Přehled vypsaných témat - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | D | H | I | M | N | P | R | T | V

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAnalýza zmeny krajiny v časovom horizonteHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Landczman, V.
2.BPAnalýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineLackóová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
3.DPAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti tématu2 / 2 Verešová, A.
Ábel, M.
4.BPDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Peniažka, J.
5.BPDrobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Halva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Homolova, E.
6.BPHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíLackóová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Hrabovský, A.
7.DisPInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIdFZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBcFZKIPodrobnosti tématu0 / 2--
9.BPNávrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
10.DPNávrh ekostablizačných opatrení v krajineŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Katona, P.
11.DPNávrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti tématu0 / ----
12.DPNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
13.DPNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIISPUPodrobnosti tématu0 / ----
14.DPNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPPozemkové úpravy na SlovenskuMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Bešinová, N.
16.BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBcFZKIPodrobnosti tématu2 / -- Henkeľ, M.
Vranka, P.
17.BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBcFZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
18.DPRekultivácia skládkyTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu0 / ----
19.DisPRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIdFZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
20.DPTopografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti tématu1 / 2 Hlavatá, L.
21.DPTvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Moravanský, M.
22.BPTvorba hydrologických podkladov s využitím GISŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
23.DPVšeobecné zásady funkčného usporiadania územiaMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Morongová, L.
24.DPVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu1 / -- Turňová, G.