Summary of topics offered - Department of Languages (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | E | F | I | K | M | O | P | R | S | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza fonetických cvičení vo vybraných učebniciach nemeckého jazykaGrežová, I.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
2.BTAnglicizmy v odborných textoch z oblasti manažmentuKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
3.DTEvaluation of Quality Management System in the Selected CompanyHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kadlecová, D.
4.BTFrancúzske firmy v slovenskom podnikateľskom prostredíPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
5.BTFrancúzsko-slovenská terminológia rodinnej farmyPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
6.DTIdeál manažéra vo vnímaní rôznych typov osobností mladých dospelýchHorváthová, J.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
7.BTKomentovaný preklad odborného textuJakabovičová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
8.BTKorekcia výslovnosti vo vyučovaní anglického jazyka na elementárnej úrovni.Čančová, P.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
9.BTKulturologický aspekt hispanofónnych krajín a jeho vplyv v oblasti obchodného rokovania.Vrbová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
10.BTMarketingová komunikácia vybraného podnikuHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Čákovská, D.
11.BTMarketingová stratégia vybraného podnikuHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bečár, A.
12.BTMarketingové stratégie firmy TESLA MOTORSHorváthová, J.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Švec, Š.
13.BTMarketingové stratégie firmy TESLA MOTORSHorváthová, J.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
14.BTMultilingvizmus v EÚ so zameraním na Slovenskú republiku a ŠpanielskoKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
15.BTObchodná korešpondencia v španielčine a aplikácia platných noriem v praxi.Vrbová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
16.BTOnline marketingová komunikácia vybraného podnikateľského subjektuHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
17.DTPodprahová reklama ako nástroj ovplyvňovania zákazníka na trhu potravínHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kohlmanová, K.
18.BTProblémy pri preklade administratívnych typov textov z jazyka anglického do jazyka slovenskéhoJakabovičová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
19.BTReklama a jej vplyv na spotrebiteľovHorváthová, J.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Balková, T.
20.BTReklama na sociálnych sieťachKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Držíková, V.
21.BTReklama v španielčine z pohľadu jazykovej čistoty.Vrbová, J.Department of Languages (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
22.BTSociálne siete a ich využitie v marketinguHorváthová, J.Department of Languages (FEM)B-OBPSUADetails of topic1 / 1 Géciová, S.
23.BTSpotrebiteľské správanie na trhu ručne vyrábanej čokoládyMaďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
24.DTSpotrebiteľské správanie na trhu s alkoholickými nápojmiFelixová, I.Department of Languages (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
25.BTSpotrebiteľské správanie pri nákupe výrobkov spoločnosti SeditaHolúbeková, A.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Juríčeková, L.
26.BTVplyv kultúrnych rozdielov v jazykovom prejave pri obchodných rokovaniach medzi európskymi a ázijskými obchodnými partnermi.Čančová, P.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
27.BTVplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanieMaďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
28.BTVplyv reklamy na detského zákazníkaKlimentová, K.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bojdová, D.
29.BTVplyv reklamy na správanie detského zákazníka.Moravcová, Ľ.Department of Languages (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Veselá, M.
30.BTVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa na trhu čokoládyMaďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
31.BTVýstavba hesla v odbornom prekladovom slovníkuPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
32.BTVýučba francúzskeho jazyka na vybraných fakultách ekonomického zameraniaPrídavková, V.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
33.BTVýznamový posun v odbornej termionológii v preklade ekonomických textov.Čančová, P.Department of Languages (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
34.BTZhodnotenie interkultúrnej komunikácie vo vybranej spoločnosti pôsobiacej na slovenskom trhu.Maďarová, Ľ.Department of Languages (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 1--