Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | 1

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DPAktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektoreBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
3.
DPAnalýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Lauro, K.
5.
BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Katedra financií (FEM)
B-MPASFEMPodrobnosti tématu1 / 1 Masaryková, L.
6.
BP
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SR
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Skokanovič, R.
7.DPBazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SRBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.DP
Business plan of a new company
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.BP
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
DP
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektorKatedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
DP
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DP
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Tóth, M.Katedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Exchange rate risk management in company
Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.DisP
Farm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in Slovakia
Katedra financií (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DP
Financovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeKatedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Finančná analýza podniku Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.DPFinančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaRábek, T.
Katedra financií (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu1 / 1
18.
DP
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1
19.
DP
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Bencová, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BPHypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeKatedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lalák, J.
21.
BP
Investovanie do zlata a drahých kovovRábek, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
22.
BPKapitálová primeranosť bánk v eurozóneBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1
23.DisPKlimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SR
Katedra financií (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
24.BP
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Rábek, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mažgútová, P.
25.
DP
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Katedra financií (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.BP
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in Slovakia
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimurda, A.
27.
DP
Možnosti financovania malých a stredných podnikov
Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1
28.
DPMožnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenuRábek, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Petrek, M.
29.
DisP
Nástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.
Katedra financií (FEM)D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
30.
BP
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológií
Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
31.
DPPodmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
32.
BP
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR
Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.
DP
Residential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.
Katedra financií (FEM)
I-MERA
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lycius, R.
34.DPRizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeKatedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DP
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republike
Tóth, M.Katedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Spotrebné úvery v krajinách V4
Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Bubáková, K.
37.
DP
SPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pagáčová, M.
38.BPSystém ochrany vkladov v Slovenskej republikeKatedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Špecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produkty
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.
DPŠtandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrehová, A.
41.
BP
Trendy elektronického bankovníctva
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.BP
Trendy elektronického bankovníctva
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Matóová, B.
43.
DP
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Katedra financií (FEM)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
44.
BP
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Felegiová, M.
45.
DP
Vplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na Slovensku
Rábek, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
46.
DP
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republikeKatedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
BP
Vývoj platidiel a meny na území SlovenskaStrápeková, Z.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bullová, D.
48.
DP
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
BP
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojené
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Repárová, D.
50.
DP
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SRHolúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
BP
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Holúbek, I.
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
Kitková, B.
52.
BP
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikov
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.
DP
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Katedra financií (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / -- Galbavá, V.
54.
BP
1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republikeKatedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--