Summary of topics offered - Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | K | P | R | S | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Aplikácia 2D elektroforézy pri analýze proteómu cereálii
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Tomka, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Kvalita spermií baranov zošľachtenej valašky
Chrenek, P.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
--FBFSDetails of topic1 / 1 Pilka, B.
4.
DT
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézyChňapek, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
5.
DTPorovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézyChňapek, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-FSCE
FBFSDetails of topic0 / 1--
6.
DT
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice letnejChňapek, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
7.DT
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice špaldy
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice tvrdejDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1--
9.
BT
Regionálna distribúcia zloženia zásobných bielkovín pšenice letnej
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1
--
10.DT
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Miššík, J.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
11.
BT
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.Tomka, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic0 / 1
--