Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | I | M | N | S | Š | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Vyhlídalová, M.
Rajčová, M.
2.BTAnalýza údajov účtovnej závierky v účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Mokrášová, K.
Holečková, V.
3.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
4.BTEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
5.BTEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Škrinová, N.
Hubová, V.
6.BTEvidencia a účtovanie krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Nagyová, N.
Podkopčanová, V.
7.BTEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Silná, D.
8.BTEvidencia a účtovanie zásob v účtovníctve podnikateľských subjektovKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Matušíková, B.
9.BTInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Jancsóová, B.
10.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 3--
11.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
12.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Pereslenyi, A. V.
13.BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
14.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
15.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic0 / ----
16.BTNákladové účtovníctvo vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
17.DTSkvalitňovanie riadenia vo vybranom podnikuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ferencová, K.
18.DTSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
19.BTSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
20.BTSúvislosti vývoja dane z pridanej hodnoty a ekonomickej trestnej činnosti na území SlovenskaBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Liščáková, G.
21.BTŠtruktúra a účtovanie cudzích zdrojov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Koka, D.
Mangelová, N.
22.BTŠtruktúra a účtovanie zdrojov krytia v účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Marcin, S.
23.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
24.DTÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Varšíková, D.
25.BTÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Vargová, K.
26.BTÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Cebáková, N.
Kutálek, L.
27.DisTÚčtovné, finančné a daňové aspekty podnikania zahraničných osôb prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej na Slovensku.Bojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
28.DisTÚčtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
29.DTVyužitie informácií z účtovnej závierky v manažmente účtovnej jednotkyStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
30.DTVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
31.BTVyužívanie zmenky ako bankového nástroja v poľnohospodárskej praxiKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
32.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 1 Naňová, S.
Gunárová, N.
33.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic0 / 1--
34.BTZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Paulíková, V.
35.BTZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
36.BTZdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
37.BTZdokonaľovanie podsystému mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
38.DTZdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
39.BTZdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
40.BTZdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
41.BTZhodnotenie finančnej situácie vybranej účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovnej závierkyKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Rendeková, S.
42.DTZhodnotenie kalkulácie ceny vybraných mliečnych výrobkovFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)I-EKPSUADetails of topic1 / 1 Hricová, V.
43.BTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpadKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Grmanová, L.
44.DTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)SUADetails of topic1 / -- Poledník, T.
45.BTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic1 / 1 Némová, A.
46.DTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Nitryová, V.
47.BTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Porubská, P.
48.DTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)I-EKPSUADetails of topic1 / 1 Borbélyová, E.
49.BTZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Lališová, T.
50.BTZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Jóryová, S.
51.BTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
52.BTZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 2--
53.BTZhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Liktorová, S.
54.BTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rokošná, M.
55.DTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
56.BTZhodnotenie vybraných daní v poľnohospodárskom družstveFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Bilická, L.
57.BTZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic0 / 1--
58.BTZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Pavelová, B.
59.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Obložinská, E.
60.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 1 Benďáková, T.
Bujna, D.
61.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Greškovič, E.
62.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Šišmišová, L.
63.DTZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Ďurkovič, M.
Kňazeová, L.
64.BTZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.Department of Accountancy (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Vereš, M.