Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BP Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPAgro-food in the green and food of the futureRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Janek, L.
3.BPAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAgroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAgroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
6.DPAktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podnikuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hrušková, K.
7.BPAlternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SRStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šipikalová, D.
9.BPAnalýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPAnalýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostrediaBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAnalýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľovPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kaľavská, R.
12.DPAnalýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republikyPorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPAnalýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Baloghová, K.
14.DPAnalýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPAnalýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
17.DPAnalýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Vitková, H.
18.BPAnalýza stavu trhu s liehovinami v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kovácsová, S.
19.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
20.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Šályová, J.
21.BPAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
22.DPAnalýza ukazovateľov finančnej situácie v podnikuStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulínyová, Z.
23.DPAnalýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP
I-MAP
FEMPodrobnosti témy2 / 2 Kišacová, K.
Kapustová, B.
24.DPAnalýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
25.BPAnalýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jenčová, J.
26.BPAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPAnalýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPAnalýza vývoja hospodárenia vybraných obcíPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPAnalýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPAnalýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kovaľ, M.
32.BPAnalýza vývoja spotreby vybranej komodityPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPAnalýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorovPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Huranová, I.
34.BPAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kodada, M.
36.BPAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPAnalýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Benčatová, M.
38.DPAnalýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podnikuRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-MAP
I-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPAnti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPAplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Jurčišin, P.
41.DPAplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
42.DPAróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služiebBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
43.DPAroma Marketing as a Tool of Communication at Selected MarketsBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Farkaš, A.
44.DPAróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Tóthová, K.
45.DPArómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Budovcová, M.
46.DPAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
47.BPAssets and Capital structure of selected companyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPAA
B-MPAS
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
48.DPAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
49.BPAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
50.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lauro, K.
51.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy1 / 1 Masaryková, L.
52.DPBezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Nádaždyová, M.
53.BPBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
54.BPBioeconomy Policies and Support in SlovakiaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
55.DPBiomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
56.DPBlahobytná analýza slovenského trhu s cukromBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPBreak-even point analýza vybraného podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPBusiness plan of a new companyRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Švajcerová, R.
59.BPBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Veseľková, N.
60.DPCash flow ako významný determinant úspechu podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Balušíková, A.
61.DPCeloplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravínFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Beňatinský, D.
62.BPCena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-MAP
B-EKP
B-OBP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szárazová, V.
63.DPCesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Matejovie, D.
64.BPConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Stümpelová, M.
65.DPConsumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food ProductsNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
66.DPCorporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Dobaiová, D.
67.DPCountry of origin effect and its impacts on consumer decision makingKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Karásiková, D.
68.DPCRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podnikuStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
69.DPCRM system implementation in the company - case studyPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
70.DPČasový manažment v práci manažéraŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
71.BPDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Krajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Šoóki, R.
72.DPDeterminanty exportu vybranej komodityBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Kohút, J.
73.DizPDeterminanty konkurencieschopnosti sektora ovocia a zeleniny v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy1 / -- Brodňanová, R.
74.DPDeterminanty obchodu a zmena vzorov obchodovaniaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
75.DPDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
76.DPDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zajíčková, M.
77.DPDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPDiverzita na pracoviskuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Petrovičová, N.
79.BPDlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Stračárová, M.
80.BPDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 3--
81.BPDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPASPUPodrobnosti témy0 / ----
82.DPDopady klimatických zmien na poľnohospodárstvoHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Palajová, F.
83.DPDopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPDopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnostiPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
85.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPSFEMPodrobnosti témy0 / 1--
86.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
87.BPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
88.DPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Trenčiansky, M.
89.BPEfektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjektePorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Oravec, L.
90.DPEkologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Novotná, M.
91.BPEkonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Krakovská, K.
92.BPEkonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Egri, E.
93.DPEkonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výrobyGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Thonhauserová, N.
94.DPEkonomické disparity krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Máliková, S.
95.BPEkonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
96.DPEkonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrubják, L.
97.DPEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidiekaAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
98.BPEKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTIBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podnikuLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
100.DPEkonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bulavová, S.
101.DPEkonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
102.BPEkonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kožuchová, D.
103.DPEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikochPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Štefanco, M.
104.BPEkonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Filípková, A.
105.DPEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SRPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Ďuráková, S.
106.BPEkonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
107.BPEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
108.BPEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPEkonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na SlovenskuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lelláková, M.
110.BPEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
111.BPEkonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
112.BPEkonomika biopalivPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Tomeček, A.
113.DPEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
114.BPEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
115.DPEmisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
116.BPEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
117.BPEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
B-EMZ
B-EM
B-EEM
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
118.DPEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Benďáková, V.
119.BPEtické aspekty trhu a niektoré jeho slabinyPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
120.BPEticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizáciíPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Križanová, R.
121.BPEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
122.BPEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Jančovičová, L.
Hazdová, N.
123.BPEvidencia a účtovanie krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Krošňáková, M.
Michaličková, R.
125.BPEvidencia a účtovanie zásob v účtovníctve podnikateľských subjektovKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 1--
126.DPExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
127.DPExchange rate risk management in companyTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
128.BPFaktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
129.DPFaktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchoduOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
130.BPFaktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na SlovenskuMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Peťovská, K.
131.DPFaktory ovplyvňujúce trh ovociaKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
132.DPFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
133.DPFaktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravínKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
134.BPFaktory udržateľnosti rodinného podnikania v SRLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
135.DPFaktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Ďurišová, R.
136.DPFinancovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
137.DPFinančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnostiBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
138.BPFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
139.DPFinančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Netryová, D.
140.BPFinančno ekonomická analýza podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kuťková, N.
141.BPFinančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
142.DPFood Spending Patterns of different Income-level HouseholdsHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
143.DPFundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaníHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Lieskovská, M.
144.BPGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Tichá, M.
145.BPGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
146.DPHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hudec, R.
147.DPHodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
148.BPHodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Gubóová, L.
149.DPHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
150.DPHodnotenie hospodárenia vybraného podnikuAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
151.BPHodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Straková, T.
152.BPHodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Klačanský, I.
153.BPHodnotenie podnikateľského prostredia na SlovenskuHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
154.DPHodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
155.DPHospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikáleLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
156.DPChange management in the organizationSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Di Sabato, V.
157.BPIdentifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritériíRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
158.DPIdentifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizikaRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, M.
159.DPIdentifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Stanová, M.
160.DPIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 2--
161.BPImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy1 / 1 Reznik, M.
162.DPImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPImpact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 1 Varga, M.
Podhradská, K.
164.DPImpact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply ChainRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERSSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hubináková, V.
165.BPImprovement of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
166.DPInflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
167.BPInflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, M.
168.BPInflácia ako makroekonomický javKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
169.BPInformačná bezpečnosť - voliteľna témaOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)B-AIE
B-KME
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
170.DPInformačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
171.DPInformačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Do Thaiová, D.
172.DPInnovative approaches of measuring business performanceTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 2--
173.DPInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Andóová, B.
174.BPInovačná schopnosť agropotravinárstvaSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
175.DPInovatívne prístupy k výskumu a marketingu vínaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sokolová, K.
176.BPInovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancovLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / -- Vakulová, L.
Godavcová, K.
177.BPIntegrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesovOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 2 Ňurcík, L.
178.DPInterakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Tomčalová, K.
179.BPInterakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávaniaDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
180.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
181.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
182.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
183.BPInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
184.BPInternational Business of SRPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Greguš, H.
185.BPInternet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácieOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
186.BPInternetový obchod a ochrana spotrebiteľaOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vanyová, A.
187.DPInventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
188.BPInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Španková, V.
Szabóová, T.
189.DPInvestičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej surovinySerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPInvestovanie do zlata a drahých kovovRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Tinák, M.
191.BPJaponský manažment a jeho špecifikáFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
192.DPKalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
193.BPKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
194.DPKnowledge managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zábojníková, V.
195.DPKomparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Drábeková, J.
196.BPKomparácia agroobchodu SR a ČRSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
197.DPKomparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Pólyová, L.
198.BPKomparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
199.BPKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
200.DPKomparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajináchPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
201.DPKomparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Csengődyová, B.
202.DPKomplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sťahelová, M.
203.DPKompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajínPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Törjék, G.
204.BPKomunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Čeriová, M. M.
205.DPKomunikačná politika vybranej spoločnostiKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bírová, K.
206.DPKonkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
207.DPKonkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
208.BPKontrola vecnej správnosti účtovných zápisovLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
209.DPKontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
210.BPKrátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Mažgútová, P.
211.BPKryptomenyOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
212.BPKvalita podnikateľského prostredia v regiónochPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMESPUPodrobnosti témy0 / ----
213.DPKvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmiRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Belovičová, K.
214.BPLagrangeova metóda v praktických úloháchKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
215.BPLeadership as a function of managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, S.
216.DPLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
217.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
218.BPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 3--
219.BPMajetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Krčmárik, M.
220.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Kázmérová, K.
Némethová, V.
221.BPMajetková a kapitálová vybavenosť podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Baniarová, N.
222.BPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
223.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
224.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
225.DPMakroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAP
I-EKPA
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
226.DPManažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Jakubík, L.
227.BPManažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodínGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gálusová, P.
228.BPManažment obchodu na akciových trhochPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
229.DPManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bertičová, B.
230.BPManažment výroby vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kondvárová, D.
231.BPMapovanie toku hodnôt vo vybranom podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
232.DPMarketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
233.BPMarketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológiíVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, V.
234.DPMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
235.DPMarketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SRRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
236.BPMarketingová komunikácia v online prostredíNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Geierová, P.
237.BPMarketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastovNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Bédiová, M.
238.DPMarketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trhKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Danišová, L.
239.DPMarketingová stratégia vybraného podnikuKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Palčeková, S.
240.DPMarketingové nástroje a ich informačná podporaLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
241.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
242.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
243.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
244.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
245.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
246.BPMarketingový plán Kúpeľov Trenčianske TeplicePaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Vígh, R.
247.DPMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
248.DPMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Šabová, M.
Štefanková, T.
249.BPMedzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektovBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
250.DPMeranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mliekaFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
251.DPMerchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkachBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Hoppanová, M.
252.BPMetódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hromátková, T.
253.DPMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
254.DPMinimálna mzda a agropotravinárstvoSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Grochalová, N.
255.DPMobilní operátori na SlovenskuMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
256.DPModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
257.DPModerné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Melková, M.
258.BPMonetary Policy of ECB and the Effect on Economy in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šimurda, A.
259.DPMonitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Trimayová, M.
260.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
261.DPMožnosti financovania malých a stredných podnikovStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pavčeková, M.
262.DPMožnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenuRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
263.DPMožnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
264.DPNáklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodáreniaKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Kurecová, P.
Kašparová, M.
265.DPNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Bako, F.
266.DPNakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kevély, M.
267.BPNástroje online marketingu vo vybranom podnikuTóthová, D.Centrum informačných technológií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
268.BPNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
269.DPNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hipság, R.
270.DPNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
271.DPNávrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Galány, M.
272.DPNegatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ácsová, B.
273.BPNekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
274.BPNeuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxiBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Dubovická, Z.
275.BPNezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledkyPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
276.BPNezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja SlovenskaDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, K.
277.DPNové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Klinčíková, P.
278.DPObaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľaRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
279.BPObchodovanie na finančných trhoch s využitím IKTVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Parížek, F.
280.BPObsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
281.DPOdhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
282.BPOptimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
283.BPOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Urbánek, M.
284.DPOsobnosť manažéra vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gunárová, S.
285.BPOsobnostné predpoklady manažéra na prevzatie rodinného podnikuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Miklovičová, A.
286.DPOsobnostné predpoklady manažérov na prevzatie a vednenie rodinných podnikov na SlovenskuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
287.BPPeculiarities of export marketing of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
288.DPPeculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
289.BPPeculiarities of the use of the marketing mix in (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
290.BPPersonalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
291.DizPPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
292.BPPlánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kaniak, T.
293.BPPlánovanie zásob vo vybranom podnikuLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Krchová, K.
294.DPPodmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
295.DPPodnikateľský plán vybraného podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Babošová, N.
296.DPPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kuchariková, K.
297.DPPodniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancovKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Veškrnová, P.
298.BPPodnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancovŠeben Zaťková, T.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
299.DPPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Pokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Otrubová, O.
300.BPPolitika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektoreBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
301.BPPolitiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SRLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
302.BPPorovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.Beňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Chocholáčková, E.
303.BPPorovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služiebStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
304.BPPorovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Suchá, D.
305.BPPostavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
306.DPPostavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológiíHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
307.BPPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniuBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
308.BPPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniuBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
309.DPPostoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniuMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
310.BPPostoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktomMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Karafová, M.
311.DPPostoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predajaPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Holubanská, Z.
312.DPPosúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Surovcová, N.
313.DPPosúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SRRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
314.DPPotravinová bezpečnosť a plytvanie potravinamiBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, M.
315.BPPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinámBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
316.BPPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilitaBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
317.DPPotravinová dostatočnosť vo vybraných krajináchPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Misárová, N.
318.BPPozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SRStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szalayová, J.
319.DPPozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkachKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, K.
320.DPPracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podnikuŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
321.DPPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Maglódiová, L.
322.DPPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 3--
323.DPPredpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhyRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Százová, T.
324.DPPrechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdiaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
325.DPPriame zahraničné investíciePokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
326.BPPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
327.BPPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
328.BPPripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy0 / 2--
329.BPProblematika analytickej evidencie v podvojnom účtovníctve.Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
330.BPPROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNIIBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
331.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
332.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy0 / 1--
333.BPProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
334.DPProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
335.DPProdukčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výrobyPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hijová, Z.
336.DPPrognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mrva, M.
337.BPPrognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-EKPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
338.BPRecruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Osvaldová, S.
339.DPRegionálne disparity krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čopjaková, Ž.
340.DPReklama a jej vplyv na zákazníkaRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
341.DPReklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predajaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kučerová, V.
342.DPRiadenie kariéry zamestnancov podnikuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
343.DPRiadenie tímov v organizáciiLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
344.BPRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBAFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Schlarmannová, J.
345.DPRizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
346.BPRozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktovOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
347.DPRozpočtová politika a hospodársky cyklusSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hrdinová, L.
348.BPRozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
349.DPSegmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnostiZach, H.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kohút, I.
350.DPSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
351.BPSkúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
352.DPSkúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzkePaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kunská, L.
353.BPSkvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Udermanová, A.
354.BPSkvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
355.BPSkvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
356.BPSkvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
357.BPSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
358.BPSledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Mesárošová, M.
Lenčéšová, S.
359.DPSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
360.BPSmall and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitivenessPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
361.BPSocial networks and its using in businessHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kuklišová, D.
362.DPSociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)Moravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
363.BPSociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Adamcová, A.
364.DPSociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bugárová, V.
365.BPSociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkovNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Grňová, I.
366.BPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Jobeková, D.
367.DPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Jankula, L.
368.BPSociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.Poláček, M.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
369.BPSociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.Poláček, M.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
370.BPSociálny marketing a zero waste životný štýlRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Galandová, Ľ.
371.DPSociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030Rybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
372.DPSocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak RepublicNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Lorincová, D.
373.BPSocio-ekonomické faktory kriminalityRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
374.BPSoftvérové riešenie podvojného účtovníctvaLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Kurali, R.
375.DPSpoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
376.DPSpotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formyPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Maťová, M.
377.DPSpotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Majer, I.
378.DPSpotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čelková, M. M.
379.DPSpotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Dravecká, I.
380.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
381.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Bero, R.
382.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe zeleninyRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Repa, Ľ.
383.DPSpotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravínPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Križanová, K.
384.DPSpotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravínPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Pánis, L.
385.BPSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / ----
386.BPSpotrebné úvery v krajinách V4Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bubáková, K.
387.DPSPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pagáčová, M.
388.BPStrategic managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Malecká, B.
389.DPSúčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikaniePechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
390.DPSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Salátiová, D.
391.BPSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
392.DPŠkolné na VŠ v SRSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Balážiová, N.
393.DPŠpecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produktyStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sotáková, S.
394.DPŠpeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravínNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Šimanská, D.
395.BPŠtatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republikeMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
396.DPŠtruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
397.DPThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
398.DPThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERASPUPodrobnosti témy1 / 1 Fitala, P.
399.DPThe Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak citiesNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Kurek, F.
400.DPThe elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
401.DPThe Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
402.DPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
403.BPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bojňanská, A.
404.DPThe Interaction between Stock Prices and Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERSFEMPodrobnosti témy1 / 1 Arpášová, M.
405.DPThe promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
406.DPThe role of information technology in small and medium-sized enterprisesHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
407.DPTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
408.BPTrends and Patterns in Foreign TradeLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
409.BPTrendy pracovnej migrácie v EurópePechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
410.BPTrendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodítHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
411.DPTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
412.BPTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lukács, A.
413.DPTvorba a analýza matematických modelov v ekonomikeKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
414.BPTvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredíOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
415.BPTvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modeluRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jéney, A.
416.DPTvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekteRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Gerhát, M.
417.BPÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
418.BPÚčtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Krepušová, T.
Matejková, L.
419.BPÚčtovanie a evidencia dlhodobého majetkuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 1 Lackovičová, A.
Bolechová, K.
420.BPÚčtovanie a evidencia krátkodobého majetkuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Kondraťuková, D.
Brisudová, V.
421.BPÚčtovanie a evidencia zásobLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Gombárová, K.
422.BPÚčtovanie pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctveLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy2 / 2 Dovičák, P.
Brisudová, P.
423.BPÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 1--
424.BPÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 2--
425.BPÚčtovníctvo ako významný zdroj objektívnych informáciíLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
426.DPUdržateľná spotreba potravín v krajinách EÚHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Sihelská, P.
427.BPUnfair Trade Practices in Food Supply ChainRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
428.DPUplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektoraPechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
429.DPUplatnenie CRM v podnikovom riadeníStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
430.BPUplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajovOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
431.DPUplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
432.BPUplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti LidlNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Audyová, M.
433.BPUplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Belúchová, L.
434.DPUplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na SlovenskuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Michalčíková, K.
435.BPVedenie účtovníctva vo vybranom podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Jacková, A.
Makarová, A.
436.BPVedenie účtovníctva vo vybranom podniku s podporou softvérového spracovaniaLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kecskésová, D.
437.DPVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
438.BPVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sallaiová, S.
439.BPVplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanieDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vaľková, R.
440.DPVplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostrediaBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Pindiaková, R.
441.DPVplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvoPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / -- Dráb, J.
442.DPVplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Petrus, K.
443.BPVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pallerová, D.
444.DPVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
445.BPVplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Tóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Felegiová, M.
446.DPVplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputovFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
447.DPVplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostrediaPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Ščevlíková, B.
448.BPVplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SRSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
449.DPVplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SRRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
450.DPVplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch svetaHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Nikel, A.
451.DPVplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SRAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Žáková, D.
452.BPVplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmiRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
453.DPVplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na SlovenskuRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Guniš, F.
454.BPVplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľovKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hroššo, M.
455.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
456.DPVplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Valterová, S.
457.DPVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hatalová, V.
458.DPVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľaKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Turčíková, M.
459.BPVplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadeníMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šuláková, M.
460.BPVplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Fazekašová, M.
461.BPVplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariemFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
462.BPVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Héviziová, T.
463.DPVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Janičová, P.
464.DPVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosťRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
465.DPVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rastRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
466.DPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy3 / 4 Babinská, K.
Jančová, M.
Zsélyi, Z.
467.BPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
468.DPVPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
469.DPVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Broďániová, K.
470.DPVplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy2 / 1 Poláčková, T.
Bandzi, M.
471.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
472.BPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Oťapková, V.
473.BPVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Túnyi, T.
474.DPVybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Karová, S.
475.BPVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
476.DPVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Valentová, K.
477.BPVybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
478.DPVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
479.BPVýdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.Hanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
480.DPVýroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podnikuKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ralbovská, K.
481.DPVýsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podnikuFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
482.DPVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ružičková, K.
483.DPVyužiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
484.BPVyužitie cloud computingu vo vybranom podnikuStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
485.BPVyužitie IKT pri aplikovaní aromamarketinguVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Trnovszká, T.
486.BPVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 2 Trestyanszky, N.
487.BPVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 2 Kara, P.
488.DPVyužitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
489.DPVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Folentová, K.
Majlingová, R.
490.BPVyužívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládežePorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
491.BPVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Holinga, S.
492.BPVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
493.BPVyužívanie scent marketingu vo vybranom segmente služiebNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Fabianová, M.
494.BPVývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SRPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
495.BPVývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únieAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
496.BPVývoj platidiel a meny na území SlovenskaStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bullová, D.
497.DPVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
498.DPVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
499.DPVývoj slovenského bankovníctva od roku 2009Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Malatinský, M.
500.DPVývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SRDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
501.BPVývojové tendencie zahraničného obchoduLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
502.BPVývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojenéRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Repárová, D.
503.DPVýzam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
504.BPVýznam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Doan Xuan, T.
505.BPVýznam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
506.BPVýznam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych krízMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
507.DPVýznam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SRHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
508.BPVýznam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
509.DPVýznam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvojaMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
510.DPVýznam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleninyKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
511.DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
512.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
513.BPVzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojovLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Luknišová, S.
514.DPWord of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značkyKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Čavojová, D.
515.BPZahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditouBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
516.DPZásobovacia logistika podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Pénzešová, R.
517.BPZásobovanie vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Višňovský, M.
518.DPZavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstveAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
519.DPZavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnostiPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
520.DPZážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu SlovenskaNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kolářová, B.
521.BPZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Bigaz, R.
Šišková, S.
522.DPZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
523.BPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / ----
524.DPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
525.DPZelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Nižníková, N.
526.DPZero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kraslanová, M.
527.DPZhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, F.
528.BPZhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 1 Fazekašová, N.
Vojtelová, B.
529.DPZhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Farkašová, M.
530.DPZhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jankechová, L.
531.BPZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Janošťák, A.
532.BPZhodnotenie makroekonomických ukazovateľov -príjmy a výdaje obyvateľstva vo vybranom regione SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
533.BPZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 2 Rupeková, R.
534.DPZhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Rezák, J.
535.BPZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Balla, M.
536.BPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Žilková, M.
537.BPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Debnárová, M.
538.BPZhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Pospišová, M.
539.BPZhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
540.DPZhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čaládiková, M.
541.DPZhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kunová, N.
542.BPZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Mošaťová, L.
Palušová, S.
543.DPZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Janíčková, D.
Šašalová, N.
544.BPZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 1--
545.DPZhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
546.BPZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy2 / 2 Dobaiová, P.
Braunová, M.
547.DPZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
548.DPZhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ daneKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
549.BPZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Bugárová, B.
Suchá, D.
550.DPZhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP JednotaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Nosianová, N.
551.BPZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 2--
552.BPZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 1--
553.BPZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Šípošová, M.
Szombathová, M.
554.DPZhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Tóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
555.DPZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
556.BPZhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
557.BPZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kóšová, V.
558.DPZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
559.BPŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / -- Betková, D.