Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektoreBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.
BPAlternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Katedra financií (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, E.
3.
DPAnalýza ukazovateľov finančnej situácie v podnikuStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Paulínyová, Z.
4.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Katedra financií (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
6.BP
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SR
Holúbek, I.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Skokanovič, R.
7.DPBazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Business plan of a new company
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Švajcerová, R.
9.
BP
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
10.DPDopad implementácie smernice Basel III na bankový sektor
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
DP
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Exchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Exchange rate risk management in company
Tóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DizP
Farm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in SlovakiaTóth, M.
Katedra financií (FEM)
D-EPPA
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
15.
DP
Financovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
16.
BP
Finančná analýza podniku Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DP
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstva
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
DPFinančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Straňák, D.
19.DP
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
20.BP
Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Lalák, J.
21.
BP
Investovanie do zlata a drahých kovovRábek, T.
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Tinák, M.
22.
BP
Kapitálová primeranosť bánk v eurozóne
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Šúry, H.
23.
DizP
Klimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SRKatedra financií (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRKatedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Mažgútová, P.
25.
DP
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
26.
BP
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in Slovakia
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimurda, A.
27.
DP
Možnosti financovania malých a stredných podnikov
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
28.
DPMožnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenuRábek, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
DizP
Nástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.BP
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológií
Katedra financií (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
31.DPPodmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SRKatedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
DPResidential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.Katedra financií (FEM)
I-MERA
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
DP
Rizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.DP
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Spotrebné úvery v krajinách V4Strápeková, Z.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Bubáková, K.
37.
DP
SPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
38.BP
Systém ochrany vkladov v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
39.
DP
Špecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produkty
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
DPŠtandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECBHolúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrehová, A.
41.BPTrendy elektronického bankovníctvaHolúbek, I.
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Matóová, B.
42.
BP
Trendy elektronického bankovníctva
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DPVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieKatedra financií (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Tóth, M.Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Felegiová, M.
45.
DP
Vplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na Slovensku
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
46.DP
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republike
Bencová, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Bullová, D.
48.
DP
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
49.
BPVývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojenéRábek, T.Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
50.
DP
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Szakállas, K.
51.
BP
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podnikuHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
52.BPZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
53.
DP
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Galbavá, V.
54.
BP1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republikeKatedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--