Prehľad vypísaných tém - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | D | H | I | M | N | P | R | S | T | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Post, F.
2.BPHodnotenie kvality povrchových vôd určeného regiónu (okresu)Streďanský, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mäsiar, M.
3.DizPInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPMetódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisuHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Stančiaková, L.
5.BPMožnosti predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Špuntová, Z.
6.BPMožnosti predchádzania vzniku odpadov z obalovBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kazíková, D.
7.BPMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPNávrh dopravných pomerov v k. ú. Kočovce na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kopunec, Z.
9.DPNávrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Bako, Z.
10.DPNávrh dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Cupák, M.
11.DizPNávrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úpravMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPNávrh miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území MojmírovceTárníková, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Brestovská, V.
13.DPNávrh miestneho územného systému ekologickej stability vo vybranej časti krajinyTárníková, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Červeňanská, M.
14.DPNávrh ÚSES pre vybrané katastrálne územieStreďanský, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Dežerický, D.
15.BPPosúdenie stresových faktorov krajiny vo vybranej lokaliteTárníková, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mankovecký, D.
16.BPPozemkové úpravyMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Majlát, M.
17.DizPPrejavy spektrálnych charakteristík rastlín pestovaných na substráte z kompostární určených na recykláciu kuchynského odpaduTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPPrejavy spektrálnych charakteristík rastlín pomocou metód Diaľkového prieskumu ZemeTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Siráňová, M.
19.BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPRekonštrukcia poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Živáň, V.
21.BPRekultivácie skládokTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Minárik, M.
22.DizPRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPSpracovanie a vyhodnotenie základných ekologických podkladov o záujmovom územíTárníková, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Porubčanová, K.
24.BPTvorba hydrologických podkladov v krajineŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy3 / 2 Lengyelová, H.
Paluga, T.
Jantáková, L.
25.BPTvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úpravHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Baránková, S.
26.BPUrčenie erózneho odnosu z poľnohospodárskej pôdy vybraného územiaHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Badiková, L.
27.DPUrčenie ohrozenia krajiny vodnou eróziouHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Moricová, M.
28.DPVýpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS a DesQ-MaxQŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Baláž, M.
29.DPVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Herda, P.
30.DPZhodnotenie celkového nakladania s odpadmi v spaľovni Duslo, a. s. ŠaľaBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Vörösová, D.
31.DPZhodnotenie možností spracovania obalov z bioplastov kompostovanímBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Sláviková, M.
32.DPZhodnotenie vplyvu zavedenia domáceho kompostovania na efektívnosť odpadového hospodárstva vo vybranej obciBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Jánošová, M.
33.DPZhodnotenie zložiek krajinnej štruktúry vybranej časti krajiny na základe viacerých časových obdobíTárníková, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Bakalárová, K.