Summary of topics offered - Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis: Topic supervisor:

* | M | O | P | S | U | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTMožnosti využívania marketingových nástrojov v prostredí škôlVirághová, S.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
2.BTMožnosti znižovania rizík vzniku syndrómu vyhorenia v manažérskej praxiŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bobek, L.
3.DTOptimalizácia a využitie kompetenčných modelov v manažérskej praxi.Poláček, M.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Beláňová, K.
4.BTPodnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľovŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
5.BTPodnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancovŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kajanová, M.
6.BTSystém podnikového vzdelávania vybraného podniku a možnosti jeho optimalizácieŠeben Zaťková, T.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)SUADetails of topic1 / 1 Uhnáková, M.
7.BTUplatnenie vybraných metód riadenia v regionálnom školstveVirághová, S.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
8.BTVzdelávanie ako nástroj na podporu zamestnanostiČernáková, E.Center for Pedagogy and Psychological Consultancy at FEM (FEM)FEMDetails of topic1 / 2 Pavelková, M.