Summary of topics offered - Department of Economics (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | S | Š | T | V | W | Z | Ž

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DTAgro-food in the green and food of the future
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--
2.DTAgroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podniku
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
SUADetails of topic
1 / 1
Baloghová, K.
4.
BT
Analýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
5.
DT
Analýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic2 / -- Násaly, F.
Niňajová, N.
6.
BTAnalýza stavu trhu s liehovinami v SR
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Kovácsová, S.
7.DT
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
Department of Economics (FEM)
I-EKP
I-MAP
FEMDetails of topic2 / 2
8.
BT
Analýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Jenčová, J.
9.BT
Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podniku
Dobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
10.
BTAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuDobošová, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
11.
DT
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
Bajusová, Z.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / --
--
12.BT
Assets and Capital structure of selected company
Turčeková, N.
Department of Economics (FEM)
B-IBAE
B-IBAS
FEMDetails of topic
0 / 1
--
13.DT
Biomass and its Utilization in Conditions of Slovakia
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEM
Details of topic
0 / 1
--
14.
DT
Break-even point analýza vybraného podnikuTurčeková, N.Department of Economics (FEM)I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
15.DTCash flow ako významný determinant úspechu podnikuDepartment of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1
Balušíková, A.
16.
DT
Cesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Matejovie, D.
17.
DT
Dopady klimatických zmien na poľnohospodárstvo
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Palajová, F.
18.DT
Ecological agriculture and organic food
Zentková, I.Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEMDetails of topic
0 / 1
--
19.
DT
Ecological agriculture and organic foodZentková, I.
Department of Economics (FEM)
I-BESFEMDetails of topic0 / 1--
20.
DT
Economic Impacts of International Migration in the European Union
Department of Economics (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1--
21.
DisT
Economics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' Incomes
Bielik, P.Department of Economics (FEM)D-EMPAFEM
Details of topic
0 / 1--
22.
BT
Efektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekte
Porhajaš, V.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
23.
DisT
Eko-inovačná kapacita podnikov na SlovenskuAdamičková, I.
Department of Economics (FEM)
D-EMPFEMDetails of topic
0 / 1
--
24.BTEkonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
25.
BT
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
Department of Economics (FEM)--SUA
Details of topic
1 / 1 Egri, E.
26.
DT
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1--
27.
DT
Ekonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výroby
Department of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1
28.
BT
Ekonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
29.
DT
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
30.
DT
Ekonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidieka
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
31.
DT
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podniku
Department of Economics (FEM)
I-BEAFEMDetails of topic0 / 1--
32.
DT
Ekonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výroby
Porhajaš, V.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Bulavová, S.
33.
DT
Ekonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Kožuchová, D.
35.
DTEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikochDepartment of Economics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Štefanco, M.
36.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podnikuDepartment of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Filípková, A.
37.DT
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SR
Department of Economics (FEM)--
SUA
Details of topic1 / 1 Ďuráková, S.
38.
BT
Ekonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreDepartment of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kozolková, D.
39.
BT
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
Laurová, M.Department of Economics (FEM)B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 1
40.BTEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuLaurová, M.
Department of Economics (FEM)
B-EKPFEMDetails of topic1 / 1
41.
BT
Ekonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na Slovensku
Porhajaš, V.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
42.
BTEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
43.
BTEkonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Economics (FEM)B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic0 / 1--
44.
DisT
Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárovBielik, P.
Department of Economics (FEM)
D-EMPFEMDetails of topic
0 / 1
--
45.
BT
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podnikuTurčeková, N.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
46.DisT
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov
Bielik, P.Department of Economics (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
47.
DT
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Bielik, P.Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 2
48.
DisT
Features of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European Union
Turčeková, N.Department of Economics (FEM)D-EPPAFEM
Details of topic
0 / 1
--
49.
DT
Finančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnosti
Bielik, P.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
50.BT
Finančno ekonomická analýza podniku
Ladvenicová, J.Department of Economics (FEM)B-EKPFEM
Details of topic
1 / 1
51.
BT
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
52.
DT
Food Spending Patterns of different Income-level Households
Hupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuGurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1 Ment Gubóová, L.
54.
DT
Hodnotenie hospodárenia vybraného podniku
Adamičková, I.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Kačák, P.
55.
BT
Hodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Straková, T.
56.
BT
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Adamičková, I.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Klačanský, I.
57.BT
Impact of price, quality and other factors on consumer choice
Richter, M.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic2 / 1
58.
DTInflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SRLaurová, M.Department of Economics (FEM)I-MAP
FEM
Details of topic
0 / 1--
59.
BT
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SRLaurová, M.
Department of Economics (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Details of topic1 / 1 Szabóová, M.
60.
DT
Innovative approaches of measuring business performance
Turčeková, N.
Department of Economics (FEM)
I-BEAFEMDetails of topic0 / 2--
61.DT
Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkov
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
2 / --
62.
BTKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / ----
63.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Karcol, T.
64.
DT
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Bielik, P.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
65.
DT
Konkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
66.
DT
Kontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
67.
BT
Majetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podniku
Gurčík, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Krčmárik, M.
68.BTMajetková a kapitálová vybavenosť podnikuDepartment of Economics (FEM)B-EKP
FEM
Details of topic
1 / 1 Baniarová, N.
69.DTMakroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SRDepartment of Economics (FEM)
I-MAP
I-BEA
FEM
Details of topic
1 / 1
Heuer, T.
70.
BT
Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodín
Gurčík, Ľ.Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
71.
BT
Medzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektovDepartment of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2
--
72.DTModerné prístupy merania výkonnosti podniku
Department of Economics (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
73.
DT
Monitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Trimayová, M.
74.
DT
Možnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SR
Beňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
75.
BT
Nezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska
Department of Economics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1 Szabóová, K.
76.
DisT
Organizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in EnterprisesHupková, D.Department of Economics (FEM)D-EMPAFEM
Details of topic
0 / ----
77.
BT
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.
Beňuš, O.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Chocholáčková, E.
78.BT
Porovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SR
Beňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
79.
BT
Postavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SR
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
80.
DT
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Surovcová, N.
81.
BT
Production and consumption of the organic food.
Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-IBAEFEM
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Production and consumption of the organic food.
Zentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-IBASFEM
Details of topic
0 / 1
--
83.
DT
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / ----
84.
BT
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1--
85.
DT
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výroby
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Hijová, Z.
86.DT
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Hupková, D.
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / -- Salátiová, D.
87.
BT
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
88.DTŠtruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SRBeňuš, O.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
89.
DT
The Financial Performance Evaluation of Selected Company
Department of Economics (FEM)
I-BEA
FEMDetails of topic
0 / 1
--
90.
DT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.
Department of Economics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
91.
BT
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Department of Economics (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / 1
92.
BT
Trendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
Hupková, D.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
93.
DT
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
Department of Economics (FEM)I-BEAFEMDetails of topic
0 / 1
--
94.BT
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SR
Department of Economics (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 1
95.
DisT
Trh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EU
Department of Economics (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
96.DisT
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikov
Department of Economics (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic0 / ----
97.
BT
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Pallerová, D.
98.DTVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1
--
99.
DT
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SRAdamičková, I.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 2 Žáková, D.
100.
BT
Vplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeHupková, D.
Department of Economics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Fazekašová, M.
101.
BT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
102.
DT
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Richter, M.Department of Economics (FEM)--FEMDetails of topic2 / 4 Zsélyi, Z.
Babinská, K.
103.
DT
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Department of Economics (FEM)
I-BE
FEMDetails of topic0 / ----
104.
BTVývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Kočaříková, D.
105.
DT
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.Department of Economics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1--
106.
DT
World production and trade with selected agricultural commoditiesHupková, D.Department of Economics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
107.DTZavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
108.DTZdravie ako faktor kvality života
Department of Economics (FEM)
I-BEFEMDetails of topic0 / --
--
109.
BTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.
Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / ----
110.
DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.
Department of Economics (FEM)
I-BEFEM
Details of topic
0 / --
--
111.
DT
Zhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
112.DT
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
113.
DTZhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Department of Economics (FEM)
I-MAPFEM
Details of topic
1 / 1
114.BT
Zhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podniku
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
115.
BT
Životné prostredie ako faktor kvality životaDepartment of Economics (FEM)
B-EKP
FEMDetails of topic
1 / --
Betková, D.