Summary of topics offered - Department of Mathematics (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | E | F | K | M | N | P | R | S | T | V | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalysis of migration for job opportunities and globalisation of the labor market in the European UnionKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Szőkeová, V.
2.BTAplikovaný marketingový mix vo vybranom podnikuKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Uhríková, B.
3.BTEfektívne využívanie marketingových nástrojov v praxiKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Csief, T.
4.BTEvent marketing ako nástroj komunikačného mixuDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Jadroňová, S.
5.BTFaktory ovplyvňujúce nezamestnanosť vo vybraných regiónoch SlovenskaMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
6.BTFinančná gramotnosť študentov SPUDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP, B-MAPFEMDetails of topic1 / 1 Jančová, K.
7.BTKomparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
8.BTMarketingové stratégie vo vybranom podnikuOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Ronec, J.
9.BTNástroje komunikačného mixu v praxiDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Galovičová, S.
10.BTPodnik ako aktér priestorovej ekonomickej štruktúryHornyák Gregáňová, R.Department of Mathematics (FEM)B-EKPFEMDetails of topic1 / 2 Andrášiková, P.
11.DTPodpora predaja na trhu s ovocímFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kováčová, A.
12.BTReklama a jej vplyv na detiDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Feranecová, K.
13.BTSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácieMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Mrvová, R.
14.BTSpotrebiteľský prebytok a prebytok výrobcu v ekonomických situáciáchMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Vyskočová, A.
15.BTStrategická rovina trvalo udržateľného rozvoja vo vybranom podnikuBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
16.BTTrendy pracovnej migrácie v EurópePechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
17.BTVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územiaBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
18.BTVplyv obchodnej politiky Slovenskej republiky na obchodovanie s niektorými komoditami v rámci EÚBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
19.DTVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Stachová, D.
20.BTVplyv značky produktu na nákupný rozhodovací proces spotrebiteľaOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Latiková, K.
21.BTVyužitie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podnikuDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Baloghová, A.
22.DisTVývoj produkcie a spotreby biopotravín v podmienkach slovenského poľnohospodárstvaOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
23.BTVývojové tendencie v spotrebe potravín vo vybranom regióne SRFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Zaťková, L.
24.BTŽivotný štýl slovenských domácnostíFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Šipikalová, M.