Summary of topics offered - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAgricultural Producers Organisations Membership EffectsBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-ATMAFEMDetails of topic0 / 1--
2.BTAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
3.DTAnalýza príjmu a životných podmienok domácností pod úrovňou životného minimaMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Balášková, A.
4.DTAnalýza spotreby potravín v SRPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Jánošík, M.
5.BTAnalýza vývoja cien vybraných komodítPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMESUADetails of topic1 / 1 Černová, S.
6.BTAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
7.BTAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
8.DTAnalýza vývoja spotreby vybraných komodítPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Mahríková, A.
9.DTAnalýza vývoja zahraničného obchodu a jeho význam v hospodárstve SR a vybranej krajinyPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / -- Morongová, R.
10.DTAnalýza zahraničného obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkamiPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Kamencayová, N.
11.BTAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
12.DTAnalýza životnej úrovne obyvateľstva vo vybranom regiónePietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Mušinská, K.
13.BTDiskretizácia spojitých náhodných veličínBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Murdza, D.
14.DTDisparity regiónov na základe kontextových indikátorov Spoločnej poľnohospodárskej politiky.Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Belinska, S.
15.DisTEfekty členstva poľnohospodárskych výrobcov v odbytových organizáciáchBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-ATMFEMDetails of topic0 / 1--
16.BTEkonomická aktivita obyvateľstva v krajinách V4 a jej vplyv na demografický vývojPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
17.BTEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / ----
18.DTEmisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva v EÚBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Janovičová, L.
19.BTHodnotenie eko-efektívnosti krajín EÚ v sektore poľnohospodárstvaFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Rusňáková, K.
20.DTHodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
21.DisTHodnotenie ekonomických efektov podpory odbytových organizácií poľnohospodárskych výrobcovBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
22.DTHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / ----
23.DTHodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / ----
24.DTHodnotenie strategických zámerov v oblasti rastlinnej výroby so zohľadnením rizikaRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Hamranová, I.
25.DTHodnotenie udržateľného rozvoja a kvality života pomocou vybraných indikátorovMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kmecová, I.
26.DTHodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov z hľadiska manažérskej a programovej efektívnosti.Fandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
27.DTHodnotenie zeleného rastu vybraných krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Andelová, O.
28.BTIdentifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Seresová, V.
29.DTKomparácia krajín Európy z hľadiska udržateľného rozvojaSojková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Gabrhelová, K.
30.DTKomparácia krajín Európy z hľadiska vybraných demografických ukazovateľovSojková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / -- Marcinčin, T.
31.DTKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Macháliková, D.
32.DTKomparatívna analýza výdavkov domácnostíPietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMESUADetails of topic1 / 1 Pecháčová, S.
33.DTKonkurencieschopnosť vybraných krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Podolanová, A.
34.DTKvalita života v krajinách EUPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Dobosová, K.
35.DTMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
36.BTMedzinárodné porovnania vzorcov konzumácie potravínBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
37.DTMedzinárodné porovnania vzorcov konzumácie potravínBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
38.DTMeranie eko-efektívnosti poľnohospodárskej výroby - aplikácia smerových dištančných funkciíFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Režová, N.
39.BTMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMESUADetails of topic0 / 1--
40.BTModelovanie časových radov technikou MIDAS (Mixed Data Sampling)Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kudry, F.
41.DTModelovanie počasia na Slovensku a jeho vplyv na poľnohospodársku produkciuBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Šulová, M.
42.DTNárodné účtovníctvo ako nástroj popisu sociálno-ekonomického vývojaObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
43.BTNezamestnanosť mladých ľudí v SRPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Šebök, R.
44.DTOdhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
45.BTOptimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom modelu lineárneho programovania.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-EKP, B-MAP, B-MPAFEMDetails of topic0 / 1--
46.DisTPerformance of Farms in Slovakia from the Aspect of Program and Managerial Efficiency: A Multi-directional Efficiency Analysis ApproachFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
47.DTPorovnanie zadľženosti obyvateľstva vybraných krajín EÚObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Mičeková, J.
48.DTRegionálne disparity na území Slovenskej republikyRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Koricinová, L.
49.DTRegionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2040Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Simon, A.
50.BTRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím Solvera a VBAFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
51.BTSkúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic0 / ----
52.DTSkúmanie realitného trhu na SlovenskuBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Gabrišová, J.
53.DTSkúmanie ukazovateľov a indexov bezpečnosti potravín a výživyBenda Prokeinová, R.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Kolčáková, M.
54.BTSocio-ekonomické faktory kriminalityRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
55.DTSocioekonomické postavenia Slovenska v Európskej únii.Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Malinová, I.
56.DTSystém zdravotného poistenia v Slovenskej republikePoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Tkáč, F.
57.BTŠtatistická analýza zamestnanosti a pracovných možností vybraného regiónu SR.Matejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Kľúčovský, A.
58.DisTThe Impact of the Agricultural Producers Organisations Support on Performance of their MembersBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPAFEMDetails of topic0 / 1--
59.DTTvorba a hodnotenie investičných zámerov pomocou modelovej techniky.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Mikulášiková, A.
60.DTViackriteriálny benchmarking bankových produktovHanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / ----
61.DTViacperiodický simulačný model pestovania a spracovania rýchlorastúcich drevínRepiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Leskovská, L.
62.DTVplyv dotácií na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov - inputovo špecifický prístupFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Slabá, M.
63.DTVplyv priamych platieb na efektívnosť poľnohospodárstva v krajinách EUPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Daneková, M.
64.DTVplyv sociálneho zabezpečenia na natalitu v Slovenskej republikePoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Krenželoková, L.
65.DTVplyv vybraných ukazovateľov na konkurencieschopnosť krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
66.DisTVýkonnosť poľnohospodárskych podnikov SR z hľadiska manažérskej a programovej efektívnosti: aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)D-EPPSUADetails of topic0 / 1--
67.DTVývoj spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a analýza faktorov, ktoré ju ovplyvňujúMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Látečková, D.
68.BTVývoj zamestnanosti v regiónoch Slovenskej republikyPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Jankovičová, K.
69.DTZhodnotenie rizika investičného zámeruPalkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic0 / 1--
70.BTZmeny vo vzdelanostnej štruktúre obyvatelstva SR a vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-EKPFEMDetails of topic0 / 1--
71.BTŽivotná úroveň obyvateľov vybraných krajín sveta.Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--