Summary of topics offered - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | H | I | M | N | P | R | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza zmeny krajiny v časovom horizonteHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Landczman, V.
2.BTAnalýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineLackóová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
3.DTAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic2 / 2 Ábel, M.
Verešová, A.
4.BTDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Peniažka, J.
5.BTDrobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Halva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Homolova, E.
6.BTHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíLackóová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Hrabovský, A.
7.DisTInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
8.BTMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 2--
9.BTNávrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic0 / 2--
10.DTNávrh ekostablizačných opatrení v krajineŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Katona, P.
11.DTNávrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / ----
12.DTNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
13.DTNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIISUADetails of topic0 / ----
14.DTNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
15.BTPozemkové úpravy na SlovenskuMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Bešinová, N.
16.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic2 / -- Vranka, P.
Henkeľ, M.
17.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
18.DTRekultivácia skládkyTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / ----
19.DisTRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
20.DTTopografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 2 Hlavatá, L.
21.DTTvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Moravanský, M.
22.BTTvorba hydrologických podkladov s využitím GISŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic0 / 2--
23.DTVšeobecné zásady funkčného usporiadania územiaMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Morongová, L.
24.DTVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / -- Turňová, G.