Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAlternatívne meny - ich súčasnosť a budúcnosť.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza ponuky elektronických služieb u vybraných komerčných bánk v SR.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Jordánová, D.
3.DTAnalýza vplyvov globálnej klimatickej zmeny a eliminácia rizík v sektore poľnohospodárstva.Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
4.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Masaryková, L.
5.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lauro, K.
6.DTBankový marketing a marketingový mix vo vybranej komerčnej banke.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kuželová, D.
7.BTBankový úver ako nástroj financovania potrieb podnikuStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Tomčíková, S.
Valentková, M.
8.BTComparison of monetary policy and the banking system in Zambia and SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mwansa, N.
9.BTDevelopment, purpose and main uses of cryptocurrencies. Tóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Drábová, D.
10.DTDifferences in performance of farms in the North and South of the Slovak RepublicTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Haluzová, B.
11.BTDlhová kríza krajín Eurozóny a perspektívy financovania štátneho dlhu SR.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
12.BTDlhová kríza krajín Eurozóny a perspektívy financovania štátneho dlhu SR.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
13.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
14.DTFaktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
15.DTFinancial analysis and performance benchmarking of POSS SLPC, LLC companyTóth, M.Department of Finance (FEM)I-BESFEMDetails of topic1 / 1 Čunderlíková, N.
16.BTFinancovania poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverovRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčová, K.
17.BTFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / -- Habová, K.
18.DTFinančná analýza vo vybranom podnikuRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gardian, P.
19.DTFinančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Frivaldský, M.
20.DTFinančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Hatala, M.
21.DTFinančné plánovanie vo vybranom podnikuRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mészárosová, L.
22.DTFinančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizíkStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Masárová, N.
Baková, N.
23.BTFiškálna politika a štátny rozpočet SRRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / -- Kucková, J.
24.BTForeign echxange market and the effect of the financial crisis in 2008.Tóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic0 / 1--
25.BTForex Technical and Fundamental AnalysisTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Muzika, M.
26.BTHospodárenie obcí, čerpanie a využitie dotácií a eurofondovSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
27.BTHypotekárne úvery v kontexte nových úprav zo strany NBSRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Herzl, P.
28.DTIdentifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodochStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Gabrišková, A.
Hrudková, S.
29.DTMožnosti využívania bankových úverov v poľnohospodárskej praxi.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
30.BTNástroje kolektívneho investovania na SlovenskuTóth, M.Department of Finance (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Janíčeková, A.
31.BTNástroje menovej politiky Európskej centrálnej bankyRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Jeneyová, S.
32.BTNástroje na riadenie rizikovosti v poľnohospodárstve na SlovenskuTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Andrejovová, A.
33.BTOptimálna kapitálová štruktúra podnikuTóth, M.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Fülöpová, S.
34.BTPlatobná karta ako nástroj platobného stykuStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Hudecová, K.
35.BTPodnikateľský plán ako sprievodca podnikateľaStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Smatana, P.
36.BTPorovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Gálová, N.
37.BTPrvý pilier SPP pre obdobie rokov 2014-2020Rábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
38.DTRegionálne zmeny rentability a štruktúry poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku po roku 2004.Tóth, M.Department of Finance (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Čačková, T.
39.BTRegulation of bank loans for households in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBAEFEMDetails of topic1 / 1 Szombath, T.
40.DTRentabilita a zadlženosť fariem z hľadiska typu produkcie na SlovenskuTóth, M.Department of Finance (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Sako, Š.
41.DTSPP v novom programovacom období 2021-2028Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
42.DTThe third pillar in the pension system in SlovakiaRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bujalková, B.
43.DTVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
44.BTVýhody,nevýhody,nástroje a budúcnosť bezhotovostného platobného styku.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Vrúblovský, J.
45.BTVyužitie alternatívnych mien pri bezhotovostnom platobnom styku.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Maslen, F.
46.BTVývoj a možné scenáre budúceho smerovania Spoločnej poľnohospodárkej politiky.Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
47.BTVývoj poistného trhu na Slovensku so zameraním na poistenie v poľnohospodárstveStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
48.DTVývoj rizikovosti poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku.Tóth, M.Department of Finance (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Časnocha, P.
49.BTZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Janošťák, A.
50.DTZhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lipianska, M.
51.BTZhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obceStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bevelagua, F.
52.DTZhodnotenie ROE v súbore poľnohospodárskych podnikov pomocou pyramídové rozkladuRábek, T.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Parčiová, N.
53.BTZhodnotenie vplyvu štandardných a neštandardných nástrojov ECB pri riešení ekonomickej krízy v podmienkach EU.Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tarko, A.
54.DTZhodnotenie výkonnosti vybraných bánk na SlovenskuStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Tóthová, S.
55.DTZhodnotenie vývoja, možností a perspektívy využívania hypotekárnych úverov v SR.Holúbek, I.Department of Finance (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--