Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BP Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPAgro-food in the green and food of the futureRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Janek, L.
3.BPAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAgroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAgroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
6.DPAktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podnikuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hrušková, K.
7.DPAktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektoreBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPAlternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SRStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, E.
9.BPAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šipikalová, D.
10.BPAnalýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPAnalýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostrediaBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPAnalýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľovPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kaľavská, R.
13.DPAnalýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republikyPorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPAnalýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Baloghová, K.
15.DPAnalýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Demčáková, R.
16.BPAnalýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / -- Niňajová, N.
Násaly, F.
18.DPAnalýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Vitková, H.
19.BPAnalýza stavu trhu s liehovinami v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kovácsová, S.
20.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
21.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Šályová, J.
22.BPAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
23.DPAnalýza ukazovateľov finančnej situácie v podnikuStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulínyová, Z.
24.DPAnalýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP
I-MAP
FEMPodrobnosti témy2 / 2 Kapustová, B.
Kišacová, K.
25.DPAnalýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Vargová, M.
26.BPAnalýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jenčová, J.
27.BPAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPAnalýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPAnalýza vývoja hospodárenia vybraných obcíPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPAnalýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPAnalýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kovaľ, M.
33.BPAnalýza vývoja spotreby vybranej komodityPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPAnalýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorovPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Huranová, I.
35.BPAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kodada, M.
37.BPAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
38.DPAnalýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Benčatová, M.
39.DPAnalýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podnikuRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-MAP
I-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPAnti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Mladá, M.
41.DPAplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Jurčišin, P.
42.DPAplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
43.DPAróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služiebBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
44.DPAroma Marketing as a Tool of Communication at Selected MarketsBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Farkaš, A.
45.DPAróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Tóthová, K.
46.DPArómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Budovcová, M.
47.DPAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
48.BPAssets and Capital structure of selected companyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPAA
B-MPAS
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
49.BPAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
50.DPAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
51.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lauro, K.
52.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy1 / 1 Masaryková, L.
53.BPBankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SRHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Skokanovič, R.
54.DPBazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SRBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
55.DPBezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Nádaždyová, M.
56.BPBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
57.DizPBioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European CountriesMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
58.BPBioeconomy Policies and Support in SlovakiaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPBiomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPBlahobytná analýza slovenského trhu s cukromBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPBreak-even point analýza vybraného podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPBusiness plan of a new companyRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Švajcerová, R.
63.BPBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Veseľková, N.
64.DPCash flow ako významný determinant úspechu podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Balušíková, A.
65.DPCeloplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravínFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Beňatinský, D.
66.BPCena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-MAP
B-EKP
B-OBP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szárazová, V.
67.DPCesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Matejovie, D.
68.DizPCloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Stümpelová, M.
70.DPConsumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food ProductsNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
71.DizPCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPASPUPodrobnosti témy0 / 1--
72.DizPCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPCorporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Dobaiová, D.
74.DPCountry of origin effect and its impacts on consumer decision makingKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Karásiková, D.
75.DPCRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podnikuStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Lomnická, J.
76.DPCRM system implementation in the company - case studyPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Krajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Šoóki, R.
78.DizPDeterminants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EUBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPASPUPodrobnosti témy0 / ----
79.DPDeterminanty exportu vybranej komodityBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Kohút, J.
80.DPDeterminanty obchodu a zmena vzorov obchodovaniaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Balážová, M.
81.DPDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
82.DPDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zajíčková, M.
83.DPDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
84.BPDlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Stračárová, M.
85.BPDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 3--
86.BPDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPASPUPodrobnosti témy0 / ----
87.DPDopad implementácie smernice Basel III na bankový sektorBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
88.DPDopady klimatických zmien na poľnohospodárstvoHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Palajová, F.
89.DPDopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
90.DPDopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnostiPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
91.DPDôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstvaHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
92.DizPEco-efficiency of Agriculture in the EUBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPASPUPodrobnosti témy0 / ----
93.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
94.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPSFEMPodrobnosti témy0 / 1--
95.BPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
96.DPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Trenčiansky, M.
97.DizPEconomics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' IncomesBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
98.BPEfektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjektePorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Oravec, L.
99.DizPEko-efektívnosť poľnohospodárstva SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPSPUPodrobnosti témy0 / ----
100.DizPEko-inovačná kapacita podnikov na SlovenskuAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
101.DPEkologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Novotná, M.
102.BPEkonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Krakovská, K.
103.BPEkonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Egri, E.
104.DPEkonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
105.DPEkonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výrobyGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Thonhauserová, N.
106.DPEkonomické disparity krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
107.BPEkonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
108.DPEkonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrubják, L.
109.DPEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidiekaAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
110.BPEKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTIBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
111.DPEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podnikuLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
112.DPEkonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bulavová, S.
113.DPEkonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
114.BPEkonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kožuchová, D.
115.DPEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikochPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Štefanco, M.
116.BPEkonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Filípková, A.
117.DPEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SRPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Ďuráková, S.
118.BPEkonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kozolková, D.
119.BPEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Riečická, N.
120.BPEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, P.
121.BPEkonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na SlovenskuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lelláková, M.
122.BPEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
123.BPEkonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPEkonomika biopalivPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Tomeček, A.
125.BPEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
126.DPEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
127.DizPEkonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárovBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
128.DPEmisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
129.BPEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
130.BPEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
B-EMZ
B-EM
B-EEM
SPUPodrobnosti témy1 / 2 Bachorecová, R.
131.DizPEnvironmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
132.DPEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Benďáková, V.
133.BPEtické aspekty trhu a niektoré jeho slabinyPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
134.BPEticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizáciíPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Križanová, R.
135.BPEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
136.BPEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Jančovičová, L.
Hazdová, N.
137.BPEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Michaličková, R.
Krošňáková, M.
138.DPExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
139.DPExchange rate risk management in companyTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
140.BPFaktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
141.DizPFaktory konkurencieschopnosti slovenských podnikovBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
142.DPFaktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchoduOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
143.BPFaktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na SlovenskuMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Peťovská, K.
144.DPFaktory ovplyvňujúce trh ovociaKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Čepedyová, N.
145.DPFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vlková, K.
146.DizPFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
147.DizPFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
148.DPFaktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravínKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
149.DPFaktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Ďurišová, R.
150.DizPFarm risk management measures under the CAP 2021-2027 in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
151.DPFinancovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
152.DPFinančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnostiBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
153.BPFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
154.DPFinančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Netryová, D.
155.DPFinančné zdravie ako ekonomický aspekt bezpečnosti podnikuSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Antaličová, M.
156.BPFinančno ekonomická analýza podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kuťková, N.
157.DPFinančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Straňák, D.
158.BPFinančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
159.BPFood consumption patterns in association with psychical activity levelHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Antoš, P.
160.DPFood Spending Patterns of different Income-level HouseholdsHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
161.DPFundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaníHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Lieskovská, M.
162.BPGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Tichá, M.
163.BPGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
164.DPHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hudec, R.
165.DPHodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
166.BPHodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Ment Gubóová, L.
167.DPHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
168.DPHodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelovBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
169.DPHodnotenie hospodárenia vybraného podnikuAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kačák, P.
170.BPHodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Straková, T.
171.BPHodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Klačanský, I.
172.BPHodnotenie podnikateľského prostredia na SlovenskuHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
173.DPHodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
174.DPHospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikáleLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
175.BPHow political supremacy affects economy of JamaicaMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy0 / 1--
176.BPHypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lalák, J.
177.DPChange management in the organizationSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Di Sabato, V.
178.BPIdentifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritériíRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
179.DPIdentifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizikaRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, M.
180.DPIdentifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Stanová, M.
181.DizPIdentifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
182.DPIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 2--
183.BPImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy1 / 1 Reznik, M.
184.DPImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERAFEMPodrobnosti témy1 / 1 Slamková, D.
185.BPImpact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 1 Podhradská, K.
Varga, M.
186.DPImpact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply ChainRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERSSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hubináková, V.
187.BPImprovement of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
188.DPInflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
189.BPInflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, M.
190.BPInflácia ako makroekonomický javKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
191.BPInformačná bezpečnosť - voliteľna témaOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)B-AIE
B-KME
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
192.DPInformačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Pokorná, Z.
193.DPInformačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Do Thaiová, D.
194.DPInnovative approaches of measuring business performanceTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 2--
195.DPInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Andóová, B.
196.BPInovačná schopnosť agropotravinárstvaSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
197.DPInovatívne prístupy k výskumu a marketingu vínaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sokolová, K.
198.BPInstagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnostiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kulichová, M.
199.BPIntegrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesovOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 2 Ňurcík, L.
200.DPIntegrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 1 Klocoková, B.
Sekerová, P.
201.DPInterakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Tomčalová, K.
202.BPInterakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávaniaDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
203.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
204.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
205.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
206.BPInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
207.BPInternational Business of SRPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Greguš, H.
208.BPInternet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácieOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
209.BPInternetový obchod a ochrana spotrebiteľaOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vanyová, A.
210.DPInventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
211.BPInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Španková, V.
Szabóová, T.
212.DPInvestičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej surovinySerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
213.BPInvestovanie do zlata a drahých kovovRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Tinák, M.
214.BPJaponský manažment a jeho špecifikáFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Borovská, B.
215.DPKalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / -- Polyáková, K.
Pastorok, P.
216.BPKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
217.BPKapitálová primeranosť bánk v eurozóneBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
218.DizPKlimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SRHolúbek, I.Katedra financií (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
219.DPKnowledge managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zábojníková, V.
220.DPKomparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Drábeková, J.
221.BPKomparácia agroobchodu SR a ČRSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
222.DPKomparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Pólyová, L.
223.BPKomparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
224.DPKomparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkouHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Énekeš, E.
225.BPKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
226.DPKomparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajináchPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
227.DPKomparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Csengődyová, B.
228.DPKomplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sťahelová, M.
229.DPKompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajínPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Törjék, G.
230.BPKomunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Čeriová, M. M.
231.DPKomunikačná politika vybranej spoločnostiKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bírová, K.
232.DPKonkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Karcol, T.
233.DPKonkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
234.DPKontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
235.DizPKonverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinantyBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPSPUPodrobnosti témy0 / ----
236.BPKrátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Mažgútová, P.
237.BPKryptomenyOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Uhnák, L.
238.BPKvalita podnikateľského prostredia v regiónochPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMESPUPodrobnosti témy0 / ----
239.DPKvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmiRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Belovičová, K.
240.BPLagrange method in practical problemsKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Lapa, V.
241.BPLagrangeova metóda v praktických úloháchKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
242.BPLeadership as a function of managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, S.
243.DPLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Martinčeková, L.
244.BPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 3--
245.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
246.BPMajetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Krčmárik, M.
247.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Kázmérová, K.
Némethová, V.
248.DPMajetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
249.BPMajetková a kapitálová vybavenosť podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Baniarová, N.
250.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
251.BPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
252.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Ševčovičová, D.
253.DPMakroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAP
I-EKPA
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Heuer, T.
254.DizPManagerial and Economical Evaluation of Microbreweries in SlovakiaSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
255.DPManažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Jakubík, L.
256.BPManažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodínGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gálusová, P.
257.BPManažérske funkcie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy3 / 3 Gerhát, M.
Ružičková, N.
Matulja, M.
258.DizPManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
259.DPManažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy4 / 4 Kubáň, A.
Lopúchová, K.
Michalenková, Z.
Hlavina, Ľ.
260.BPManažment obchodu na akciových trhochPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
261.DPManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bertičová, B.
262.BPManažment výroby vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kondvárová, D.
263.BPMapovanie toku hodnôt vo vybranom podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pacherová, P.
264.DPMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Marsalová, S.
265.BPMarketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológiíVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, V.
266.DPMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
267.DPMarketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SRRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Rajčuľová, L.
268.DizPMarketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživyNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
269.BPMarketingová komunikácia v online prostredíNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Geierová, P.
270.BPMarketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastovNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Bédiová, M.
271.DPMarketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trhKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Danišová, L.
272.DPMarketingová stratégia vybraného podnikuKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Palčeková, S.
273.DPMarketingové nástroje a ich informačná podporaLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
274.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
275.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy3 / -- Molnárová, L.
Pastier, D.
Pčelárová, J.
276.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
277.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Istenesová, V.
278.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kováčiková, R.
279.BPMarketingový plán Kúpeľov Trenčianske TeplicePaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Vígh, R.
280.DPMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
281.DPMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Štefanková, T.
Šabová, M.
282.BPMedzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektovBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
283.DPMeranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mliekaFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
284.DPMerchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkachBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Hoppanová, M.
285.BPMetódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hromátková, T.
286.DPMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
287.DPMinimálna mzda a agropotravinárstvoSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Grochalová, N.
288.DPMobilní operátori na SlovenskuMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
289.DPModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
290.DPModerné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Melková, M.
291.BPMonetary Policy of ECB and the Effect on Economy in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šimurda, A.
292.DPMonitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Trimayová, M.
293.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
294.DPMožnosti financovania malých a stredných podnikovStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pavčeková, M.
295.DPMožnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenuRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Petrek, M.
296.DizPMožnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikovPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / ----
297.DPMožnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
298.DPNáklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodáreniaKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Kurecová, P.
Kašparová, M.
299.DPNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Bako, F.
300.DPNakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kevély, M.
301.DizPNástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.Tóth, M.Katedra financií (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
302.BPNástroje online marketingu vo vybranom podnikuTóthová, D.Centrum informačných technológií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
303.BPNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
304.DPNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hipság, R.
305.DPNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Štefáková, K.
306.DPNávrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Galány, M.
307.DPNegatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ácsová, B.
308.BPNekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kamencayová, A.
309.BPNeuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxiBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Dubovická, Z.
310.BPNezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledkyPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
311.BPNezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja SlovenskaDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, K.
312.DPNové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Klinčíková, P.
313.BPNové trendy v oblasti využívania finančných technológiíHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPObaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľaRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
315.BPObchodovanie na finančných trhoch s využitím IKTVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Parížek, F.
316.BPObsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
317.DPOdhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
318.BPOptimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
319.BPOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Urbánek, M.
320.DizPOrganizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in EnterprisesHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPAFEMPodrobnosti témy0 / ----
321.DizPOsobnosť a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravínNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
322.DPOsobnosť manažéra vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gunárová, S.
323.BPPeculiarities of export marketing of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
324.DPPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
325.BPPeculiarities of the use of the marketing mix in (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
326.BPPersonalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
327.DPPersonálna stratégia podnikuHolúbeková, A.Katedra jazykov (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Rusňáková, V.
328.DizPPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / ----
329.BPPlánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kaniak, T.
330.BPPlánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 3 Karahutová, H.
Marcinkech, D.
331.DPPodmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
332.DPPodnikateľský plán vybraného podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Babošová, N.
333.DPPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kuchariková, K.
334.DPPodniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancovKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Veškrnová, P.
335.BPPodnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancovŠeben Zaťková, T.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
336.DPPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Otrubová, O.
337.BPPolitika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektoreBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
338.BPPolitiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SRLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
339.DizPPoľnohospodársky podnik a podporná politika v podmienkach klimatickej zmenySerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
340.BPPorovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.Beňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Chocholáčková, E.
341.BPPorovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služiebStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Adamišin, P.
342.BPPorovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Suchá, D.
343.BPPostavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
344.DPPostavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológiíHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
345.BPPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniuBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
346.BPPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniuBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
347.DPPostoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniuMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
348.BPPostoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktomMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Karafová, M.
349.DPPostoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predajaPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Holubanská, Z.
350.DPPosúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Surovcová, N.
351.DPPosúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SRRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kolodzejová, K.
352.DPPotravinová bezpečnosť a plytvanie potravinamiBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, M.
353.BPPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinámBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
354.BPPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilitaBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
355.DPPotravinová dostatočnosť vo vybraných krajináchPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Misárová, N.
356.BPPozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SRStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szalayová, J.
357.DPPozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkachKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, K.
358.DPPozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne SlovenskaHambálková, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vankó, J.
359.DPPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Maglódiová, L.
360.DPPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 3 Jurášová, V.
361.DPPredpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhyRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Százová, T.
362.DPPreferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkovOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mazánová, S.
363.DPPrechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdiaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
364.DPPriame platby v SRSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Borošová, L.
365.DPPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
366.BPPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
367.BPPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
368.BPPripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy0 / 2--
369.BPPROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNIIBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
370.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy0 / 1--
371.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
372.BPProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
373.DPProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
374.DPProdukčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výrobyPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hijová, Z.
375.DPPrognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mrva, M.
376.BPPrognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-EKPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
377.BPRecruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Osvaldová, S.
378.DPRegionálne disparity krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čopjaková, Ž.
379.DPReklama a jej vplyv na zákazníkaRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy3 / -- Rybecká, L.
Kobydová, R.
Novická, S.
380.DPReklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predajaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kučerová, V.
381.DPResidential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.Tóth, M.Katedra financií (FEM)I-MERAFEMPodrobnosti témy1 / 1 Lycius, R.
382.BPRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBAFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Schlarmannová, J.
383.DPRizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
384.BPRozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktovOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
385.DPRozpočtová politika a hospodársky cyklusSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hrdinová, L.
386.BPRozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
387.BPRozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
388.DPSegmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnostiZach, H.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kohút, I.
389.DizPSegmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkovPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
390.DizPSignifikácia informačných systémov v marketingu.Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / 2--
391.DPSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
392.DPSkúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravínSojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy0 / 1--
393.BPSkúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
394.DPSkúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzkePaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kunská, L.
395.BPSkvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Udermanová, A.
396.BPSkvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
397.BPSkvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Budzáková, J.
398.BPSkvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
399.BPSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
400.BPSledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Lenčéšová, S.
Mesárošová, M.
401.DPSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
402.BPSmall and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitivenessPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
403.BPSocial networks and its using in businessHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kuklišová, D.
404.DPSociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)Moravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
405.BPSociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Adamcová, A.
406.DPSociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bugárová, V.
407.BPSociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkovNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Grňová, I.
408.BPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Jobeková, D.
409.DPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Jankula, L.
410.BPSociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.Poláček, M.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
411.BPSociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.Poláček, M.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
412.BPSociálny marketing a zero waste životný štýlRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Galandová, Ľ.
413.DPSociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030Rybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
414.DPSocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak RepublicNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Lorincová, D.
415.BPSocio-ekonomické faktory kriminalityRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
416.DizPSpoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikochKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
417.DizPSpoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikochKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMP
D-EPP
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
418.DPSpoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
419.DPSpotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formyPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Maťová, M.
420.DPSpotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Majer, I.
421.DPSpotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čelková, M. M.
422.DPSpotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Dravecká, I.
423.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Bero, R.
424.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
425.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe zeleninyRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Repa, Ľ.
426.DPSpotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravínPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Križanová, K.
427.DPSpotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravínPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Pánis, L.
428.BPSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / ----
429.BPSpotrebné úvery v krajinách V4Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bubáková, K.
430.DPSPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pagáčová, M.
431.BPStrategic managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Malecká, B.
432.DPSúčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikaniePechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
433.DPSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Salátiová, D.
434.BPSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
435.DizPSvetové finančné a komoditné trhyRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
436.BPSystém ochrany vkladov v Slovenskej republikeBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
437.DPŠkolné na VŠ v SRSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Balážiová, N.
438.DPŠpecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produktyStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sotáková, S.
439.DPŠpeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravínNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Šimanská, D.
440.DPŠtandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECBHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hrehová, A.
441.BPŠtatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republikeMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Gerhátová, S.
442.BPŠtruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kamenská, T.
443.DPŠtruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
444.DPThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Seredintsev, I.
445.DPThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERASPUPodrobnosti témy1 / 1 Fitala, P.
446.DPThe Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak citiesNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Kurek, F.
447.DPThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Gozhev, M.
448.DPThe Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
449.DPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
450.BPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bojňanská, A.
451.DPThe Interaction between Stock Prices and Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERSFEMPodrobnosti témy1 / 1 Arpášová, M.
452.DPThe promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
453.DPThe role of information technology in small and medium-sized enterprisesHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
454.BPTowards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of UkraineHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Hadupiak, M.
455.DPTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
456.BPTrends and Patterns in Foreign TradeLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
457.BPTrendy elektronického bankovníctvaHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Matóová, B.
458.BPTrendy elektronického bankovníctvaHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, B.
459.BPTrendy pracovnej migrácie v EurópePechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
460.BPTrendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodítHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
461.DPTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
462.BPTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lukács, A.
463.DizPTrh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EUZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
464.DizPTrojvýstupová analýza agropodnikov s poľadu ekonomického, sociálneho a enviromentálneho postaveniaKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / ----
465.DPTvorba a analýza matematických modelov v ekonomikeKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
466.BPTvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredíOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
467.BPTvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modeluRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jéney, A.
468.DPTvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekteRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Gerhát, M.
469.DizPTypy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikovHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / ----
470.BPÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
471.BPÚčtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Krepušová, T.
Matejková, L.
472.BPÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 2--
473.DizPÚčtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
474.DPUdržateľná spotreba potravín v krajinách EÚHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Sihelská, P.
475.DPUdržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajínSojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
476.DPUplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektoraPechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
477.DPUplatnenie CRM v podnikovom riadeníStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
478.BPUplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajovOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
479.DPUplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
480.BPUplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti LidlNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Audyová, M.
481.BPUplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Belúchová, L.
482.DPUplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na SlovenskuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Michalčíková, K.
483.DizPUplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
484.DPVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
485.BPVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sallaiová, S.
486.BPVplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanieDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vaľková, R.
487.DPVplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostrediaBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Pindiaková, R.
488.DPVplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvoPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / -- Dráb, J.
489.BPVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Makai, M.
490.DPVplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Petrus, K.
491.BPVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pallerová, D.
492.DPVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
493.BPVplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Tóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Felegiová, M.
494.DPVplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputovFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
495.DPVplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostrediaPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Ščevlíková, B.
496.BPVplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SRSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
497.DPVplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SRRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Tóth, B.
498.DPVplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch svetaHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Nikel, A.
499.DPVplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SRAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Žáková, D.
500.BPVplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmiRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gulika, M.
501.DPVplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na SlovenskuRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Guniš, F.
502.BPVplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľovKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hroššo, M.
503.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
504.DPVplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Valterová, S.
505.DPVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hatalová, V.
506.DPVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľaKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Turčíková, M.
507.BPVplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadeníMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šuláková, M.
508.BPVplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Fazekašová, M.
509.BPVplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariemFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
510.BPVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Héviziová, T.
511.DPVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Janičová, P.
512.DPVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosťRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Máliková, S.
513.DPVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rastRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Chreneková, A.
514.DPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy3 / 4 Babinská, K.
Zsélyi, Z.
Jančová, M.
515.BPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
516.DPVPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
517.DizPVplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SRHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
518.DPVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Broďániová, K.
519.DPVplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy2 / 1 Bandzi, M.
Poláčková, T.
520.BPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Oťapková, V.
521.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
522.BPVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Túnyi, T.
523.DPVybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Karová, S.
524.BPVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Miškovicová, M.
525.DPVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Valentová, K.
526.BPVybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pčelárová, I.
527.DPVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
528.BPVýdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.Hanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Watter, P.
529.DPVýroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podnikuKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ralbovská, K.
530.DPVýsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podnikuFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 2 Szonlajtnerová, D.
531.DPVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ružičková, K.
532.DizPVyužite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaNagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
533.DPVyužiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
534.BPVyužitie cloud computingu vo vybranom podnikuStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
535.BPVyužitie IKT pri aplikovaní aromamarketinguVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Trnovszká, T.
536.BPVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 2 Kara, P.
537.BPVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 2 Trestyanszky, N.
538.DizPVyužitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojovŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
539.DizPVyužitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
540.DPVyužitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
541.DPVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Folentová, K.
Majlingová, R.
542.BPVyužívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládežePorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
543.BPVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
544.BPVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Holinga, S.
545.DizPVyužívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajináchMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
546.BPVyužívanie scent marketingu vo vybranom segmente služiebNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Fabianová, M.
547.DPVývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republikeBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
548.BPVývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SRPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
549.BPVývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únieAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kočaříková, D.
550.BPVývoj platidiel a meny na území SlovenskaStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bullová, D.
551.DPVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
552.DPVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Antala, M.
553.DPVývoj slovenského bankovníctva od roku 2009Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Malatinský, M.
554.DPVývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SRDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
555.BPVývojové tendencie zahraničného obchoduLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
556.BPVývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojenéRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Repárová, D.
557.DPVýzam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
558.BPVýznam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Doan Xuan, T.
559.BPVýznam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
560.BPVýznam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych krízMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
561.DPVýznam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SRHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szakállas, K.
562.BPVýznam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Duchovičová, D.
563.DPVýznam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvojaMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
564.BPVýznam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podnikuHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kitková, B.
565.DPVýznam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleninyKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Závodská, T.
566.DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
567.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
568.DPWord of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značkyKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Čavojová, D.
569.DizPWorld Financial and Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
570.DPWorld production and trade with selected agricultural commoditiesHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Maistryshyn, Y.
571.BPZahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditouBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy3 / -- Sekeľ, S.
Ingeliová, M.
Jardeková, S.
572.DPZásobovacia logistika podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Pénzešová, R.
573.BPZásobovanie vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Višňovský, M.
574.DPZavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstveAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
575.DPZavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnostiPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
576.DPZážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu SlovenskaNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kolářová, B.
577.BPZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Šišková, S.
Bigaz, R.
578.DizPZdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
579.DPZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
580.DPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
581.BPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / ----
582.DPZelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Nižníková, N.
583.DPZero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kraslanová, M.
584.DPZhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, F.
585.BPZhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy3 / 1 Vojtelová, B.
Raffáčová, M.
Fazekašová, N.
586.DPZhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Farkašová, M.
587.DPZhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jankechová, L.
588.BPZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Janošťák, A.
589.BPZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Štefaničková, A.
Petrovič, R.
590.BPZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 2 Rupeková, R.
591.DPZhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Rezák, J.
592.BPZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Balla, M.
593.BPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Molnárová, H.
Žilková, M.
594.BPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Hanesová, L.
Debnárová, M.
595.BPZhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Pospišová, M.
596.BPZhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
597.DPZhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kunová, N.
598.DPZhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čaládiková, M.
599.BPZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Palušová, S.
Mošaťová, L.
600.DPZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Šašalová, N.
Janíčková, D.
601.BPZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 1--
602.DPZhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
603.BPZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy2 / 2 Braunová, M.
Dobaiová, P.
604.DPZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
605.DPZhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ daneKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
606.BPZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Suchá, D.
Bugárová, B.
607.DPZhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP JednotaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Nosianová, N.
608.BPZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 2--
609.BPZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Nepeľová, A.
610.BPZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Šípošová, M.
Szombathová, M.
611.DPZhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Tóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Galbavá, V.
612.DPZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
613.BPZhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
614.BPZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kóšová, V.
615.DPZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
616.BPŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / -- Betková, D.
617.BP1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republikeBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--