Prehľad vypísaných tém - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | G | H | Ch | K | M | O | P | S | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Analýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby piva
Urminská, D.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
3.
DP
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Farkasová, S.
4.
DP
Genetická biodiverzita fazule záhradnejKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DP
Genetická biodiverzita pohánky jedlejGálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Jančov, M.
6.
DP
Genetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
7.DP
Genetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Balážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Šebök, E.
8.
DPGenetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Kučka, M.
9.DizPGenomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)Balážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABTSPUPodrobnosti témy0 / 1
--
10.
DizP
Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
11.
DPHodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerovVivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
DP
Hodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerov
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
DizP
Hodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerovKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTSPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.DP
Charakteristika fazule pomocou DNA analýz.
Vivodík, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bédiová, N.
15.BP
Charakteristika kukurice z molekulárno-genetického hľadiska
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABB
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Charakteristika ovsa z molekulárno-genetického hľadiska
Balážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTB
B-ABB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.BP
Charakteristika pohánky tatárskej z molekulárno-genetického hľadiska
Balážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DizP
Chitinázy mäsožravých rastlín a ich využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresu
Libantová, J.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.DPKryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytkaKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Duchajová, A.
20.
DP
Mikroskopické analýzy spermií kohútovKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika fazule
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika kukuriceBalážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Fedorenko, D.
23.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika repky olejnej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
24.BPMolekulárno-genetická charakteristika slnečniceVivodík, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DizP
Optimization of cryopreservation methods for sample storage of animal genetic resources
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-PZBA
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.DizP
Potenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre bielo-zelené biotechnológie
Libantová, J.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.Tomka, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Čerteková, S.
29.
DP
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytka
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Frohnová, V.