Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž | 1

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BP Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPABC analýza vo vybranom podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hudžíková, K.
3.BPAdaptácia a rozvoj zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy1 / -- Baranovičová, M.
4.BPAdaptácia zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Malíková, N.
5.DPAgilné metódy manažmentu testovania softvéruLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)I-EKP, I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPAgricultural Producers Organisations Membership EffectsBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-AOMAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAgriculture in Bio-economy context.Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPAgro-food in the green and food of the futureRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPAgroturistika ako predmet podnikania v Agropenzióne Adam v obci PodkylavaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAgroturistika ako predmet podnikania vo vybranom podnikateľskom subjekteHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mihalejová, K.
12.BPAlternatívne meny - ich súčasnosť a budúcnosť.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPAn Evaluation of Cultural Heritage in International Management of Enterprises with Selected Products and CountriesUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)I-EKPSSPUPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAn Evaluation of Cultural Heritage of Enterprises with Selected Products and CountriesUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPAnalysis of migration for job opportunities and globalisation of the labor market in the European UnionKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy1 / 1 Szőkeová, V.
16.DPAnalýza výkonnosti agrárnych podnikov hospodáriacich v rozdielnych prírodných podmienkachBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 3--
17.DPAnalýza finančno-ekonomických ukazovateľov podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bónová, M.
18.BPAnalýza fonetických cvičení vo vybraných učebniciach nemeckého jazykaGrežová, I.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPAnalýza kalkulačného systému vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Furková, P.
20.BPAnalýza ponuky elektronických služieb u vybraných komerčných bánk v SR.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jordánová, D.
21.DPAnalýza príjmu a životných podmienok domácností pod úrovňou životného minimaMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Balášková, A.
22.BPAnalýza produktivity práce vo vybranom podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Nemčík, J.
23.DPAnalýza spotrebiteľského správania ekologicky uvedomelého spotrebiteľa na trhu potravínRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Katrušin, M.
24.DPAnalýza spotrebiteľského správania na trhu vybraných produktovRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Račeková, L.
25.DPAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kozák, É.
26.DPAnalýza spotreby potravín v SRPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, M.
27.DPAnalýza stavu trhu s liehovinami v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
29.BPAnalýza systému dôchodkového zabezpečenia na SlovenskuBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Cintulová, L.
30.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Šályová, J.
31.BPAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Rajčová, M.
Vyhlídalová, M.
32.BPAnalýza trhu práce vybraného sociálneho prostredia (konkrétneho okresu, resp. kraja)Barát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 3--
33.BPAnalýza údajov účtovnej závierky v účtovnej jednotkeStuchlý, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Holečková, V.
Mokrášová, K.
34.DPAnalýza vplyvov globálnej klimatickej zmeny a eliminácia rizík v sektore poľnohospodárstva.Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPAnalýza vybraných faktorov predikujúcich spotrebiteľské správanie na trhu mliečnych výrobkovRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Benčeková, D.
36.DPAnalýza výkonnosti agrárnych podnikov hospodáriacich v porovnateľných prírodných podmienkach.Bielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
37.BPAnalýza využívania sociálnych sietí v podnikovom prostredí na SlovenskuOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
38.BPAnalýza vývoja cien vybraných komodítPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Černová, S.
39.BPAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
40.BPAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPAnalýza vývoja nákladov a výnosov vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bajan, L.
42.DPAnalýza vývoja spotreby vybraných komodítPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Mahríková, A.
43.BPAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Godišová, L.
44.DPAnalýza vývoja zahraničného obchodu a jeho význam v hospodárstve SR a vybranej krajinyPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / -- Morongová, R.
45.DPAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Kodada, M.
46.DPAnalýza zahraničného obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkamiPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Kamencayová, N.
47.BPAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
48.DPAnalýza životnej úrovne obyvateľstva vo vybranom regiónePietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Mušinská, K.
49.BPAnglicizmy v odborných textoch z oblasti manažmentuKlimentová, K.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPAplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri predaji mlieka a mliečnych produktovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Kováčiková, A.
51.BPAplikovaný marketingový mix vo vybranom podnikuKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Uhríková, B.
52.DPAróma ako faktor tvorby kvality prostredia a značky vo výrobe, obchode a službáchHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Poláčiková, V.
53.DPAróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Duchoňová, T.
54.DPAróma marketing: Nasadenie vône vo vybranej kaviarniPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Mareková, K.
55.BPAróma marketing, novodobý marketingový fenomén vo vybranom podnikateľskom subjekteMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Maťuchová, B.
56.DPAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
57.DPAspekty ochrany spotrebiteľa na trhu s potravinamiRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
58.DizPAssessing the Impacts of Economic and Climate Changes on Land UseHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
59.BPAssets and Capital Structure of Selected CompanyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-IBAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
60.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lauro, K.
61.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy1 / 1 Masaryková, L.
62.DPBankový marketing a marketingový mix vo vybranej komerčnej banke.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kuželová, D.
63.BPBankový úver ako nástroj financovania potrieb podnikuStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Valentková, M.
Tomčíková, S.
64.DPBehaviorálna analýza spotrebiteľského správaniaRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPBezpečnostná politika a ochrana elektronických dát v podniku.Polakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Rehuš, J. M.
66.DPBezpečnostná politika vo vybranom podnikateľskom subjekteVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Halász, V.
67.BPBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Balga, D.
68.DizPBioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in Western and Eastern European Countries in a Comparative PerspectiveMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
69.DPBioeconomy as a new model for sustainable growth: regional case studies across EuropeMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pasminková, A.
70.DPBioekonomika - bioplynová stanicaSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
71.DPBusiness Performance EvaluationBullová, T.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPA, I-EKPSFEMPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPCena ako rozhodujúci faktor výberu domácnostiHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Gróf, A.
Lukáč, S.
73.DPCena ako rozhodujúci faktor výberu domácnostiHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
74.DizPCloud computing – efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
75.BPComparison of monetary policy and the banking system in Zambia and SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Mwansa, N.
76.BPConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
77.DPCorporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identityKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
78.DPCSR (Spoločensky zodpovedné podnikanie) ako prostriedok budovania pozitívneho firemného imidžuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Drgoňová, R.
79.DPČerstvé lokálne potraviny a ich vizibilita vo vybraných krajinách V4Horská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Hajdáková, P.
80.BPDelegovanie ako súčasť manažérskej práceJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bírová, G.
81.BPDelegovanie v práci manažéraLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Valašeková, V.
82.DPDeterminanty exportu vybranej komodityBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy2 / -- Pokoraczká, L.
Kurczová, R.
83.DizPDeterminanty konkurencieschopnosti sektora ovocia a zeleniny v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
84.BPDeterminanty spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinamiHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
85.BPDeterminanty tvorby a prerozdelenia výsledku hospodárenia vo vybranom podikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
86.BPDeterminanty vývoja bchodnej marže základných potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Belfiová, M.
87.DPDevelopment of socio-economic situation of chosen countryBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
88.BPDevelopment, purpose and main uses of cryptocurrencies. Tóth, M.Katedra financií (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy1 / 1 Drábová, D.
89.DPDifferences in performance of farms in the North and South of the Slovak RepublicTóth, M.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Haluzová, B.
90.DPDigitálne nástroje marketingovej komunikácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Horáčiková, M.
91.BPDiskretizácia spojitých náhodných veličínBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Murdza, D.
92.DPDisparity regiónov na základe kontextových indikátorov Spoločnej poľnohospodárskej politiky.Hanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Belinska, S.
93.DPDispozičné riešenie a merchandising vybraných mliečnych výrobkov v praxi maloobchoduBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Benčičová, M.
94.DPDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
95.BPDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 3--
96.BPDlhová kríza krajín Eurozóny a perspektívy financovania štátneho dlhu SR.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
97.BPDlhová kríza krajín Eurozóny a perspektívy financovania štátneho dlhu SR.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
98.BPDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPASPUPodrobnosti témy0 / ----
99.DizPDopad daňovej politiky na ekonomiku podnikovBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
100.BPDopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na rozvoj vidiekaAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šípoš, M.
101.DPDynamické vlastnosti osobnosti ako faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie na trhu s potravinamiRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Holá, M.
102.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
103.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPSFEMPodrobnosti témy0 / 1--
104.DPEconomic and political development of selected countryPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Brinďáková, P.
105.DizPEconomic Contexts of Changes in the Size and Ownership Structure of Small and Medium-sized Enterprises in the EUAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
106.DPEconomic Effiectivness of New Generations of BiofuelsBullová, T.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPA, I-EKPS, I-MERA, I-MERSFEMPodrobnosti témy1 / -- Pružinec, A.
107.BPEfektívne využívanie marketingových nástrojov v praxiKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Csief, T.
108.DizPEfekty členstva poľnohospodárskych výrobcov v odbytových organizáciáchBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPEkogramotnosť podnikateľských subjektov – predpoklad udržateľného podnikaniaPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
110.DizPEko-inovačná kapacita podnikov na SlovenskuAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
111.BPEkologické farmy na SlovenskuAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Havriľák, P.
Dedíková, N.
112.BPEkologické poľnohospodárstvo v SR a vo sveteAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Furiková, S.
113.BPEkonomická aktivita obyvateľstva v krajinách V4 a jej vplyv na demografický vývojPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
114.BPEkonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Rupe, A.
115.DPEkonomické aspekty digitalneho marketinguOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Molčanová, E.
116.BPEkonomické determinanty výroby cukrovej repy na SlovenskuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Dvořáková, K.
117.DPEkonomické zhodnotenie vybraných plodín v podnikateľskom subjektePorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Gališinová, S.
118.DPEkonomické zhodnotenie výroby mlieka v SRPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Herdová, D.
119.DPEkonomické zhodnotenie výroby obilnín v SRPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Pastorková, M.
120.DPEkonomické zhodnotenie výroby olejnín v SRPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Pentíková, Ľ.
121.DPEkonomické zhodnotenie a využitie štrukturálnych fondov ,európskych fondov, vo vybranom podnikateľskom subjekte v danom regióne SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP, I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
122.BPEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP, B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mészárošová, P.
123.BPEkonomické zhodnotenie rastlinnej výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Ješková, T.
124.DPEkonomické zhodnotenie rastlinnej výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hyžová, N.
125.BPEkonomické zhodnotenie vybraných pestovaných plodín na SlovenskuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Hanková, N.
126.DPEkonomické zhodnotenie výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Galová, Z.
127.BPEkonomické zhodnotenie výroby zemiakov na SlovenskuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Haluzová, B.
128.DPEkonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a výsledkov hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPA, I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
129.BPEkonomika biopalivPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 2 Tomeček, A.
130.DPEmerging marketsPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zabáková, D.
131.BPEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
132.DPEmisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva v EÚBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Janovičová, L.
133.BPEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
134.BPE-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie v konkrétnom podnikuHallová, M.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Juhászová, C.
135.BPE-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie vo vybranom podnikuHallová, M.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Štefanko, M.
136.BPEtické, globálne a interkultúrne kompetencie manažérovPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
137.DPEvaluation of Quality Management System in the Selected CompanyHolúbeková, A.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kadlecová, D.
138.BPEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
139.BPEvent marketing ako nástroj komunikačného mixuDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Jadroňová, S.
140.BPEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Škrinová, N.
Hubová, V.
141.BPEvidencia a účtovanie krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Podkopčanová, V.
Nagyová, N.
142.BPEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Silná, D.
143.BPEvidencia a účtovanie zásob v účtovníctve podnikateľských subjektovKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Matušíková, B.
144.DPExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
145.DPFacereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania mliečnych produktovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Sýkorová, S.
146.BPFaktory atraktívnosti komunikácie FEM SPU v Nitre na sociálnych sieťachHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Gatialová, A.
147.DizPFaktory konkurencieschopnosti slovenských podnikovBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
148.BPFaktory ovplyvňujúce nezamestnanosť vo vybraných regiónoch SlovenskaMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
149.DPFaktory ovplyvňujúce plytvanie potravinárskymi produktmiNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Haspra, M.
150.DizPFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
151.DPFaktory podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Čížiková, N.
152.DPFaktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
153.DPFinancial analysis and performance benchmarking of POSS SLPC, LLC companyTóth, M.Katedra financií (FEM)I-EKPSFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čunderlíková, N.
154.BPFinancovania poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverovRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, K.
155.DPFinančná analýza a tvorba finančného plánu vo vybranom podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Vinczeová, D.
156.BPFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Habová, K.
157.DPFinančná analýza vo vybranom podnikuRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gardian, P.
158.DPFinančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hatala, M.
159.DPFinančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Frivaldský, M.
160.BPFinančná gramotnosť študentov SPUDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-EKP, B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Jančová, K.
161.DPFinančné plánovanie vo vybranom podnikuRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Mészárosová, L.
162.DPFinančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizíkStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Baková, N.
Masárová, N.
163.DPFiremná komunikácia ako atribút budovania firemnej identityKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Košičiarová, V.
164.BPFiremná komunikácia ako atribút budovania firemnej identityKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
165.DPFiremná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identityKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
166.BPFiškálna politika a štátny rozpočet SRRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Kucková, J.
167.BPFiškálna politika SR a vybraného štátu EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
168.DPFood marketing v segmente mlieka a mliečnych výrobkov a jeho vplyv na spotrebiteľaKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Dadová, P.
169.DPFood Spending Patterns of different Income-level HouseholdsHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Melicherová, A.
170.BPForeign echxange market and the effect of the financial crisis in 2008.Tóth, M.Katedra financií (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy0 / 1--
171.BPForex Technical and Fundamental AnalysisTóth, M.Katedra financií (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy1 / 1 Muzika, M.
172.BPFrancúzske firmy v slovenskom podnikateľskom prostredíPrídavková, V.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
173.BPFrancúzsko-slovenská terminológia rodinnej farmyPrídavková, V.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
174.BPGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
175.DPGeneračná výmena v rodinnom podniku na SlovenskuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Makraiová, V.
176.BPGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
177.BPHodnotenie eko-efektívnosti krajín EÚ v sektore poľnohospodárstvaFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Rusňáková, K.
178.DPHodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
179.DizPHodnotenie ekonomických efektov podpory odbytových organizácií poľnohospodárskych výrobcovBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
180.DPHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
181.BPHodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Rolincová, M.
Jánošík, O.
182.BPHodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
183.DPHodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
184.DPHodnotenie strategických zámerov v oblasti rastlinnej výroby so zohľadnením rizikaRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Hamranová, I.
185.DPHodnotenie udržateľného rozvoja a kvality života pomocou vybraných indikátorovMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kmecová, I.
186.DPHodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov z hľadiska manažérskej a programovej efektívnosti.Fandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
187.DPHodnotenie výkonnosti vybraných potravinárskych podnikovBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
188.DPHodnotenie zeleného rastu vybraných krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Andelová, O.
189.BPHodnotenie zmeny sociálnych a kultúrnych vplyvov na interkulturálnu komunikáciuUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / -- Bögiová, K.
190.BPHorizontálna a vertikálna analýza majetkovej a kapitálovej výstavby podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lenhartová, M.
191.BPHospodárenie obcí, čerpanie a využitie dotácií a eurofondovSerenčéš, P.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
192.BPHospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstveAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Blahutová, B. M.
193.BPHypotekárne úvery v kontexte nových úprav zo strany NBSRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Herzl, P.
194.BPCharakteristické vlastnosti monopolistickej konkurencie v sektore potravínBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Tóth, A.
195.DPIdeál manažéra vo vnímaní rôznych typov osobností mladých dospelýchHorváthová, J.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
196.BPIdentifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Seresová, V.
197.DPIdentifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodochStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Gabrišková, A.
Hrudková, S.
198.DPIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Belánová, N.
199.DPIKT ako marketingový nástroj v subjektoch agrosektoraHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
200.BPIKT na podporu vzdelávania manažérovHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Lichnerová, P.
201.DPImpact of globalization on marketing at agri-food marketsHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
202.BPImpact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
203.DPIMPACTS OF BIOFUEL PRODUCTION ON FOOD SECURITYRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
204.BPIMPACTS OF BIOFUEL PRODUCTION ON FOOD SECURITYRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
205.BPImplementácia aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Kucháriková, E.
206.BPImprovement of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Angyalová, V.
207.BPInflácia a jej ekonomický dopad na národné hospodárstvo,v trhovej ekonomiky SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP, B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mlynárová, J.
208.DPInfluence of Income Level on Purchasing Power in Slovak RepublicHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Maceková, M.
209.BPInfluenceri ako novodobý fenomén marketingovej komunikácieNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Bártová, P.
210.DPInformačné a komunikačné technológie a ich vplyv na ekonomický rastHallová, M.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Nosáľová, V.
211.BPInformačné systémy (IS) manažmentu kvality v organizácií sociálnych služiebVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Mészárosová, F.
212.DPInformačné technológie a ich úloha v malých a stredných podnikochHallová, M.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vaseková, D.
213.DPInnovative Approaches of Measuring Business PerformanceTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 2--
214.DizPInovácie v hydinárskom priemysle: hodnotenie investičných stratégií s rešpektovaním welfare zvieratSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
215.DizPInovačné prístupy v potravinovskom priemysle a zmena spotrebiteľského správaniaKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
216.DPInovatívne prístupy v manažmente vybraného podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
217.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
218.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
219.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
220.DPInterkultúrna štúdia spotrebiteľského vnímania a interpretácie vonkajších atribútov mliečnych výrobkovHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMSPUPodrobnosti témy1 / 1 Zemková, A.
221.BPInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
222.BPInternational Business of SRPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Greguš, H.
223.DPInternational tradePokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Puterová, N.
224.DPInternet a jeho služby v marketinguHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kenderešová, S.
225.BPInternet a jeho využitie v práci manažéraHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Richterová, M.
Bugriová, M.
226.DPInternetové nakupovanie a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vaňo, S.
227.BPInternetový marketing a ovplyvňovanie zákazníkaOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Benková, M.
228.BPInternetový obchod a ochrana spotrebiteľaOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Čengerová, N.
229.BPInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 2 Jancsóová, B.
230.DPInvestments into Renewable Energy sourcesBullová, T.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPA, I-EKPS, I-MERA, I-MERSFEMPodrobnosti témy1 / 1 Hil, B.
231.BPIS pre podporu manažmentu podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Valková, L.
232.DPKalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
233.BPKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPKomentovaný preklad odborného textuJakabovičová, J.Katedra jazykov (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
235.DPKomparácia a význam predaja v novom a starom formáte McDonald´sPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Kahanová, D.
236.DPKomparácia krajín Európy z hľadiska udržateľného rozvojaSojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Gabrhelová, K.
237.DPKomparácia krajín Európy z hľadiska vybraných demografických ukazovateľovSojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Marcinčin, T.
238.BPKomparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
239.DPKomparácia privátnych maloobchodných značiek a ich vplyv na kúpu potravín na Slovensku.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zacharová, J.
240.DPKomparácia privátnych značiek vybraných druhov potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Nemcová, M.
241.DPKomparácia spotrebiteľských preferencií pri výbere pečiva vo vybraných vekových kategóriachHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hoštáková, L.
242.DPKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Macháliková, D.
243.BPKomparácia vývoja trhu s alkoholickými nápojmi v SR a ČRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Mikušová, S.
244.DPKomparatívna analýza vybraných druhov mlieka so zameraním na preferencie spotrebiteľovHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hubinská, M.
245.DPKomparatívna analýza výdavkov domácnostíPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Pecháčová, S.
246.BPKomunikácia v sledovanom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Popelková, N.
247.DPKomunikácia vybranej značky v online prostredíNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
248.DPKomunikačná politika vybraného podniku ako efektívny nástroj predaja produktovKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Simić Zuzíková, N.
249.DPKonkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
250.DPKonkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPKonkurencieschopnosť vybraných krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Podolanová, A.
252.DPKontroling v konkrétnom podnikateľskom subjekte so zameraním na riadenie pohľadávokDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Trubirohová, M.
253.BPKontrolný proces v manažmente podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kĺbiková, M.
254.BPKorekcia výslovnosti vo vyučovaní anglického jazyka na elementárnej úrovni.Čančová, P.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
255.BPKulturologický aspekt hispanofónnych krajín a jeho vplyv v oblasti obchodného rokovania.Vrbová, J.Katedra jazykov (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
256.BPKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Miháliková, D.
257.BPKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy0 / ----
258.DPKvalita života v krajinách EUPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Dobosová, K.
259.BPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 3--
260.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
261.BPMajetková a kapitálová vybavenosť podniku.Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Stanová, L.
262.BPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 2 Pereslenyi, A. V.
263.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
264.BPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
265.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
266.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
267.BPMalé a stredné podnikanie a jeho význam v regiónoch SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kupča, S.
268.DizPManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
269.BPManažérsky informačný systém ako strategický faktor konkurencieschopnosti podniku.Polakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Luknišová, D.
270.DPManažment hotelovej prevádzky – zhodnotenie kvality poskytovaných služieb vo vybranej hotelovej prevádzkeKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Mlynaričová, M.
271.BPManažment informačnej bezpečnosti a ochrana elektronických dát v podnikovej praxiPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Krajancová, D.
272.DPManažment kariéry zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPSPUPodrobnosti témy3 / -- Machovičová, L.
Kováčiková, E.
Ácsová, K.
273.DPManažment kvality v podnikateľskom subjekteSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gergelič, P.
274.BPManažment podniku s podporou IKTVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Bošácka, K.
275.BPManažment podniku s podporou IKTVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Bánovská, S.
276.BPManažment rizikových skupín zamestnancovŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy0 / ----
277.DPManažment vybraných odvetví rastlinnej výroby vo vybranom agrosubjekteSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Jarábek, T.
Mišľan, M.
278.BPManipulation Tactics and Consumer BehaviorKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy1 / 1 Jovanovič, D.
279.DPMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
280.BPMarketing kaviarenskej kultúry a faktory úspechu siete kaviarní Café DiasHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Rusková, A.
281.DPMarketing odpadu: Udržateľné tendencie v zodpovednej spotrebePaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Juríková, B.
282.DPMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
283.DizPMarketing 3.0: jeho vplyv na trendy v agropotravinárskom komplexe a spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživyNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
284.DPMarketingová komunikácia a vernostné programy ako nástroj ovplyvňovania spotrebiteľaRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Bojdová, K.
285.DPMarketingová komunikácia vo vybranom agropotravinárskom podnikuHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Chovanová, A.
286.BPMarketingová komunikácia vybraného podnikuHolúbeková, A.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Čákovská, D.
287.DPMarketingová komunikácia zameraná na generáciu mileniálovNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Škultétyová, V.
288.DPMarketingová stratégia modrého oceánu a jej využitie vo vybranej spoločnostiKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Matejov, M.
289.BPMarketingová stratégia vybraného podnikuHolúbeková, A.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bečár, A.
290.DPMarketingová stratégia vybranej spoločnosti.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, N.
291.DPMarketingové aktivity vybranej prevádzky služieb a využitie marketingového nástroja na prilákanie nových zákazníkovPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Rybanská, R.
292.BPMarketingové prístupy k produkcii, odbytu a spotrebe hovädzieho mäsa na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
293.DPMarketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe hrozna a vína v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Staňová, A.
294.DPMarketingové prístupy k výrobe, odbytu a spotrebe olejnín v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Staňová, A.
295.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby, spracovania a odbytu olejnín a JRTORécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Barcaj, P.
296.BPMarketingové stratégie firmy TESLA MOTORSHorváthová, J.Katedra jazykov (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Švec, Š.
297.BPMarketingové stratégie firmy TESLA MOTORSHorváthová, J.Katedra jazykov (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
298.BPMarketingové stratégie vo vybranom podnikuOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Ronec, J.
299.DPMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
300.DPMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Martvoňová, N.
301.DPMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / -- Marcinková, S.
302.BPMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / ----
303.BPMedzinárodné porovnania vzorcov konzumácie potravínBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
304.DPMedzinárodné porovnania vzorcov konzumácie potravínBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
305.BPMedzipodnikové porovnanie výkonnosti na základe metód viacrozmernej analýzy.Bielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
306.DPMeranie eko-efektívnosti poľnohospodárskej výroby - aplikácia smerových dištančných funkciíFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Režová, N.
307.DPMerchandising mliečnych výrobkov vo vybraných predajniachRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
308.DPMerchandising mliečnych výrobkov vo vybraných predajniachRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bartová, Z.
309.BPMetódy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mlynarczyk, R.
310.BPMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMESPUPodrobnosti témy0 / 1--
311.BPMiesto a úlohy etiky v zodpovednom a udržateľnom riadeníPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
312.BPMileniáli ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
313.BPModelovanie časových radov technikou MIDAS (Mixed Data Sampling)Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kudry, F.
314.DPModelovanie počasia na Slovensku a jeho vplyv na poľnohospodársku produkciuBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Šulová, M.
315.BPModerné formy marketingovej komunikácieRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Géci, J.
316.DPModerné formy marketingovej komunikácieRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
317.DPModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Valachová, N.
318.DPMotivácia a vedenie ľudí vo vybranom podnikuUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Baková, M.
319.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
320.BPMotivácia na pracoviskuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Longajová, M.
321.DPMotivácia zamestnancov vo vybranom malom pivovare ako faktor úspešnej marketingovej komunikácieRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
322.DPMotivácia zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Mesárošová, K.
323.BPMotivácia zamestnancov vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bencová, B.
324.DPMotívy a bariéry nákupu a predaja potravín cez internet na Slovensku.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Odvarková, J.
325.DPMožnosti čerpania dotačných prostriedkov pre poľnohospodársku výrobuAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
326.DPMožnosti merania OOH kampane vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Vailingová, Z.
327.DPMožnosti podnikania v cestovnom ruchu vo vybranom regióneHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 2 Klačko, M.
328.BPMožnosti podnikania vo vybranom okreseHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Zaťková, K.
Keméň, F.
329.DPMožnosti sledovania výkonnosti online marketingových aktivít podnikuOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kavuľová, I.
330.DPMožnosti vstupu žien na trh práce a ich uplatnenieUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Klátiková, S.
331.DPMožnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
332.DPMožnosti využívania bankových úverov v poľnohospodárskej praxi.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
333.BPMožnosti využívania marketingových nástrojov v prostredí škôlVirághová, S.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
334.BPMožnosti znižovania rizík vzniku syndrómu vyhorenia v manažérskej praxiŠeben Zaťková, T.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bobek, L.
335.DPMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
336.BPMultilingvizmus v EÚ so zameraním na Slovenskú republiku a ŠpanielskoKlimentová, K.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
337.BPNábor zamestnancov podporovaný IKTVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Búriová, R.
338.BPNákladové účtovníctvo vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
339.BPNáklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mušková, P.
340.DPNárodné účtovníctvo ako nástroj popisu sociálno-ekonomického vývojaObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
341.BPNástroje kolektívneho investovania na SlovenskuTóth, M.Katedra financií (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Janíčeková, A.
342.BPNástroje komunikačného mixu v praxiDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Galovičová, S.
343.BPNástroje menovej politiky Európskej centrálnej bankyRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jeneyová, S.
344.BPNástroje na podporu softvérového riadenia podnikovHallová, M.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Trulík, K.
345.BPNástroje na riadenie rizikovosti v poľnohospodárstve na SlovenskuTóth, M.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Andrejovová, A.
346.BPNástroje online marketingu vo vybranom podnikuTóthová, D.Centrum informačných technológií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
347.DizPNástupníctvo ako faktor udržateľnosti rodinného podnikania na SlovenskuŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
348.BPNatívna reklama ako spôsob posilnenia znalosti značky na trhuNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
349.DPNatívna reklama ako súčasť modernej online komunikácieNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
350.DPNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom podnikuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Poláčiková, D.
351.DPNávrh marketingovej stratégie vo vybranom potravinárskom podnikuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vršecká, M.
352.DPNávrh projektového kontrolingu vo vybranom subjekteGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Sivák, F.
353.BPNekalé praktiky marketinguHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pospišilová, E.
354.BPNekalé praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Vician, Š.
355.BPNezamestnanosť mladých ľudí v SRPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Šebök, R.
356.BPNezamestnanosť v poľnohospodárstve v Česku a na SlovenskuBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
357.DizPNové trendy manažmentu ľudských zdrojov v podnikoch agrosektoruŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
358.BPNové trendy v marketingu, marketingovej komunikácii a ich vplyv na správanie spotrebiteľaHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Rožníková, L.
359.BPNové trendy v manažmente ľudských zdrojovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Pániszová, M.
360.DPNové trendy vo výživovej a potravinovej politikeZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
361.BPNové trendy vo výživovej a potravinovej politikeZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
362.BPNové trendy v práci s ľudskými zdrojmiJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, N.
363.BPNové trendy vzdelávania zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy1 / -- Komová, K.
364.DPNový produkt vybranej spoločnosti a jeho uvedenie na trhKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kaláberová, K.
365.BPObchodná korešpondencia v španielčine a aplikácia platných noriem v praxi.Vrbová, J.Katedra jazykov (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
366.DPObnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstveAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ševčíková, S.
367.DPOdhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
368.DPOnline a offline komunikačné aktivity vybraného podnikateľského subjektuNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Skruteková, A.
369.BPOnline marketingová komunikácia vybraného podnikateľského subjektuHolúbeková, A.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
370.DPOptimalizácia a využitie kompetenčných modelov v manažérskej praxi.Poláček, M.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Beláňová, K.
371.BPOptimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom modelu lineárneho programovania.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-EKP, B-MAP, B-MPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
372.BPOptimálna kapitálová štruktúra podnikuTóth, M.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Fülöpová, S.
373.BPOrganizačná štruktúra podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bilasová, K.
374.BPOsobnosť manažéra a jeho vplyv na efektívne vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Trebuňová, K.
375.BPOsobnosť manažéra a štýl vedeniaFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vaššová, V.
376.DPOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kravského mliekaNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
377.DPOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mliekaRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
378.DPOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mliekaNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
379.DPOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z kravského mliekaNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
380.DPOsobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu výrobkov z ovčieho mliekaNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
381.BPPeculiarities of export marketing of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
382.DPPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
383.BPPeculiarities of the use of the marketing mix in (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Šimurka, R.
384.DizPPerformance of Farms in Slovakia from the Aspect of Program and Managerial Efficiency: A Multi-directional Efficiency Analysis ApproachFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
385.DPPersonálne zabezpečenie generačnej výmeny v rodinných podnikoch na SlovenskuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
386.DizPPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
387.DPPlánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Dermeková, G.
388.DPPlánovanie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnostiŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Herceg, Š.
389.DPPlánovanie ľudských zdrojov v podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, M.
390.DPPlánovanie nástupníctva v rodinných podnikoch na SlovenskuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hrčková, N.
391.BPPlánovanie zásob vo vybranom podnikuLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 2 Pavlech, M.
392.BPPlatobná karta ako nástroj platobného stykuStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hudecová, K.
393.DPPlytvanie potravinami z pohľadu rôznych vekových skupín spotrebiteľovNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy3 / 1 Vöröšová, L.
Vágaiová, N.
Žatko, P.
394.BPPočítačové infiltrácie a ich vplyv na hospodárenie vybraného podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Gaľa, R.
395.BPPodnik ako aktér priestorovej ekonomickej štruktúryHornyák Gregáňová, R.Katedra matematiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 2 Andrášiková, P.
396.BPPodnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľovŠeben Zaťková, T.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
397.BPPodnikateľský plán ako sprievodca podnikateľaStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Smatana, P.
398.DPPodnikateľský plán novozaloženej spoločnostiGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 1 Salitriková, K.
Šedíková, D.
399.DPPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
400.BPPodniková kultúra v rodinných podnikoch na SlovenskuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Zvrškovcová, A.
401.BPPodnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancovŠeben Zaťková, T.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kajanová, M.
402.BPPodnikový transformačný proces a odbyt produkcie poľnohospodárskeho obchodného družstvaBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lichner, K.
403.DPPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
404.DPPodpora predaja na trhu s ovocímFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, A.
405.DPPodprahová reklama ako nástroj ovplyvňovania zákazníka na trhu potravínHolúbeková, A.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kohlmanová, K.
406.DPPorovnanie biometrie a online analytiky webovej platformy vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Mazan, P.
407.DPPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
408.BPPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
409.BPPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy0 / ----
410.BPPorovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gálová, N.
411.DPPorovnanie zadľženosti obyvateľstva vybraných krajín EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mičeková, J.
412.DPPossibilities of Entrance of Women on Labor Market and their EnforcementUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
413.DPPostavenie a využívanie kontrolingu v malých a stredných podnikoch na SlovenskuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Grznárová, Z.
414.DPPostavenie malých a rodinných fariem na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
415.BPPostavenie malých fariem v podmienkach slovenského poľnohospodárstvaRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
416.DPPosúdenie finančno-ekonomického stavu vybranej komerčnej poisťovneGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Grausová, V.
417.DPPosúdenie kalkulačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hesková, N.
418.BPPosúdenie výkonnosti a konkurencieschopnosti zahraničného agrárneho obchodu SR voči tretím krajinámHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
419.BPPosúdenie zdrojov financovania v podmienkach vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zborilová, M.
420.DPPotravinová bezpečnosť a plytvanie potravinamiBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / ----
421.BPPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinámBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Horvát, T.
422.BPPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilitaBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
423.DPPozícia zahraničného agrárneho obchodu v rámci Vyšegrádskej štvorkyHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Uramová Hricková, S.
424.DPPozicioning regionálnych potravín vo vybranom reťazci a návrh zlepšenia ich predajnostiPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Dunková, N.
425.DPPracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podnikuŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPSPUPodrobnosti témy2 / -- Zabáková, D.
Blesáková, D.
426.DPPredaj ako faktor ovplyvňujúci tržby vo vybranom podniku.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Melichová, V.
427.DPPredaj z dvora ako forma priameho predaja poľnohospodárskych produktovRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Balážik, P. Ľ.
428.DPPreferencie spotrebiteľa na trhu vybraných druhov mlieka a mliečnych produktov.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Táčovská, V.
429.DPPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
430.DPPRICE RELATIONS BETWEEN PRODUCTION AND SALE OF MEAT IN SLOVAKIARajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
431.BPPríjmová diferenciácia domácnostíZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
432.DPPríjmová diferenciácia domácností a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
433.BPPríjmová diferenciácia domácností SRZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
434.DPPrinciples of ICT and information management in small and middle enterprises.Polakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
435.DPPripravenosť vybraného podniku na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
436.BPProblémy pri preklade administratívnych typov textov z jazyka anglického do jazyka slovenskéhoJakabovičová, J.Katedra jazykov (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
437.BPProces budovania značky kvalitného a atraktívneho zamestnávateľa.Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Habay, M.
438.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy0 / 1--
439.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
440.BPProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
441.DizPProduktivita práce a jej vplyv na príjem poľnohospodárskych producentov v EUBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
442.BPPrognózovanie finančno-ekonomickej situácie vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
443.BPPrvý pilier SPP pre obdobie rokov 2014-2020Rábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
444.DPPsychológia spotrebiteľského správania – faktory odrádzajúce spotrebiteľa od nákupu vybraných potravínRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, V.
445.DPRegionálne aspekty rozvoja cestovného ruchu a vidieckeho turizmu na SlovenskuHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Švikovič, D.
446.DPRegionálne disparity na území Slovenskej republikyRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Koricinová, L.
447.DPRegionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2040Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Simon, A.
448.DPRegionálne zmeny rentability a štruktúry poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku po roku 2004.Tóth, M.Katedra financií (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čačková, T.
449.BPRegulation of bank loans for households in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy1 / 1 Szombath, T.
450.BPReklama a jej vplyv na detiDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Feranecová, K.
451.BPReklama a jej vplyv na spotrebiteľovHorváthová, J.Katedra jazykov (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Balková, T.
452.BPReklama na sociálnych sieťachKlimentová, K.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Držíková, V.
453.BPReklama v španielčine z pohľadu jazykovej čistoty.Vrbová, J.Katedra jazykov (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
454.DPRentabilita a zadlženosť fariem z hľadiska typu produkcie na SlovenskuTóth, M.Katedra financií (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Sako, Š.
455.DPRetro marketing a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie vo vybranej spoločnostiKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Surkošová, M.
456.BPRiadenie diverzity vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Moravčík, M.
Krajancová, K.
457.BPRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím Solvera a VBAFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
458.BPRiešenie konfliktov na pracoviskuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lietavová, D.
459.DPRiešenie konfliktov na pracoviskuŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPSPUPodrobnosti témy1 / -- Hurtová, A.
460.DPRiešenie konfliktov vo vybraných poľnohospodárskych podnikochPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
461.DPRiešenie zahranično-obchodných vzťahov SR vo sfére poľnohospodárstva a agropotravinárstvaHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kolecsányiová, H.
462.DizPRisk Assessment and the Impact of Illegal Trade of Agricultural Goods on Sustainable DevelopmentBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-AOMAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
463.DPRozvoj podnikateľských vybranej spoločnosti na domácom a zahraničnom trhuUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
464.DPRozvrhovanie úloh v logistike podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Czafíková, L.
465.DizPSharing Economy in AgriculturePokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / ----
466.DPSkladové hospodárstvo vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, K.
467.BPSkúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
468.DPSkúmanie realitného trhu na SlovenskuBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Gabrišová, J.
469.DPSkúmanie rozhodovania spotrebiteľov vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šišmičová, M.
470.DPSkúmanie ukazovateľov a indexov bezpečnosti potravín a výživyBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kolčáková, M.
471.DPSkúmanie vybraných demografických charakteristík spotrebiteľského správania v segmente zeleninyPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Šebőková, D.
472.DPSkvalitňovanie riadenia vo vybranom podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ferencová, K.
473.BPSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
474.DPSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
475.BPSlužby a ich kvalita, ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, M.
476.BPSociálne poľnohospodárstvo v Európe a na SlovenskuMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
477.BPSociálne siete a ich využitie v marketinguHorváthová, J.Katedra jazykov (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Géciová, S.
478.BPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácieMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Mrvová, R.
479.BPSociálne zodpovedné aktivity manažmentu ľudských zdrojov v podnikuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Zrubcová, A.
480.BPSociálno-ekonomický rozmer rozvojovej pomoci realizovanej Slovenskou republikouMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
481.BPSocio-ekonomické faktory kriminalityRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
482.DPSocioekonomické postavenia Slovenska v Európskej únii.Hanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Malinová, I.
483.DPSpoločenská zodpovednosť ako strategický nástroj riadenia ľudských zdrojov vo vybranej akciovej spoločnostiHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Blehová, M.
484.DPSpotrebiteľské preferencie na trhu ovociaHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lehocká, Z.
485.DPSpotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Krajčiová, K.
486.DPSpotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych produktov.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Švolíková, P.
487.BPSpotrebiteľské správanie na trhu ručne vyrábanej čokoládyMaďarová, Ľ.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
488.DPSpotrebiteľské správanie na trhu s alkoholickými nápojmiFelixová, I.Katedra jazykov (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
489.DPSpotrebiteľské správanie na trhu vína.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bóriková, K.
490.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy2 / 2 Viglaský, L.
Ondreášová, F.
491.BPSpotrebiteľské správanie pri nákupe výrobkov spoločnosti SeditaHolúbeková, A.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Juríčeková, L.
492.DPSpotrebiteľské správanie so zameraním na slovenské potravinyRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMSPUPodrobnosti témy1 / 1 Poláková, L.
493.BPSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / ----
494.DPSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov mliečnych výrobkov vo vybranom trhovom segmenteHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Sabová, M.
495.BPSpotrebiteľský prebytok a prebytok výrobcu v ekonomických situáciáchMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vyskočová, A.
496.DPSpotrebný kôš domácností SR a domácností vybraných krajín EÚ v kontexte výživových odporúčaníZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
497.DPSPP v novom programovacom období 2021-2028Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
498.BPStrategická rovina trvalo udržateľného rozvoja vo vybranom podnikuBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
499.DPSúčasné prístupy k riadeniu inovácií a zmien (prípadová štúdia vybraného podniku)Moravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Timár, D.
500.DPSúčasné trendy marketingu sociálnych sietí mliekarenských podnikovKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kollárová, M.
501.BPSúvislosti vývoja dane z pridanej hodnoty a ekonomickej trestnej činnosti na území SlovenskaBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Liščáková, G.
502.DPSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Boriková, E.
503.BPSymbolika a význam farieb v reklameHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Krahulcová, N.
504.BPSystém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, L.
505.BPSystém podnikového vzdelávania vybraného podniku a možnosti jeho optimalizácieŠeben Zaťková, T.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Uhnáková, M.
506.DPSystém riadenia kvality vo vybranej spoločnostiKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
507.DPSystém zdravotného poistenia v Slovenskej republikePoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Tkáč, F.
508.BPŠpecifiká podnikania malých a stredných podnikov prostredníctvom internetuHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Kalafúsová, I.
509.BPŠtatistická analýza zamestnanosti a pracovných možností vybraného regiónu SR.Matejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kľúčovský, A.
510.BPŠtruktúra a účtovanie cudzích zdrojov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Koka, D.
Mangelová, N.
511.BPŠtruktúra a účtovanie zdrojov krytia v účtovnej jednotkeStuchlý, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 2 Marcin, S.
512.BPŠtruktúra spotrebných výdajov obyvateľov SRZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
513.BPŠtruktúra výdajov obyvateľov SRHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Macháliková, K.
514.DPŠtúdium afektívnych a kognitívnych procesov zákazníkov v offline a online prostredí spoločnosti In CupleHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Beňovičová, K.
515.BPŠtýly riadenia v Armáde SRLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)B-EKP, B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Števanková, N.
516.DPTeambuilding ako prostriedok budovania silnej podnikovej kultúryKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bátorová, M.
517.BPTechniky content marketinguTóthová, D.Centrum informačných technológií (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Hrnčár, M.
518.DPTemperament spotrebiteľa ako faktor ovplyvňujúci nákupné správanie potravínRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hrižová, K.
519.BPTeoretické a praktické aspekty uplatňovania senzorického marketingu v maloobchodeHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
520.BPTeória a prax medzinárodného marketingu vo vybranej spoločnostiHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
521.DPThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
522.DPThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERASPUPodrobnosti témy0 / 1--
523.DPThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
524.DPThe Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
525.DizPThe impact of changing consumer preferences on consumption and supply chainsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / ----
526.DPThe impact of ICT on the work patterns of managers and their organisationsPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
527.DizPThe Impact of the Agricultural Producers Organisations Support on Performance of their MembersBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
528.DPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
529.BPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
530.DPThe Nature of Corporate Social ResponsibilityUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)I-EKPSFEMPodrobnosti témy0 / 1--
531.DPThe promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
532.DPThe third pillar in the pension system in SlovakiaRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bujalková, B.
533.DPTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
534.BPTrendy pracovnej migrácie v EurópePechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
535.DPTrendy v agroturizme a návrh koncepcie zatraktívnenia trendov na vybraných trhochPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Milan, J.
536.DPTrh bioproduktov a bio-potravínZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Fördösová, M.
537.DPTrh mlieka a mliečnych produktov.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Pavúčková, K.
538.BPTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín,v porovnaní s vybraním regiónom SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP, B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 2 Ivanišová, S.
539.DPTvorba a hodnotenie investičných zámerov pomocou modelovej techniky.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mikulášiková, A.
540.BPTvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredíOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
541.BPÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
542.BPÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Vargová, K.
543.DPÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Varšíková, D.
544.BPÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Kutálek, L.
Cebáková, N.
545.DizPÚčtovné, finančné a daňové aspekty podnikania zahraničných osôb prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej na Slovensku.Bojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
546.DizPÚčtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
547.BPÚloha IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Filová, N.
Kissová, K.
548.DPÚloha informačných technológií v malých a stredných podnikochHallová, M.Katedra informatiky (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Dedinská, D.
549.DPÚloha ľudských zdrojov v rámci CSR a udržateľnosti podnikuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy3 / -- Kabátová, E.
Nazadová, M.
Chovancová, M.
550.BPÚloha manažmentu ľudských zdrojov v rámci spoločenskej zodpovednosti organizácieLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Zelíska, A.
551.BPUnfair Trade Practices in Food Supply ChainsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
552.BPUplatnenie vybraných metód riadenia v regionálnom školstveVirághová, S.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
553.DPUplatňovanie influencer marketingu v segmente potravínNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
554.BPUplatňovanie influencer marketingu v segmente potravínNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
555.DPUplatňovanie organizačnej kultúry, komunikácie a event marketingu vo vybranej obchodnej spoločnostiKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Križanová, S.
556.DPUplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
557.DPUplatňovanie zeleného marketingu v oblasti bioproduktovHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Holečková, D.
558.DPViackriteriálny benchmarking bankových produktovHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
559.DPViacperiodický simulačný model pestovania a spracovania rýchlorastúcich drevínRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Leskovská, L.
560.BPVidiecky cestovný ruch, agroturizmus a možnosti ich podporyBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Mokrášová, A.
561.DPVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
562.DPVolatility of Food PricesRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
563.DPVôňa ako marketingový a strategický nástroj na posilnenie imidžu značkyNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
564.BPVplyv aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Gendiar, S. N.
565.DPVplyv aroma marketingu na rast príjmov z predaja vo vybranej maloobchodnej prevádzkeNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Felberová, E.
566.BPVplyv audiovizuálnej reklamy na spotrebiteľské správanie vybranej vekovej kategórie spotrebiteľovRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Blahovská, K.
567.BPVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pallerová, D.
568.DPVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
569.DizPVplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podnikuLančarič, D.Dekanát FEM (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
570.DPVplyv dotácií na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov - inputovo špecifický prístupFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Slabá, M.
571.BPVplyv farmaceutickej výroby na znečistenie povrchových vôd vo vybranom podnikuRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-EEMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
572.DPVplyv IKT na zefektívnenie činnosti podnikovHallová, M.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Moravanská, M.
573.DPVplyv informačných a komunikačných technológií na ekonomický rast podnikovHallová, M.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kozárová, D.
574.BPVplyv kultúrnych rozdielov v jazykovom prejave pri obchodných rokovaniach medzi európskymi a ázijskými obchodnými partnermi.Čančová, P.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
575.BPVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územiaBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
576.DPVplyv marketingovej komunikácie na rozvoj mikroregiónuRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
577.BPVplyv marketingovej komunikácie vybraného potravinárskeho produktu na spotrebiteľské správanieRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Cipková, K.
578.BPVplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanieMaďarová, Ľ.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
579.DPVplyv nasadenia marketingového nástroja a dopad na predaj vybraného produktuPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Knížatová, D.
580.BPVplyv obchodnej politiky Slovenskej republiky na obchodovanie s niektorými komoditami v rámci EÚBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
581.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
582.DPVplyv osobnostných charakteristík na správanie spotrebiteľov na trhu potravínNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Klučiar, P.
583.DizPVplyv potravinovej politiky EU a poľnohospodárskej politiky na trh s potravinamiZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)D-EPPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
584.DPVplyv priamych platieb na efektívnosť poľnohospodárstva v krajinách EUPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Daneková, M.
585.DPVplyv príjmovej diferenciácie domácností SR na trh s potravinamiZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovičová, M.
586.DPVplyv produktového dizajnu a balenia mlieka a vybraných mliečnych výrobkov na nákupného rozhodovanie zákazníkaNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Šranková, M.
Jamrichová, M.
587.DPVplyv produktového dizajnu a balenia výrobkov z ovčieho mlieka na nákupného rozhodovanie zákazníkaNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 2 Režová, S.
588.BPVplyv reklamy na detského zákazníkaKlimentová, K.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bojdová, D.
589.DPVplyv reklamy na preferencie spotrebiteľa na trhu potravín.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Arpáš, P.
590.DPVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Stachová, D.
591.BPVplyv reklamy na správanie detského zákazníka.Moravcová, Ľ.Katedra jazykov (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Veselá, M.
592.BPVplyv reklamy vybraného potravinárskeho produktu na spotrebiteľské správanieRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Čapeková, M.
593.DPVplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinamiHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
594.BPVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa na trhu čokoládyMaďarová, Ľ.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
595.DPVplyv sociálneho zabezpečenia na natalitu v Slovenskej republikePoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Krenželoková, L.
596.DPVplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancovŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPSPUPodrobnosti témy1 / -- Benková, K.
597.BPVplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Križanová, J.
598.DPVplyv vonkajších a vnútorných faktorov na podnikateľskú úspešnosť vybranej obchodnej firmyHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Teleková, N.
599.DPVplyv vybraných ukazovateľov na konkurencieschopnosť krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
600.BPVPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
601.BPVPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
602.DPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 4 Jančová, M.
603.BPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
604.BPVplyv zahraničných investícií na firmy na slovenskom trhuBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
605.DizPVplyv zmeny preferencií spotrebiteľov na spotrebu a dodávateľské reťazceRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / ----
606.DPVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Jančíková, B.
607.DPVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
608.DPVplyv značky na spotrebiteľské správanie pri nákupe potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Bombová, T.
609.BPVplyv značky produktu na nákupný rozhodovací proces spotrebiteľaOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Latiková, K.
610.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
611.BPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Oťapková, V.
612.DPVybrané aspekty systému firemného plánovania v podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hajnovič, F.
613.DizPVybrané aspekty systému plánovania v riadení podnikov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
614.DPVybrané kvantitatívne metódy využívané v logistike podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hudáková, V.
615.BPVybrané trendy v distribučnej logistikeJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Tamašeková, B.
616.DPVýdaje na potraviny v medzinárodnom kontexteHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Zámborská, F.
617.DPVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
618.BPVýhody,nevýhody,nástroje a budúcnosť bezhotovostného platobného styku.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Vrúblovský, J.
619.DizPVýkonnosť poľnohospodárskych podnikov SR z hľadiska manažérskej a programovej efektívnosti: aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
620.BPVýroba a spotreba bio-potravínZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
621.BPVýroba a spotreba bio-potravínZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
622.DPVýrobková analýza vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šéryová, K.
623.BPVýstavba hesla v odbornom prekladovom slovníkuPrídavková, V.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
624.BPVýučba francúzskeho jazyka na vybraných fakultách ekonomického zameraniaPrídavková, V.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
625.BPVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vivodíková, L.
626.BPVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šimko, B.
627.BPVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
628.DPVyužiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy3 / 3 Jakubcová, M.
Andacká, K.
Burdová, A.
629.BPVyužitie alternatívnych mien pri bezhotovostnom platobnom styku.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Maslen, F.
630.BPVyužitie aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Sýkorová, I.
Tvarošková, L.
631.BPVyužitie cloudcomputing služieb pri znižovaní nákladov v podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Tibenská, K.
632.DPVyužitie finančnej analýzy s akcentom na upevnenie pozície podniku na trhuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Szetei, J.
633.DPVyužitie informácií z účtovnej závierky v manažmente účtovnej jednotkyStuchlý, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
634.DizPVyužitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov vo vybranom podnikateľskom subjekteHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / ----
635.DizPVyužitie kvantitatívnych metód pre optimalizáciu marketingovej podpory vybraných prvkov zdravého životného štýlu cieľovému zákazníkoviHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / ----
636.BPVyužitie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podnikuDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Baloghová, A.
637.BPVyužitie podnikových portálov pre informaćné riadenie podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lontošová, B.
638.DPVyužitie prostriedkov informačných a komunikačných technológií pri realizácii obchodných vzťahov podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ferenciová, S.
639.BPVyužitie sociálnych sietí v práci manažéraHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Rušinová, J.
640.DPVyužitie spotrebiteľskej neurovedy v aróma marketingu vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Mikláš, M.
641.DPVyužitie vybraného marketingového nástroja pri uvádzaní nového produktu na trhPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Hrnčár, M.
642.DPVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
643.BPVyužívanie informačných a komunikačných technológií v malých a stredných podnikoch.Polakovič, P.Katedra informatiky (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Klučovská, A.
644.BPVyužívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikochPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ivan, A.
645.BPVyužívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikochPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Černok, D.
646.DPVyužívanie moderných foriem financovania podnikateľskej činnostiHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Salva, P.
647.DizPVyužívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v západoeurópskych a východoeurópskych krajinách v porovnávacej perspektíveMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
648.BPVyužívanie zmenky ako bankového nástroja v poľnohospodárskej praxiKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
649.BPVývoj a možné scenáre budúceho smerovania Spoločnej poľnohospodárkej politiky.Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
650.BPVývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
651.BPVývoj poistného trhu na Slovensku so zameraním na poistenie v poľnohospodárstveStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
652.DizPVývoj produkcie a spotreby biopotravín v podmienkach slovenského poľnohospodárstvaOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
653.DPVývoj rizikovosti poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku.Tóth, M.Katedra financií (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Časnocha, P.
654.DPVývoj spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a analýza faktorov, ktoré ju ovplyvňujúMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Látečková, D.
655.BPVývoj zamestnanosti v regiónoch Slovenskej republikyPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Jankovičová, K.
656.BPVývojové tendencie v spotrebe potravín vo vybranom regióne SRFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zaťková, L.
657.DPVývojové trendy vo výkonnosti vybraného odvetvia potravinárskeho priemysluHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Baraová, G.
658.BPVýznam ekonomického aspektu v koncepte udržateľného rozvojaMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
659.BPVýznam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
660.BPVýznam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pintérová, M.
661.BPVýznam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte doznievajúcich krízMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
662.DPVýznam rozšírenia produktového portfólia a dopad na nákupné rozhodovanie spotrebiteľaPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Blahová, M.
663.BPVýznam zväzov ako jedna z foriem podpory predaja slovenských producentov poľnohospodárskych produktov a potravín.Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
664.BPVýznamový posun v odbornej termionológii v preklade ekonomických textov.Čančová, P.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
665.DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
666.BPVzdelávanie ako nástroj na podporu zamestnanostiČernáková, E.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 2 Pavelková, M.
667.BPVzdelávanie na vybranom pracoviskuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ternény, M.
668.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
669.DPVzdelávanie zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ngo Le To, Q.
670.DPVzdelávanie zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Záhorec, J.
671.BPZahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditouBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / -- Sedláček, D.
Čičútová, K.
672.DPZákaznícke preferncie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SRLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 2 Jankov, M.
673.DPZákaznícke preferncie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SRLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Kukučková, T.
Pindešová, D.
674.BPZamestnanie ako faktor kvality životaHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / ----
675.DPZamestnanie ako faktor kvality životaHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / -- Mináriková, P.
676.DPZásobovacia logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bajiová, B.
677.BPZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 1 Gunárová, N.
Naňová, S.
678.BPZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTSPUPodrobnosti témy0 / 1--
679.BPZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 1--
680.BPZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, V.
681.DizPZdielaná ekonomika v poľnohospodárstvePokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / ----
682.BPZdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
683.BPZdokonaľovanie podsystému mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
684.DPZdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
685.BPZdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
686.BPZdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
687.DPZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
688.BPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / -- Celder, I.
689.DPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / ----
690.DPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
691.DPZelený marketing a ekoznačky ako inovatívne nástroje marketingovej komunikácie v agropotravinárskom sektoreMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Lackovičová, S.
692.DPZhodnotenie a návrh marketingovej komunikácie pre vybraný podnikNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Tropp, J.
693.DPZhodnotenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Závodyová, R.
694.BPZhodnotenie finančnej situácie vybranej účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovnej závierkyKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Rendeková, S.
695.BPZhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kovácsová, L.
696.BPZhodnotenie interkultúrnej komunikácie vo vybranej spoločnosti pôsobiacej na slovenskom trhu.Maďarová, Ľ.Katedra jazykov (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
697.DPZhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šormanová, S.
698.DPZhodnotenie kalkulácie ceny vybraných mliečnych výrobkovFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hricová, V.
699.BPZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Janošťák, A.
700.DPZhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lipianska, M.
701.DPZhodnotenie marketingovej stratégie vybraného podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Moravský, I.
702.BPZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Krbušíková, K.
703.BPZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikuHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
704.BPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpadKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Grmanová, L.
705.DPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Poledník, T.
706.BPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Porubská, P.
707.DPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Nitryová, V.
708.BPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Némová, A.
709.DPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Borbélyová, E.
710.DPZhodnotenie nástrojov marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Božik, L.
711.BPZhodnotenie organizačnej a riadiacej štruktúry v rodinných podnikoch na SlovenskuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Varsíková, P.
712.BPZhodnotenie plánovania vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)B-EKP, B-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
713.BPZhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obceStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bevelagua, F.
714.BPZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 2 Lališová, T.
715.DPZhodnotenie procesu strategického riadenia vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Hamarová, M.
Baranovičová, A.
716.BPZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Jóryová, S.
717.DPZhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)I-EKPSFEMPodrobnosti témy1 / 2 Kinče, E.
718.DPZhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Kokoška, F.
Bírová, D.
719.DPZhodnotenie rizika investičného zámeruPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
720.DPZhodnotenie ROE v súbore poľnohospodárskych podnikov pomocou pyramídové rozkladuRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Parčiová, N.
721.BPZhodnotenie sociálnych a ekonomických dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEM