Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Agro-food in the green and food of the future
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
3.
BTAnalýza možností odborného jazykového vzdelávania dospelých vo vybranom regióne Slovenska.Matušeková, E.
Department of Languages (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
4.
DTAnalýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republikyPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
5.
BT
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / ----
6.
BT
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
7.
DT
Analýza účtovnej závierky poľnohospodárskeho družstva
Serenčéš, R.
Department of Economic Policy (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
8.
DT
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
9.
DT
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / ----
11.
DT
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / ----
12.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.
Department of Finance (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1
--
13.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
14.
DT
Brexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
15.
BT
Commodity options for agriculture
Tóth, M.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
16.DT
Consumer Willingness to Pay for Organic, Country of Origin Attributes of Food Products
Nambuge, D.
Department of Economic Policy (FEM)
I-MER
I-IED
SUA
Details of topic
0 / --
--
17.
DTConsumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food ProductsDepartment of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic
3 / --
Gregušová, L.
Machová, A.
Kopčeková, A.
18.
DT
CRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podniku
Stuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 2
19.
BT
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
3 / 3
20.BT
Does foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?
Nambuge, D.Department of Economic Policy (FEM)B-MPA
SUA
Details of topic
0 / ----
21.
DT
Ecological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic
0 / 1
--
22.
DT
Ecological agriculture and organic food
Department of Economics (FEM)I-BESFEM
Details of topic
0 / 1--
23.
BTECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
24.DTECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMDepartment of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
25.
DT
Economic impact of the Covid pandemic on the experience economy (with respect to tourism/travel industry)
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
26.BTEconomic impacts of the corona crisis on selected hotels in SlovakiaDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
27.
DTEconomic sustainability of aromatization of premises in the selected business entityDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Fritzová, A.
28.
BT
Ekonomika biopalivDepartment of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 2 Tomeček, A.
29.
DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
FDI in Developing countries
Nambuge, D.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
31.
BTFinančná analýza podnikuDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Fráj, F.
32.
BT
Finančná analýza podniku Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
33.BT
Food consumption patterns in association with psychical activity level
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
0 / --
--
34.
BT
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľov
Holotová, M.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
35.BTHodnotenie obchodnej bilancie vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
36.
BT
Impact of price, quality and other factors on consumer choice
Richter, M.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 1
Podhradská, K.
Varga, M.
37.
DT
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
38.
BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
39.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / --
--
40.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)--SUA
Details of topic
0 / --
--
41.
BT
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
42.
BT
International Business of SR
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
43.BT
Investovanie do zlata a drahých kovov
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Holec, M.
44.
DTKomparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEMDetails of topic
0 / 1
--
45.
DT
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Énekeš, E.
46.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚDepartment of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / --
47.
DT
Konkurenčné prostredie vo vybranom odvetví národného hospodárstvaHošková, E.
Department of Economics (FEM)
I-EKPFEM
Details of topic
0 / 1
--
48.
DT
Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
49.
BT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic2 / 3
50.
DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2
--
51.
BT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Waldhauserová, G.
52.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 2--
53.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Ševčovičová, D.
54.
DT
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish market
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
55.DT
Marketing strategy for launching a new brand on the market
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
56.
BT
Marketingová komunikácia v online prostredí
Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Geierová, P.
57.
DT
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trh
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
58.
DT
Marketingová stratégia spoločnosti ALAGENEX life s.r.o.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1 Kamendy, E.
59.
BT
Medzinárodný obchod a vplyv pandémie Covid-19Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
60.
DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
61.DTMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiFelixová, I.Department of Languages (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
62.DTNákupné správanie spotrebiteľov na trhu doplnkov výživyNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
63.
DT
Nákupné správanie spotrebiteľov na trhu doplnkov výživy
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
64.
DT
Nákupný proces vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)--SUA
Details of topic
1 / --
65.
BT
Nástroje online marketingu vo vybranom podniku
Centre of Information Technologies (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / --
Mikuš, M.
Karlubík, A.
66.
BT
Nástroje online marketingu vo vybranom podnikuTóthová, D.Centre of Information Technologies (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 2--
67.
DT
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic0 / 1
--
68.DT
Nové možnosti podnikania v spoločnosti pracujúcej na báze multilevelového marketingu
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
69.
DT
Nové možnosti podnikania v spoločnosti pracujúcej na báze multilevelového marketingu
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
70.
DT
Opatrenia a nástroje ECB v čase koronakrízy a ich vplyv na finančné trhy
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
71.
BT
Plánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 3
--
72.DT
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1--
73.
DTPodniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic0 / 1
--
74.BT
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Šeben Zaťková, T.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
75.DT
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
76.BTPorovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služiebStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 2
--
77.DT
Pozícia EÚ v medzinárodnom obchode
Pokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / -- Kendrová, B.
78.
DT
Priame zahraničné investície
Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
79.
BT
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Porubčan, P.
Department of Social Science (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / ----
80.BT
Production and consumption of the organic food.
Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-IBASFEMDetails of topic
0 / 1
--
81.BT
Production and consumption of the organic food.
Department of Economics (FEM)
B-IBAEFEMDetails of topic
0 / 1
--
82.
DT
Prognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic0 / 1
--
83.DT
Regionálna diferenciácia výdajov domácností SR
Department of Economics (FEM)I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
84.
DT
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predaja
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
85.
DT
Reštrukturalizácia poľnohospodárskych podnikov na základe negociačných prístupov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
86.BTSociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic0 / 1
--
87.
DT
SocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak Republic
Nambuge, D.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Sokolovská, M.
88.DT
Spoločensky zodpovedné podnikanie ako súčasť firemnej identity vybranej obchodnej spoločnosti
Felixová, I.Department of Languages (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
89.
BT
Spotrebiteľské správanie na trhu bezlepkových potravínNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
90.
BTSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
FEM
Details of topic
0 / --
--
91.DT
Testovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácie
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 2
Brezan, M.
92.
DT
Testovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácie
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 2--
93.BT
The comparison of the reaction of the banking sector to the financial and the coronavirus crisis in Europe
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
94.
DT
The Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republic
Department of Economic Policy (FEM)
I-IED
SUA
Details of topic
1 / 1
Fitala, P.
95.
DT
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak citiesDepartment of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
96.
DT
The elaboration of the marketing strategy of the chosen company
Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
97.
BT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Bojňanská, A.
98.
DT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.Department of Economics (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
99.
BT
The strategy of Ukrainian enterprise entering the Slovak marketHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
100.
BT
Towards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of Ukraine
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / -- Hadupiak, M.
101.
DT
Training of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competencies
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
102.
BTTvorba finančného plánu na základe výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podnikuRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Janovič, O.
103.BT
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic2 / 2
104.DTUplatnenie CRM v podnikovom riadení
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
105.BTUplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
106.
BTÚroveň finančnej gramotnosti v SR a nástroje na podporu zvyšovania finančnej gramotnosti
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Hívešová, B.
107.DT
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
108.
DT
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete Facebook
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
109.
DT
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete Facebook
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
110.
DTVnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete instagramNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Bohušová, G.
111.
BTVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaDepartment of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 1
Antalová, M.
Machová, M.
112.
DTVplyv COVID 19 na zmeny v nákupnom správaní na trhu potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
113.
DT
Vplyv COVID 19 na zmeny v nákupnom správaní na trhu potravínNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
114.
DT
Vplyv COVID 19 na zmeny v nákupnom správaní na trhu potravínNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2
--
115.DTVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
116.
DT
Vplyv demografického vývoja na výšku vyplácaných dôchodkov z prvého a druhého dôchodkového piliera
Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
117.
DT
Vplyv dizajnu a obalu potravín na nákupné rozhodovanie zákazníkaNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic
2 / 2
Mokrá, M.
Bošanská, T.
118.
DT
Vplyv dizajnu a obalu potravín na nákupné rozhodovanie zákazníkaNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
119.BTVplyv marketingových stratégií vybranej strednej školy na získavanie nových študentovDepartment of Languages (FEM)
B-OBP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
120.
BT
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
121.
DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUADetails of topic0 / --
--
122.
DT
Vplyv osobnosti spotrebiteľa na emocionálne správanie a rozhodovanie na trhu mliečnych výrobkov
Nagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
123.
DT
Vplyv osobnosti spotrebiteľa na emocionálne správanie a rozhodovanie na trhu mliečnych výrobkov
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
124.DT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Richter, M.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
3 / 4
Zsélyi, Z.
Kissová, K.
Babinská, K.
125.BTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhDepartment of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
126.
DT
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľaDepartment of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
127.
DT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--SUADetails of topic0 / 1--
128.
BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
129.
DT
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
I-BE
FEM
Details of topic0 / ----
130.
DT
Využívanie online priestoru v podnikateľskom prostredí na Slovensku
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
131.
BT
Využitie cloud computingu vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2--
132.
BT
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň VivienHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / --
--
133.
DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Paluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Antala, M.
134.
DT
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Department of Management (FEM)
--SUADetails of topic0 / ----
135.
DT
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
136.DT
Zásobovacia logistika podniku
Filová, A.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
137.DT
Zdravie ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)
I-BE
FEMDetails of topic0 / --
--
138.
DT
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)
I-BE
FEM
Details of topic
0 / --
--
139.
BT
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)
B-EKPFEMDetails of topic0 / --
--
140.
BT
Zhodnotenie implementácie CRM vo vybranom podnikuStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
141.
BTZhodnotenie implementácie CRM vo vybranom podnikuDepartment of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
142.
BTZhodnotenie majetku podnikateľského subjektuSerenčéš, R.
Department of Economic Policy (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Kozár, P.
143.DTZhodnotenie online nakupovania na slovenskom trhuHallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Hlavatovičová, R.
144.
DTZhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP JednotaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic
0 / 1
--
145.
DT
Zhodnotenie úrovne marketingovej komunikácie a propagácie podniku Elesko na internete a ich vplyv na spotrebitela.Felixová, I.Department of Languages (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
146.
DT
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Tóth, M.Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --
147.
DT
Získavanie a výber zamestnancov prostredníctvom informačných a komunikačných technológiíDepartment of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Hörik, M.
148.
DT
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy uplatňovaním benchmarkingových prístupov
Felixová, I.Department of Languages (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
149.BT
Životné prostredie ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)
B-EKPFEMDetails of topic0 / ----