Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | E | M | N | P | V | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising department
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic
0 / --
--
2.
BT
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.BT
Environmentálna zodpovednosť domácností pri nakladaní s odpadom
Švikruhová, P.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 1
4.DT
Externé a interné prostredie vybraného podniku
Department of Management (FEM)
FEMDetails of topic
0 / 1
--
5.DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / --
--
6.
DT
Nákupný proces vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic1 / -- Bako, F.
7.
BT
Plánovanie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.
Department of Management (FEM)
FEM
Details of topic
0 / 3
--
8.DTPotravinový odpad ako súčasť obehového hospodárstvaDepartment of Management (FEM)FEM
Details of topic
1 / 1
9.
DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic0 / --
--
10.
BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / --
--
11.
DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUA
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUA
Details of topic
0 / --
--
13.
DT
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic0 / --
--
14.
DT
Zásobovacia logistika podniku
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
1 / --
Pénzešová, R.