Summary of topics offered - Department of Marketing and Trade (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | E | F | G | I | K | M | N | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DTAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / --
--
2.DTEconomic sustainability of aromatization of premises in the selected business entityHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--SUADetails of topic1 / -- Fritzová, A.
3.BTFood consumption patterns in association with psychical activity levelDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
4.
BT
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
5.
DT
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
6.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic0 / --
--
7.BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--SUADetails of topic
0 / --
--
8.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / ----
9.BT
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkouHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / -- Énekeš, E.
11.
DT
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish market
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
12.
DT
Marketing strategy for launching a new brand on the market
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
13.
BTMarketingová komunikácia v online prostredí
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
14.DT
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trh
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1--
15.
DT
Marketingová stratégia spoločnosti ALAGENEX life s.r.o.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
16.
DT
Nákupné správanie spotrebiteľov na trhu doplnkov výživy
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Petrus, K.
17.
DT
Nákupné správanie spotrebiteľov na trhu doplnkov výživyNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
18.
DT
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
19.DTNové možnosti podnikania v spoločnosti pracujúcej na báze multilevelového marketinguNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
20.
DT
Nové možnosti podnikania v spoločnosti pracujúcej na báze multilevelového marketingu
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
21.DT
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
22.DT
Podniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
23.
DT
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predaja
Košičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1--
24.
DTReštrukturalizácia poľnohospodárskych podnikov na základe negociačných prístupovRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Budzák, M.
25.
BT
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnostiDepartment of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUADetails of topic0 / 1
--
26.
BT
Spotrebiteľské správanie na trhu bezlepkových potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
27.
BTSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeDepartment of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
FEM
Details of topic
0 / ----
28.
DT
Testovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácie
Nagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
29.
DTTestovanie spotrebiteľských reakcií na vybrané nástroje marketingovej komunikácieNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 2 Brezan, M.
30.
DT
The elaboration of the marketing strategy of the chosen companyDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
31.
BT
The strategy of Ukrainian enterprise entering the Slovak market
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Koseniuk, D.
32.BT
Towards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of Ukraine
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
33.
BTUplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBPSUADetails of topic0 / 1--
34.
DT
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete Facebook
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Globanová, D.
35.
DT
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete FacebookNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Belovová, T.
36.
DT
Vnímanie reklamy prostredníctvom sociálnej siete instagram
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Bohušová, G.
37.
DT
Vplyv COVID 19 na zmeny v nákupnom správaní na trhu potravínNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
38.
DTVplyv COVID 19 na zmeny v nákupnom správaní na trhu potravínNagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2--
39.DTVplyv COVID 19 na zmeny v nákupnom správaní na trhu potravínNagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
40.
DT
Vplyv dizajnu a obalu potravín na nákupné rozhodovanie zákazníka
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
41.DT
Vplyv dizajnu a obalu potravín na nákupné rozhodovanie zákazníka
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Maňko, P.
42.
BT
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľovDepartment of Marketing and Trade (FEM)B-OBP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
43.DT
Vplyv osobnosti spotrebiteľa na emocionálne správanie a rozhodovanie na trhu mliečnych výrobkov
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
44.
DT
Vplyv osobnosti spotrebiteľa na emocionálne správanie a rozhodovanie na trhu mliečnych výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
45.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľaDepartment of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
46.BTVyužitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň VivienDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
47.DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Paluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --
48.
DT
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP JednotaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic0 / 1
--