Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | D | M | Ú | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 3--
2.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
3.BPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 3--
4.BPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
6.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
7.BPÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
8.BPZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 1 Gunárová, N.
Naňová, S.
9.BPZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTSPUPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, V.
12.DPZhodnotenie kalkulácie ceny vybraných mliečnych výrobkovFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hricová, V.
13.BPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpadKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Grmanová, L.
14.DPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Poledník, T.
15.BPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Porubská, P.
16.BPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Némová, A.
17.DPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Nitryová, V.
18.DPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Borbélyová, E.
19.BPZhodnotenie vybraných daní v poľnohospodárskom družstveFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Bilická, L.
20.BPZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTSPUPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Pavelová, B.
22.BPZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 1 Bujna, D.
Benďáková, T.
23.BPZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Obložinská, E.
24.BPZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Šišmišová, L.
25.BPZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Greškovič, E.