Summary of topics offered - Department of Social Science (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | E | M | R | S | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza trhu práce vybraného sociálneho prostredia (konkrétneho okresu, resp. kraja)Barát, P.Department of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 3--
2.BTAróma marketing, novodobý marketingový fenomén vo vybranom podnikateľskom subjekteMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic1 / 1 Maťuchová, B.
3.DisTBioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in Western and Eastern European Countries in a Comparative PerspectiveMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
4.DTBioeconomy as a new model for sustainable growth: regional case studies across EuropeMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Pasminková, A.
5.BTEkogramotnosť podnikateľských subjektov – predpoklad udržateľného podnikaniaPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
6.BTEtické, globálne a interkultúrne kompetencie manažérovPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
7.BTMiesto a úlohy etiky v zodpovednom a udržateľnom riadeníPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
8.DTRiešenie konfliktov vo vybraných poľnohospodárskych podnikochPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 1--
9.BTSociálne poľnohospodárstvo v Európe a na SlovenskuMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
10.BTSociálno-ekonomický rozmer rozvojovej pomoci realizovanej Slovenskou republikouMravcová, A.Department of Social Science (FEM)SUADetails of topic0 / ----
11.DTSúčasné prístupy k riadeniu inovácií a zmien (prípadová štúdia vybraného podniku)Moravčíková, D.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Timár, D.
12.BTVyužitie aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteMravcová, A.Department of Social Science (FEM)B-OBPFEMDetails of topic2 / 2 Tvarošková, L.
Sýkorová, I.
13.DisTVyužívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v západoeurópskych a východoeurópskych krajinách v porovnávacej perspektíveMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
14.BTVýznam ekonomického aspektu v koncepte udržateľného rozvojaMravcová, A.Department of Social Science (FEM)SUADetails of topic0 / ----
15.BTVýznam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.Department of Social Science (FEM)SUADetails of topic0 / ----
16.BTVýznam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte doznievajúcich krízMravcová, A.Department of Social Science (FEM)SUADetails of topic0 / ----
17.DTZelený marketing a ekoznačky ako inovatívne nástroje marketingovej komunikácie v agropotravinárskom sektoreMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Lackovičová, S.