Summary of topics offered - Department of Informatics (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | B | C | D | E | I | M | N | P | T | Ú | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTBezpečnostná politika a ochrana elektronických dát v podniku.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rehuš, J. M.
2.DTBezpečnostná politika vo vybranom podnikateľskom subjekteVirágh, R.Department of Informatics (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Halász, V.
3.BTBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Balga, D.
4.DisTCloud computing – efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
5.DTDigitálne nástroje marketingovej komunikácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Horáčiková, M.
6.BTE-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie v konkrétnom podnikuHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Juhászová, C.
7.BTE-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie vo vybranom podnikuHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Štefanko, M.
8.DTIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Belánová, N.
9.DTIKT ako marketingový nástroj v subjektoch agrosektoraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
10.BTIKT na podporu vzdelávania manažérovHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Lichnerová, P.
11.DTInformačné a komunikačné technológie a ich vplyv na ekonomický rastHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Nosáľová, V.
12.BTInformačné systémy (IS) manažmentu kvality v organizácií sociálnych služiebVirágh, R.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mészárosová, F.
13.DTInformačné technológie a ich úloha v malých a stredných podnikochHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vaseková, D.
14.DTInternet a jeho služby v marketinguHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Kenderešová, S.
15.BTInternet a jeho využitie v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic2 / 2 Bugriová, M.
Richterová, M.
16.DTInternetové nakupovanie a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vaňo, S.
17.BTIS pre podporu manažmentu podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Valková, L.
18.BTManažérsky informačný systém ako strategický faktor konkurencieschopnosti podniku.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Luknišová, D.
19.BTManažment informačnej bezpečnosti a ochrana elektronických dát v podnikovej praxiPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Krajancová, D.
20.BTManažment podniku s podporou IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Bánovská, S.
21.BTManažment podniku s podporou IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Bošácka, K.
22.BTNábor zamestnancov podporovaný IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Búriová, R.
23.BTNástroje na podporu softvérového riadenia podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Trulík, K.
24.BTPočítačové infiltrácie a ich vplyv na hospodárenie vybraného podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Gaľa, R.
25.DTPrinciples of ICT and information management in small and middle enterprises.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
26.DTThe impact of ICT on the work patterns of managers and their organisationsPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
27.DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic0 / ----
28.BTÚloha IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic2 / 2 Kissová, K.
Filová, N.
29.DTÚloha informačných technológií v malých a stredných podnikochHallová, M.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Dedinská, D.
30.DTVplyv IKT na zefektívnenie činnosti podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Moravanská, M.
31.DTVplyv informačných a komunikačných technológií na ekonomický rast podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kozárová, D.
32.DTVyužiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic3 / 3 Jakubcová, M.
Burdová, A.
Andacká, K.
33.BTVyužitie cloudcomputing služieb pri znižovaní nákladov v podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Tibenská, K.
34.BTVyužitie podnikových portálov pre informaćné riadenie podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Lontošová, B.
35.DTVyužitie prostriedkov informačných a komunikačných technológií pri realizácii obchodných vzťahov podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ferenciová, S.
36.BTVyužitie sociálnych sietí v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Rušinová, J.
37.BTVyužívanie informačných a komunikačných technológií v malých a stredných podnikoch.Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Klučovská, A.
38.BTVyužívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikochPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Ivan, A.
39.BTVyužívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikochPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Černok, D.