Prehľad vypísaných tém - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | H | I | M | N | P | R | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza zmeny krajiny v časovom horizonteHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAnalýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineLackóová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
4.BPDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPDrobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Halva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíLackóová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrabovský, A.
7.DizPInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
9.BPNávrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
10.DPNávrh ekostablizačných opatrení v krajineŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPNávrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / ----
12.DPNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIISPUPodrobnosti témy0 / ----
14.DPNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPPozemkové úpravy na SlovenskuMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy2 / -- Vranka, P.
Henkeľ, M.
17.BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPProgresívne metódy zvyšovania úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obciachBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / ----
19.DPRekultivácia skládkyTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / ----
20.DizPRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPTestovanie biodegradácie kompostovateľných produktov v domácom komposteBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Rajčoková, Ľ.
22.DPTopografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 2 Hlavatá, L.
23.DPTvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Moravanský, M.
24.BPTvorba hydrologických podkladov s využitím GISŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
25.DPVšeobecné zásady funkčného usporiadania územiaMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / ----
27.BPZálohovanie jednorazových obalov na nápojeBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / -- Gergeľová, J. M.
28.BPZhodnotenie vývoja triedeného zberu komunálnych odpadov vo vybranej obciBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / -- Fusatá, K.