Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Comparison of export and import of Slovak republic and Germany
Department of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
2.DT
Agro-food in the green and food of the future
Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Agropotravinársky obchod SR s vybranými komoditami
Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Agroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podniku
Gurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
5.
BT
Agroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.
Department of Management (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
0 / 2
--
6.
DT
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podniku
Farkašová, M.
Department of Mathematics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Hrušková, K.
7.
DT
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
8.
BT
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
9.BT
Analysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Šipikalová, D.
10.
BT
Analýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podniku
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Analýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostredia
Barát, P.Department of Social Science (FEM)B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Analýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / 1
Kaľavská, R.
13.DT
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republiky
Porubčan, P.Department of Social Science (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1--
14.
BT
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Baloghová, K.
15.
DT
Analýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
16.BT
Analýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
17.DT
Analýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupiny
Hupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / --
18.
DT
Analýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / -- Vitková, H.
19.
BT
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
20.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
21.
BTAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / --
22.BT
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Bojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
23.
DT
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
24.
DTAnalýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podnikuLadvenicová, J.
Department of Economics (FEM)
I-EKP
I-MAP
FEM
Details of topic
2 / 2
25.
DT
Analýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚ
Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic1 / -- Vargová, M.
26.
BT
Analýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekte
Dobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Jenčová, J.
27.
BT
Analýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPoláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
28.
BT
Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
29.DTAnalýza vývoja hospodárenia vybraných obcíDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1
--
30.
DT
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1--
31.
BT
Analýza vývoja inflácie vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
32.DT
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Kovaľ, M.
33.
BT
Analýza vývoja spotreby vybranej komodity
Pietriková, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic0 / 1--
34.BT
Analýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
35.BT
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podniku
Dobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
36.
DTAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / ----
37.
BT
Analýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelania
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
38.DT
Analýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristík
Poláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUA
Details of topic
1 / 1
39.
DT
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-MAP
I-EKP
FEM
Details of topic0 / 1
--
40.DTAnti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Mladá, M.
41.
DT
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / --
42.
DT
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
43.DTAróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služiebDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
0 / ----
44.DT
Aroma Marketing as a Tool of Communication at Selected Markets
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / -- Farkaš, A.
45.
DT
Aróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
46.
DT
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
47.DT
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
48.
BT
Assets and Capital structure of selected company
Turčeková, N.
Department of Economics (FEM)
B-IBAE
B-IBAS
FEM
Details of topic0 / 1
--
49.BT
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 2
--
50.
DT
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 2
--
51.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1 Lauro, K.
52.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Department of Finance (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
1 / 1
53.
BT
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SRDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Skokanovič, R.
54.
DT
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SRDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
55.
DT
Bezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / -- Nádaždyová, M.
56.
BT
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
Hennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
57.
DisT
Bioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European Countries
Department of Social Science (FEM)D-EPPAFEM
Details of topic
0 / 1
--
58.
BT
Bioeconomy Policies and Support in Slovakia
Department of Economic Policy (FEM)
B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1
--
59.
DT
Biomass and its Utilization in Conditions of Slovakia
Turčeková, N.
Department of Economics (FEM)
I-BEAFEM
Details of topic
0 / 1
--
60.DTBlahobytná analýza slovenského trhu s cukrom
Department of Economic Policy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
61.
DT
Break-even point analýza vybraného podnikuDepartment of Economics (FEM)I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
62.
DTBrexit : An Analysis of Its Impact and ConsequencesSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
63.
DT
Business plan of a new companyRábek, T.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1
64.BT
Business Plan of a Selected Company
Hrdá, V.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
65.
DT
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
Ladvenicová, J.
Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1
Balušíková, A.
66.DT
Celoplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravín
Farkašová, M.
Department of Mathematics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Beňatinský, D.
67.
BT
Cena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovDrábeková, J.
Department of Mathematics (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Details of topic
1 / 1
68.
DT
Cesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / 1 Matejovie, D.
69.
DisT
Cloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
Department of Informatics (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic
0 / 1
--
70.BT
Consumer preferences on the market of (the product)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
71.
DT
Consumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food ProductsNambuge, D. H.Department of Economic Policy (FEM)--
SUA
Details of topic0 / ----
72.
DisT
Corporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)
D-EMPA
SUA
Details of topic0 / 1
--
73.
DTCorporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKádeková, Z.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic1 / 1
74.
DT
Country of origin effect and its impacts on consumer decision making
Kádeková, Z.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
75.
DT
CRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
76.
DT
CRM system implementation in the company - case study
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
77.BTDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
SUA
Details of topic
1 / 1
78.
DisT
Determinants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EU
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPPA
SUA
Details of topic0 / ----
79.
DT
Determinanty exportu vybranej komodityBieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2 Kohút, J.
80.
DT
Determinanty obchodu a zmena vzorov obchodovania
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Balážová, M.
81.
DT
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
82.DT
Distribučná logistika vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
83.
DT
Distribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1 Kondrlík, D.
84.
BT
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
85.
BT
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 3--
86.
BTDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Department of Economic Policy (FEM)B-MPA
SUA
Details of topic0 / ----
87.
DT
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektorBencová, T.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
88.
DTDopady klimatických zmien na poľnohospodárstvo
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / -- Palajová, F.
89.
DTDopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚPoláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
90.
DT
Dopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnostiPolakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
91.DTDôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstvaHolúbek, I.Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--
92.
DisT
Eco-efficiency of Agriculture in the EU
Bartová, Ľ.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPPA
SUA
Details of topic
0 / --
--
93.
DT
Ecological agriculture and organic food
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic0 / 1--
94.
DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.
Department of Economics (FEM)
I-BESFEM
Details of topic
0 / 1
--
95.BT
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
96.
DT
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Department of Economic Policy (FEM)
--SUADetails of topic0 / --
--
97.
DT
Economic Impacts of International Migration in the European Union
Department of Economics (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1--
98.DisTEconomics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' IncomesDepartment of Economics (FEM)
D-EMPA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
99.
BT
Efektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekte
Porhajaš, V.
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
100.
DisT
Eko-efektívnosť poľnohospodárstva SR
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPP
SUADetails of topic0 / ----
101.
DisT
Eko-inovačná kapacita podnikov na Slovensku
Department of Economics (FEM)
D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
102.DTEkologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
Novotná, M.
103.
BT
Ekonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Krakovská, K.
104.BT
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Egri, E.
105.
DT
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektu
Gurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
106.DT
Ekonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výroby
Gurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
107.
DT
Ekonomické disparity krajín EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
108.BT
Ekonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Gurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
109.DT
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Hrubják, L.
110.DTEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidiekaDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
111.
BTEKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTIDepartment of Mathematics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
112.
DT
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podnikuLaurová, M.
Department of Economics (FEM)
I-BEAFEMDetails of topic
0 / 1
--
113.
DT
Ekonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výroby
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Bulavová, S.
114.DT
Ekonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
115.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
116.DTEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikoch
Department of Economics (FEM)
--SUADetails of topic
1 / 1
Štefanco, M.
117.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podniku
Porhajaš, V.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
118.
DT
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SR
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
119.
BTEkonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
120.
BT
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
Laurová, M.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEMDetails of topic
1 / 1
Riečická, N.
121.
BT
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1 Kováč, P.
122.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na Slovensku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
123.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podniku
Porhajaš, V.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
124.BTEkonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Department of Economics (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
125.
BT
Ekonomika biopaliv
Pokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 2
126.
DT
Ekonomika bioplynovej stanice
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
127.
BTEkonomika bioplynovej staniceDepartment of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
128.
DisT
Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárovDepartment of Economics (FEM)D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
129.DTEmisie skleníkových plynov v EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic0 / ----
130.
BT
Emisie skleníkových plynov v SRDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
131.
BT
Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuDepartment of Accountancy (FEM)
B-UCT
B-EMG
B-EM
B-EEM
SUA
Details of topic
1 / 2
132.
DisT
Environmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaDepartment of Management (FEM)D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
133.DTEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovDepartment of Management (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Benďáková, V.
134.BTEtické aspekty trhu a niektoré jeho slabinyPechočiaková Svitačová, E.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
135.
BTEticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizáciíPechočiaková Svitačová, E.
Department of Social Science (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
136.BT
Evaluation of sales activities of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
137.
BT
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
Jančovičová, L.
Hazdová, N.
138.
BT
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic2 / 2
139.
DT
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
140.
DT
Exchange rate risk management in company
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
141.BTFaktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podnikuDepartment of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic0 / 1
--
142.
DisT
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov
Department of Economics (FEM)D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1
--
143.
DT
Faktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchoduOrszághová, D.
Department of Mathematics (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
144.
BT
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
Matušek, V.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Peťovská, K.
145.
DTFaktory ovplyvňujúce trh ovociaDepartment of Marketing and Trade (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1
146.
DisT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
FEM
Details of topic
0 / 1--
147.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Kubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Vlková, K.
148.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravínDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
149.
DT
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Bielik, P.
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 2
150.
DisT
Farm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in Slovakia
Tóth, M.Department of Finance (FEM)D-EPPAFEM
Details of topic
0 / 1
--
151.
DisT
Farming Employment in the EU: Current Challenges and Perspective
Qineti, A.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPAFEMDetails of topic
0 / --
--
152.DisTFeatures of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European Union
Department of Economics (FEM)
D-EPPAFEM
Details of topic
0 / 1
--
153.DT
Financovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
154.DTFinančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnostiBielik, P.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 2
155.
BT
Finančná analýza podniku
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
156.
DT
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaDepartment of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Netryová, D.
157.
BT
Finančno ekonomická analýza podniku
Department of Economics (FEM)B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1
158.
DT
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuDepartment of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
159.
BT
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.Department of Economics (FEM)B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1--
160.
DisT
Finding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing InnovationTartaraj, A.Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMA
FEM
Details of topic
0 / --
--
161.
BTFood consumption patterns in association with psychical activity levelDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Antoš, P.
162.
DTFood Spending Patterns of different Income-level HouseholdsDepartment of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
163.DT
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
Hanová, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
164.BTGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikácii
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Tichá, M.
165.BTGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / --
--
166.DTHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
167.
DT
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupy
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic
0 / 1
--
168.
BT
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podniku
Gurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--SUADetails of topic
1 / 1
169.
DT
Hodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SR
Bartová, Ľ.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic0 / --
--
170.
DT
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
171.
DT
Hodnotenie hospodárenia vybraného podnikuAdamičková, I.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
172.BTHodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
173.
BT
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Adamičková, I.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
174.BTHodnotenie podnikateľského prostredia na SlovenskuDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
175.DTHodnotenie projektových podpôr PRV v SRDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
176.
DTHospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikáleLazorčáková, E.
Department of Economic Policy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
177.
BT
How political supremacy affects economy of Jamaica
Mravcová, A.Department of Social Science (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
0 / 1
--
178.
BTHypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeDepartment of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
179.
DT
Change management in the organizationSavov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
180.
BT
Identifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
181.DTIdentifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizika
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Paulíková, M.
182.
DTIdentifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.Repiský, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Stanová, M.
183.DisT
Identifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovania
Department of Management (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1--
184.
DT
IKT ako marketingový nástroj v podniku
Hennyeyová, K.
Department of Informatics (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 2
--
185.
DisT
Impact of Agriculture and the Common Agriculture Policy of the EU on the Environment.
Department of Economic Policy (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic
0 / --
--
186.BTImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.
Department of Economic Policy (FEM)
B-IBAE
FEM
Details of topic
1 / 1
187.DTImpact of News on Commodity Markets
Department of Economic Policy (FEM)
I-IED
FEM
Details of topic1 / 1
188.
BT
Impact of price, quality and other factors on consumer choice
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 1
189.DTImpact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply ChainRajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)
I-IEDS
SUA
Details of topic
1 / 1 Hubináková, V.
190.
BT
Improvement of the marketing strategy of (the company)
Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
191.
DT
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SR
Laurová, M.
Department of Economics (FEM)
I-MAP
FEM
Details of topic
0 / 1--
192.
BT
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SR
Department of Economics (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1
Szabóová, M.
193.BT
Inflácia ako makroekonomický jav
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
194.
BT
Informačná bezpečnosť - voliteľna téma
Oláhová, E.Centre of Information Technologies (FEM)B-IAE
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
195.
DT
Informačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podniku
Virágh, R.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
Pokorná, Z.
196.
DTInformačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
197.DTInnovative approaches of measuring business performanceTurčeková, N.
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 2
--
198.DT
Inovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výroby
Juríčková, Z.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Andóová, B.
199.
BT
Inovačná schopnosť agropotravinárstva
Serenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
200.
DT
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vínaHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
201.BTInstagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnostiNeomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
202.BT
Integrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesov
Centre of Information Technologies (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 2
203.
DT
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Sekerová, P.
204.
DT
Interakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.Rajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
Tomčalová, K.
205.
BT
Interakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávania
Department of Mathematics (FEM)
B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
206.BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
207.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic0 / --
--
208.BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
209.
BT
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
210.
BT
International Business of SR
Pokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
211.
BT
Internet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácie
Centre of Information Technologies (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1
--
212.
BT
Internetový obchod a ochrana spotrebiteľaOláhová, E.
Centre of Information Technologies (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
213.
DT
Inventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
214.
BT
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 2
215.
DT
Investičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej surovinySerenčéš, R.
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--
216.
BT
Investovanie do zlata a drahých kovov
Rábek, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Tinák, M.
217.
BT
Japonský manažment a jeho špecifiká
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
218.DT
Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkov
Hupková, D.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic2 / --
219.
BT
Kalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
220.
BT
Kapitálová primeranosť bánk v eurozóneDepartment of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
221.DisT
Klimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SR
Holúbek, I.Department of Finance (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
222.
DT
Knowledge management
Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
223.
DT
Komparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / 1 Drábeková, J.
224.BT
Komparácia agroobchodu SR a ČR
Serenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
225.
DT
Komparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic
1 / 1
226.
BT
Komparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov Slovenska
Pechočiak, T.
Department of Mathematics (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
227.
DTKomparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Énekeš, E.
228.BTKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
229.
DT
Komparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajináchDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic
0 / --
--
230.
DT
Komparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚ
Pietriková, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEMDetails of topic
1 / 1
231.
DT
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Hrdá, V.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Sťahelová, M.
232.
DT
Kompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajín
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
233.
BTKomunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
Čeriová, M. M.
234.
DT
Komunikačná politika vybranej spoločnostiDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Bírová, K.
235.DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
236.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚDepartment of Economics (FEM)--
SUA
Details of topic1 / --
237.
DT
Konkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
238.DTKontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
239.
DisT
Konverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinanty
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPP
SUADetails of topic0 / --
--
240.
BT
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
241.
BTKryptomenyCentre of Information Technologies (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
242.BT
Kvalita podnikateľského prostredia v regiónoch
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
SUA
Details of topic
0 / --
--
243.DTKvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmiCentre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
244.
BT
Lagrange method in practical problems
Department of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
245.
BT
Lagrangeova metóda v praktických úlohách
Department of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
246.
BT
Leadership as a function of management
Hrdá, V.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Halásová, S.
247.
DT
Logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
248.BT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Department of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 3--
249.
DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
250.
BTMajetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podnikuDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
251.DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
252.
DT
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Department of Finance (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
253.
BT
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEMDetails of topic1 / 1 Baniarová, N.
254.
BT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
255.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
256.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / -- Ševčovičová, D.
257.DT
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Department of Economics (FEM)I-MAP
I-BEA
FEM
Details of topic
1 / 1
258.
DisT
Managerial and Economical Evaluation of Microbreweries in SlovakiaSavov, R.
Department of Management (FEM)
D-EMPA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
259.
DT
Manažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnosti
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEM
Details of topic
1 / --
Jakubík, L.
260.
BTManažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodínGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
261.
BT
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
3 / 3
262.DisT
Manažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
Department of Management (FEM)D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
263.
DT
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
Lančarič, D.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
4 / 4 Hlavina, Ľ.
Michalenková, Z.
Lopúchová, K.
Kubáň, A.
264.
BT
Manažment obchodu na akciových trhochPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--
265.
DT
Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1--
266.
BTManažment výroby vybraného podnikuDepartment of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Kondvárová, D.
267.
BT
Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
268.DTMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Marsalová, S.
269.BTMarketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológiíVirágh, R.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
270.
BT
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Virágh, R.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Gajdošová, V.
271.
DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
272.DT
Marketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SR
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Rajčuľová, L.
273.
DisT
Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživyNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1
--
274.BT
Marketingová komunikácia v online prostredí
Neomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
275.
BT
Marketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastov
Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / -- Bédiová, M.
276.
DT
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trh
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic
1 / 1
277.
DT
Marketingová stratégia vybraného podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Palčeková, S.
278.DT
Marketingové nástroje a ich informačná podpora
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
279.DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na SlovenskuDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic0 / ----
280.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
3 / --
Pčelárová, J.
Molnárová, L.
Pastier, D.
281.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
282.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Kováčiková, R.
283.DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Rovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Istenesová, V.
284.
BT
Marketingový plán Kúpeľov Trenčianske Teplice
Paluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
285.DT
Marketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DP
Matejková, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic
0 / 1
--
286.
DT
Medzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podniku
Hudáková, M.Department of Management (FEM)
I-MAP
FEM
Details of topic
2 / 2 Šabová, M.
Štefanková, T.
287.
BT
Medzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektov
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
288.
DT
Meranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mliekaDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic
0 / --
--
289.DT
Merchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkach
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Hoppanová, M.
290.
BT
Metódy kontroly vybraného podniku
Filová, A.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
291.
DT
Metódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic
0 / 1
--
292.
DTMobilní operátori na SlovenskuMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
293.DTModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.
Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
294.
DTModerné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
Melková, M.
295.
BT
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in SlovakiaTóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
296.
DT
Monitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Trimayová, M.
297.DT
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
298.
DT
Možnosti financovania malých a stredných podnikovStrápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
299.
DT
Možnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenuRábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
300.
DisT
Možnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikov
Polakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / --
--
301.
DT
Možnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SR
Beňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
302.
DT
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodárenia
Košovská, I.
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic2 / 2
303.DT
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.
Department of Management (FEM)
--SUADetails of topic1 / -- Bako, F.
304.
DT
Nakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhodyDepartment of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Kevély, M.
305.
DisT
Nástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.
Department of Finance (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
306.
BT
Nástroje online marketingu vo vybranom podniku
Centre of Information Technologies (FEM)
--
SUA
Details of topic2 / --
307.BT
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
Hallová, M.Department of Informatics (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
308.
DT
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
309.
DT
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
310.
DT
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
311.
DT
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiu
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
Galány, M.
312.DT
Negatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
313.
BT
Nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Rajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Kamencayová, A.
314.BT
Neuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / --
315.
BTNezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledkyPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
316.
BT
Nezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
317.DT
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Kádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1
Klinčíková, P.
318.
BT
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológií
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
319.
DT
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľa
Récky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic0 / 1--
320.BTObchodovanie na finančných trhoch s využitím IKTDepartment of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Parížek, F.
321.BT
Obsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Rybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1--
322.DT
Odhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
323.
DT
OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TRHU S POTRAVINAMI
Moravčíková, D.Department of Social Science (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
324.
BT
Optimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podniku
Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
325.BTOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
326.
DisT
Organizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in EnterprisesHupková, D.
Department of Economics (FEM)
D-EMPAFEM
Details of topic
0 / --
--
327.
DT
Osobnosť manažéra vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
328.
BT
Peculiarities of export marketing of (the company)Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
329.
DTPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / ----
330.BT
Peculiarities of the use of the marketing mix in (the company)
Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
0 / --
--
331.
BTPersonalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
332.DT
Personálna stratégia podniku
Holúbeková, A.
Department of Languages (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Rusňáková, V.
333.
DisT
Perspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyDepartment of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
FEM
Details of topic
0 / --
--
334.BT
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
335.
BT
Plánovanie vo vybranej organizácii
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 3 Karahutová, H.
Marcinkech, D.
336.
DTPodmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
337.DT
Podnikateľský plán vybraného podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1 Babošová, N.
338.DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiDepartment of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1 Kuchariková, K.
339.
DT
Podniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Veškrnová, P.
340.
BT
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Šeben Zaťková, T.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
341.
DTPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
342.BT
Politika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektore
Department of Economic Policy (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
343.
BT
Politiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SR
Lazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
344.
DisT
Poľnohospodársky podnik a podporná politika v podmienkach klimatickej zmeny
Serenčéš, R.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic0 / 1
--
345.
BT
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
346.
BT
Porovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služieb
Stuchlý, P.Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 2 Adamišin, P.
347.
BT
Porovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SRDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Suchá, D.
348.
BT
Postavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SR
Beňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
349.
DT
Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológií
Hallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
350.BT
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniu
Barát, P.Department of Social Science (FEM)
B-EKP
FEMDetails of topic0 / 1
--
351.
BT
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniu
Barát, P.
Department of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1--
352.DTPostoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniuMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
353.
BT
Postoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktom
Moravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
354.
DT
Postoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predajaPaluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
355.
DT
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekte
Dobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
356.
DT
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SR
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
357.DTPotravinová bezpečnosť a plytvanie potravinami
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Nagy, M.
358.
BT
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinám
Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
359.
BT
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilita
Bieleková, E.Department of Economic Policy (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
360.
DT
Potravinová dostatočnosť vo vybraných krajinách
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEMDetails of topic
1 / --
Misárová, N.
361.
BT
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
362.
DT
Pozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkach
Kubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Szabóová, K.
363.
DTPozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne SlovenskaDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
364.
DT
Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Maglódiová, L.
365.
DT
Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvoj
Department of Management (FEM)
I-MAPFEMDetails of topic
1 / 3
Jurášová, V.
366.
DT
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
Récky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
367.
DT
Preferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkov
Department of Mathematics (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
368.
DT
Prechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdia
Lazorčáková, E.Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
369.DT
Priame zahraničné investície
Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)--SUADetails of topic
0 / --
--
370.BTPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRDepartment of Social Science (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
371.
BT
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / ----
372.
BT
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Department of Management (FEM)
B-MAP
SUA
Details of topic
0 / 2--
373.BTPROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNIIDepartment of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
374.
BT
Production and consumption of the organic food.
Department of Economics (FEM)
B-IBAE
FEM
Details of topic
0 / 1
--
375.
BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-IBASFEMDetails of topic0 / 1
--
376.BTProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleDepartment of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
377.
DT
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
Hupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
378.
DT
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výroby
Porhajaš, V.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Hijová, Z.
379.
DTPrognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
380.
BT
Prognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-EKP
SUA
Details of topic
0 / 1--
381.
BT
Recruitment and Adaptation Process in a Selected Company
Hrdá, V.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Osvaldová, S.
382.
DT
Regionálne disparity krajín EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
1 / 1
Čopjaková, Ž.
383.
DT
Reklama a jej vplyv na zákazníka
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
3 / --
384.
DTReklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predajaDepartment of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1 Kučerová, V.
385.
DT
Residential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.
Department of Finance (FEM)
I-IED
FEM
Details of topic1 / 1 Lycius, R.
386.
BTRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBA
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
387.
DT
Rizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
388.BT
Rozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktov
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
389.
BT
Rozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióne
Hudáková, M.Department of Management (FEM)
B-MAP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
390.
BT
Rozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuFilová, A.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
391.
DT
Segmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnosti
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
1 / 1
392.
DisTSegmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkovPoláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-ATM
SUADetails of topic0 / 1
--
393.
DisT
Sharing Economy in Agriculture
Department of Economic Policy (FEM)D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / ----
394.
DisT
Signifikácia informačných systémov v marketingu.
Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)D-ATM
SUA
Details of topic0 / 2
--
395.DTSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
396.
DT
Skúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravín
Sojková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic
1 / 1
397.
BT
Skúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
398.
DT
Skúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzke
Paluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Kunská, L.
399.BT
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
1 / 2
Udermanová, A.
400.
BT
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 2
--
401.
BT
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 2 Budzáková, J.
402.
BT
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
403.
BTSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuDepartment of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
404.BTSledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 2
Mesárošová, M.
Lenčéšová, S.
405.DT
Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
406.
BTSmall and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitiveness
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
407.
BT
Social networks and its using in business
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
408.DTSociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)Moravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
409.
BT
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUADetails of topic1 / 1 Adamcová, A.
410.
DTSociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuDepartment of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
411.
BTSociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkovDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
412.BT
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1 Jobeková, D.
413.
DTSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
414.
BT
Sociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.Poláček, M.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
415.
BT
Sociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.
Poláček, M.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
416.
BT
Sociálny marketing a zero waste životný štýl
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Galandová, Ľ.
417.
DT
Sociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030
Rybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Slamený, A.
418.
DT
SocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak Republic
Department of Economic Policy (FEM)
--SUADetails of topic
0 / --
--
419.
BTSocio-ekonomické faktory kriminalityDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
420.DisT
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikoch
Department of Management (FEM)
D-EMP
SUADetails of topic0 / 1
--
421.DT
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republike
Tóth, M.Department of Finance (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
422.
DTSpotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formyPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
423.
DT
Spotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Majer, I.
424.DT
Spotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravín
Récky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
425.DT
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Dravecká, I.
426.
DT
Spotrebiteľské správanie na trhu s kávou
Moravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
427.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Bero, R.
428.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
0 / 1
--
429.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe zeleniny
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
430.
DT
Spotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic1 / --
431.DTSpotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravínDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Pánis, L.
432.
BT
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
FEM
Details of topic
0 / ----
433.BT
Spotrebné úvery v krajinách V4
Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Bubáková, K.
434.
DTSPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Pagáčová, M.
435.BTStrategic managementHrdá, V.Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Malecká, B.
436.
DT
Súčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikanie
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
437.
DT
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiDepartment of Economics (FEM)--FEMDetails of topic
1 / --
Salátiová, D.
438.
BTSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / ----
439.
DisT
Svetové finančné a komoditné trhy
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
440.
BT
Systém ochrany vkladov v Slovenskej republike
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
441.
DT
Špecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produkty
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Sotáková, S.
442.
DTŠpeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravínNeomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
443.
DT
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECBHolúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Hrehová, A.
444.
BTŠtatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republikeMatejková, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic1 / -- Gerhátová, S.
445.
BT
Štruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotke
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
446.
DT
Štruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SR
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
447.
DT
The current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Seredintsev, I.
448.
DT
The Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicDepartment of Economic Policy (FEM)
I-IED
SUADetails of topic1 / 1
449.
DT
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak cities
Department of Economic Policy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Kurek, F.
450.
DT
The elaboration of the marketing strategy of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic1 / --
451.
DT
The Financial Performance Evaluation of Selected Company
Turčeková, N.
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
452.
DisT
The Impact of Social Platforms in Promoting Food Products
Tartaraj, A.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMAFEMDetails of topic0 / ----
453.
BT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketDepartment of Economics (FEM)
--
SUADetails of topic1 / 1
454.DT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Department of Economics (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
455.
DT
The Interaction between Stock Prices and Commodity Markets
Rajčániová, M.
Department of Economic Policy (FEM)
I-IEDS
FEM
Details of topic
1 / 1
456.DT
The promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)
Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / ----
457.DTThe role of information technology in small and medium-sized enterprisesHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1--
458.
BTTowards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of Ukraine
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
459.
DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competencies
Department of Informatics (FEM)
--SUADetails of topic
0 / --
--
460.
BT
Trends and Patterns in Foreign Trade
Department of Economic Policy (FEM)
B-IBAE
FEM
Details of topic
0 / 1
--
461.
BT
Trendy elektronického bankovníctva
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
462.
BT
Trendy elektronického bankovníctva
Holúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Matóová, B.
463.
BT
Trendy pracovnej migrácie v EurópeDepartment of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
464.
BT
Trendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
Hupková, D.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
465.
DT
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
Laurová, M.
Department of Economics (FEM)
I-BEAFEM
Details of topic
0 / 1
--
466.BTTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SRDepartment of Economics (FEM)B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 1
Lukács, A.
467.
DisT
Trh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EUDepartment of Economics (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic0 / 1--
468.
DisT
Trojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postavenia
Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic
0 / --
--
469.
DT
Tvorba a analýza matematických modelov v ekonomikeDepartment of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / ----
470.
BT
Tvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredíCentre of Information Technologies (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
471.
BT
Tvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modelu
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1
472.
DTTvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekteRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Gerhát, M.
473.
DisT
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikov
Department of Economics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / ----
474.BT
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
475.BT
Účtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Košovská, I.Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2 Krepušová, T.
Matejková, L.
476.
BT
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEM
Details of topic
0 / 2--
477.
DisT
Účtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby
Bojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
478.
DT
Udržateľná spotreba potravín v krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
479.
DT
Udržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajín
Sojková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
480.
DTUplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektoraPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
481.DTUplatnenie CRM v podnikovom riadeníStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
482.
BT
Uplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajovDepartment of Mathematics (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1--
483.
DT
Uplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.
Látečková, A.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
484.
BT
Uplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti Lidl
Neomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
Audyová, M.
485.
BT
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic1 / 1
486.
DT
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na SlovenskuFarkašová, M.
Department of Mathematics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Michalčíková, K.
487.
DisT
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
488.
DT
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Department of Finance (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 1--
489.BT
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
Hallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
490.BTVplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanie
Department of Mathematics (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Details of topic
1 / 1 Vaľková, R.
491.
DT
Vplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostredia
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic1 / -- Pindiaková, R.
492.
DT
Vplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvo
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUA
Details of topic
1 / -- Dráb, J.
493.
BT
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Makai, M.
494.
DT
Vplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚ
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
495.
BT
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
Richter, M.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Pallerová, D.
496.DTVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
497.
DisT
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
Lančarič, D.
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
498.
BT
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.
Tóth, M.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
499.
DT
Vplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputovFandel, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / --
--
500.
DT
Vplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostredia
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEMDetails of topic1 / --
501.BTVplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SRSerenčéš, R.Department of Economic Policy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
502.DTVplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SR
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
Tóth, B.
503.DT
Vplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch sveta
Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
504.
DT
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
Adamičková, I.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2 Žáková, D.
505.
BT
Vplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmi
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
506.
DT
Vplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na Slovensku
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
507.BT
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBP
SUA
Details of topic1 / 1
508.DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
509.
DT
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
510.
DisT
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravínNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic
0 / 1
--
511.
DisT
Vplyv poľnohospodárstva a Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ na životné prostredie.
Pokrivčák, J.Department of Economic Policy (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic0 / --
--
512.
DT
Vplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Department of Economic Policy (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1 Valterová, S.
513.DT
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic1 / 1 Hatalová, V.
514.
DT
Vplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľaKubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
515.
BTVplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadeníMatušek, V.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
516.
BT
Vplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republike
Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Fazekašová, M.
517.
BT
Vplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariem
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / ----
518.BTVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Héviziová, T.
519.DT
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Janičová, P.
520.
DT
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosťRichterová, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
521.
DT
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rastRichterová, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Chreneková, A.
522.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 4 Zsélyi, Z.
Babinská, K.
523.BT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
524.DT
VPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVER
Baraníková, H.Department of Mathematics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1--
525.DisTVplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SR
Department of Management (FEM)
D-EMPFEM
Details of topic
0 / 1
--
526.
DT
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
527.DTVplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkovDepartment of Marketing and Trade (FEM)--SUA
Details of topic
2 / 1
Bandzi, M.
Poláčková, T.
528.BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / -- Oťapková, V.
529.
DT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
530.
BTVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
531.
DT
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Karová, S.
532.
BT
Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní
Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Miškovicová, M.
533.DTVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
534.
BTVybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Pčelárová, I.
535.
DT
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Department of Economics (FEM)
I-BEFEM
Details of topic
0 / --
--
536.
BT
Výdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
537.
DTVýroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podnikuKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
538.
DT
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
1 / 2
539.
DTVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
540.
DisT
Využite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMSUADetails of topic
0 / 1
--
541.
DT
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuDepartment of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
542.
BT
Využitie cloud computingu vo vybranom podnikuStuchlý, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
543.BT
Využitie IKT pri aplikovaní aromamarketingu
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 2
544.
BTVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.
Department of Informatics (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 2
545.
BT
Využitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 2
546.
DisT
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
547.DisT
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic
0 / --
--
548.DTVyužitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podniku
Department of Accountancy (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 2
--
549.BTVyužitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň VivienDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
550.DTVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKošovská, I.
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEMDetails of topic
2 / 2
551.
BT
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládežeDepartment of Social Science (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
552.
BT
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
553.BT
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
Department of Social Science (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
554.
DisTVyužívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajináchDepartment of Social Science (FEM)D-EPPFEM
Details of topic
0 / 1--
555.BT
Využívanie scent marketingu vo vybranom segmente služieb
Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Fabianová, M.
556.DTVývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
557.BT
Vývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SR
Poláková, Z.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1--
558.
BT
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
559.
BT
Vývoj platidiel a meny na území SlovenskaDepartment of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Bullová, D.
560.DTVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
0 / --
--
561.
DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --
562.
DT
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009
Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
563.
DTVývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SRDepartment of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
564.
BTVývojové tendencie zahraničného obchoduDepartment of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
565.
BT
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojené
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Repárová, D.
566.
DT
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SRDepartment of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1--
567.BT
Význam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
1 / --
Doan Xuan, T.
568.BT
Význam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredí
Mravcová, A.
Department of Social Science (FEM)
--
SUADetails of topic0 / --
--
569.
BT
Význam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych kríz
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
570.DTVýznam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
571.
BT
Význam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
572.DTVýznam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvojaMravcová, A.
Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
573.
BT
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Holúbek, I.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kitková, B.
574.
DT
Význam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleniny
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
575.
DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic0 / ----
576.
DT
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Department of Management (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
577.
DT
Word of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značky
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
578.
DisT
World Financial and Commodity Markets
Rajčániová, M.Department of Economic Policy (FEM)D-EPPAFEM
Details of topic
0 / 1
--
579.DT
World production and trade with selected agricultural commodities
Hupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
580.
BT
Zahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditou
Department of Economic Policy (FEM)
--
FEM
Details of topic
3 / --
Jardeková, S.
Ingeliová, M.
Sekeľ, S.
581.
DisT
Zamestnanosť v poľnohospodárstve EÚ: Aktuálne výzvy a perspektíva
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / --
--
582.DTZásobovacia logistika podnikuDepartment of Management (FEM)--
SUA
Details of topic1 / -- Pénzešová, R.
583.BT
Zásobovanie vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Višňovský, M.
584.DTZavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstveAdamičková, I.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
585.
DT
Zavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnostiPolakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
586.
DTZážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu SlovenskaNeomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
587.
BT
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
588.DisT
Zdieľaná ekonomika v poľnohospodárstve
Department of Economic Policy (FEM)D-EPP
FEM
Details of topic
0 / --
--
589.
DisT
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.
Látečková, A.
Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 2
--
590.
DTZdravie ako faktor kvality životaDepartment of Economics (FEM)I-BEFEM
Details of topic
0 / --
--
591.
BT
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / --
--
592.DT
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
I-BEFEMDetails of topic
0 / --
--
593.
DT
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Juríčková, Z.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Nižníková, N.
594.
DT
Zero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Kraslanová, M.
595.
DT
Zhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu
Dobošová, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
596.BTZhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚDepartment of Accountancy (FEM)B-UCTFEM
Details of topic
3 / 1
597.
DT
Zhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1
598.
DT
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
599.
BT
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikov
Rábek, T.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
600.
BTZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podnikuDepartment of Management (FEM)--
FEM
Details of topic2 / 2 Petrovič, R.
Štefaničková, A.
601.BT
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 2
Rupeková, R.
602.
DT
Zhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
603.
BT
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Balla, M.
604.
BT
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
605.
BT
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciach
Ferenczi Vaňová, A.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
Debnárová, M.
Hanesová, L.
606.
BTZhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
607.
BTZhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Accountancy (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
608.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuRécky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1
609.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
Kunová, N.
610.BTZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuDepartment of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic2 / 2 Palušová, S.
Mošaťová, L.
611.
DT
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
Savov, R.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 2
Šašalová, N.
Janíčková, D.
612.
BT
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTFEM
Details of topic
0 / 1
--
613.DT
Zhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Department of Economics (FEM)
I-MAP
FEMDetails of topic
1 / 1
Patayová, V.
614.BT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / 2 Dobaiová, P.
Braunová, M.
615.
DT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1--
616.
DT
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ dane
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
617.
BT
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2
618.
DTZhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP Jednota
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Nosianová, N.
619.
BTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 2
--
620.
BT
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
1 / 1 Nepeľová, A.
621.
BT
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Ferenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
622.
DT
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Tóth, M.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
623.
DTZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
624.
BT
Zhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podniku
Dobošová, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
625.BT
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
626.
DT
Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Kapsdorferová, Z.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
627.BTŽivotné prostredie ako faktor kvality životaDepartment of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
1 / --
628.
BT
1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republike
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--