTCudzie jazyky vo vybraných podnikochFördösová, M.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
77.DTČasový manažment v práci manažéraŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hrnka, I.
78.BTDane a poplatky s environmentálnym aspektom v SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
79.DTDane- ako nástroj Fiškálnej politiky,ich dopad na ekonomický rast SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Dúcová, P.
80.BTDane-nástroj fiškálnej politiky a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Nagy, M.
81.DisTDeterminácia výkonnosti podnikov s aplikáciou moderných metód hodnotenia finančnej výkonnostiTurčeková, N.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
82.DTDeterminanty dopytu, ponuky a ich vplyv na trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Peričková, R.
83.DTDeterminanty exportu vybranej komodityBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Chudáčiková, P.
84.DTDeterminanty podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteHornyák Gregáňová, R.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pecháčková, V.
85.BTDeterminanty spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Gábršová, K.
86.BTDeterminanty tvorby a prerozdelenia výsledku hospodárenia vo vybranom podikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Chlpoš, L.
87.BTDeterminanty zvyšovania podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
88.DTDevelopment of agriculture in UkraineBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
89.DTDevelopment of Corporate Social Responsibility and Ethics Conception in the Firm´s StrategyUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kráľová, T.
90.DTDevelopment of socio-economic situation of chosen countryBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
91.BTDiferenciálny počet – matematický nástroj používaný v ekonomických úloháchHornyák Gregáňová, R.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
92.BTDigitálna reklama a jej vplyv na spotrebiteľa tretieho tisícročiaHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Maťová, M.
93.BTDispozícia a umiestnenie privátnych značiek v regáloch maloobchoduKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
94.DTDispozičné riešenie a merchandising vybraného produktu v skúmaných prevádzkachBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
95.DTDispozičné riešenie a merchandising vybraného produktu v praxi maloobchoduBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
96.BTDiverzifikácia ako nástroj zmierňovania rizika v poľnohospodárstveBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Orolín, T.
97.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
98.BTDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-MPASUADetails of topic0 / ----
99.DTDopad 2. piliera SPP na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
100.DTDopady finančnej krízy na bankový sektor EÚStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kšenzuláková, E.
101.BTDôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach.Maďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Pavlovič, R.
102.DTDrony a ich využitie v agrorezorteNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Florková, K.
103.BTDruhý pilier SPP pre obdobie rokov 2014-2020Rábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pagáčová, M.
104.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
105.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
106.BTEconomic analysis of fertilizers producerSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Sokolovská, M.
107.DTEfektivita využívania marketingových nástrojov v podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Poláková, A.
108.DTEfektívnosť využitia výrobného faktora pôda v krajinách V4Ladvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Samuelčíková, E.
109.DisTEfekty členstva poľnohospodárskych výrobcov v odbytových organizáciách Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
110.BTEffect of Branding on Consumer ChoiceKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vargová, V.
111.DTEkologické poľnohospodárstvo a biopotravinyZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Červenová, D.
112.DTEkologické poľnohospodárstvo a trh s bioproduktami.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Turčanová, D.
113.BTEkologické poľnohospodárstvo na Slovensku a vo sveteAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kobydová, R.
114.DTEkonometrické modely diskrétnych a obmedzených premenných.Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Némethová, D.
115.DTEkonomická analýza využitia biomasyRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Lukáčová, S.
116.BTEkonomická efektívnosť podniku a možnosti jeho ďalšieho vývojaGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Hrubják, L.
117.DTEkonomické aspekty preferencií spotrebiteľov pri nákupe vybraných druhov potravínPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Petrincová, D.
118.DTEkonomické aspekty preferencií spotrebiteľov pri nákupe vybraných druhov potravínPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
119.DTEkonomické dopady medzinárodnej migrácie v EÚAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Bobček, I.
120.BTEkonomické dôsledky nezamestnanosti a vplyv automatizácie na nezamestnanosťLazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Jankechová, L.
121.DTEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidiekaAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Šebeňová, M.
122.DTEkonomické súvislosti v komoditnej vertikále „víno“Hupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lazarčíková, J.
123.DisTEkonomické zhodnotenie energetických vstupov pri výrobe bioplynuSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
124.DTEkonomické zhodnotenie investičného projektuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
125.DTEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Maceášiková, A.
126.BTEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov ,ich dopad na ekonomiku SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Poláčiková, K.
127.DTEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Horňáková, E.
Sochorová, E.
128.DTEkonomické zhodnotenie pestovania liečivých rastlín na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kozmová, K.
129.DTEkonomické zhodnotenie výroby obilnín na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
130.DTEkonomické zhodnotenie výroby olejnín na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Faltinová, L.
131.BTEkonomické zhodnotenie výroby olejnín vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Žáková, D.
132.BTEkonomické zhodnotenie výroby vína vo vybranom podnikateľskom subjektePorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Szabóová, V.
133.BTEkonomické zhodnotenie výroby vybraných druhov komodít v podnikateľskom subjektePorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Škrabáková, D.
134.BTEkonomické zhodnotenie výroby zemiakov na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováč, T.
135.BTEkonomické zhodnotenie živočíšnej výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Štefanco, M.
136.DTEkonomický analýza výroby mlieka vo vybranom poľnohospodárskom podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
137.DTEkonomický potenciál rias ako zdroja produkcie biopalívSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
138.BTEkonomický rast a degradácia životného prostrediaPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
139.BTEkonomika biopalivPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Večerková, J.
140.DisTEkonomika pestovania a spracovania liečivých rastlín v podmienkach SRGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
141.BTEkonomika pestovania repky olejnej a slnečnice ročnejBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
142.BTEkonomika pestovania vybraných komodítAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Srnová, M.
143.DTEmocionálne verzus racionálne apely v reklameNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
144.BTEnvironmentálna politika SRBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)B-EEMFEMDetails of topic1 / -- Kohút, J.
145.DisTEstimating the Impacts of Economic and Climate Changes on Land UseHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
146.DTEtické aspekty nezákonného obchodu v globalizačnej érePechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
147.BTEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
148.DTEvent marketing ako súčasť komunikačného mixu vybranej spoločnostiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
149.BTEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Kaľavská, R.
150.BTEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Kasášová, K.
151.BTEvidencia a účtovanie krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Dráb, J.
Pauliny, P.
152.BTEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Banásová, B.
153.BTEvidencia a účtovanie zásob v účtovníctve podnikateľských subjektovKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Sihelská, P.
Gužíková, K.
154.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
155.DTExterné a interné formy vzdelávania v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Benesová, A.
156.DTEye tracking, ako nástroj sledovania vplyvu značky na vizuálnu pozornosť spotrebiteľovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Pavelka, A.
157.DTFacereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania produktuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Darázs, T.
158.BTFaktory ovplyvňujúce náklady a tržby vybraných športových zariadeníMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)B-EEM, B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Laco, A.
159.BTFaktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie na trhu zemiakovKlimentová, K.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Feketeová, V.
160.DTFaktory ovplyvňujúce tvorbu ceny na trhu vybraných druhov potravín.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Hriňáková, S.
161.BTFaktory ovplyvňujúce úspešnosť vybraného podnikuKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Záhorská, L.
162.DTFaktory rozhodovacieho procesu pri výbere potravinárskych produktovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Strmeň, K.
163.DTFaktory úspechu malých pivovarov na SlovenskuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Pastierovič, P.
164.DTFaktory vplývajúce na ekonomickú pridanú hodnotu vo vybranom podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Majorová, A.
Uzsáková, A.
165.BTFaktory vplývajúce na tvorbu výsledku hospodárenia vo vybranom podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Jesenská, D.
166.DTFaktory vplývajúce na vývoj cien nehnuteľností v SRPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Krásna, Z.
167.BTFeatures of monopolistic competition in food sectorBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAE, B-IBASFEMDetails of topic1 / -- Fritzová, A.
168.BTFinancial analysis as a basis for business performance evaluationSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Gregušová, L.
169.BTFinancial analysis of Travel agencySvetlanská, T.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Kopčeková, A.
170.BTFinancial and operating lease as a source of funding in Slovak RepublicSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / -- Brichtová, M.
171.BTFinancovanie malých a stredných podnikov v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Szakállas, K.
172.DTFinancovanie poľnohospodárstva na Slovensku a jeho vývojové tendencieTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
173.BTFinančná a matematická gramotnosť študentovPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Drábeková, J.
174.DTFinančná analýza a finančný plán ako nástroj hodnotenia ekonomickej efektívnostiSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
175.BTFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / -- Hegedüšová, G.
176.DTFinančné nástroje ako alternatíva druhého piliera SPPRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
177.BTFinančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podnikuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kišacová, K.
178.DTFinančno-ekonomická analýza podnikuKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bachárová, I.
179.BTFinančno-ekonomická analýza podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kovaľ, M.
180.DTFinančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizíkStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
181.DTFinančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Morová, D.
182.DTFinančný plán podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
183.DTFiremná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic0 / ----
184.BTFiškálna politika SR a vybraného štátu EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / -- Mozdíková, K.
185.DTFormovanie komoditnej vertikály repky olejnej na spoločnom trhu EUHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ramachová, P.
186.DTFormy hospodárskej súťaže v SRBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Zimmermanová, M.
187.BTFrancúzsko-slovenská terminológia rodinnej farmyPrídavková, V.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
188.BTFunkcionálna analýza ustálených slovných spojení v anglickej obchodnej korešpondenciiHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
189.DTGeneračné problémy zamestnanosti v poľnohospodárstve na Slovensku v porovnaní s Ruskou federáciou (Generation employment problems in agriculture in Slovakia compared to the Russian Federation)Rovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
190.BTGlobal business environment in the field of operating systems for mobile devicesPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Polák, R.
191.BTGlobálna ekonomika a globálne environmentálne problémyPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)B-EEMSUADetails of topic1 / 1 Jakubíková, K.
192.BTGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Bilková, N.
193.DTHedonická analýza vybranej komodityBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
194.BTHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Paulíková, M.
195.DisTHodnotenie ekonomických efektov podpory odbytových organizácií poľnohospodárskych výrobcovBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
196.BTHodnotenie finančnej situácie vybraného podnikuBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Duračinská, K.
197.DTHodnotenie finančných rizík v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
198.BTHodnotenie hospodárenia a optimalizácia vybraného gastronomického zariadeniaAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kačák, P.
199.BTHodnotenie obchodu EÚ s agropotravinárskymi komoditamiBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-EEMFEMDetails of topic0 / 1--
200.DTHodnotenie osobnostných charakteristík zamestnancov podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Rumanko, B.
Aliu, I.
201.BTHodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
202.DTHodnotenie prístupnosti a použitelnosti web sídiel vybraných agropodnikov.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Húska, F.
203.DTHodnotenie profesných charakteristík manažérov podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Kičová, L.
Gajdošová, G.
204.DTHodnotenie sociálnych charakteristík zamestnancov podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Visingrová, O.
Turková, E.
205.DTHodnotenie strategických zámerov za podmienok rizika (rozhodovacie stromy).Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Veselovská, L.
206.BTHodnotenie štýlov vedenia ľudí a ich motivácia vo vybranom podnikuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
207.BTHodnotenie štýlov vedenia ľudí a ich motivácia vo vybranom podnikuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
208.DTHodnotenie úrovne vnímania firemnej identity spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gergelová, J.
209.DisTHodnotenie vplyvu hospodárskych a klimatických zmien na využívanie pôdyHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
210.DTHodnotenie výkonnosti podniku metódou Balanced ScorecardKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gurňáková, Z.
211.DTHodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov podľa výrobných oblastí na SlovenskuBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Arpášová, N.
212.DTHodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov rastlinnej a živočíšnej výroby na SlovenskuBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Boledovičová, D.
213.DisTHodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov SR z hľadiska manažérskej a programovej efektívnosti: aplikácia modelu viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
214.BTHodnotenie výkonu zamestnancov podnikuLušňáková, Z.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Dreveňáková, E.
215.DTHospodárska kríza a zahraničný obchod s agrokomoditamiSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Buday, P.
216.DTHospodárska politika - magický štvoruholníkSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
217.BTHypotekárne úvery v kontexte nových úprav zo strany NBSRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Guniš, F.
218.DisTIdentifikácia faktorov internacionalizácie podnikania malých a stredných agropotravinárskych podnikov na SlovenskuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
219.DisTIdentifikácia nákupných štýlov a faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkov.Nagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
220.DTIdentifikácia optimálnych rozhodnutí v konfliktných situáciách s využitím aparátu teórie hier.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Polomská, D.
221.DTIdentifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodochStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Steinbauerová, R.
222.DTIdentifikácia vybranej formy vstupu medzinárodnej spoločnosti do hostiteľskej krajinyUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Hippová, K.
223.DTIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Gaľová, S.
224.DTImpact of CAP subsidies on farm performance in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)I-IEDSFEMDetails of topic0 / 1--
225.BTImpact of Social Media Marketing on Consumer Buying BehaviourHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Polgárová, V.
226.DisTImpact of the Common Agricultural Policy of the European Union on the Marketing of Selected Agricultural Commodities in the Slovak RepublicRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMASUADetails of topic0 / ----
227.BTIMPACTS OF BIOFUEL PRODUCTION ON FOOD SECURITYRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hubináková, V.
228.DTIMPACTS OF BIOFUEL PRODUCTION ON FOOD SECURITYRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vieriková, D.
229.DTImplementácia inovačných prístupov do formovania podnikovej kultúryŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gális, D.
230.BTImprovement of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
231.DTIncome stabilisation tool of CAP in conditions of Slovak agricultureBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)I-BEA, I-BES, I-IED, I-IEDS, I-MERSUADetails of topic0 / 1--
232.BTInfluence of Income Level on Purchasing Power in Slovak RepublicHupková, D.Department of Economics (FEM)B-IBAE, B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Bubeníková, N.
233.DTInformačné a komunikačné technológie a ich vplyv na konkurencieschopnosť podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vasiliaková, N.
234.BTInnovative marketing as an opportunity of target customers addressing.Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
235.DisTInovačné zmeny a ich vplyv na ekonomickú efektívnosť podnikovAdamičková, I.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
236.DTInovačný manažment vo vinárskych podnikoch (multiprípadová štúdia malých a stredných podnikov v nitrianskom regióne)Moravčíková, D.Department of Social Science (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Seidl, A.
237.DTInovatívne prístupy k tvorbe plánu distribúcie a podpory predaja lokálneho výrobcu potravínHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Levická, D.
238.DTInovatívne prístupy v manažmente vybraného podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
239.BTInstagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnostiNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kulichová, M.
240.BTIntegrálny počet - matematický nástroj používaný v ekonomických úloháchHornyák Gregáňová, R.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
241.DTIntegrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Števková, J.
242.DTIntegrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Grossová, V.
243.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
244.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
245.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
246.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
247.BTInterkultúrne rozdiely v obchodných rokovania medzi slovenskými a čínskymi podnikateľmiHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
248.BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
249.BTInternacionalizmyv odborných textoch z oblasti manažmentuKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
250.BTInternational Business of SRPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Petrus, K.
251.BTInternational business of the Slovak Republic with agrarian commoditiesPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
252.BTInternational marketing activities of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
253.BTInternational marketing as a proposal of marketing mix for entry of the selected company on the Slovak marketPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Karásiková, D.
254.BTInternet a jeho využitie v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic2 / 1 Do Thaiová, D.
Ťapayová, K.
255.BTInternet ako nástroj marketinguOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tarišková, G.
256.DTInternet a sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie podnikov a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kacvinská, Z.
257.BTInternetový marketing a jeho uplatnenie vo vybranom podnikuGálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
258.DTInternetový marketing a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie vo vybranom podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Rusnáková, A.
259.DTInternetový marketing vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
260.DTInternetový marketing vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Hrotek, D.
261.BTInvestície ako významný faktor rozvoja vybraného regiónu na SlovenskuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Dravecká, I.
262.DTInvestície do obnoviteľných zdrojov energieSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Samek, A.
263.BTJazykové stratégie vo vybraných podnikochHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
264.BTKalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Krpelanová, Z.
265.BTKalkulačný systém vybraného podnikateľského subjektuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic2 / 2 Holienková, K.
Jankula, L.
266.BTKlimatické zmeny a poľnohospodárstvoBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Slamková, D.
267.DTKlimatické zmeny a ich ekonomický dopad na sektor poľnohospodárstva v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
268.DTKľúčové faktory trhu práce vo vybraných odvetviach hospodárstva krajín EÚHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
269.BTKomparácia a analýza ekonomických výsledkov poľnohospodárskych podnikovLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gažo, A.
270.BTKomparácia miezd a nákladov na život vo vybraných regiónoch SlovenskaPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMESUADetails of topic0 / ----
271.DTKomparácia možností online a offline nakupovania a vplyv shopper marketingu na preferencie spotrebiteľovPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Jakubíková, D.
272.BTKomparácia spotreby potravín v EÚBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
273.DTKomparácia spotreby vybraných druhov potravín medzi Slovenskom a LotyšskomRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / 1 Kovačičová, Z.
274.DTKomparácia SR a vybraných krajín sveta z hľadiska makroekonomických ukazovateľovPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Židóová, M.
275.DTKomparácia životnej úrovne obyvateľstva Slovenskej republiky s vybranými krajinami EÚPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / -- Čuha, A.
276.DTKomparácia životnej úrovne vybraných skupín obyvateľstva Slovenskej republikyPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / -- Kollárová, R.
277.BTKomparatívna analýza krajov SR z hľadiska priemerných miezd zamestnancov pracujúcich v poľnohospodárstve.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
278.BTKomparatívna analýza štruktrúry výdavkov obyvateľov EÚ.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Vargová, M.
279.BTKomplexné vyhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekteKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Škreková, E.
280.BTKomunikácia vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Patúcová, D.
281.DTKomunikácia vybranej značky v online prostredíNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
282.DTKonkurencieschopnosť agroobchodu SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
283.DTKonkurencieschopnosť podniku v podmienkach trhovej ekonomikyLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ľalíková, J.
284.DTKorupcia ako súčasť hospodárskej politikySerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kosť, D.
285.BTKulturne a kognitivne kategorie ovplyvnujuce sposob myslenia a chovania sa ludi pouzivajucich anglicky jazyk pri obchodnych rokovaniachAdamec, M.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
286.BTKuriérske služby a implementácia novej služby v obchodnom prostredíNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
287.BTKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic0 / ----
288.DTKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šuláková, N.
289.BTKvalita života obyvateľov SRHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Tučková, L.
290.DTLojálnosť zákazníkov k vybraným značkám potravínNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
291.DTMacroeconomic implications of BREXITNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDFEMDetails of topic0 / 1--
292.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
293.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
294.BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
295.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Kiesel, A.
296.BTMakroekonomické dopady kvantitatívneho uvoľňovania menovej politiky v EurozóneTóth, M.Department of Finance (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Lycius, R.
297.BTManažérske funkcie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Lopúchová, K.
298.BTManažérske funkcie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Hlavina, Ľ.
299.BTManažérske rozhodovanie vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Janíčková, D.
300.BTManažment krmovej základne vo vybranom agrosubjekte SRPaška, Ľ.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 2 Dulka, D.
301.DTManažment kvality v podmienkach podnikateľského subjektuSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tóthová, L.
302.DisTManažment rôznorodosti ako nástroj humanizácie podnikového manažmentuŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / ----
303.DTManažment rôznorodosti vo vybranej spoločnostiLančarič, D.Department of Management (FEM)I-EKP, I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
304.DTManažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodov komerčných bánkHolúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Fúdorová, A.
305.BTManažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v agropodnikateľskom subjekteSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Sekerová, P.
306.BTManažment výroby obilnín vo vybranom agrosubjekte SRPaška, Ľ.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 3 Silný, M.
307.DTMarginalizované skupiny na trhu práce SRLančarič, D.Department of Management (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Suhanski, A.-S.
308.DTMarginalizované skupiny na trhu práce SRLančarič, D.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Chalupka, M.
309.BTMarket analysis of turism in SlovakiaSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Fitala, P.
310.DTMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country).Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
311.BTMarketing plan of environmental product´ establishing on the Slovak marketPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kurek, F.
312.DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
313.DTMarketing vybraných produktov ekologického poľnohospodárstvaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic2 / -- Fenclová, P.
Kožuchová, Z.
314.DTMarketing značky: Zvýšenie povedomia spotrebiteľa o vybranej značke spoločnostiPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Búšová, B.
315.DTMarketingová komunikácia v oblasti biopotravínKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ferechová, J.
316.DTMarketingová stratégia odbytu a predaja výrobkov predávaných pod regionálnou značkouNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Novotná, M.
317.DTMarketingová stratégia podniku zameraného na výrobu mliečnych produktovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Výbochová, M.
318.DTMarketingová stratégia vybranej spoločnosti.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Joppa, D.
319.DTMarketingové nástroje v praxi vybraného poľnohospodárskeho podnikuKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčová, V.
320.DTMarketingové nástroje v praxi vybranej organizácieHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pavčírová, L.
321.DTMarketingové prístupy k hodnoteniu výroby a odbytu vína v SRHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Černová, S.
322.DTMarketingové prístupy k produkcii a odbytu oviec a ovčích produktov v Slovenskej republikeRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
323.DTMarketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Bajkaiová, E.
324.DTMarketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe chmeľu v Slovenskej republikeRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Vylámová, P.
325.DTMarketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe ovocia v Slovenskej republikeRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
326.DTMarketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe zeleniny v Slovenskej republikeRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
327.BTMarketingovo-obchodné praktiky a inovatívny marketing kozmetických produktovNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
328.DTMarketingový mix vo vybranom podnikuOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / 1 Petreková, G.
329.BTMarketingový mix v praxi vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Pindiaková, R.
330.BTMarketingový plán novej gastronomickej prevádzky so zameraním na mäsové špecialityRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
331.DTMarketingový plán vybraného podnikuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Buček, R.
332.BTMatematická interpretácia krivky produkčných možnostíDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Balážová, M.
333.BTMedzinárodné aspekty hodnotenia cestovného ruchu a vidieckeho turizmu na Slovensku a v štátoch V4.Gálová, S.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
334.DTMerania subvektorovej efektívnosti v poľnohospodárstve: metodologické a aplikačné prístupyFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Ďuriášová, M.
335.BTMeranie a hodnotenie finančnej výkonnosti vybraného podnikuKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Kaháková, V.
Čaládiková, M.
336.BTMerchandising ako efektívna komunikácia v maloobchodeKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
337.BTMerchandising mlieka a mliečnych výrobkov v prevádzkach vybranej maloobchodnej siete a jeho vplyv na správanie spotrebiteľaHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Melková, M.
338.BTMetódy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Niňajová, N.
339.BTMetódy riešenia ekonomických aplikačných úloh s podporou informačných technológiíOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
340.BTMetódy rozhodovacej analýzy a ich využitieHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Blehová, K.
341.DisTMicrofinancing and Economic DevelopmentQineti, A.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
342.BTMicrosoft Office 365 v univerzitnom prostredíOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
343.BTMigrácia obyvateľstva a jej vplyv na vývoj vybraných socioekonomických ukazovateľov v SRPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Misárová, N.
344.DisTMikrofinancovanie a hospodársky rozvojQineti, A.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
345.DTModel hodnotenia úverovej spôsobilosti fyzických osôbPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Búšová, N.
346.BTModelovanie spotreby potravínBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMESUADetails of topic1 / 1 Čopjaková, Ž.
347.DTModelovanie spotreby potravínBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Červený, A.
348.DTModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Mesárošová, M.
349.DTMortalita populácie vybraných krajín a jej hlavné príčinyPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Šišovská, J.
350.BTMotivácia a hodnotenie zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Surovcová, N.
351.DTMotivácia ako faktor výkonnosti zamestnancovHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Bahíková, A.
352.DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
353.DisTMotivácia ľudí a hodnotenie motivačných faktorov vo vybraných medzinárodných spoločnostiachUbrežiová, I.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
354.DTMotivácia zamestnancov vo vybranom malom pivovare ako faktor úspešnej marketingovej komunikácieRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
355.BTMotivačné faktory a ich vplyv na výkon zamestnancovUbrežiová, I.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Hlavatovičová, R.
356.DTMotivačné faktory v hodnotovom rebríčku zamestnancov vybraného podnikuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Dúcová, L.
357.DTMotívy a bariéry nákupu a predaja biopotravín na Slovensku.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Petrovičová, S.
358.BTMožnosti ekonomickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikouHorváthová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
359.BTMožnosti financovania malých a stredných poľnohospodárskych podnikov na SlovenskuStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Molnárová, L.
360.DTMožnosti vstupu a uplatnenie žien na trhu práce vo vybraných krajinách V4Ubrežiová, I.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
361.DisTMožnosti zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vertikále výroby a spracovania kravského mliekaGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
362.DTMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
363.BTNákladové účtovníctvo vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Semanová, G.
Mináriková, Z.
364.DTNakupovanie prostredníctvom internetu a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Stanková, M.
365.BTNárodné účtovníctvo ako nástroj popisu sociálno-ekonomického vývoja.Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
366.BTNástroje na podporu softvérového riadenia podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Cibuľová, P.
367.BTNatívna reklama ako moderný spôsob oslovenia zákazníkaNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Šimanská, D.
368.DTNatívna reklama ako súčasť modernej online komunikácieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
369.DTNávrh efektívneho internetového marketingu pre vybraný podnikHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
370.DTNávrh kalkulácie nákladov pri stanovení predajnej ceny vo vybranom podnikuHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Užovič, J.
371.DTNávrh marketingovej stratégie vo vybranom potravinárskom podnikuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
372.DTNávrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podnikuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Nesnadný, V.
373.BTNávrh počítačovej siete podniku, jej správy a poskytovaných služiebOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Krajanec, R.
374.BTNávrh systému pre vyhodnocovanie verejnej súťaže v prostredí Microsoft Excel metódami viackriteriálneho rozhodovaniaFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
375.BTNegociačné procesy vo vybraných európskych a ázijských krajináchRebičová, Z.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
376.BTNegotiation in terms of International BusinessPokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / ----
377.BTNekalé praktiky a ich etická regulácia v agropotravinárstvePechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / ----
378.BTNekalé praktiky na trhu s potravinamiHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gogolová, K.
379.BTNew trends in major EU stock marketsNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)B-IBAFEMDetails of topic0 / ----
380.BTNew Trends in Marketing CommunicationKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Dobaiová, D.
381.BTNezamestnanosť mládeže v vybranom okrese/krajiBarát, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Kučíková, M.
382.DTNezamestnanosť mladých na Slovensku a jej komparácia s krajinami V4.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Jaňáková, Z.
383.BTNezamestnanosť v SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gállová, D.
384.DisTNové trendy manažmentu ľudských zdrojov v podnikoch agrosektoruŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / ----
385.DTNové trendy v distribúcii a predaji potravín na slovenskom trhuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Brodňanová, R.
386.BTObehová ekonomika - vývoj vo sveteSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčiková, R.
387.BTObchodná korešpondencia v španielčine a aplikácia platných noriem v praxi.Vrbová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
388.DTOdbyt a predaj vybraných výrobkov pod regionálnou značkou.Nagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Andacká, E.
389.BTOdbytové organizácie poľnohospodárskych výrobcovBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
390.DTOdbytové organizácie poľnohospodárskych výrobcov v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
391.DTOdhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
392.BTOdraz diverzity pracovnej sily v podnikovej kultúreLančarič, D.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Belovičová, K.
393.BTOchrana hospodárskej súťažeSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kendrová, B.
394.DTOnline a offline komunikácia vybraného potravinárskeho podnikuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
395.DTOnline shopping and its advantages and disadvantagesHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Klučiarová, N.
396.BTOptimalizácia kapitálovej štruktúry podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Hrdinová, L.
397.BTOptimalizácia nákladov vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mrva, M.
398.BTOptimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom modelu lineárneho programovania.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
399.DTOsobnosť manažéra a štýl manažérskej práce v sledovanom poľnohospodárskom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kuppéová, H.
400.BTOsobnosť manažéra v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Štefáková, K.
401.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kozieho mliekaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Belička, M.
402.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kravského mliekaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic2 / -- Hudecová, A.
Gregorová, M.
403.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mliekaNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / -- Bokšayová, K.
404.DTOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mliekaRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
405.BTOsobnosti manažmentu konca 20.storočia a ich prínos pre praxUbrežiová, I.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Bandzi, M.
406.BTOtvorenie obchodu pre Ukrajinu - dopady na európsky trhPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Šebová, B.
407.BTPeculiarities of export marketing of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
408.DTPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
409.DisTPerformance evaluation of farms in Slovakia from the aspect of program and managerial efficiency: multi-directional efficiency analysis approachFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
410.BTPlán dlhodobého rozvoja urbariátu Pozemkového spoločenstva - vlastníckej spoločnosti Imrov Kopec.Gurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Thonhauserová, N.
411.BTPlán zisku vo vybranom podnikateľskom subjekteRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Straňák, D.
412.BTPlanning as a function of management in a selected companyHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bandlerová, L.
413.DTPlánovanie ako súčasť manažmentu obchodnej firmyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Matúšová, K.
414.DTPlánovanie kvality výrobku prostredníctvom vybranej metódy plánovania kvalityKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Kubičková, L.
415.BTPlánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic2 / 2 Nižníková, N.
Michalenková, Z.
416.BTPlatobná schopnosť vybraného podnikateľského subjektuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Matejovie, D.
417.BTPodnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľovŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hörik, M.
418.BTPodniková identita ako súčasť formovania podnikového imidžu obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
419.BTPodniková identita ako zdroj konkurenčnej výhodyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
420.DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
421.BTPodniková kultúra sledovaného podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Sťahelová, M.
422.BTPodniková kultúra vybraného subjektuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Dršková, E.
423.DTPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
424.BTPodpora manažmentu nástrojmi IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPSUADetails of topic1 / 2 Ölvecký, B.
425.DTPodpora slovenských producentov potravín.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Ivančík, A.
426.BTPoistenie ako nástroj zmierňovania rizika v poľnohospodárstveBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Fecenková, A.
427.BTPonuka služieb a marketing služieb cestovných kancelárií vo vybraných mestáchPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kunská, L.
428.BTPoppy production in Slovakia -analysis and perspectives of foreign tradeSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)B-IBASSUADetails of topic1 / 1 Arpášová, M.
429.DTPorovnanie elementov potravinovej merchandisingovej stratégie v praxi vybraného produktuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Zuščíková, T.
430.DTPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
431.BTPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic0 / ----
432.DTPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktovKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Trnová, E.
433.BTPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tichá, P.
434.DTPorovnanie vybraných faktorov spotrebiteľského správania v komparácii domáceho a zahraničného trhuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
435.DTPorovnanie vybraných krajín z hľadiska demografických a ekonomických ukazovateľovPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Dočár, M.
436.BTPorovnanie životnej úrovne obyvateľstva SR s vybranými krajinamiHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
437.DTPostavenie mladých farmárov na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Ontková, R.
438.BTPostoje mladých spotrebiteľov k lokálnym značkámMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Holubanská, Z.
439.DTPosúdenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)I-EKP, I-MAPSUADetails of topic1 / 1 Pažitný, M.
440.DTPosúdenie podnikateľskej úspešnosti vi vybranom poľnohospodárskom podnikuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ďubeková, D.
441.DTPosúdenie pozície vybraného odboru potravinárskeho priemyslu v zahraničnom obchode SRHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mészárosová, A.
442.DTPosúdenie výkonnosti zahradičného obchodu SRHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bombová, K.
443.BTPotravinová bezpečnosť EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Petrová, D.
444.DTPotravinová bezpečnosť EÚRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hlôška, N.
445.BTPozícia konzervárenského priemyslu v zahraničnom obchode SRHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
446.BTPozícia podniku v logistickom reťazciJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pčelárová, J.
447.DTPozícia SR v globálnej a komoditnej konkurencieschopnosti pri obchodovani s agroporavinárskymi komoditamyHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
448.DTPozícia SR v globálnej a komoditnej konkurencieschopnosti pri obchodovaní s agropotravinárskymi komoditamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gogová, M.
449.BTPracovná migrácia vo vybraných podnikoch na SlovenskuPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
450.BTPracovné a sociálne podmienky zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Mészárosová, M.
451.BTPracovné a sociálne podmienky zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Maglódiová, L.
452.BTPreberanie a udomácňovanie slov anglického pôvodu do aktívnej slovnej zásoby slovenského jazyka v oblasti marketingu.Felixová, I.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
453.BTPreberanie a udomácňovanie slov anglického pôvodu do aktívnej slovnej zásoby slovenského jazyka v oblasti ekonomiky.Felixová, I.Department of Languages (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
454.DTPredaj ako faktor ovplyvňujúci tržby podniku.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Mesková, L.
455.DTPredaj z dvora ako forma priameho predajaRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kišová, K.
456.DTPredaj z dvora ako forma priameho predajaRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Melchertová, Z.
457.DTPredaj z dvora ako forma priameho predaja vínaRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Hradský, M.
458.DTPreferencie spotrebiteľov na trhu kávových produktovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Csupková, J.
459.DTPreferencie zákazníkov v kontexte lojálnosti ku značke vybraných potravinárskych produktovKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Čičová, J.
460.DTPrezentácia subjektu využitím Informačných technológiíPopelka, V.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
461.DTPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)SUADetails of topic2 / -- Kováčik, P.
Drozdíková, S.
462.BTPriamy predaj a zážitkové podujatia: faktory ich úspešnosti a vplyv na povedomie spotrebiteľa a jeho rozhodovanie pri nákupe mliečnych výrobkovHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Énekeš, E.
463.DTPriamy predaj, festivaly a predajné trhy: faktory ich úspešnosti a vplyv na emocionálny stav spotrebiteľa a jeho rozhodovanie pri nákupe mliečnych výrobkovHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
464.DTPrice analysis and competitiveness of selected commodities in agri-food supply chainKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mečírová, L.
465.DTPRICE RELATIONS BETWEEN PRODUCTION AND SALE OF MEAT IN SLOVAKIARajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Chmelíková, D.
466.DTPriestorová analýza regionálnej špecializácie poľnohospodárskej výroby v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kučmáš, M.
467.DTPríjmová diferenciácia domácností podľa ekonomického postavenia domácnosti a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Škrina, L.
468.DTPríjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Bečková, V.
469.DTPríjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutiaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic2 / -- Földesiová, S.
Némethová, Z.
470.DTPríjmy a výdavky na potraviny slovenských domácností v porovnaní s vybranou krajinou EÚ.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Rosinská, S.
471.DTProces výroby a predaja bionafty vo vybranom podniku.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Vošková, S.
472.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
473.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
474.DTProdukcia biomasy a obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Kováčik, M.
475.DTProdukčné a vývojové tendencie v komoditnej vertikále kravského mliekaHupková, D.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Sulačeková, L.
476.DTProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej poľnohospodárskej komoditnej vertikáleHupková, D.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Buranská, Z.
477.DTProdukt ako základný prostriedok budovania firemnej identity.Poláček, M.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
478.DTProduktivita, technická efektívnosť a technologická zmena v slovenskom poľnohospodárstve v období 2002-2012: Aplikácia Färe-Primontovho indexuFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Masaryková, I.
479.BTProduktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bulavová, S.
480.DTPrognóza evidovanej nezamestnanosti v Nirtianskom krajiObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Krošlák, A.
481.BTPrognóza populácie v Prešovskom kraji do roku 2040Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
482.BTProgramové zabezpečenie spracovania informácií v subjekte agrosektoraPopelka, V.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
483.DTProjection of new product development and territorial expansions at selected marketsBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
484.DTProposal of an advertising campaign for a selected productNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Gajdoš, M.
485.BTPrvý pilier SPP pre obdobie rokov 2014-2020Rábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
486.BTPsychologické faktory vplývajúce na spotrebiteľské správanie na vybranom trhu potravínHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Poláčková, T.
487.BTPsychologické nástroje zvyšovania pracovnej motivácie.Poláček, M.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šnajder, Š.
488.BTReasons of employees´ fluctuation in a selected companyHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Zábojníková, V.
489.DTRegionálna diferenciácia príjmov a výdajov domácností SRHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vavrová, P.
490.DTRegionálna komparácie spotrebiteľského správania na trhu vybranej komodity.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
491.DTRegionálna konkurencieschopnosť v kontexte stratégie Európa 2020Sojková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Petrincová, V.
492.DTRegionálne aspekty hodnotenia vinohradníctva a vinárstva na SlovenskuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
493.DTRegionálne aspekty hodnotenia vinohradníctva a vinárstva na SlovenskuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
494.DTRegionálne disparity socio-ekonomických ukazovateľov krajín Európskej únieHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Fančovičová, V.
495.DTRegionálne odlišnosti vyoja evidovanej nezamestnanosti na SlovenskuObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kollár, F.
496.DTReklama a jej vplyv na správanie spotrebiteľa na trhu potravínHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šabíková, D.
497.BTReklamné kampane vybraných neziskových organizácií na SlovenskuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / ----
498.DTResearch on Russian Export Potentional of Agricultural raw materials and foodUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-AOMSFEMDetails of topic0 / 1--
499.DTResearch on Russian Export Potentional of Agricultural raw materials and foodUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
500.DTResearch on Russian Export Potentional of Agricultural raw materials and foodUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-AOMSFEMDetails of topic0 / 1--
501.DTRiadenie cash flow a likvidity vo vybranom podnikuKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kubicová, K.
502.DTRiadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikovHolúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ťapajová, E.
503.DTRiadenie ľudských zdrojov v sledovanom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Krajčír, T.
504.BTRiadenie projektov v podnikovom prostredí s podporou softvérového nástroja MS ProjectOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
505.BTRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím Solvera a VBAFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
506.BTRiešenie sekvenčných rozhodovacích problémov pomocou rozhodovacích stromov.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Bartakovič, M.
507.BTRiziko chudoby domácnostíHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
508.DTRozvoj mikropivovarov v dôsledku zmeny zákazníckych preferenciíSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / -- Nutterová, M.
Siteková, P.
509.DTRozvrhovacie systémy využívané vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
510.DTSektorová zamestnanosť v SRPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Zobolová, K.
511.DTSelected consumer´ demographic characteristics by purchasing of chosen product in the comparison of two marketsPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Lacena, Š.
512.DTSelected consumer ‘demographic characteristics of product segment in the comparison of two marketsPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Lenická, D.
513.DisTSelected Psychological and Personality Traits as Predictors of Consumer Emotional Behavior in the Food MarketNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMAFEMDetails of topic0 / 1--
514.DisTSelf-koncept spotrebiteľa ako prediktor racionálneho a emocionálneho spotrebiteľského správania na trhu potravín.Nagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
515.DTSezónnosť obchodných výkladov vo vybranom nákupnom centreBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
516.DTSklúmanie záujmu mladých ľudí o podnikanie v agrosektoreMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
517.BTSkratky v súčasnej francúzskej internetovej a mobilnej komunikáciiPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
518.BTSkratky v súčasnej francúzskej internetovej a mobilnej komunikáciiPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
519.DTSkúmanie možností podnikania mladých v agrosektore na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Škvareková, S.
520.DTSkúmanie odvetvovej diferenciácie miezd na Slovensku.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Polakovičová, Z.
521.DTSkúmanie spotrebiteľských preferencií na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a ich implementovanie v tvorbe a realizácii produktových a komunikačných politík mliekarenských podnikovHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
522.DTSkúmanie synergických efektov marketingovej kampane „Adoptuj kravičku“ a ich využitie v komunikačnej politike Slovenského mliekarenského zväzuHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
523.DTSkúmanie zmien v spotrebiteľských zvyklostiach obyvateľstva SR.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Patúcová, M.
524.BTSledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Rezáková, T.
Rohová, B.
525.DTSlovenské poľnohospodárstvo v kontexte SPP v novom programovacom období 2021-2028Rábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hečková, L.
526.BTSlužby ako nástroj ovplyvňovania zákazníkaKlimentová, K.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Istenesová, V.
527.DTSMS marketing ako spôsob oslovenia zákazníka reštaurácieNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
528.BTSociálne podnikanie vo vybranom regióneBarát, P.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
529.BTSociálne podnikanie vo vybranom regióneBarát, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
530.BTSociálne poľnohospodárstvo v Európe a na SlovenskuMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
531.DTSociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii podnikuKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
532.BTSociálne siete a ich využitie v univerzitnom prostredíOláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
533.DTSociálne siete ako efektívny nástroj marketingovej komunikácie v praxi potravinárskych podnikovKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Klanicová, P.
534.BTSociálne zručnosti ako konkurenčná výhoda predajcov.Poláček, M.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Maštalirc, I.
535.DTSociálne zručnosti ako konkurenčná výhoda predajcov.Poláček, M.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Janíčková, D.
536.BTSociálno-ekonomický rozmer rozvojovej pomoci realizovanej Slovenskou republikouMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
537.DisTSocioekonomické a psychologické aspekty sebazamestnávania mladých ľudíMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
538.DisTSpoločenská zodpovednosť a inovačné prístupy pri znižovaní potravinových strátKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / ----
539.DTSpoločenská zodpovednosť firmy a jej vplyv na činnosť podniku.Ubrežiová, I.Department of Management (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Garaj, T.
540.DTSpoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnostiKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Hívešová, D.
541.DTSpoločensky zodpovedné podnikanie v projektovom riadeníKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
542.DTSpoločensky zodpovedné správanie maloobchodných reťazcov na SlovenskuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
543.DTSpotrebiteľská neuroveda ako nástroj hodnotenia účinnosti reklamných spotov vybraných maloobchodných reťazcovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
544.DTSpotrebiteľské správanie na trhu alkoholických nápojovHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
545.BTSpotrebiteľské správanie na trhu cukruPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Križanová, K.
546.BTSpotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečných výrobkovPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
547.BTSpotrebiteľské správanie na trhu potravinárskych produktovHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Seidl, E.
548.DTSpotrebiteľské správanie na trhu s alkoholickými nápojmiRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Szabóová, V.
549.BTSpotrebiteľské správanie na vybranom trhu potravínHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Uhríková, R.
550.BTSpotrebiteľské správanie pri nákupe jedlých tukov a olejovRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Junas, D.
551.BTSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Repa, Ľ.
552.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic1 / 1 Masarovičová, K.
553.DTSpotrebiteľské správanie v online prostredí.Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
554.BTSpotrebiteľské správanie v prostredí elektronického obchoduFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
555.DTStanovenie všeobecnej hodnoty vybraného podnikuKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Majerechová, I.
556.BTStratégia osobnostného rozvoja zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Körösi, Š.
557.BTStratégia získavania a výberu zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Halásová, F.
558.BTStratégia získavania a výberu zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bugárová, V.
559.DisTSustainability of Small Family FarmsRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMASUADetails of topic0 / ----
560.BTSvetová produkcia a obchod s parfémamiRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Éder, B.
561.BTSvetové a domáce ceny poľnohospodárskych komodít a potravínHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Pólyová, L.
562.BTSystém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Molnárová, K.
563.BTSystém podnikového vzdelávania vybraného podniku a možnosti jeho optimalizácieŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
564.DTŠpecializácia regionálnej ekonomiky a koncentrácia odvetví v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Chomjak, T.
565.DTŠpecifiká a efekty cestovného ruchu a vidieckeho turizmu vo vybranom regióne Slovenskej republikyHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Vankó, J.
Medveďová, M.
566.BTŠportový marketing futbalu v dvoch klubochNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Pánis, L.
567.BTŠtandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECBHolúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pavčeková, M.
568.BTŠtátny rozpočet SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Grochalová, N.
569.BTŠtruktúra a účtovanie cudzích zdrojov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 3 Slamený, A.
570.BTŠtruktúra a účtovanie nákladov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic3 / 3 Martinčeková, L.
Szonlajtnerová, D.
Veškrnová, P.
571.BTŠtruktúra a účtovanie vlastného imania vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
572.BTŠtruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 3 Kamenská, T.
Obonya, F.
573.BTŠtruktúra a účtovanie zdrojov krytia vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 3 Kučkovská, L.
574.BTŠtruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývojaHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Baráková, M.
575.DisTŠtruktúra výroby, výrobné modely a ich vplyv na ziskovosť podnikuBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
576.DisTŠtruktúra výroby, výrobné modely a ich vplyv na ziskovosť podnikuBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
577.DTŠtrukturálne zmeny vybraných odvetví ekonomiky SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kudlačík, M.
578.BTŠtruktúrna politika - podpora regionálneho rozvojaSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Albert, M.
579.BTŠtruktúrna politika - podpora regionálneho rozvojaSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Piroš, L.
580.BTŠtýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancovFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ďurišová, R.
581.BTŠtýl vedenia zamestnancov vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Valentová, K.
582.BTTechnical analysis of the stock marketSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / -- Lieskovská, M.
583.BTTechnical analysis of the stock marketTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBAE, B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
584.BTTechnické zabezpečenie spracovania informácií v subjekte agrosektoraPopelka, V.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
585.DTTemperament spotrebiteľa ako faktor ovplyvňujúci nákupné správanie potravínRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
586.DTTestovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácieNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic3 / -- Lenčéšová, J.
Belková, N.
Havettová, L.
587.DTThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
588.DTThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)I-IEDSUADetails of topic0 / 1--
589.DTThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
590.DisTThe Impact of the Agricultural Producers Organisations Support on Performance of their MembersBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
591.DTThe Importance of Innovation and the European Innovation Policy for the Moldavian SMEsUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-BEAFEMDetails of topic1 / 1 Apostol, S.
592.BTThe marketing strategy of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Marsalová, S.
Nižňanská, R.
593.DTThe promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
594.DTThe role of information technology in small and medium-sized enterprisesHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
595.BTTímový prístup využívaný v manažmente podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lendelová, I.
596.DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
597.BTTransformácia výsledku hospodárenia na základ daneKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic2 / 2 Kašparová, M.
Gibala, S.
598.DTTransformácia výsledku hospodárenia na základ dane vo vybranej obchodnej spoločnostiKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pekar, T.
599.BTTrendy a využitie nástrojov in-store komunikácie v maloobchodeBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
600.DTTrendy pracovnej migrácie v EÚPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Šimurdová, L.
601.BTTrendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodítHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Žilka, G.
602.DTTrh mäsa, mäsových výrobkov a rýb.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic2 / -- Kvaska, T.
Žigmondová, D.
603.DTTrh mlieka a mliečnych produktov.Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
604.BTTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebe potravín ,a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kolodzejová, K.
605.DTTrh práce vo vybraných odvetviach hospodárstva krajín EÚHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Ďuriš, M.
606.DTTrh s vínom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Pažitná, L.
Repaská, J.
607.DTTrh s pivom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kmeťková, D.
608.BTTrh s pivom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Babinská, K.
609.BTTrh s vínom v SRRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ščevlíková, B.
610.DTTrhový a ekonomický potenciál odpadu ako komodity budúcnostiSvetlanská, T.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bobotová, N.
611.BTTvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekte.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Gerhát, M.
612.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Škulová, M.
613.BTÚčtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
614.BTÚčtovanie časového rozlíšenia vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
615.BTÚčtovanie o majetku, vlastnom imaní a záväzkoch vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic3 / 3 Zajíčková, D.
Antala, M.
Krajčíková, M.
616.BTÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 2--
617.BTÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Kázmérová, K.
Bleho, M.
618.BTÚčtovné aspekty zásob vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
619.DisTÚčtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
620.DisTUdržateľnosť malých rodinných fariemRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / ----
621.DTUkraine Foreign Trade with Agricultural Products to the Visegrad CountriesUbrežiová, I.Department of Management (FEM)I-BEAFEMDetails of topic1 / 1 Synetska, Y.
622.DTÚloha informačných technológií v malých a stredných podnikochHallová, M.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Kunkelová, V.
623.BTUplatnenie nástrojov MS Excel pri spracovaní ekonomických dátOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
624.DTUplatnenie vybranej formy medzinárodnej podnikateľskej činnosti v mliekarenskom podnikuUbrežiová, I.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
625.DTUplatňovanie influencer marketingu v segmente potravínNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
626.DTUplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic0 / ----
627.BTUplatňovanie princípov CSR vo vybranej obchodnej firmeKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
628.BTUplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikania vo vybranom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / ----
629.BTUplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikania vo vybranom podnikuHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
630.BTÚrokový faktor vo finančnom riadení podnikuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ďuráková, S.
631.BTUse of e-commerce in a selected company and proposal for its improvementHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
632.BTUse of information and communication technologies for the realization of business relations in small and medium enterprisesPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tancoš, R.
633.BTVedenie a komunikácia v manažmente podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Jánošíková, M.
Nemcová, F.
634.BTVedenie a motivácia zamestnancov vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pokorná, Z.
635.DTVedenie ľudí a ich motivácia, ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / -- Obročníková, D.
Vojtek, Š.
636.BTVedenie ľudí vo vybranom podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Kičková, L.
637.BTVernostné programy ako nástroj ovplyvňovania zákazníkaHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Michalčíková, K.
638.DTVirtuálna mena Bitcoin a predikcia jej hodnoty.Tóth, M.Department of Finance (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
639.BTVizuálny merchandising a dispozičné riešenie vybranej maloobchodnej prevádzkyKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
640.BTVlastné imanie vybranej účtovnej jednotkyStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
641.BTVlyv nákladov a výnosov na výsledok hospodárenia vybraného podnikuKapustová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Balušíková, A.
642.DTVnímanie spoločensky zodpovedných aktivít podnikov zo strany zákazníkaHolienčinová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / ----
643.DTVnútorné a vonkajšie faktory formujúce slovenský trh s potravinamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
644.DTVolatilita cien potravín a agrokomodítRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
645.DTVolatility of Food PricesRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Račková, R.
646.BTVoľný čas ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Karaš, J.
647.BTVplyv Agrárnej politiky EÚ na agrosektor členských krajínPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
648.BTVplyv ceny na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa na trhu zeleninyKlimentová, K.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Janica, P.
649.BTVplyv dotácií na ekonomickú efektívnosť poľnohospodárskej výrobyPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hijová, Z.
650.DTVplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem: empirická analýza alternatívnych metodologických postupovFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Červený, T.
651.BTVplyv dovozu lacných potravín zo zahraničia na slovenských výrobcov potravínRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Helemiková, M.
652.BTVplyv EÚ na vybrané oblasti sociálnej politiky SRDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Tóthová, D.
653.BTVplyv expanzívnej menovej politiky ECB na bankový systém na SlovenskuBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Karlubiková, A.
654.BTVplyv farmaceutickej výroby na znečistenie povrchových vôd vo vybranom podnikuRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)B-EEMFEMDetails of topic1 / 1 Tomčalová, K.
655.DTVplyv imigrácie na vývoj pracovného trhu v EUPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Oslejšek, T.
656.BTVplyv influencerov na sociálnych sieťach na nákupné správanie slovenského spotrebiteľaMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Nádaždyová, M.
657.DTVplyv influencerov na vybrané generácie spotrebiteľovNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Remeňová, N.
658.BTVplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesuŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Móciková, M.
Balážiová, N.
659.BTVplyv investície Jaguar Land Rover na zamestnanosť v regiónePoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Benčatová, M.
660.DTVplyv kognitívnych schopností na rozhodovanie a sklon k rizikuPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Bódiová, M.
661.BTVplyv krajiny pôvodu pri rozhodovaní spotrebiteľa na trhu zeleninyKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hudecová, M.
662.BTVplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SRBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Rybecká, L.
663.BTVplyv marketingovej komunikácie na regionálny rozvoj mikroregiónuNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
664.BTVplyv marketingovej komunikácie na regionálny rozvoj mikroregiónuNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
665.DTVplyv marketingovej komunikácie na rozvoj mikroregiónuNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
666.BTVplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanieKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
667.BTVplyv motivácie na výkonnosť zamestnancovLušňáková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rybárová, L.
668.DTVplyv nasadenia marketingového nástroju na hostí v priestoroch skúmaného hotelaPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Podmanická, S.
669.BTVplyv nasadenia marketingových nástrojov na obchodné aktivity vybraného podnikuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
670.BTVplyv nasadenia marketingových nástrojov na obchodné aktivity vybraného podnikuNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
671.DTVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
672.DTVplyv preferenčných dohôd EÚ na etablovaní slovenských agrokomodít na trhoch tretích krajínHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
673.DTVplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vargová, K.
674.DTVplyv rozdielnej kvality potravín na rozhodovanie spotrebiteľovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Štefaňáková, V.
675.BTVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľaHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Turčíková, M.
676.BTVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa na trhu čokoládyFördösová, M.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Danišová, L.
677.DisTVplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na marketing s vybranými poľnohospodárskymi komoditami v Slovenskej republikeRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / ----
678.DTVplyv SPP na zmierňovanie rizika v poľnohospodárstveBoháčiková, A.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Turasová, V.
679.DTVplyv tradičných a moderných komunikačných nástrojov na vybrané generácie spotrebiteľov na trhu potravínNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Štefunková, M.
680.BTVplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pastorok, P.
681.BTVplyv vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov v podnikuŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Osúch, E.
682.DTVplyv vybraných determinantov na dopyt spotrebiteľaHošková, E.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic2 / -- Pinčeková, M.
Klučovská, M.
683.DTVPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
684.BTVPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kučerová, N.
685.BTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Palajová, F.
686.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 4 Mrázová, J.
687.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
688.DTVplyv zahranično-obchodnej politiky SR na obchodovanie s agropotravinárskymi komoditamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
689.DTVplyv zahraničnoobchodnej politiky SR na obchodovanie s agropotravinárskymi komoditamiFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Marko, P.
690.BTVplyv zahraničných investícií na firmy na slovenskom trhuBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / -- Majerčíková, S.
691.DTVplyv zmien v štruktúre produkcie na výkonnosť fariem na SlovenskuTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
692.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Behancová, M.
693.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
694.DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
695.DTVybrané aplikácie a interpretácie logistickej krivkyKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
696.DisTVybrané aspekty kvality života a jej priestorová diferenciácia v podmienkach globalizovanej ekonomiky.Zentková, I.Department of Economics (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
697.DTVybrané aspekty manažmentu výroby v agropotravinárskom subjekteHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šimáková, M.
698.BTVybrané aspekty podnikateľkej úspešnosti obchodného podnikuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
699.BTVybrané aspekty podnikateľskej úspešnosti obchodného podnikuHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Szabóová, K.
700.DTVybrané aspekty sociálnej politiky a jej vplyv na zamestnávanie marginalizovaných skupín obyvateľstvaSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Prokopová, D.
701.DTVybrané kvantitatívne metódy využívané vo výrobnej logistikeFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
702.DTVybrané problémy manažmentu výroby pivaLančarič, D.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
703.DisTVybrané psychologické a osobnostné charakteristiky ako prediktory emocionálneho správania spotrebiteľov na trhu potravín.Nagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
704.BTVybrané spôsoby získavania zamestnancov v podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bednáriková, V.
705.DTVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
706.BTVyhľadávanie a výber zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Zelenáková, K.
707.BTVyhodnotenie rôznych druhov organizačných štruktúr vo vybranom súbore podnikovKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic2 / -- Šabová, M.
Chlapečková, M.
708.BTVyhodnotenie uplatňovanej podnikovej kultúry vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Patayová, V.
709.DTVyhodnotenie zavádzania organizačných zmien a ich účinnosti vo vybranej spoločnostiKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
710.DTVýkonnosť hlavných odvetví národného hospodárstva Slovenska v európskom priestoreHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Ditteová, D.
711.BTVýsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranej účtovnej jednotkeFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Soták, P.
712.BTVýsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podnikuFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Belovová, T.
713.BTVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Tóthová, K.
714.BTVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Polyáková, K.
715.DTVyužitie a vplyv informačných a komunikačných technológií v marketingu firmyHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Sedlárová, S.
716.DTVyužitie adaptívnych modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravínObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Beňo, D.
717.BTVyužitie crowdsourcingu a co-creation pri tvorbe propagačných podujatí zameraných na podporu spotreby vybraných potravín (napr. med)Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
718.BTVyužitie crowdsourcingu a co-creation pri tvorbe propagačných podujatí zameraných na podporu spotreby vybraných potravín (napr. mlieko)Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
719.DTVyužitie Eye trackingu pri hodnotení online spotrebiteľského správaniaBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
720.DTVyužitie informácií z účtovnej závierky v manažmente účtovnej jednotkyStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
721.DTVyužitie metódy ABC v klasifikácii podnikových zásobJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
722.BTVyužitie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybranom podnikuNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)SUADetails of topic0 / ----
723.DTVyužitie nástrojov Public Relations v praxi potravinárskych podnikovKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčová, S.
724.BTVyužitie nových trendov pri uplatňovaní merchandisingu maloobchodnej prevádzkyKubelaková, A.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
725.DTVyužitie retro marketingu na trhu potravín a jeho vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Masaryková, I.
726.DTVyužitie spotrebiteľskej neurovedy v aróma marketingu vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Hladíková, L.
727.DTVyužitie štrukturálnych fondov EU vo vybranom podniku,realizované na konkrétne projektyLaurová, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
728.BTVyužívanie elektronického bankovníctva v praxiStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Boszorádová, S.
729.BTVyužívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenieHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kevély, M.
730.BTVyužívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládežePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
731.BTVyužívanie influencerov k propagácii značkyNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kolářová, B.
732.BTVyužívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikochPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Civáň, R.
733.BTVyužívanie poistných produktov EXIMBNAKY pri realizovaní exportných operácií íHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tóth, B.
734.DTVývoj a prognóza štruktúry zamestnanosti v agrárnom sektore a v potravinárskej výrobe na SlovenskuHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Blahútová, V.
735.BTVývoj automobilového priemyslu v SR - dopady na zamestnaosťPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kraslanová, M.
736.DisTVývoj cien a spotreby biopotravín v podmienkach SROrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / 1--
737.DTVývoj kvality podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách EUPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
738.DTVývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Tóthová, P.
739.BTVývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únieAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hološka, F.
740.BTVývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / -- Nagyová, B.
741.BTVývoj nezamestnanosti v Trnavskom krajiObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
742.BTVývoj poistného trhu na Slovensku so zameraním na poistenie v poľnohospodárstveStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
743.BTVývoj spotreby vybraných agropotravinárskych komodít v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
744.DTVývoj stavu zamestnancov a ich kvalifikačnej úrovne vo vybraných podnikochKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
745.BTVývoj web aplikácie pre konkrétny podnikTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
746.DTVývojové tendencie v aktivitách súvisiacich s obchodovaním s agrárnymi komoditamiHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
747.BTVývojové tendencie v zahraničnom obchode SR a stratégia vývoja vonkajších ekonomických vzťahov do roku 2020Hambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
748.DTVývojové tendencie vo vinohradníctve a vinárstve vo vybranom regióne SRHambálková, M.Department of Marketing and Trade (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
749.BTVývojové trendy vybraných lyžiarskych stredískMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)B-EEM, B-EKP, B-MAP, B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Százová, T.
750.BTVýznam modelovania v ekonomikeKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bozsenyik, E.
751.BTVýznam politiky multikulturalizmu v Európe v kontexte súčasných krízMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
752.BTVýznam výchovy globálnych občanov v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
753.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
754.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
755.DTVzdelanie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / -- Ulbríková, Z.
756.BTVzdelanie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Srnová, R.
757.BTVzdelávanie a rozvoj zamestnancov v podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Sojka, D.
758.BTVzdelávanie ako nástroj na podporu zamestnanostiČernáková, E.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic0 / ----
759.DTVzdelávanie manažérov v oblasti IKT ako podpora manažérskych kompetenciíPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kucharovičová, S.