Summary of topics offered - Department of Economics (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTABC analýza vo vybranom podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hudžíková, K.
2.DTAgriculture in Bio-economy context.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
3.DTAgro-food in the green and food of the futureRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
4.DTAnalýza výkonnosti agrárnych podnikov hospodáriacich v rozdielnych prírodných podmienkachBielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
5.DTAnalýza finančno-ekonomických ukazovateľov podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bónová, M.
6.DTAnalýza kalkulačného systému vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Furková, P.
7.BTAnalýza produktivity práce vo vybranom podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Nemčík, J.
8.DTAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kozák, É.
9.DTAnalýza stavu trhu s liehovinami v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
10.BTAnalýza systému dôchodkového zabezpečenia na SlovenskuBielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Cintulová, L.
11.DTAnalýza výkonnosti agrárnych podnikov hospodáriacich v porovnateľných prírodných podmienkach.Bielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
12.BTAnalýza vývoja nákladov a výnosov vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bajan, L.
13.BTAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Godišová, L.
14.DTAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kodada, M.
15.DisTAssessing the Impacts of Economic and Climate Changes on Land UseHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
16.BTAssets and Capital Structure of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-IBAFEMDetails of topic0 / 1--
17.DTBusiness Performance EvaluationBullová, T.Department of Economics (FEM)I-BEA, I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
18.DTCena ako rozhodujúci faktor výberu domácnostiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 2--
19.BTCena ako rozhodujúci faktor výberu domácnostiHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic2 / 2 Lukáč, S.
Gróf, A.
20.BTDeterminanty spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
21.BTDeterminanty tvorby a prerozdelenia výsledku hospodárenia vo vybranom podikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
22.BTDeterminanty vývoja bchodnej marže základných potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Belfiová, M.
23.DTDevelopment of socio-economic situation of chosen countryBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
24.DisTDopad daňovej politiky na ekonomiku podnikovBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
25.BTDopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na rozvoj vidiekaAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šípoš, M.
26.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
27.DTEcological agriculture and organic foodZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
28.DisTEconomic Contexts of Changes in the Size and Ownership Structure of Small and Medium-sized Enterprises in the EUAdamičková, I.Department of Economics (FEM)D-EMPAFEMDetails of topic0 / 1--
29.DTEconomic Effiectivness of New Generations of BiofuelsBullová, T.Department of Economics (FEM)I-BEA, I-BES, I-IED, I-IEDSFEMDetails of topic1 / -- Pružinec, A.
30.DisTEko-inovačná kapacita podnikov na SlovenskuAdamičková, I.Department of Economics (FEM)D-EMPSUADetails of topic0 / 1--
31.BTEkologické farmy na SlovenskuAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Dedíková, N.
Havriľák, P.
32.BTEkologické poľnohospodárstvo v SR a vo sveteAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Furiková, S.
33.BTEkonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rupe, A.
34.BTEkonomické determinanty výroby cukrovej repy na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Dvořáková, K.
35.DTEkonomické zhodnotenie vybraných plodín v podnikateľskom subjektePorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Gališinová, S.
36.DTEkonomické zhodnotenie výroby mlieka v SRPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Herdová, D.
37.DTEkonomické zhodnotenie výroby obilnín v SRPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Pastorková, M.
38.DTEkonomické zhodnotenie výroby olejnín v SRPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Pentíková, Ľ.
39.DTEkonomické zhodnotenie a využitie štrukturálnych fondov ,európskych fondov, vo vybranom podnikateľskom subjekte v danom regióne SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-EKP, I-MAPFEMDetails of topic0 / 2--
40.BTEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Mészárošová, P.
41.BTEkonomické zhodnotenie rastlinnej výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Ješková, T.
42.DTEkonomické zhodnotenie rastlinnej výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hyžová, N.
43.BTEkonomické zhodnotenie vybraných pestovaných plodín na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Hanková, N.
44.DTEkonomické zhodnotenie výroby vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Galová, Z.
45.BTEkonomické zhodnotenie výroby zemiakov na SlovenskuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Haluzová, B.
46.DTEkonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a výsledkov hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-BEA, I-MAPFEMDetails of topic0 / 2--
47.DisTFaktory konkurencieschopnosti slovenských podnikovBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
48.DTFinančná analýza a tvorba finančného plánu vo vybranom podnikuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Vinczeová, D.
49.BTFiškálna politika SR a vybraného štátu EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
50.DTFood Spending Patterns of different Income-level HouseholdsHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Melicherová, A.
51.BTHodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Jánošík, O.
Rolincová, M.
52.DTHodnotenie výkonnosti vybraných potravinárskych podnikovBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
53.BTHorizontálna a vertikálna analýza majetkovej a kapitálovej výstavby podnikuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lenhartová, M.
54.BTHospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstveAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Blahutová, B. M.
55.BTImpact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
56.BTInflácia a jej ekonomický dopad na národné hospodárstvo,v trhovej ekonomiky SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Mlynárová, J.
57.DTInfluence of Income Level on Purchasing Power in Slovak RepublicHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Maceková, M.
58.DTInnovative Approaches of Measuring Business PerformanceTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 2--
59.DTInvestments into Renewable Energy sourcesBullová, T.Department of Economics (FEM)I-BEA, I-BES, I-IED, I-IEDSFEMDetails of topic1 / 1 Hil, B.
60.DTKalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
61.BTKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
62.BTKomparácia vývoja trhu s alkoholickými nápojmi v SR a ČRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mikušová, S.
63.DTKonkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
64.DTKonkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
65.DTKontroling v konkrétnom podnikateľskom subjekte so zameraním na riadenie pohľadávokDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Trubirohová, M.
66.BTMajetková a kapitálová vybavenosť podniku.Turčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Stanová, L.
67.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
68.BTMalé a stredné podnikanie a jeho význam v regiónoch SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kupča, S.
69.DTMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / -- Marcinková, S.
70.DTMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Martvoňová, N.
71.BTMateriálne životné podmienky ako faktor kvality životaHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
72.BTMedzipodnikové porovnanie výkonnosti na základe metód viacrozmernej analýzy.Bielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
73.BTMetódy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Mlynarczyk, R.
74.DTModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Valachová, N.
75.DTMožnosti čerpania dotačných prostriedkov pre poľnohospodársku výrobuAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
76.DTMožnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
77.BTNáklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Mušková, P.
78.DTNávrh projektového kontrolingu vo vybranom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Sivák, F.
79.BTNové trendy vo výživovej a potravinovej politikeZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
80.DTNové trendy vo výživovej a potravinovej politikeZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
81.DTObnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstveAdamičková, I.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ševčíková, S.
82.DTPodnikateľský plán novozaloženej spoločnostiGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic2 / 1 Šedíková, D.
Salitriková, K.
83.BTPodnikový transformačný proces a odbyt produkcie poľnohospodárskeho obchodného družstvaBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lichner, K.
84.DTPostavenie a využívanie kontrolingu v malých a stredných podnikoch na SlovenskuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Grznárová, Z.
85.DTPosúdenie finančno-ekonomického stavu vybranej komerčnej poisťovneGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Grausová, V.
86.DTPosúdenie kalkulačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hesková, N.
87.BTPosúdenie zdrojov financovania v podmienkach vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Zborilová, M.
88.BTPríjmová diferenciácia domácnostíZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
89.DTPríjmová diferenciácia domácností a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
90.BTPríjmová diferenciácia domácností SRZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
91.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
92.BTProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Department of Economics (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic0 / 1--
93.BTProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
94.DisTProduktivita práce a jej vplyv na príjem poľnohospodárskych producentov v EUBielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
95.BTPrognózovanie finančno-ekonomickej situácie vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
96.DisTRisk Assessment and the Impact of Illegal Trade of Agricultural Goods on Sustainable DevelopmentBielik, P.Department of Economics (FEM)D-ATMAFEMDetails of topic0 / 1--
97.DTSkúmanie rozhodovania spotrebiteľov vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šišmičová, M.
98.DTSpotrebný kôš domácností SR a domácností vybraných krajín EÚ v kontexte výživových odporúčaníZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
99.DTSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Boriková, E.
100.BTŠtruktúra spotrebných výdajov obyvateľov SRZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
101.BTŠtruktúra výdajov obyvateľov SRHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Macháliková, K.
102.DTThe Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
103.BTThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
104.DTThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
105.DTTrh bioproduktov a bio-potravínZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Fördösová, M.
106.BTTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín,v porovnaní s vybraním regiónom SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic1 / 2 Ivanišová, S.
107.BTVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pallerová, D.
108.DTVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
109.DisTVplyv potravinovej politiky EU a poľnohospodárskej politiky na trh s potravinamiZentková, I.Department of Economics (FEM)D-EPPSUADetails of topic0 / 1--
110.DTVplyv príjmovej diferenciácie domácností SR na trh s potravinamiZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Krajčovičová, M.
111.DTVplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinamiHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
112.BTVplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeHupková, D.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Križanová, J.
113.BTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
114.DTVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 4 Jančová, M.
115.BTVplyv zahraničných investícií na firmy na slovenskom trhuBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
116.DTVýdaje na potraviny v medzinárodnom kontexteHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Zámborská, F.
117.DTVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
118.BTVýroba a spotreba bio-potravínZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
119.BTVýroba a spotreba bio-potravínZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
120.DTVýrobková analýza vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šéryová, K.
121.BTVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vivodíková, L.
122.BTVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šimko, B.
123.BTVyužite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SRBajusová, Z.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
124.DTVyužitie finančnej analýzy s akcentom na upevnenie pozície podniku na trhuLadvenicová, J.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Szetei, J.
125.BTVývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚBajusová, Z.Department of Economics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
126.BTVýznam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pintérová, M.
127.BTZamestnanie ako faktor kvality životaHošková, E.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / ----
128.DTZamestnanie ako faktor kvality životaHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / -- Mináriková, P.
129.DTZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
130.BTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Celder, I.
131.DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEMDetails of topic0 / ----
132.DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / ----
133.DTZhodnotenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Závodyová, R.
134.BTZhodnotenie sociálnych a ekonomických dôsledkov zamestnanosti a nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Klimjuková, T.
135.DisTZhodnotenie vplyvu hospodárskych a klimatických zmien na využívanie pôdyHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
136.BTZhodnotenie vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
137.DTZmeny blahobytu trhových subjektov vplyvom pôsobenia vybraných nástrojov štátnej regulácieHošková, E.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / ----
138.DTŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / ----
139.BTŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / -- Betková, D.
140.BT1. Medzipodnikové porovnávanie výkonnosti na základe metódy jednorozmernej analýzyBielik, P.Department of Economics (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--